Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Camillianen (OSCam.)

Naam Camillianen (OSCam.)
Naamsvarianten
 • Ordo Sancti Camilli (oscam.)
 • Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis
 • Clerici Regulares Infirmis Ministrantes
 • crmi
 • ccrrmmii
 • Reguliere geestelijken ter ziekenverpleging
 • Clerici Regulares Ministrantes Infirmis (OSCam.)
 • Paters Camillianen (OSCam.)
 • Dienaren der Zieken
Periode 1582-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De orde is gesticht te Rome in 1582 door Camillus de Lellis (1550-1614) voor zowel broeders als paters. Tot de dag van vandaag leggen de Camillianen zich toe op de verpleging van zieken overal op de wereld, dus ook in missiegebieden. Later breidde de orde zich uit buiten Italië. Rond 1880 waren er veel vestigingen in Duitsland. De aan het eind van de negentiende eeuw uitgevaardigde antiklerikale wetten in Frankrijk deden Camillianen omzien naar veiliger oorden. Aankoop van een klooster van Beierse Redemptoristen in 1882 in Roermond bood een vestigingsplaats voor Franse en Italiaanse Camillianen in Nederland. De Fransen reisden later door naar Doornik en de Italianen naar Duitsland. Kort daarna werden twee kloosters in Vaals aangekocht. Vanuit Nederland werden over de hele wereld kloosters gesticht, maar  desondanks bleef de orde in Nederland klein. In 2009 telde zij in Nederland nog 11 leden.

 

De missie

In 1960 kwamen twee Nederlandse Camillianen aan in Tanzania waar zij in een al bestaande parochie van de paters van de H. Geest aan het werk gingen. De Tanzaniaanse missie breidde zich daarna uit en telde in 2007 zowel Europese als Tanzaniaanse priesters en broeders. In 1967 gingen de Camillianen ook aan de slag in Colombia.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-4; bezoekverslag KAN 1997 en www.camillianen.nl, met in deze site een korte geschiedenis van de missies in Tanzania en Colombia tot heden.

 

Organisatie

De Duitse provincie werd in 1903 gevormd. In Vaals en Roermond waren resp. kleinseminarie en postulaat gehuisvest. De meeste Camillianen in Nederland verbleven op die plaatsen. Verder waren er communiteiten in 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Een Nederlands commissariaat werd in 1946 gevormd en in 1967 kwam een Nederlandse provincie tot stand die in 2006 werd samengevoegd met de Duitse provincie. De missies vallen waarschijnlijk onder deze provincie (bezoekverslag KAN 1997; www.camillianen.nl ). Het generalaat bevindt zich in Rome.

Doelstelling

Verpleging en verzorging van zieken, zowel in ziekenhuizen als in poliklinieken en aan huis.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Tanzania
 • Aartsbisdom Morogoro
Selectie uit de literatuur
Titel
 • 100 jaar Camillianen in Nederland / A. de Caluwe
Auteur
 • André de Caluwe
Paginering
 • [13] bl. in verschillende pagineringen
Uitgever
 • Roermond : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Orde der Camillianen
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1980]

Titel
 • Gedenkschrift zur Feier des 25 jährigen Bestehens des Kamillianer-Kloster zu Roermond 1884-1909.
Paginering
 • 46
Uitgever
 • Vaals:
Jaar van uitgave
 • 1909

Titel
 • Neerlandia Catholica of het Katholieke Nederland : ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII / onder goedkeuring van HH.DD.HH. den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland uitgegeven door het Nederlandsch feestcomité ; met medewerking van katholieke schrijvers en kunstenaars ; [opdracht en inleiding van H.J.A.M. Schaepman]
Auteur
 • paus Leo XIII (1810-1903) ; Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-1903)
Paginering
 • [XL], 584, 68 p
Uitgever
 • Utrecht : Van de Weijer
Jaar van uitgave
 • 1888


Periodieken
Titel
 • Sint Camillusbode / Paters CamillianenSt. Camillusbode
Paginering
 • Jrg. 1 (1950/51) - jrg. 19, nr. 1 (1968/69)
Uitgever
 • Roermond : Paters Camillianen
Jaar van uitgave
 • 1950-1968

Titel
 • Camillusbode / uitg. door de Camillianen in Nederland
Paginering
 • Jrg. 19, nr. 2 (1969) - ...
Uitgever
 • Roermond : Camillianen in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1969-...
Interviews

Geen

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief in Roermond bestaat uit: het bestuursarchief van de Nederlandse provincie, contacten met het generalaat, huisarchieven, stukken over activiteiten, opleiding, economaat, periodieken, contacten met kerkelijke instanties en foto's. Het archief is toegankelijk door middel van de volgende rubrieken: 1. de provincie, 2. de orde, 3. kerkprovincie, 4. gemeente en provincie. Het archief van de Duitse provincie is in de oorlog zoekgeraakt (bezoekverslag KAN 1997). Blijkens een inventaris van het provincialaat, die in 1997 is opgestuurd aan KAN, bestaan er stukken over de communiteiten Dar-es-Salaam en Barranquila en een secretariaat missie-ontwikkeling.

Bewaarplaats Camillianen, Provincialaat, Heinsbergerweg 174, 6045 CK Roermond
Periode archief 1946-2011
Omvang ca 25 meter
Websites

www.camillianen.nl

Archivalie elders

Paters van de H. Geest

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De orde is gesticht te Rome in 1582 door Camillus de Lellis (1550-1614) voor zowel broeders als paters. Tot de dag van vandaag leggen de Camillianen zich toe op de verpleging van zieken overal op de wereld, dus ook in missiegebieden. Later breidde de orde zich uit buiten Italië. Rond 1880 waren er veel vestigingen in Duitsland. De aan het eind van de negentiende eeuw uitgevaardigde antiklerikale wetten in Frankrijk deden Camillianen omzien naar veiliger oorden. Aankoop van een klooster van Beierse Redemptoristen in 1882 in Roermond bood een vestigingsplaats voor Franse en Italiaanse Camillianen in Nederland. De Fransen reisden later door naar Doornik en de Italianen naar Duitsland. Kort daarna werden twee kloosters in Vaals aangekocht. Vanuit Nederland werden over de hele wereld kloosters gesticht, maar  desondanks bleef de orde in Nederland klein. In 2009 telde zij in Nederland nog 11 leden.

 

De missie

In 1960 kwamen twee Nederlandse Camillianen aan in Tanzania waar zij in een al bestaande parochie van de paters van de H. Geest aan het werk gingen. De Tanzaniaanse missie breidde zich daarna uit en telde in 2007 zowel Europese als Tanzaniaanse priesters en broeders. In 1967 gingen de Camillianen ook aan de slag in Colombia.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-4; bezoekverslag KAN 1997 en www.camillianen.nl, met in deze site een korte geschiedenis van de missies in Tanzania en Colombia tot heden.

 

Organisatie

De Duitse provincie werd in 1903 gevormd. In Vaals en Roermond waren resp. kleinseminarie en postulaat gehuisvest. De meeste Camillianen in Nederland verbleven op die plaatsen. Verder waren er communiteiten in 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Een Nederlands commissariaat werd in 1946 gevormd en in 1967 kwam een Nederlandse provincie tot stand die in 2006 werd samengevoegd met de Duitse provincie. De missies vallen waarschijnlijk onder deze provincie (bezoekverslag KAN 1997; www.camillianen.nl ). Het generalaat bevindt zich in Rome.

Doelstelling

Verpleging en verzorging van zieken, zowel in ziekenhuizen als in poliklinieken en aan huis.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Tanzania
 • Aartsbisdom Morogoro

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • 100 jaar Camillianen in Nederland / A. de Caluwe
Auteur
 • André de Caluwe
Paginering
 • [13] bl. in verschillende pagineringen
Uitgever
 • Roermond : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Orde der Camillianen
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1980]

Titel
 • Gedenkschrift zur Feier des 25 jährigen Bestehens des Kamillianer-Kloster zu Roermond 1884-1909.
Paginering
 • 46
Uitgever
 • Vaals:
Jaar van uitgave
 • 1909

Titel
 • Neerlandia Catholica of het Katholieke Nederland : ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII / onder goedkeuring van HH.DD.HH. den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland uitgegeven door het Nederlandsch feestcomité ; met medewerking van katholieke schrijvers en kunstenaars ; [opdracht en inleiding van H.J.A.M. Schaepman]
Auteur
 • paus Leo XIII (1810-1903) ; Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-1903)
Paginering
 • [XL], 584, 68 p
Uitgever
 • Utrecht : Van de Weijer
Jaar van uitgave
 • 1888


Periodieken
Titel
 • Sint Camillusbode / Paters CamillianenSt. Camillusbode
Paginering
 • Jrg. 1 (1950/51) - jrg. 19, nr. 1 (1968/69)
Uitgever
 • Roermond : Paters Camillianen
Jaar van uitgave
 • 1950-1968

Titel
 • Camillusbode / uitg. door de Camillianen in Nederland
Paginering
 • Jrg. 19, nr. 2 (1969) - ...
Uitgever
 • Roermond : Camillianen in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1969-...
Interviews

Geen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief in Roermond bestaat uit: het bestuursarchief van de Nederlandse provincie, contacten met het generalaat, huisarchieven, stukken over activiteiten, opleiding, economaat, periodieken, contacten met kerkelijke instanties en foto's. Het archief is toegankelijk door middel van de volgende rubrieken: 1. de provincie, 2. de orde, 3. kerkprovincie, 4. gemeente en provincie. Het archief van de Duitse provincie is in de oorlog zoekgeraakt (bezoekverslag KAN 1997). Blijkens een inventaris van het provincialaat, die in 1997 is opgestuurd aan KAN, bestaan er stukken over de communiteiten Dar-es-Salaam en Barranquila en een secretariaat missie-ontwikkeling.

Bewaarplaats Camillianen, Provincialaat, Heinsbergerweg 174, 6045 CK Roermond
Periode archief 1946-2011
Omvang ca 25 meter
Websites

www.camillianen.nl

Archivalie elders

Paters van de H. Geest

Informatiewaarde Gering