Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Week van Gebed en Offer voor de Koloniale Missies

Naam Week van Gebed en Offer voor de Koloniale Missies
Periode 1937-na 1942
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Week voor Gebed en Offer voor de Koloniale Missies werd in 1936 of eerder door de Priestermissiebond ingesteld. Het was de bedoeling dat de geestelijkheid zou preken over de missie en dat de gelovigen geestelijk en stoffelijk zouden offeren dat wilde zeggen dat zij  op alle mogelijke wijzen zouden ijveren voor de bekering van de heidenen in de Nederlandse koloniën. In 1936 waren er immers nog 67 miljoen 'heidenen' te doen. De week viel in de week voorafgaand aan het hoogfeest van Pinksteren (C. van Dijck pr., Parochiale Missie-Comités (z.pl., 1939) 34-35).

 

Organisatie

De actie ging uit van de Priestermissiebond, het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau en de Verenigde Indische [sic]  Missionarissen. Het secretariaat van de Week was het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau in Den Haag. (C. van Dijck pr., Parochiale Missie-Comités (z.pl., 1939) 34-35). De actie had vermoedelijk geen rechtspersoonlijkheid.

Taken en activiteiten
  • Apostolaat door gebed
Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend. In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

 

LARC nr. 1870. Stukken betreffende de Week van Gebed en Offer voor de Koloniale Missies. 1932-1942, 1 omslag.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1932-1942
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 inv. nr.
Toegang titel LARC
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Week voor Gebed en Offer voor de Koloniale Missies werd in 1936 of eerder door de Priestermissiebond ingesteld. Het was de bedoeling dat de geestelijkheid zou preken over de missie en dat de gelovigen geestelijk en stoffelijk zouden offeren dat wilde zeggen dat zij  op alle mogelijke wijzen zouden ijveren voor de bekering van de heidenen in de Nederlandse koloniën. In 1936 waren er immers nog 67 miljoen 'heidenen' te doen. De week viel in de week voorafgaand aan het hoogfeest van Pinksteren (C. van Dijck pr., Parochiale Missie-Comités (z.pl., 1939) 34-35).

 

Organisatie

De actie ging uit van de Priestermissiebond, het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau en de Verenigde Indische [sic]  Missionarissen. Het secretariaat van de Week was het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau in Den Haag. (C. van Dijck pr., Parochiale Missie-Comités (z.pl., 1939) 34-35). De actie had vermoedelijk geen rechtspersoonlijkheid.

Taken en activiteiten
  • Apostolaat door gebed

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend. In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

 

LARC nr. 1870. Stukken betreffende de Week van Gebed en Offer voor de Koloniale Missies. 1932-1942, 1 omslag.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1932-1942
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 inv. nr.
Toegang titel LARC
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering