Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Assumptionisten (AA)

Naam Assumptionisten (AA)
Naamsvarianten
 • Congregatio Augustinianorum ab Assumptione (AA)
 • Augustiniani ab Assumptione (AA)
 • Pia Societas Presbyterorum ab Assumptione
 • Congregatie van de Priesters van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
 • Congregatie van de Paters Assumptionisten
 • Priesters van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
 • Paters Assumptionisten (AA)
 • Augustijnen van de Assumptie
 • Augustijnen van O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Periode 1845-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Assumptionisten werd gesticht in 1845 te Nîmes (Frankrijk) door de seculiere priester Emmanuel Joseph Marie Moritz d’Alzon (1810-1880). De paters legden zich toe op het geven van onderwijs aan gymnasia en de zielzorg in Frankrijk en buiten Europa. Overigens wordt d'Alzon ook beschouwd als geestelijk vader van onder meer de Zusters van OLV Hemelvaart, (gesticht in 1838) de Zusters Oblaten (gesticht in 1865) en de Kleine Zusters (gesticht in 1865). Verder bestaat er voor leken een aartsbroederschap van OLV Hemelvaart. Doordat de Assumptionisten in 1901 uit Frankrijk verdreven werden, waaierden zij uit over andere delen van Europa en Amerika. Toen België in 1914 door Duitse troepen bezet werd weken enkele paters uit naar Urmond (provincie Limburg), terwijl een jaar later het kasteel Stapelen in Boxtel werd aangekocht. Hier werd een volledige priesteropleiding voor Nederlandse jongens gevestigd. Sinds 1901 had de congregatie overigens al een noviciaat in Gemert (Derix, Brengers van de boodschap, 272 en 405).

 

De missie

De congregatie is niet gespecialiseerd in een bepaald gebied. In 1863 ving men aan met de missie onder 'schismatieken': orthodoxe kerken die het gezag van de paus niet erkennen zoals russisch-orthodoxen enz. in Oost-Europa. Op verzoek van de bisschop van Santiago startte men in 1890 een missie in Chili, gevolgd door Argentinië. Noord-Amerika volgde daarna, namelijk Louisiana, New-York, Worcester en Quebec. Sinds 1929 had de Belgisch-Nederlandse provincie als eigen missiegebied Beni in Belgisch Congo. Deze was in 1906 gesticht door Franse Priesters van het Heilig Hart en viel onder hun vicariaat. Nog in 1960 waren Nederlandse leden van de congregatie actief in dit vicariaat. Verder waren zij toen actief in Brazilië (Sao Paulo en Minaes Geraes), Nieuw-Zeeland (onder immigranten en in het onderwijs), Libanon, Israël, Madagascar, Noord-Amerika en Mexico. Een deel van dit werk was overigens gewone zielzorg. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 8, Willemsen, I, par. 1-1 en de Pius-almanak 1960/61, 391-392.

Organisatie

De congregatie kent paters en broeders. Toen in 1923 de congregatie in provincies werd verdeeld kwam er een Belgisch-Nederlandse provincie tot stand (met de missie in Belgisch Congo). De congregatie wordt bestuurd door een generaal overste, het generalaat bevindt zich in Rome. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon was de Assumptiestichting. De missieprocuur, die evenals het provincialaat in Boxtel was gevestigd, organiseerde behalve de missie ook bedevaarten naar het Heilig Land.

 

Alle informatie is, tejnzij naders vermeld, geput uit: Van Woesik, 8, Willemsen, I, par. 1-1 en Pius-almanak 1960/61, 294-295).

Doelstelling

De doelstelling van de congregatie was het verspreiden van het katholieke geloof over de gehele wereld, waarbij onderwijs en zielzorg in katholieke landen en missie onder 'schismatieken en heidenen' middelen waren, evenals  pers en bedevaarten. Later kwam daar ook sociaal werk bij. De doelstelling werd in 1960 omschreven als de uitbreiding van het Rijk van Christus in de leden en in de medemens, waarbij dat laatste bewerkstelligd moest worden via onderwijs, zielzorg, herenigingsapostolaat, publikaties en waar nodig door katholieke pers, godsdienstige en sociale actie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Congo
 • (Bisdom) Butembo-Beni
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Assumptionisten toen en nu / Lucien Guissard ; [uit het Frans vert. door C. Krijnsen en L. Augustijns]
Auteur
 • Lucien Guissard ; C. Krijnsen
Paginering
 • 188 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [2000]

Titel
 • L'Assomption en Mandchourie 1935-1954 / Justin Munsch
Auteur
 • Justin Munsch
Reeks
 • Série centenaire ; no. 8
Paginering
 • 143 p
Uitgever
 • Roma : [Congregatio Augustinianorum ab Assumptione]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1980?]


Periodieken
Titel
 • Assumptie : tijdschrift van de Paters Assumptionisten in Nederland : tijdschrift voor het katholieke gezin
Paginering
 • ... - 39 (1964)
Uitgever
 • Boxtel : Paters Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 19xx-1964

Titel
 • De Schakel
Jaar van uitgave
 • 1943-

Titel
 • Het Christelijk Oosten en hereniging
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 16 (1963/64)
Uitgever
 • Nijmegen [etc.] : Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies
Jaar van uitgave
 • 1948-1964

Titel
 • Het Christelijk Oosten
Paginering
 • Jrg. 1 (1945) - jrg. 4, no. 1 (1948)
Uitgever
 • Bergeyk : Paters Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 1945-1948

Titel
 • Stemmen van Stapelen / Provincialaat Assumptionisten
Paginering
 • 1965 - ...
Uitgever
 • Boxtel : Provincialaat Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Groeiende Kerk : tweemaandelijks missietijdschrift
Uitgever
 • Brussel : Paters Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Naar het altaar [Pius 1960, 295]
Jaar van uitgave
 • omstr. 1960
Interviews

Acht interviews, en wel de nrs.:

 

55

143

160

264

338

407

452

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is goed geordend en door middel van vier deelinventarissen ontsloten archief (de nummers zijn P01 a-b-c-d). De stukken betreffen kloosters, contacten, de Nederlandse provincie en personen. De persoonsdossiers bevatten geen dagboeken, beschouwingen of memoires, wel foto's, in memoriams, testamenten, preken en dergelijke. Een deel van de verzameling, naar schatting 15 strekkende meter, zal op termijn overgedragen worden aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Hierbij gaat het waarschijnlijk vooral om tijdschriften, boeken en foto's. Het is de bedoeling dat het eigenlijke archief naar het generalaat in Rome gaat. Het oorspronkelijke archief is 50 meter. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Boxtel
Openbaarheid beperkt
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel KAN P01a-d
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Communiteiten (KAN inventaris P01a)

 

 

Nijmegen, Universitair Centrum, Heidehuis

 

 

A 020/03. Cursus toekomstige missionarissen (1941-1943): voorbereiding, opzet, programma, correspondentie […]; correspondentie pp. Adelbert-Wiro e.a.; oprichting blijvend missionair instituut (1944). 1941-1944

 

 

Boxtel, Internaat, communiteit en school

 

A 050/0.7. Missieklasarchief: 1958-1960 met herinnering van J. vd Bogaert 1930-1932

1 omslag.

 

A 050/0.8. Gedenkboek 25 jaar bestaan vh Missiehuis, preek en speeches 1952

1 cahier.

 

A 050/01. Officiële stukken: cartes de visite; jaarverslagen (Dies laetitiae) (1953, 1956-1962); rapport Missiehuis (1958-1963). 1924-1963.     

1 omslag

 

A 050/04. Opbouw Missiehuis: stukken betreffende de uitbreiding van het huis (1936); studieprogramma); stukken betreffende scheiding Missiehuis-Procure (1938-1939, 1947-1965); verslag vakantie (1947), overzicht missiehuis (1948), probleem binnen- en buitenwerkers, verslagen en overzichten, achtergrond heroriëntering missiehuis (1963), advies Bonenkamp, rapport p. Leander de Leeuw (samengaan met HBS), bemerkingen Casimir Jochems (1964), doelstelling internaat, taakverdeling, S.K. Verslagen (1965); Statuut, seminarieconcentratie, personeelbezetting, structuurcommissie Frits Rutten.: voorbespreking Zeist (1966); Ontwerp doelstelling, administratie, functies, nieuwbouwproject, correspondentie. 1936-1965, met hiaten.

1 omslag

 

A 050/13a-g    Lijsten van en gegevens over bewoners Missiehuis (kloosterlingen en studenten), over oud-leerlingen enz.: 13 mapjes met inhoudsopgave (1915-1967) (diende voor reünie 1964-1965).

 

A 050/17. Officiële stukken en correspondentie […] opsplitsing Missiehuis en Procuur; verhouding (project enz.). 1926-1965.

1 omslag

 

A 050/24. Jaaroverzicht voor Rome; officiële stukken uit Rome (1950-1965) betr. Missiehuis o.a. leningen, officie in het Nederlands; bouw van het schooltje. 1925-1965.

1 omslag

 

A 050/26. Antwoorden op enquête bij oud-leerlingen over verdere opleiding. 1959.

1 omslag

 

 

 

Nieuw-Zeeland

 

algemeen

 

A 110/02. Stukken (1965-1982): geschiedenis stichting in N.Z. (1951-1953); overzicht (1980); jaaroverzichten Rome (1953-1965); financiële rapporten (1953-1995); correspondentie missieprocurator-Nieuw-Zeeland (1964-1986); met econoom (1982-1994). 1951-1995.

1 omslag

 

A 110/03. Algemene gegevens over NZ; landkaarten; algemene informatie voor emigranten; overzicht NZ.

1 omslag

 

stukken en correspondentie uit het huisarchief

NB: Deze archiefstukken maakten deel uit van het plaatselijk archief in Nieuw-Zeeland. In 1995 naar Nederland gestuurd en bewaard in volgorde zoals in NZ opgesteld.

 

A 111/01. Correspondentie vnl met provinciaal en generaal bestuur 1952-1962; enige stukken over bezoek uit Rome (1956); oprichting regio (1962); plannen voor college (1965). 1952-1965, met hiaten.

1 omslag

 

A 111/06. Emigratie: gegevens; corresp. van p. Th. Homan betreff. zijn benoeming voor NZ en emigratiewerk (1952-1960); corresp. Homan (1953-1961). 1952-1962.

1 omslag

 

A 111/07. Huisarchief. 1952-1977.    

1 omslag

 

A 111/08. Verslagen raadsvergadering en huisvergadering (1960-1968); vergaderingen Viard Community, ook huiskapittel, soms regionale vergaderingen (1970-1984); enkele stukken (1965-1984): verslag van de regio; carte de visite; ceremonie eeuwige geloften Paul O'Connor; leden van de groep. 1960-1984.

1 omslag

 

 

A 111/10. Verslagen van regionale bijeenkomsten. 1956-1966 en 1976-1982.          

1 omslag

 

 

Wellington, Porrirua, Tawa, communiteit en college

 

A 120/01. Correspondentie voorbereidende correspondentie met bisdom, Rome, bisdom Roermond; brieven van eerste AA aldaar; documenten: canonieke oprichting (juni 1953) door Rome; koop eigendom; verlof Rome (1955); plannen oprichting college; rapport over op te richten college; brief van bisschop (1956). 1952-1959.

1 omslag

 

A 120/02. Correspondentie vooral communiteit-provinciaal; benoeming regionale overste (1962); financiën; vergadering in Boxtel met paters uit NZ (1966); correspondentie met bisdom en emigratiestichting; mgr. Zwartkruis; consultatie overste (1970). 1960-1970.

1 omslag

 

Auckland, communiteit en parochie

 

A 130. Stukken: jaarverslagen voor Rome (1955-1965); financiële rapporten (1956-1990 onvolledig); andere stukken; correspondentie (1955-1998); overname parochie (1959); carte de visite (1961); verlof koop pastorie (1963). 1955-1998.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

algemeen, stukken, verslagen, missieprocurator

 

A 140/01. Algemene stukken: jaaroverzichten voor Rome (1960-1966); cartes de visite (1957, 1966 L. de Leeuw, 1970, 1974 Ser. Tillemans,1979, 1989 Cl. Maréchal, 1995 Cl. Maréchal). 1957-1995, met hiaten.

1 map

 

A 140/02. Vice-provinciaal kapittel (1958, 1970) met stukken, (1980) met centenaire d'Alzon), (1986, 1992); oprichtingskapittel nieuwe vice-provincie (1993); herziening leefregel. 1958-1993, met hiaten.

1 omslag

 

A 140/04. Documenten: verslagen algemene situatie: (1968-1974 E. v.d. Stappen), verslag (1980-1986); over financiën (febr. 1956); overstenvergadering en overleg (1956, 1963) met lijsten van religieuzen; stukken uit Rome (vanaf 1937): oprichting en opheffing van huizen en communiteiten, teksten van statuten e.d. (tot 1989); stichtingsgeschiedenis met kopieën van brieven (Dom. Meuwissen), lijst Nederl. Assumptionisten naar Brazilië gegaan; data diverse stichtingen; affiliatie en transfers van leden van nieuwe provincie (1993); informatieblad "Bij deze deel ik U mede" (sept. 1960-aug. 1962 17 nummers), (1965 maart, mei); nieuw contactblad (okt. 1967 1 nummer); verslagen (1955-1956 E. Berg). 1937-1993, met hiaten.

1 omslag

 

A 140/06. Enkele parochieblaadjes; speciaal nummer A vice-prov.Informatie (1987); Schakel (1985) en A vice-prov. met Schakel (1987); materie van dit speciaal nummer (50 jaar in Brazilië) landkaarten, lijsten AA, algemene gegevens over verhouding Kerk-Staat in Brazilië (K. Scheffers); kerk in São Paulo (A. de Jong); missionarissen in Brazilië (N. Roackers); Schakeltjes, AA in Brazilië (sinds 1935 A. v.d. Stappen). 1935-1989, met hiaten.

1 omslag

 

A 140/07. Missieprocurator: rekeningen. 1960-1964.

1 omslag

 

A 140/12. Financiën : jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten, afrekening van huizen, bijbehorende correspondentie. 1949-1969.

1 omslag

 

A 140/13. Financiën: jaar- en halfjaarlijkse overzichten, voor Rome en Nederland, afrekening huizen, bijbehorende correspondentie. 1970-1991.

1 omslag

 

 

correspondentie o.a. Mgr. Horsthuis

 

A 141/01. Correspondentie met bisdom voor de eerste posten (1936), Alèm Paraiba, brieven van pp. Cherubin, Quirinus Thijssen; project en definitieve tekst contract; oprichting vicariaat Holland (1939); brieven p. Generaal; aanbod college; (1946) gegevens voor kapittel; overzicht situatie, meerdere plannen. 1936-1946.

1 omslag

 

A 141/02. Correspondentie met provincialaat en andere brieven; besluiten prov. raad betreffende Brazilië (6 okt. 1948); aanstelling délégué régional Quirinus Thijssen; verzoek L. Soutberg en D. Cornelisse om uit Brazilië te vertrekken (1944) naar N. Amerika; benoemingen; oprichting huis Mar de Espanha (1949). 1944-1949.

1 omslag

 

A 141/03. Correspondentie (1950-1953): Overstenvergadering in Rio de Janeiro. (febr. 1950); brief congreg. der seminaries (Rome) over Rio Prêto (1950); regeling met seminarie Rio Preto (okt. 1950); Overstenvergadering (juli 1951); verslag Quir. Thijssen na bezoek aan huizen (dec. 1951); problemen met Mar de Espanha; voorbereiding kapittel (1952); verzoek aankoop grond; stichting Mar de Espanha; brief gen. overste (dec. 1953); ontslag Amandus Geerts als overste vanwege politiek, exclaustratie; pogingen om apostolische school te stichten. Resumé van 105 belangrijke brieven (1951-1955). 1950-1955.

1 omslag

 

A 141/04. Aantekeningen visitatiereis D. Meuwissen (maart 1954), bezoek Domitiaan Meuwissen; moeilijkheden, weinig inzicht; verandering personeel; grond voor school; priesterwijding C. Doevelaar; overlijden Quirinus; oprichting vice-provincie (1958); verlof voor technische school (1958); aankoop grond Brazança; bisschopsbenoeming A. Horsthuis (1960). 1954-1962.

1 omslag

 

Além Paraiba, stukken

 

A 150. Stukken: jaaroverzichten voor Rome; financiële rapporten (1951-1965); cartes de visite (1957, 1960); werkverdeling. 1951-1965.

1 omslag

 

Além Paraiba, correspondentie

 

A 151. Correspondentie. 1936-1966. 1 omslag (NB: zie ook A 141).

 

S. Pãolo-Bom Parte, communiteit en parochie

 

A 160. Stukken: Jaaroverzichten voor Rome; financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); parochieblaadje; overeenkomst met bisdom (1960); verlof Rome voor grondkoop (1953); foto van OLV van goede geboorte; correspondentie (1955-1960). 1950-1965.

1 omslag

 

S. Pãolo-Artur Alvim, communiteit en parochie

 

A 170. Stukken: Jaarverslagen Rome (1951-1953); financiële rapporten (1950-1965); cartes de visite (1957, 1960); enkele gegevens over de parochie; verlof Rome sluiting Itaquera; oprichting Artim Alvim. Correspondentie (1955-1961). 1951-1965.

1 omslag

 

Fernandopolis, communiteit en parochie

 

A 180. Stukken: Jaaroverzichten Rome; financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); gegevens over parochie en werk; correspondentie (1948-1960). 1948-1965.

1 omslag

 

Jales, communiteit

 

A 190. Stukken: Jaaroverzichten Rome); financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); documenten over oprichting; verkoop grond; enkele brieven; afscheid Zusters Catechisten (1982). 1951-1965 en 1982.

1 omslag

 

Rio Preto, communiteit en parochie

 

A 200. Jaaroverzichten Rome; financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); documenten: oprichting; overeenkomst met bisdom; seminarie en personeel; tekeningen apostolische school (1949-1963); aanbeveling bisschop voor bouw seminarie; correspondentie (1955-1962). 1945-1963.

1 omslag

 

Pinhal, communiteit en seminarie

 

A 210. Jaaroverzicht Rome (1958-1965); financiële rapporten (1957-1965); cartes de visite (1960); project Pinhal; artikeltjes over het seminarie (1968-1987); documenten: verslag (1970); financiële beschrijving bouw (1961); beschrijving 10 jaar seminarie (1971 krantenartikel); correspondentie (1957-1986). 1957-1987.

1 omslag

 

 

Libanon

 

Charfé, seminarie

 

A 270/01a-f. Huisarchief. 1950-1958. 6 grote cahiers

 

A 270/02. Correspondentie en officiële stukken; voorbereiding; aankomst Charfé (dec. 1950); project en officiële overeenkomst met Syriens Cath. (7 nov. 1950); correspondentie vnl. met provincialaat (1951-1953); brieven van kard. Tappouni. 1951-1953.

1 omslag

 

A 270/03. Correspondentie en stukken (1953-1986); rapporten van paters (1955); nieuwe overeenkomst (1955); carte de visite (A. Colette 1957); rapport voor prov. kapittel (1958); opzegging; brieven aan en van kard. Tappouni; brieven van mgr. Beylouni (1984); overzicht van verblijf te Charfé (M. Royackers) voor Frans Haas (1986); AA à Charfé v. F. Haas; overzicht 1950-1958 (Rome ); brieven van J. Melki (1995, 2002). 1953-2002, met hiaten.

1 omslag

 

A 270/04. Informatie van Cypr. van Thienen (1953-1954); reisbeschrijving A. Burg naar H. Land (juli 1953) en naar Ankara-Istanboel (juli 1954); L'Assomption au Liban door A. Burg (2000); jaaroverzichten (1953-1958); financiële verslagen; balansen (1951-1958); régistre du personnel; Trait d'union (1e nummer van een tijdschriftje in arabisch en frans uitgegeven door paters en studenten, verschenen in ruim 20 nummers). 1951-1958 en 2000.

 

 

 

Contacten (KAN inventaris P01b)

 

Prov. Zuid-Amerika (Chili, Argentinië)

 

B 047/1. Correspondentie (1954-1990); informatie o.a. over gevangen genomen studenten in Chili; provinciaal kapittel 1978.

1 omslag

 

Prov. Zaïre (Congo)

 

B 048/01. Correspondentie Uittreksel uit brieven over: Oorsprong en geschiedenis (sinds 1893); correspondentie (1952-1974); gegevens uit "Onder ons"; convention bilatérale Beni-AA met aanvullingen (1965); rapport generale overste p. Charpentier-L. de Leeuw (1970); projet création d'un fonds d'aide; compte (1971-1972); vergadering prov.; missieproc. N. en Z. België (1972); werkbezoek prov. E. v. Montfoort (1973); correspondentie met bisschop (1949-1967); wijding mgr. Kataliko. 1893-2001, met hiaten.

1 omslag

 

Bisdom Jales (Brazilië)

 

B 050/01. Bisschopswijding Mgr. A. Horsthuis; bisschopswapen; conventie bisdom-AA; correspondentie bisdom met AA-Nederland. 1960-1985.

1 omslag

 

 

Legeraalmoezeniers

 

B 150. Correspondentie van legeraalmoezeniers AA in Indonesië met Th. Beijer (1946-1950); instructie van Rome voor legeraalm.; geestelijke verzorging landmacht (L. Goossen 1974); gedenkboek 60 jaar geestelijke verzorging (1974); enkele stukken van Th. Vermeulen (1967-1968). 1946-1974, met hiaten.

1 omslag

 

 

 

Nederlandse provincie (KAN inventaris P01c)

 

algemeen

 

C 000/21. Inventarissen (1 april 1952): Bergeijk, Halsteren, Herkenbosch, pastoriën in Frankrijk; in Brazilië; Charfé [Libanon]. 1952.

1 omslag

 

Provinciaal  Bestuur: visites canoniques, aantekeningen provinciaals

 

C 005/02. Aantekeningen provinciaal. 1939-1954.

1 omslag

- Braziliëreis: geschiedenis eerste stichting AA; dagboek W. v.d. Dungen (reis 1947-1948); bijzonderheden over Brazilië.

- Notitieboekjes reis (1939) en correspondentie met Nederland (1939-1940) W. v.d. Dungen; stukken over Brazilië en emigratie; brieven van W. v.d. Dungen in Brazilië.

- Congoreis: dagboek III, reis W. v.d. Dungen (1954), teksten gedeeltelijk geschreven/getypt.

 

 

Prov. Bestuur: stukken en correspondentie

 

C 0051/01. Resumé brieven W. v.d. Dungen (1946-1955); actie voor opleiding missionarissen (1941-1942); enquête (1967) AA en gegevens over uitwerking; concept circulaire (1967); hearing Internaat (1968). 1941-1968, met hiaten.

1 omslag

 

 

Provinciale kapittels

 

C 007/02. Boxtel-Missiehuis: akten (2x); voorbereidende stukken; verslagen van de huiskapittels; van het quasi-vicariaal kapittel te Brazilië; wensen; financiële rapporten. 1952.

1 omslag

 

C 007/04. Akten; financieel rapport (1951-1957); rapporten van de huizen; rapport van Brazilië d.i. vicariaal kapittel met akten en voorbereidende stukken. 1958.

1 omslag

 

 

Byzantijns Instituut - Christelijk Oosten

 

C 070/01. Archief: activiteiten B.I. en C.O. geschreven door E. van Montfoort en A. Burg. 1941-1992.

1 omslag

 

C 070/02. Oosterse Studiekring Joh. Chrysostomus Bergeijk: programma (1942-1943); correspondentie (1946-1947); oosterse dagen (1942, 1943, 1945, 1947). 1942-1947.

1 omslag

 

C 070/03. Activiteiten 1943: conferenties; brief E. van Montfoort over studiekring Bergeijk (1950). 1943 en 1950.

1 omslag

 

C 070/04. Correspondentie over C.O.(H) (1948-1963) en Documenten; begroting Gianotten; personeel;     censor; vergadering in België; rapport over stichting en organisatie B.I. (1956); ontwerp statuten; vergadering (1957): 8 Mededelingen, stukken voor persconferentie; Honderd jaar AA in het Oosten (1963); correspondentie en stukken E. van Montfoort (1958-1967). 1948-1967, met hiaten.

1 omslag

 

C 070/05. Verslagen : Documenten 1-7 (1955-1957); Mededelingen 8-10 (1962); notulen vergaderingen (1957-1962; notulen B.I. en C.O. 11-19 (1962-1963) met vergaderstukken; cursus vrienden der Hereniging. 1955-1963.

1 omslag

 

C 070/21. Correspondentie uit archief I.O.C.: mgr. Neveu, Salman, Calavassy, N. van Vliet; brieven van J. Cornélis, G. v.d. Berk, V. Laurent, O. Hendriks, E. van Montfoort e.a. 1934-1956.

1 omslag

 

C 070/22. Brieven en rapporten (1957-1994, kopieën I.O.C.); plan voor boek 50 jaar C.O. (Dat allen één zijn, 1948-1998). 1948-1994.

1 omslag

 

 

Apostolaat der Hereniging, later: Apostolaat Oosterse Kerken

 

C 071/01. Correspondentie en stukken: o.a. mgr. Neveu, A. Smit, W. v.d. Dungen, Vader Guido, P. Nissen; overeenkomst uitlening stukken AA aan A.O.K. (1986) (deze stukken zijn in 1994 en 1999 teruggekomen); Ethiopië, A. van Beekvelt; reis Griekenland, Egypte (1980), A. v. Beekvelt; conferentie Borromeus O. Cap.; verhuizing van Boxtel naar Tilburg (1985). 1934-1993.

1 omslag

 

 

Financiën

 

C 160/33 a-e   Buitenland. 1946-1964, met hiaten. Frankrijk (1950-1964). Brazilië (1956-1963). Brazilië (1937-1939). Brazilië (1946-1955); Nieuw-Zeeland (1953-1964); Libanon-Charfé (1950-1958). Verrekeningen buitenland.

 

 

Geschiedenis van de congregatie

 

C 180/16-17. Geschiedenis van de Nederlandse Assumptie door Domitien Meuwissen.

16. 1- Gemert, Urmond; 1- Gouden jubileum, Urmond, Louis-Antoine Verhaegen; 2- Familie Mahie, kasteel Stapelen; 3- Herinneringen aan Stapelen; 4- Congo-Zaïre.

17. 5- Christel. Oosten; Frk; Nw-Zld; 6- Brazilië met supplem. Mgr. Horsthuis; 7- Duitsl. Schrift met gegevens over AA in Nederland (1915-1952); brief van D. Meuwissen (1975) over Possidius Dauby aa en Ndl; ideeën tentoonstelling AA in Nederland.

 

 

Memisa

 

C 190/01. Dossier missieprocurator (1952-1964): correspondentie betreffende steun aan AA missionarissen; algemene informatie.

 

 

Lectuurvoorziening missionarissen

 

C 216/01. Voorgeschiedenis: lectuurvoorziening door Groot-Seminarie; correspondentie; informatie. 1956-1967.

1 omslag

 

 

MIVA en missiekalender

 

C 220/01. Activiteiten. 1955-1964: aanvragen; jubileumviering en loterij (1960); verslag 25 juni, notulen (1960); overzicht loterij (1961, 1964); jaarverslag (1963); correspondentie.

1 omslag

 

C 220/02. Activiteiten. 1965-1971: jaarverslagen; overzicht congregatie-uitkeringen aan AA (1935-1971); financiële jaaroverzichten (1962-1992).

1 omslag

 

 

Missieprocurator

 

C 230/08. Agromisa-Wageningen: program; deelnemerslijsten; correspondentie. 1960-1967.

1 omslag

 

C 230/19. Financiën. 1946-1974.

1 omslag

 

C 230/22. Financiën. 1958-1984: algemene overzichten en detailverslagen (beheer en beleggingen) 1976-1978: AAW-betalingen missionarissen; adviezen Th. Vermeulen over financiën missionarissen. 1 omslag

 

C 230/25. Contact met ouders van missionarissen: brieven; contactdag (1964) met correspondentie en verslag. 1958-1977.

1 omslag

 

Officiële stukken van Assumptionisten

 

C 280/01. Stukken betreffende verlof van Rome voor bouw eerste gedeelte van Apost. School Boxtel (1926); verlof voor lening Hfl. 150.000,- voor oprichting Procuur (1938), voor koop Bergeijk, voor overplaatsing noviciaat en speciale volmachten Vic. Prov. (1940); brieven van Prov. Brussel (gedurende de oorlog); oprichting Province de Hollande (1946); stichting Rio Preto, Brazilië (1946); verlof uitgave COH (1948); voor uitgave Nederl. tekst van Constituties AA; wijdingen; aide mémoire pour visite canonique (2 ex.); discours van protecteur AA: Kard. Tardini. 1924-1960, met hiaten.

1 omslag

 

Pauselijke missieactie

 

C 290/01-02. 1955-1970.

2 omslagen

C 290/01. Lijsten leden AA, jaarlijks bijgehouden; faculteiten; informatie; correspondentie (1955-1967).

C 290/02. Jaarlijsten Nederlandse AA leden (1953-1969); Nederlands missiewerk (1967-1970); uitnodigingen en antwoord voor Nederlandse uitzendingsplechtigheid van missionarissen (1957-1967).

 

 

Museum

 

C 502/03. Studia interetnica research, volkenkundige collecties. 1991, 1995. 1 omslag

 

 

 

Personen (KAN inv. P01d) – selectie

 

 

DA: paters

 

DA 011. Sibum, Landoald

Foto; personalia; officiële papieren; overlijdensgegevens; correspondentie; enkele gedichtjes; schriftjes met aantekeningen; 3 schriftjes met aantekeningen (memento): personalia; studiereizen; verblijf te Rome, Jeruzalem, Turkije, Bergeijk (1899-1949; veel schriftjes met studieaantekeningen en o.a. analyse van de werken van Shakespeare: alleen woordenlijsten en vertalingen zonder persoonlijke gedachten (A. Burg). 1899-1986.

1 omslag

 

DA 019. Leenaars, Laurentius

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; preek; in memoriam; enkele getuigenissen; correspondentie (1961-1975); officiële stukken; reisverhaal van Laur. Leenaars over Congo (1932). 1904-1975.

1 omslag

 

DA 041. Knoppert, Eusebius (Henk)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; testament; in memoriam; bericht uit Brazilië; correspondentie o.a. over erfenis (1937-1973); officiële stukken. 1909-1992.

1 omslag

 

DA 046. Snijder, Athanasius

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; mededelingen over hem van E. Smeets, A. van Thienen; brief met handtekeningen van alle parochianen van Angustudi met verzoek Athanasius die naar Holland ging, terug te sturen (1957); correspondentie (1949-1969); officiële stukken. 1911-1969.

1 omslag

 

DA 057. Horsthuis, Mgr. Arthur

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; condoleances; testament en afwerking door

missieprocurator; dossier erfenis Schultewolle; bisschopswijding en beschrijving; correspondentie (1942-1979) o.a. met missieprocurator; indicatiecommissie bejaardenhuis; officiële stukken. 1912-1979.

2 omslagen

 

DA 059. Leurink, Leo

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; testament; reisverslag naar Congo; correspondentie (1963-1989); officiële stukken.<?> 1911-1989.

1 omslag

 

DA 065. Soutberg, Ludgerus

Personalia; correspondentie (1942-1973) o.a. rond uittreding; cursus die hij gaf in Mexico; officiële papieren.<?> 1914-?.

1 omslag

 

DA 072. Vastbinder, Longinus

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; uit Portugees vertaalde berichten en artikelen; lang krantenartikel; preektekst; correspondentie (1935-1977) o.a. over tijd als aalmoezenier in Indonesië; officiële papieren. 1913-1972.

1 omslag

 

DA 073. Nijkrake, Alfons

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; correspondentie (1937-1970) o.a. over tijd als aalmoezenier in Indonesië; officiële papieren. 1914-1970.

1 omslag

 

DA 078. Herkhuizen, Matheus van

Foto; personalia; overlijdensbericht; uitvoerige berichtgeving uit Brazilië;curriculum vitae; in memoriam; testament; correspondentie (1935-1972); officiële papieren.<?> 1915-1973.

1 omslag

 

DA 081. Pasmans, Walter

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; testament; vertrek naar Brazilië; 2 bandjes met gesprekken; correspondentie (1937-1983); officiële papieren. 1913-1982.

1 omslag

 

DA 106. Schuurmans, Michel

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; testament; curriculum vitae uit Brazilië; correspondentie (1941-1980) o.a. betreffende eventuele wegzending (1956); officiële papieren. 1916-1990.

1 omslag

 

DA 123. Harssel, Bertrand (Piet) van

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; testament; feestprogramma eerste mis; correspondentie (1944-1985); officiële papieren; dagboek reis naar Congo (1946); preekteksten (1971-1979). 1918-1985.

1 omslag

 

DA 129. Führen, Falco (Nico)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; persoonlijke aantekeningen; dossier betreffende verkrijging ongevalsvergoeding wegens militaire dienst in Duitsland; bijeenkomsten regimentsvrienden; correspondentie o.a. betreffende verkrijging Nederlands staatsburgerschap; Brazilië; officiële papieren.<?> 1918-1999.

2 omslagen

 

DA 132. Krielen, Theophaan (Albert)

Foto, personalia; overlijdensbericht; herdenkingsdienst; "Schakel"(Nieuw-Zeeland) over A. Krielen; correspondentie (1945-1976); officiële papieren. 1919-1976.

1 omslag

 

DA 152. Visser, Pius

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; preek; in memoriam; condoleances; codiciel; erfenisregeling; correspondentie (1948-1989): Congo, Zuid-Amerika, Duitsland, Nederland; officiële stukken. 1921-1989.

1 omslag

 

DA 162. Peters, Dorotheus (Theo)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; testament; kroniek en interview Schakel (1963); correspondentie (1957-1988); transfer uit Brazilië naar Nederland; opname verpleeghuis Lidwina te Boxtel; officiële papieren. 1919-1999.

1 omslag

 

DA 178. Kamer, Cornelius van de

Foto; personalia; overlijdensbescheiden;preek in Nederland en Brazilië; in memoriam; testament; correspondentie (1951-1989); officiële papieren. <?> 1921-1990.

1 omslag

 

DA 191. Schokker, Fidelis (Jan)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; misboekje en preek; testament met papieren; curriculum vitae; correspondentie (1948-1999); enkele preekjes; 40-jaar priesterfeest; officiële papieren; persoonlijke tekeningen. 1921-2000.

1 omslag

[NB: Voor reisbeschrijving naar en eerste verblijf in Nieuw-Zeeland (1952) zie Bibliotheek archief E 89 (map).]

 

DA 227. Ribberink, Renald

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; berichten en artikelen uit Brazilië; correspondentie (1945-1994): officiële papieren.<?> 1925-1995.

1 omslag

 

DA 244. Plagge, Winfried (Jan)

Personalia; correspondentie (1954-1982) o.a. werk en studie in Brazilië en uittreden.<?> 1925-?.

1 omslag

 

DA 245. Kies, Henricus (Piet)

Personalia; gegevens over sterven in Zaïre; eucharistie in Boxtel; in memoriam ; correspondentie (1954-1974); officiële papieren.<periode?> 1926-1975.

1 omslag

 

DA 263. Nulle, Antonius

Foto, personalia; overlijdensbericht (gestorven in Brazilië);overlijdensbescheiden; in memoriam; correspondentie (1956-1995) o.a. rond overlijden; officiële papieren. <periode?> 1927-1996.

1 omslag

 

DA 286. Noor, Jacques

Personalia; correspondentie (1958-1988): Nieuw-Zeeland, uittreden; officiële papieren. 1930-? <periode?>.

1 omslag

 

 

DB: broeders

 

DB 12. Herkhuizen, Stephan van

Foto; personalia; overlijdensbericht; in memoriam; artikel in Brazilië; correspondentie (1946-1986); officiële papieren. 1912-1986.    

1 omslag

 

DB 21. Leemput, Lambertus van de

1913-.<?>

NB: In Brazilië tot priester gewijd.

 

Audio-visueel materiaal

De persoonsdossiers bevatten foto's.


Bewaarplaats Generalaat, via San Pio V, 55 – 00165 ROMA, tel. 06.662.39.98
Websites

http://www.assumptio.org/

 

assunzione@mclink.it

Bronnen met verslaglegging

A 110/01. Visites canoniques en werkbezoeken (1956, 1961, 1965, 1968, 1972, 1976, 1978, 1979, 1990, 1995, 1997). 1956-1997, met hiaten.

1 omslag

 

C 005/02. Aantekeningen provinciaal. 1939-1954.

1 omslag

- Braziliëreis: geschiedenis eerste stichting AA; dagboek W. v.d. Dungen (reis 1947-1948); bijzonderheden over Brazilië.

- Notitieboekjes reis (1939) en correspondentie met Nederland (1939-1940) W. v.d. Dungen; stukken over Brazilië en emigratie; brieven van W. v.d. Dungen in Brazilië.

- Congoreis: dagboek III, reis W. v.d. Dungen (1954), teksten gedeeltelijk geschreven/getypt.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

 

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Assumptionisten werd gesticht in 1845 te Nîmes (Frankrijk) door de seculiere priester Emmanuel Joseph Marie Moritz d’Alzon (1810-1880). De paters legden zich toe op het geven van onderwijs aan gymnasia en de zielzorg in Frankrijk en buiten Europa. Overigens wordt d'Alzon ook beschouwd als geestelijk vader van onder meer de Zusters van OLV Hemelvaart, (gesticht in 1838) de Zusters Oblaten (gesticht in 1865) en de Kleine Zusters (gesticht in 1865). Verder bestaat er voor leken een aartsbroederschap van OLV Hemelvaart. Doordat de Assumptionisten in 1901 uit Frankrijk verdreven werden, waaierden zij uit over andere delen van Europa en Amerika. Toen België in 1914 door Duitse troepen bezet werd weken enkele paters uit naar Urmond (provincie Limburg), terwijl een jaar later het kasteel Stapelen in Boxtel werd aangekocht. Hier werd een volledige priesteropleiding voor Nederlandse jongens gevestigd. Sinds 1901 had de congregatie overigens al een noviciaat in Gemert (Derix, Brengers van de boodschap, 272 en 405).

 

De missie

De congregatie is niet gespecialiseerd in een bepaald gebied. In 1863 ving men aan met de missie onder 'schismatieken': orthodoxe kerken die het gezag van de paus niet erkennen zoals russisch-orthodoxen enz. in Oost-Europa. Op verzoek van de bisschop van Santiago startte men in 1890 een missie in Chili, gevolgd door Argentinië. Noord-Amerika volgde daarna, namelijk Louisiana, New-York, Worcester en Quebec. Sinds 1929 had de Belgisch-Nederlandse provincie als eigen missiegebied Beni in Belgisch Congo. Deze was in 1906 gesticht door Franse Priesters van het Heilig Hart en viel onder hun vicariaat. Nog in 1960 waren Nederlandse leden van de congregatie actief in dit vicariaat. Verder waren zij toen actief in Brazilië (Sao Paulo en Minaes Geraes), Nieuw-Zeeland (onder immigranten en in het onderwijs), Libanon, Israël, Madagascar, Noord-Amerika en Mexico. Een deel van dit werk was overigens gewone zielzorg. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 8, Willemsen, I, par. 1-1 en de Pius-almanak 1960/61, 391-392.

Organisatie

De congregatie kent paters en broeders. Toen in 1923 de congregatie in provincies werd verdeeld kwam er een Belgisch-Nederlandse provincie tot stand (met de missie in Belgisch Congo). De congregatie wordt bestuurd door een generaal overste, het generalaat bevindt zich in Rome. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon was de Assumptiestichting. De missieprocuur, die evenals het provincialaat in Boxtel was gevestigd, organiseerde behalve de missie ook bedevaarten naar het Heilig Land.

 

Alle informatie is, tejnzij naders vermeld, geput uit: Van Woesik, 8, Willemsen, I, par. 1-1 en Pius-almanak 1960/61, 294-295).

Doelstelling

De doelstelling van de congregatie was het verspreiden van het katholieke geloof over de gehele wereld, waarbij onderwijs en zielzorg in katholieke landen en missie onder 'schismatieken en heidenen' middelen waren, evenals  pers en bedevaarten. Later kwam daar ook sociaal werk bij. De doelstelling werd in 1960 omschreven als de uitbreiding van het Rijk van Christus in de leden en in de medemens, waarbij dat laatste bewerkstelligd moest worden via onderwijs, zielzorg, herenigingsapostolaat, publikaties en waar nodig door katholieke pers, godsdienstige en sociale actie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Congo
 • (Bisdom) Butembo-Beni

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Assumptionisten toen en nu / Lucien Guissard ; [uit het Frans vert. door C. Krijnsen en L. Augustijns]
Auteur
 • Lucien Guissard ; C. Krijnsen
Paginering
 • 188 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [2000]

Titel
 • L'Assomption en Mandchourie 1935-1954 / Justin Munsch
Auteur
 • Justin Munsch
Reeks
 • Série centenaire ; no. 8
Paginering
 • 143 p
Uitgever
 • Roma : [Congregatio Augustinianorum ab Assumptione]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1980?]


Periodieken
Titel
 • Assumptie : tijdschrift van de Paters Assumptionisten in Nederland : tijdschrift voor het katholieke gezin
Paginering
 • ... - 39 (1964)
Uitgever
 • Boxtel : Paters Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 19xx-1964

Titel
 • De Schakel
Jaar van uitgave
 • 1943-

Titel
 • Het Christelijk Oosten en hereniging
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 16 (1963/64)
Uitgever
 • Nijmegen [etc.] : Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies
Jaar van uitgave
 • 1948-1964

Titel
 • Het Christelijk Oosten
Paginering
 • Jrg. 1 (1945) - jrg. 4, no. 1 (1948)
Uitgever
 • Bergeyk : Paters Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 1945-1948

Titel
 • Stemmen van Stapelen / Provincialaat Assumptionisten
Paginering
 • 1965 - ...
Uitgever
 • Boxtel : Provincialaat Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Groeiende Kerk : tweemaandelijks missietijdschrift
Uitgever
 • Brussel : Paters Assumptionisten
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Naar het altaar [Pius 1960, 295]
Jaar van uitgave
 • omstr. 1960
Interviews

Acht interviews, en wel de nrs.:

 

55

143

160

264

338

407

452

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is goed geordend en door middel van vier deelinventarissen ontsloten archief (de nummers zijn P01 a-b-c-d). De stukken betreffen kloosters, contacten, de Nederlandse provincie en personen. De persoonsdossiers bevatten geen dagboeken, beschouwingen of memoires, wel foto's, in memoriams, testamenten, preken en dergelijke. Een deel van de verzameling, naar schatting 15 strekkende meter, zal op termijn overgedragen worden aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Hierbij gaat het waarschijnlijk vooral om tijdschriften, boeken en foto's. Het is de bedoeling dat het eigenlijke archief naar het generalaat in Rome gaat. Het oorspronkelijke archief is 50 meter. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Boxtel
Openbaarheid beperkt
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel KAN P01a-d
Bijzondere relevantie

Selectie

Communiteiten (KAN inventaris P01a)

 

 

Nijmegen, Universitair Centrum, Heidehuis

 

 

A 020/03. Cursus toekomstige missionarissen (1941-1943): voorbereiding, opzet, programma, correspondentie […]; correspondentie pp. Adelbert-Wiro e.a.; oprichting blijvend missionair instituut (1944). 1941-1944

 

 

Boxtel, Internaat, communiteit en school

 

A 050/0.7. Missieklasarchief: 1958-1960 met herinnering van J. vd Bogaert 1930-1932

1 omslag.

 

A 050/0.8. Gedenkboek 25 jaar bestaan vh Missiehuis, preek en speeches 1952

1 cahier.

 

A 050/01. Officiële stukken: cartes de visite; jaarverslagen (Dies laetitiae) (1953, 1956-1962); rapport Missiehuis (1958-1963). 1924-1963.     

1 omslag

 

A 050/04. Opbouw Missiehuis: stukken betreffende de uitbreiding van het huis (1936); studieprogramma); stukken betreffende scheiding Missiehuis-Procure (1938-1939, 1947-1965); verslag vakantie (1947), overzicht missiehuis (1948), probleem binnen- en buitenwerkers, verslagen en overzichten, achtergrond heroriëntering missiehuis (1963), advies Bonenkamp, rapport p. Leander de Leeuw (samengaan met HBS), bemerkingen Casimir Jochems (1964), doelstelling internaat, taakverdeling, S.K. Verslagen (1965); Statuut, seminarieconcentratie, personeelbezetting, structuurcommissie Frits Rutten.: voorbespreking Zeist (1966); Ontwerp doelstelling, administratie, functies, nieuwbouwproject, correspondentie. 1936-1965, met hiaten.

1 omslag

 

A 050/13a-g    Lijsten van en gegevens over bewoners Missiehuis (kloosterlingen en studenten), over oud-leerlingen enz.: 13 mapjes met inhoudsopgave (1915-1967) (diende voor reünie 1964-1965).

 

A 050/17. Officiële stukken en correspondentie […] opsplitsing Missiehuis en Procuur; verhouding (project enz.). 1926-1965.

1 omslag

 

A 050/24. Jaaroverzicht voor Rome; officiële stukken uit Rome (1950-1965) betr. Missiehuis o.a. leningen, officie in het Nederlands; bouw van het schooltje. 1925-1965.

1 omslag

 

A 050/26. Antwoorden op enquête bij oud-leerlingen over verdere opleiding. 1959.

1 omslag

 

 

 

Nieuw-Zeeland

 

algemeen

 

A 110/02. Stukken (1965-1982): geschiedenis stichting in N.Z. (1951-1953); overzicht (1980); jaaroverzichten Rome (1953-1965); financiële rapporten (1953-1995); correspondentie missieprocurator-Nieuw-Zeeland (1964-1986); met econoom (1982-1994). 1951-1995.

1 omslag

 

A 110/03. Algemene gegevens over NZ; landkaarten; algemene informatie voor emigranten; overzicht NZ.

1 omslag

 

stukken en correspondentie uit het huisarchief

NB: Deze archiefstukken maakten deel uit van het plaatselijk archief in Nieuw-Zeeland. In 1995 naar Nederland gestuurd en bewaard in volgorde zoals in NZ opgesteld.

 

A 111/01. Correspondentie vnl met provinciaal en generaal bestuur 1952-1962; enige stukken over bezoek uit Rome (1956); oprichting regio (1962); plannen voor college (1965). 1952-1965, met hiaten.

1 omslag

 

A 111/06. Emigratie: gegevens; corresp. van p. Th. Homan betreff. zijn benoeming voor NZ en emigratiewerk (1952-1960); corresp. Homan (1953-1961). 1952-1962.

1 omslag

 

A 111/07. Huisarchief. 1952-1977.    

1 omslag

 

A 111/08. Verslagen raadsvergadering en huisvergadering (1960-1968); vergaderingen Viard Community, ook huiskapittel, soms regionale vergaderingen (1970-1984); enkele stukken (1965-1984): verslag van de regio; carte de visite; ceremonie eeuwige geloften Paul O'Connor; leden van de groep. 1960-1984.

1 omslag

 

 

A 111/10. Verslagen van regionale bijeenkomsten. 1956-1966 en 1976-1982.          

1 omslag

 

 

Wellington, Porrirua, Tawa, communiteit en college

 

A 120/01. Correspondentie voorbereidende correspondentie met bisdom, Rome, bisdom Roermond; brieven van eerste AA aldaar; documenten: canonieke oprichting (juni 1953) door Rome; koop eigendom; verlof Rome (1955); plannen oprichting college; rapport over op te richten college; brief van bisschop (1956). 1952-1959.

1 omslag

 

A 120/02. Correspondentie vooral communiteit-provinciaal; benoeming regionale overste (1962); financiën; vergadering in Boxtel met paters uit NZ (1966); correspondentie met bisdom en emigratiestichting; mgr. Zwartkruis; consultatie overste (1970). 1960-1970.

1 omslag

 

Auckland, communiteit en parochie

 

A 130. Stukken: jaarverslagen voor Rome (1955-1965); financiële rapporten (1956-1990 onvolledig); andere stukken; correspondentie (1955-1998); overname parochie (1959); carte de visite (1961); verlof koop pastorie (1963). 1955-1998.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

algemeen, stukken, verslagen, missieprocurator

 

A 140/01. Algemene stukken: jaaroverzichten voor Rome (1960-1966); cartes de visite (1957, 1966 L. de Leeuw, 1970, 1974 Ser. Tillemans,1979, 1989 Cl. Maréchal, 1995 Cl. Maréchal). 1957-1995, met hiaten.

1 map

 

A 140/02. Vice-provinciaal kapittel (1958, 1970) met stukken, (1980) met centenaire d'Alzon), (1986, 1992); oprichtingskapittel nieuwe vice-provincie (1993); herziening leefregel. 1958-1993, met hiaten.

1 omslag

 

A 140/04. Documenten: verslagen algemene situatie: (1968-1974 E. v.d. Stappen), verslag (1980-1986); over financiën (febr. 1956); overstenvergadering en overleg (1956, 1963) met lijsten van religieuzen; stukken uit Rome (vanaf 1937): oprichting en opheffing van huizen en communiteiten, teksten van statuten e.d. (tot 1989); stichtingsgeschiedenis met kopieën van brieven (Dom. Meuwissen), lijst Nederl. Assumptionisten naar Brazilië gegaan; data diverse stichtingen; affiliatie en transfers van leden van nieuwe provincie (1993); informatieblad "Bij deze deel ik U mede" (sept. 1960-aug. 1962 17 nummers), (1965 maart, mei); nieuw contactblad (okt. 1967 1 nummer); verslagen (1955-1956 E. Berg). 1937-1993, met hiaten.

1 omslag

 

A 140/06. Enkele parochieblaadjes; speciaal nummer A vice-prov.Informatie (1987); Schakel (1985) en A vice-prov. met Schakel (1987); materie van dit speciaal nummer (50 jaar in Brazilië) landkaarten, lijsten AA, algemene gegevens over verhouding Kerk-Staat in Brazilië (K. Scheffers); kerk in São Paulo (A. de Jong); missionarissen in Brazilië (N. Roackers); Schakeltjes, AA in Brazilië (sinds 1935 A. v.d. Stappen). 1935-1989, met hiaten.

1 omslag

 

A 140/07. Missieprocurator: rekeningen. 1960-1964.

1 omslag

 

A 140/12. Financiën : jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten, afrekening van huizen, bijbehorende correspondentie. 1949-1969.

1 omslag

 

A 140/13. Financiën: jaar- en halfjaarlijkse overzichten, voor Rome en Nederland, afrekening huizen, bijbehorende correspondentie. 1970-1991.

1 omslag

 

 

correspondentie o.a. Mgr. Horsthuis

 

A 141/01. Correspondentie met bisdom voor de eerste posten (1936), Alèm Paraiba, brieven van pp. Cherubin, Quirinus Thijssen; project en definitieve tekst contract; oprichting vicariaat Holland (1939); brieven p. Generaal; aanbod college; (1946) gegevens voor kapittel; overzicht situatie, meerdere plannen. 1936-1946.

1 omslag

 

A 141/02. Correspondentie met provincialaat en andere brieven; besluiten prov. raad betreffende Brazilië (6 okt. 1948); aanstelling délégué régional Quirinus Thijssen; verzoek L. Soutberg en D. Cornelisse om uit Brazilië te vertrekken (1944) naar N. Amerika; benoemingen; oprichting huis Mar de Espanha (1949). 1944-1949.

1 omslag

 

A 141/03. Correspondentie (1950-1953): Overstenvergadering in Rio de Janeiro. (febr. 1950); brief congreg. der seminaries (Rome) over Rio Prêto (1950); regeling met seminarie Rio Preto (okt. 1950); Overstenvergadering (juli 1951); verslag Quir. Thijssen na bezoek aan huizen (dec. 1951); problemen met Mar de Espanha; voorbereiding kapittel (1952); verzoek aankoop grond; stichting Mar de Espanha; brief gen. overste (dec. 1953); ontslag Amandus Geerts als overste vanwege politiek, exclaustratie; pogingen om apostolische school te stichten. Resumé van 105 belangrijke brieven (1951-1955). 1950-1955.

1 omslag

 

A 141/04. Aantekeningen visitatiereis D. Meuwissen (maart 1954), bezoek Domitiaan Meuwissen; moeilijkheden, weinig inzicht; verandering personeel; grond voor school; priesterwijding C. Doevelaar; overlijden Quirinus; oprichting vice-provincie (1958); verlof voor technische school (1958); aankoop grond Brazança; bisschopsbenoeming A. Horsthuis (1960). 1954-1962.

1 omslag

 

Além Paraiba, stukken

 

A 150. Stukken: jaaroverzichten voor Rome; financiële rapporten (1951-1965); cartes de visite (1957, 1960); werkverdeling. 1951-1965.

1 omslag

 

Além Paraiba, correspondentie

 

A 151. Correspondentie. 1936-1966. 1 omslag (NB: zie ook A 141).

 

S. Pãolo-Bom Parte, communiteit en parochie

 

A 160. Stukken: Jaaroverzichten voor Rome; financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); parochieblaadje; overeenkomst met bisdom (1960); verlof Rome voor grondkoop (1953); foto van OLV van goede geboorte; correspondentie (1955-1960). 1950-1965.

1 omslag

 

S. Pãolo-Artur Alvim, communiteit en parochie

 

A 170. Stukken: Jaarverslagen Rome (1951-1953); financiële rapporten (1950-1965); cartes de visite (1957, 1960); enkele gegevens over de parochie; verlof Rome sluiting Itaquera; oprichting Artim Alvim. Correspondentie (1955-1961). 1951-1965.

1 omslag

 

Fernandopolis, communiteit en parochie

 

A 180. Stukken: Jaaroverzichten Rome; financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); gegevens over parochie en werk; correspondentie (1948-1960). 1948-1965.

1 omslag

 

Jales, communiteit

 

A 190. Stukken: Jaaroverzichten Rome); financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); documenten over oprichting; verkoop grond; enkele brieven; afscheid Zusters Catechisten (1982). 1951-1965 en 1982.

1 omslag

 

Rio Preto, communiteit en parochie

 

A 200. Jaaroverzichten Rome; financiële rapporten; cartes de visite (1957, 1960); documenten: oprichting; overeenkomst met bisdom; seminarie en personeel; tekeningen apostolische school (1949-1963); aanbeveling bisschop voor bouw seminarie; correspondentie (1955-1962). 1945-1963.

1 omslag

 

Pinhal, communiteit en seminarie

 

A 210. Jaaroverzicht Rome (1958-1965); financiële rapporten (1957-1965); cartes de visite (1960); project Pinhal; artikeltjes over het seminarie (1968-1987); documenten: verslag (1970); financiële beschrijving bouw (1961); beschrijving 10 jaar seminarie (1971 krantenartikel); correspondentie (1957-1986). 1957-1987.

1 omslag

 

 

Libanon

 

Charfé, seminarie

 

A 270/01a-f. Huisarchief. 1950-1958. 6 grote cahiers

 

A 270/02. Correspondentie en officiële stukken; voorbereiding; aankomst Charfé (dec. 1950); project en officiële overeenkomst met Syriens Cath. (7 nov. 1950); correspondentie vnl. met provincialaat (1951-1953); brieven van kard. Tappouni. 1951-1953.

1 omslag

 

A 270/03. Correspondentie en stukken (1953-1986); rapporten van paters (1955); nieuwe overeenkomst (1955); carte de visite (A. Colette 1957); rapport voor prov. kapittel (1958); opzegging; brieven aan en van kard. Tappouni; brieven van mgr. Beylouni (1984); overzicht van verblijf te Charfé (M. Royackers) voor Frans Haas (1986); AA à Charfé v. F. Haas; overzicht 1950-1958 (Rome ); brieven van J. Melki (1995, 2002). 1953-2002, met hiaten.

1 omslag

 

A 270/04. Informatie van Cypr. van Thienen (1953-1954); reisbeschrijving A. Burg naar H. Land (juli 1953) en naar Ankara-Istanboel (juli 1954); L'Assomption au Liban door A. Burg (2000); jaaroverzichten (1953-1958); financiële verslagen; balansen (1951-1958); régistre du personnel; Trait d'union (1e nummer van een tijdschriftje in arabisch en frans uitgegeven door paters en studenten, verschenen in ruim 20 nummers). 1951-1958 en 2000.

 

 

 

Contacten (KAN inventaris P01b)

 

Prov. Zuid-Amerika (Chili, Argentinië)

 

B 047/1. Correspondentie (1954-1990); informatie o.a. over gevangen genomen studenten in Chili; provinciaal kapittel 1978.

1 omslag

 

Prov. Zaïre (Congo)

 

B 048/01. Correspondentie Uittreksel uit brieven over: Oorsprong en geschiedenis (sinds 1893); correspondentie (1952-1974); gegevens uit "Onder ons"; convention bilatérale Beni-AA met aanvullingen (1965); rapport generale overste p. Charpentier-L. de Leeuw (1970); projet création d'un fonds d'aide; compte (1971-1972); vergadering prov.; missieproc. N. en Z. België (1972); werkbezoek prov. E. v. Montfoort (1973); correspondentie met bisschop (1949-1967); wijding mgr. Kataliko. 1893-2001, met hiaten.

1 omslag

 

Bisdom Jales (Brazilië)

 

B 050/01. Bisschopswijding Mgr. A. Horsthuis; bisschopswapen; conventie bisdom-AA; correspondentie bisdom met AA-Nederland. 1960-1985.

1 omslag

 

 

Legeraalmoezeniers

 

B 150. Correspondentie van legeraalmoezeniers AA in Indonesië met Th. Beijer (1946-1950); instructie van Rome voor legeraalm.; geestelijke verzorging landmacht (L. Goossen 1974); gedenkboek 60 jaar geestelijke verzorging (1974); enkele stukken van Th. Vermeulen (1967-1968). 1946-1974, met hiaten.

1 omslag

 

 

 

Nederlandse provincie (KAN inventaris P01c)

 

algemeen

 

C 000/21. Inventarissen (1 april 1952): Bergeijk, Halsteren, Herkenbosch, pastoriën in Frankrijk; in Brazilië; Charfé [Libanon]. 1952.

1 omslag

 

Provinciaal  Bestuur: visites canoniques, aantekeningen provinciaals

 

C 005/02. Aantekeningen provinciaal. 1939-1954.

1 omslag

- Braziliëreis: geschiedenis eerste stichting AA; dagboek W. v.d. Dungen (reis 1947-1948); bijzonderheden over Brazilië.

- Notitieboekjes reis (1939) en correspondentie met Nederland (1939-1940) W. v.d. Dungen; stukken over Brazilië en emigratie; brieven van W. v.d. Dungen in Brazilië.

- Congoreis: dagboek III, reis W. v.d. Dungen (1954), teksten gedeeltelijk geschreven/getypt.

 

 

Prov. Bestuur: stukken en correspondentie

 

C 0051/01. Resumé brieven W. v.d. Dungen (1946-1955); actie voor opleiding missionarissen (1941-1942); enquête (1967) AA en gegevens over uitwerking; concept circulaire (1967); hearing Internaat (1968). 1941-1968, met hiaten.

1 omslag

 

 

Provinciale kapittels

 

C 007/02. Boxtel-Missiehuis: akten (2x); voorbereidende stukken; verslagen van de huiskapittels; van het quasi-vicariaal kapittel te Brazilië; wensen; financiële rapporten. 1952.

1 omslag

 

C 007/04. Akten; financieel rapport (1951-1957); rapporten van de huizen; rapport van Brazilië d.i. vicariaal kapittel met akten en voorbereidende stukken. 1958.

1 omslag

 

 

Byzantijns Instituut - Christelijk Oosten

 

C 070/01. Archief: activiteiten B.I. en C.O. geschreven door E. van Montfoort en A. Burg. 1941-1992.

1 omslag

 

C 070/02. Oosterse Studiekring Joh. Chrysostomus Bergeijk: programma (1942-1943); correspondentie (1946-1947); oosterse dagen (1942, 1943, 1945, 1947). 1942-1947.

1 omslag

 

C 070/03. Activiteiten 1943: conferenties; brief E. van Montfoort over studiekring Bergeijk (1950). 1943 en 1950.

1 omslag

 

C 070/04. Correspondentie over C.O.(H) (1948-1963) en Documenten; begroting Gianotten; personeel;     censor; vergadering in België; rapport over stichting en organisatie B.I. (1956); ontwerp statuten; vergadering (1957): 8 Mededelingen, stukken voor persconferentie; Honderd jaar AA in het Oosten (1963); correspondentie en stukken E. van Montfoort (1958-1967). 1948-1967, met hiaten.

1 omslag

 

C 070/05. Verslagen : Documenten 1-7 (1955-1957); Mededelingen 8-10 (1962); notulen vergaderingen (1957-1962; notulen B.I. en C.O. 11-19 (1962-1963) met vergaderstukken; cursus vrienden der Hereniging. 1955-1963.

1 omslag

 

C 070/21. Correspondentie uit archief I.O.C.: mgr. Neveu, Salman, Calavassy, N. van Vliet; brieven van J. Cornélis, G. v.d. Berk, V. Laurent, O. Hendriks, E. van Montfoort e.a. 1934-1956.

1 omslag

 

C 070/22. Brieven en rapporten (1957-1994, kopieën I.O.C.); plan voor boek 50 jaar C.O. (Dat allen één zijn, 1948-1998). 1948-1994.

1 omslag

 

 

Apostolaat der Hereniging, later: Apostolaat Oosterse Kerken

 

C 071/01. Correspondentie en stukken: o.a. mgr. Neveu, A. Smit, W. v.d. Dungen, Vader Guido, P. Nissen; overeenkomst uitlening stukken AA aan A.O.K. (1986) (deze stukken zijn in 1994 en 1999 teruggekomen); Ethiopië, A. van Beekvelt; reis Griekenland, Egypte (1980), A. v. Beekvelt; conferentie Borromeus O. Cap.; verhuizing van Boxtel naar Tilburg (1985). 1934-1993.

1 omslag

 

 

Financiën

 

C 160/33 a-e   Buitenland. 1946-1964, met hiaten. Frankrijk (1950-1964). Brazilië (1956-1963). Brazilië (1937-1939). Brazilië (1946-1955); Nieuw-Zeeland (1953-1964); Libanon-Charfé (1950-1958). Verrekeningen buitenland.

 

 

Geschiedenis van de congregatie

 

C 180/16-17. Geschiedenis van de Nederlandse Assumptie door Domitien Meuwissen.

16. 1- Gemert, Urmond; 1- Gouden jubileum, Urmond, Louis-Antoine Verhaegen; 2- Familie Mahie, kasteel Stapelen; 3- Herinneringen aan Stapelen; 4- Congo-Zaïre.

17. 5- Christel. Oosten; Frk; Nw-Zld; 6- Brazilië met supplem. Mgr. Horsthuis; 7- Duitsl. Schrift met gegevens over AA in Nederland (1915-1952); brief van D. Meuwissen (1975) over Possidius Dauby aa en Ndl; ideeën tentoonstelling AA in Nederland.

 

 

Memisa

 

C 190/01. Dossier missieprocurator (1952-1964): correspondentie betreffende steun aan AA missionarissen; algemene informatie.

 

 

Lectuurvoorziening missionarissen

 

C 216/01. Voorgeschiedenis: lectuurvoorziening door Groot-Seminarie; correspondentie; informatie. 1956-1967.

1 omslag

 

 

MIVA en missiekalender

 

C 220/01. Activiteiten. 1955-1964: aanvragen; jubileumviering en loterij (1960); verslag 25 juni, notulen (1960); overzicht loterij (1961, 1964); jaarverslag (1963); correspondentie.

1 omslag

 

C 220/02. Activiteiten. 1965-1971: jaarverslagen; overzicht congregatie-uitkeringen aan AA (1935-1971); financiële jaaroverzichten (1962-1992).

1 omslag

 

 

Missieprocurator

 

C 230/08. Agromisa-Wageningen: program; deelnemerslijsten; correspondentie. 1960-1967.

1 omslag

 

C 230/19. Financiën. 1946-1974.

1 omslag

 

C 230/22. Financiën. 1958-1984: algemene overzichten en detailverslagen (beheer en beleggingen) 1976-1978: AAW-betalingen missionarissen; adviezen Th. Vermeulen over financiën missionarissen. 1 omslag

 

C 230/25. Contact met ouders van missionarissen: brieven; contactdag (1964) met correspondentie en verslag. 1958-1977.

1 omslag

 

Officiële stukken van Assumptionisten

 

C 280/01. Stukken betreffende verlof van Rome voor bouw eerste gedeelte van Apost. School Boxtel (1926); verlof voor lening Hfl. 150.000,- voor oprichting Procuur (1938), voor koop Bergeijk, voor overplaatsing noviciaat en speciale volmachten Vic. Prov. (1940); brieven van Prov. Brussel (gedurende de oorlog); oprichting Province de Hollande (1946); stichting Rio Preto, Brazilië (1946); verlof uitgave COH (1948); voor uitgave Nederl. tekst van Constituties AA; wijdingen; aide mémoire pour visite canonique (2 ex.); discours van protecteur AA: Kard. Tardini. 1924-1960, met hiaten.

1 omslag

 

Pauselijke missieactie

 

C 290/01-02. 1955-1970.

2 omslagen

C 290/01. Lijsten leden AA, jaarlijks bijgehouden; faculteiten; informatie; correspondentie (1955-1967).

C 290/02. Jaarlijsten Nederlandse AA leden (1953-1969); Nederlands missiewerk (1967-1970); uitnodigingen en antwoord voor Nederlandse uitzendingsplechtigheid van missionarissen (1957-1967).

 

 

Museum

 

C 502/03. Studia interetnica research, volkenkundige collecties. 1991, 1995. 1 omslag

 

 

 

Personen (KAN inv. P01d) – selectie

 

 

DA: paters

 

DA 011. Sibum, Landoald

Foto; personalia; officiële papieren; overlijdensgegevens; correspondentie; enkele gedichtjes; schriftjes met aantekeningen; 3 schriftjes met aantekeningen (memento): personalia; studiereizen; verblijf te Rome, Jeruzalem, Turkije, Bergeijk (1899-1949; veel schriftjes met studieaantekeningen en o.a. analyse van de werken van Shakespeare: alleen woordenlijsten en vertalingen zonder persoonlijke gedachten (A. Burg). 1899-1986.

1 omslag

 

DA 019. Leenaars, Laurentius

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; preek; in memoriam; enkele getuigenissen; correspondentie (1961-1975); officiële stukken; reisverhaal van Laur. Leenaars over Congo (1932). 1904-1975.

1 omslag

 

DA 041. Knoppert, Eusebius (Henk)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; testament; in memoriam; bericht uit Brazilië; correspondentie o.a. over erfenis (1937-1973); officiële stukken. 1909-1992.

1 omslag

 

DA 046. Snijder, Athanasius

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; mededelingen over hem van E. Smeets, A. van Thienen; brief met handtekeningen van alle parochianen van Angustudi met verzoek Athanasius die naar Holland ging, terug te sturen (1957); correspondentie (1949-1969); officiële stukken. 1911-1969.

1 omslag

 

DA 057. Horsthuis, Mgr. Arthur

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; condoleances; testament en afwerking door

missieprocurator; dossier erfenis Schultewolle; bisschopswijding en beschrijving; correspondentie (1942-1979) o.a. met missieprocurator; indicatiecommissie bejaardenhuis; officiële stukken. 1912-1979.

2 omslagen

 

DA 059. Leurink, Leo

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; testament; reisverslag naar Congo; correspondentie (1963-1989); officiële stukken.<?> 1911-1989.

1 omslag

 

DA 065. Soutberg, Ludgerus

Personalia; correspondentie (1942-1973) o.a. rond uittreding; cursus die hij gaf in Mexico; officiële papieren.<?> 1914-?.

1 omslag

 

DA 072. Vastbinder, Longinus

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; uit Portugees vertaalde berichten en artikelen; lang krantenartikel; preektekst; correspondentie (1935-1977) o.a. over tijd als aalmoezenier in Indonesië; officiële papieren. 1913-1972.

1 omslag

 

DA 073. Nijkrake, Alfons

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; correspondentie (1937-1970) o.a. over tijd als aalmoezenier in Indonesië; officiële papieren. 1914-1970.

1 omslag

 

DA 078. Herkhuizen, Matheus van

Foto; personalia; overlijdensbericht; uitvoerige berichtgeving uit Brazilië;curriculum vitae; in memoriam; testament; correspondentie (1935-1972); officiële papieren.<?> 1915-1973.

1 omslag

 

DA 081. Pasmans, Walter

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; testament; vertrek naar Brazilië; 2 bandjes met gesprekken; correspondentie (1937-1983); officiële papieren. 1913-1982.

1 omslag

 

DA 106. Schuurmans, Michel

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; testament; curriculum vitae uit Brazilië; correspondentie (1941-1980) o.a. betreffende eventuele wegzending (1956); officiële papieren. 1916-1990.

1 omslag

 

DA 123. Harssel, Bertrand (Piet) van

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; in memoriam; testament; feestprogramma eerste mis; correspondentie (1944-1985); officiële papieren; dagboek reis naar Congo (1946); preekteksten (1971-1979). 1918-1985.

1 omslag

 

DA 129. Führen, Falco (Nico)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; persoonlijke aantekeningen; dossier betreffende verkrijging ongevalsvergoeding wegens militaire dienst in Duitsland; bijeenkomsten regimentsvrienden; correspondentie o.a. betreffende verkrijging Nederlands staatsburgerschap; Brazilië; officiële papieren.<?> 1918-1999.

2 omslagen

 

DA 132. Krielen, Theophaan (Albert)

Foto, personalia; overlijdensbericht; herdenkingsdienst; "Schakel"(Nieuw-Zeeland) over A. Krielen; correspondentie (1945-1976); officiële papieren. 1919-1976.

1 omslag

 

DA 152. Visser, Pius

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; preek; in memoriam; condoleances; codiciel; erfenisregeling; correspondentie (1948-1989): Congo, Zuid-Amerika, Duitsland, Nederland; officiële stukken. 1921-1989.

1 omslag

 

DA 162. Peters, Dorotheus (Theo)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; testament; kroniek en interview Schakel (1963); correspondentie (1957-1988); transfer uit Brazilië naar Nederland; opname verpleeghuis Lidwina te Boxtel; officiële papieren. 1919-1999.

1 omslag

 

DA 178. Kamer, Cornelius van de

Foto; personalia; overlijdensbescheiden;preek in Nederland en Brazilië; in memoriam; testament; correspondentie (1951-1989); officiële papieren. <?> 1921-1990.

1 omslag

 

DA 191. Schokker, Fidelis (Jan)

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; misboekje en preek; testament met papieren; curriculum vitae; correspondentie (1948-1999); enkele preekjes; 40-jaar priesterfeest; officiële papieren; persoonlijke tekeningen. 1921-2000.

1 omslag

[NB: Voor reisbeschrijving naar en eerste verblijf in Nieuw-Zeeland (1952) zie Bibliotheek archief E 89 (map).]

 

DA 227. Ribberink, Renald

Foto; personalia; overlijdensbescheiden; berichten en artikelen uit Brazilië; correspondentie (1945-1994): officiële papieren.<?> 1925-1995.

1 omslag

 

DA 244. Plagge, Winfried (Jan)

Personalia; correspondentie (1954-1982) o.a. werk en studie in Brazilië en uittreden.<?> 1925-?.

1 omslag

 

DA 245. Kies, Henricus (Piet)

Personalia; gegevens over sterven in Zaïre; eucharistie in Boxtel; in memoriam ; correspondentie (1954-1974); officiële papieren.<periode?> 1926-1975.

1 omslag

 

DA 263. Nulle, Antonius

Foto, personalia; overlijdensbericht (gestorven in Brazilië);overlijdensbescheiden; in memoriam; correspondentie (1956-1995) o.a. rond overlijden; officiële papieren. <periode?> 1927-1996.

1 omslag

 

DA 286. Noor, Jacques

Personalia; correspondentie (1958-1988): Nieuw-Zeeland, uittreden; officiële papieren. 1930-? <periode?>.

1 omslag

 

 

DB: broeders

 

DB 12. Herkhuizen, Stephan van

Foto; personalia; overlijdensbericht; in memoriam; artikel in Brazilië; correspondentie (1946-1986); officiële papieren. 1912-1986.    

1 omslag

 

DB 21. Leemput, Lambertus van de

1913-.<?>

NB: In Brazilië tot priester gewijd.

 

Audio-visueel materiaal

De persoonsdossiers bevatten foto's.


Bewaarplaats Generalaat, via San Pio V, 55 – 00165 ROMA, tel. 06.662.39.98
Websites

http://www.assumptio.org/

 

assunzione@mclink.it

Bronnen met verslaglegging

A 110/01. Visites canoniques en werkbezoeken (1956, 1961, 1965, 1968, 1972, 1976, 1978, 1979, 1990, 1995, 1997). 1956-1997, met hiaten.

1 omslag

 

C 005/02. Aantekeningen provinciaal. 1939-1954.

1 omslag

- Braziliëreis: geschiedenis eerste stichting AA; dagboek W. v.d. Dungen (reis 1947-1948); bijzonderheden over Brazilië.

- Notitieboekjes reis (1939) en correspondentie met Nederland (1939-1940) W. v.d. Dungen; stukken over Brazilië en emigratie; brieven van W. v.d. Dungen in Brazilië.

- Congoreis: dagboek III, reis W. v.d. Dungen (1954), teksten gedeeltelijk geschreven/getypt.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

 

Informatiewaarde Groot