Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisi

Naam Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisi
Naamsvarianten
 • Congregatio Fratrum Poenitentium Sancti Francisci (cfp-sf)
 • Broeders van Boekel
 • Broeders van Huize Padua
 • Broeders Penitenten
 • Broeders Penitenten van St. Franciscus van Boekel (CFP-SF)
 • Congregatie van de Broeders Penitenten van den H. Franciscus van Assisië
 • Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria
Periode 1700-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisi is ontstaan in Meerveldhoven toen Daniël de Brouwer (1674-1745) in 1700 besloot met nog twee andere leden van de Derde Orde van St. Franciscus een convent te vormen (Willemsen,I, par. 3-8). In 1722 verhuisden zij naar het niet tot de Republiek behorende Handel (gemeente Bakel-Gemert) waar zij een kostschool stichtten. In de negentiende eeuw legden de broeders zich toe op de verpleging van krankzinnigen waarbij werd samengewerkt met de Minderbroeders-Kapucijnen.

 

De missie

Een eigen missie ving pas na 1960 aan, maar daarvoor werd al wel incidenteel ondersteuning gegeven aan missieactiviteiten van anderen. Zo waren zij betrokken bij de missie in Indonesië van de Kapucijnen op Borneo en Sumatra, de Kruisheren in Bandoeng en de Missionarissen van het Heilig Hart in Poerwokerto. In Congo werkten de broeders mee met de Scheutisten en in Brazilië ten slotte met de Kapucijnen (voorlopige inventaris KAN B 10a).

Organisatie

Aanvankelijk vormden de broeders een vereniging van vrome lieden die zich contractueel hadden verplicht samen te leven. Kerkrechtelijke goedkeuring werd pas in 1871 verleend door mgr. J. Zwijsen zodat er sinds die tijd sprake was van een religieuze congregatie . De Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis en de H Franciscus te Drunen gingen in 1940 in de congregatie op . De congregatie is verbonden met de orde van de Minderbroeders Kapucijnen. De congregatie, maar ook de afzonderlijke huizen, bezitten wel rechtspersoonlijkheid.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 340, bezoekrapport KAN 1995,

Doelstelling

Het doel van de congregatie was zelfheiliging van de leden en nuttig zijn voor de medemens door liefdewerken. De congregatie was vooral bekend om zijn krankzinnigenverpleging. 

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Borneo
 • Sumatra
 • Bandoeng
 • Poerwokerto
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Broeders Penitenten 300 jaar 'Burgers in pij' en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief / Wilhelmina L.C.M. Merks-van Brunschot
Auteur
 • Wilhelmina L.C.M. Merks-van Brunschot
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Derde reeks ; 3
Paginering
 • XX, 395 p
Uitgever
 • Tilburg : Katholieke Universiteit Brabant
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De Broeders van Boekel, hun congregatie en hun arbeid / door P.Fabianus
Auteur
 • Pater Fabianus" van Udenhout Kloosternaam van Wilhelmus van de Ven
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • [Boekel : Huize Padua]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1960]


Periodieken
Titel
 • Dienen / Broeders Penitenten
Paginering
 • 1 (1965) - 4 (1968)
Uitgever
 • Boekel : Broeders Penitenten
Jaar van uitgave
 • 1965-1968
Interviews

Vijf interviews, te weten de nrs.:

280

337

359

538

745

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief gaat in de toekomst naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het bestaat uit: het bestuursarchief, stukken over in- en externe betrekkingen, de Daniël de Brouwerstichting (waar zes door de congregatie gestichte instituten in 1967 in overgingen), geschiedenis, huizen, leden, economaatsarchief, congregatieblad en missie-archieven. Over de missie-archieven moet worden opgemerkt dat de broeders pas na 1960 met een eigen missie in Chili begonnen, zodat deze buiten het bestek van deze gids valt. Wel is hier eveneens informatie te vinden over eerdere missie-initiatieven. Voor zover bekend zijn vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de meeste archiefstukken bewaard gebleven. Archiefmateriaal van de broeders van Drunen, die in 1940 in de congregatie opgingen, moest volgens voorschrift verbrand worden, maar de inventaris maakt melding van gedeponeerd archief van deze broeders (bezoekrapport KAN 1995). Het archief wordt thans in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris (nr. van de inventaris is KAN B10a).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief 1700-heden
Openbaarheid beperkt
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN nr. B10a
Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisi is ontstaan in Meerveldhoven toen Daniël de Brouwer (1674-1745) in 1700 besloot met nog twee andere leden van de Derde Orde van St. Franciscus een convent te vormen (Willemsen,I, par. 3-8). In 1722 verhuisden zij naar het niet tot de Republiek behorende Handel (gemeente Bakel-Gemert) waar zij een kostschool stichtten. In de negentiende eeuw legden de broeders zich toe op de verpleging van krankzinnigen waarbij werd samengewerkt met de Minderbroeders-Kapucijnen.

 

De missie

Een eigen missie ving pas na 1960 aan, maar daarvoor werd al wel incidenteel ondersteuning gegeven aan missieactiviteiten van anderen. Zo waren zij betrokken bij de missie in Indonesië van de Kapucijnen op Borneo en Sumatra, de Kruisheren in Bandoeng en de Missionarissen van het Heilig Hart in Poerwokerto. In Congo werkten de broeders mee met de Scheutisten en in Brazilië ten slotte met de Kapucijnen (voorlopige inventaris KAN B 10a).

Organisatie

Aanvankelijk vormden de broeders een vereniging van vrome lieden die zich contractueel hadden verplicht samen te leven. Kerkrechtelijke goedkeuring werd pas in 1871 verleend door mgr. J. Zwijsen zodat er sinds die tijd sprake was van een religieuze congregatie . De Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis en de H Franciscus te Drunen gingen in 1940 in de congregatie op . De congregatie is verbonden met de orde van de Minderbroeders Kapucijnen. De congregatie, maar ook de afzonderlijke huizen, bezitten wel rechtspersoonlijkheid.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 340, bezoekrapport KAN 1995,

Doelstelling

Het doel van de congregatie was zelfheiliging van de leden en nuttig zijn voor de medemens door liefdewerken. De congregatie was vooral bekend om zijn krankzinnigenverpleging. 

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Borneo
 • Sumatra
 • Bandoeng
 • Poerwokerto

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Broeders Penitenten 300 jaar 'Burgers in pij' en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief / Wilhelmina L.C.M. Merks-van Brunschot
Auteur
 • Wilhelmina L.C.M. Merks-van Brunschot
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Derde reeks ; 3
Paginering
 • XX, 395 p
Uitgever
 • Tilburg : Katholieke Universiteit Brabant
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De Broeders van Boekel, hun congregatie en hun arbeid / door P.Fabianus
Auteur
 • Pater Fabianus" van Udenhout Kloosternaam van Wilhelmus van de Ven
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • [Boekel : Huize Padua]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1960]


Periodieken
Titel
 • Dienen / Broeders Penitenten
Paginering
 • 1 (1965) - 4 (1968)
Uitgever
 • Boekel : Broeders Penitenten
Jaar van uitgave
 • 1965-1968
Interviews

Vijf interviews, te weten de nrs.:

280

337

359

538

745

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief gaat in de toekomst naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het bestaat uit: het bestuursarchief, stukken over in- en externe betrekkingen, de Daniël de Brouwerstichting (waar zes door de congregatie gestichte instituten in 1967 in overgingen), geschiedenis, huizen, leden, economaatsarchief, congregatieblad en missie-archieven. Over de missie-archieven moet worden opgemerkt dat de broeders pas na 1960 met een eigen missie in Chili begonnen, zodat deze buiten het bestek van deze gids valt. Wel is hier eveneens informatie te vinden over eerdere missie-initiatieven. Voor zover bekend zijn vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de meeste archiefstukken bewaard gebleven. Archiefmateriaal van de broeders van Drunen, die in 1940 in de congregatie opgingen, moest volgens voorschrift verbrand worden, maar de inventaris maakt melding van gedeponeerd archief van deze broeders (bezoekrapport KAN 1995). Het archief wordt thans in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris (nr. van de inventaris is KAN B10a).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief 1700-heden
Openbaarheid beperkt
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN nr. B10a
Verwijzing naar andere archiefvormers