Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Bergen op Zoom

Naam Franciscanessen van Bergen op Zoom
Naamsvarianten
 • Penitenten-Recollectinen (pr)
 • Gasthuiszusters van de Derde Orde van de H. Franciscus
 • Zusters van het St. Catharina-Gesticht te Bergen op Zoom
 • Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen (PR) van de Reguliere Derde Orde van de H. Franciscus van Assisi
 • Franciscanessen van het St. Catherina-Gesticht te Bergen op Zoom
Periode 1839-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Bergen op Zoom werd in 1839 in die stad gesticht door Elisabeth de Bie (kloosternaam Maria Rosa van de H Aloysius: 1806-1851) en de apostolisch-vicaris, later bisschop van Breda, mgr Joannes van Hooydonk (1782-1868). Zij was een afscheiding van de congregatie van de gasthuiszusters van Breda. Aanvankelijk legden de zusters zich vooral toe op zorg en verpleging in gasthuizen en op wijkverpleging. De congregatie had in 1935 8 huizen en ongeveer 250 leden.

 

De missie

Sinds 1933 zijn er zusters actief in Indonesië, dat in 1990 een zelfstandige provincie werd. De zusters deden dienst in een ziekenhuis in Soekaboemi op Java.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-16,  Pius-Almanak 1960/61, 356 en 430.

 

 

 

 

Organisatie

De rechtspersoon van de congregatie is de 'Vereeniging van Vrouwen' (Pius-almanak 1960/61, 356).

Doelstelling

Aanvankelijk doel was de verpleging in ziekenhuizen en wijkverpleging, later kwam daar ook missie en onderwijs bij.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Soekaboemi
 • Sindanglaja
 • Sragen
 • Tjibinong
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar bejaardenzorg : Huize Sint Catharina, Bergen op Zoom : 1882-1982 / [samenst. Ton Smits]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973)
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bergen op Zoom : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • [1982]

Titel
 • Congregatie van de zusters Franciscanessen-Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom / Maria Margaretha
Auteur
 • Maria Margaretha
In
 • Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, ISSN 0169-6114 (1957), afl. 26, pag. 185-212
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht) / samengest. door Pater Gerlach ; met een voorw. van P. Hopmans en een inl. hoofdstuk van Pater QuirinusEeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharina gesticht
Auteur
 • Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Reeks
 • Franciscaansch leven, ISSN 0015-9794 ; jrg. 21 (feb./mrt. 1938)
Paginering
 • 155 p., [23] p. pl
Uitgever
 • Bergen op Zoom : St. Catharinagesticht
Jaar van uitgave
 • 1938
Interviews

Geen.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Bergen op Zoom. Het bestaat uit: constituties, ledenregisters, akten, bewijsstukken van professies, stukken betreffende kapittels, bestuursstukken (vanaf 1858), aantekeningen over het leven van de zusters (vanaf 1876); stukken betreffende de missie; financiële jaarverslagen; bouwtekeningen; foto's en litho's. De ordening is vooral op onderwerp, waarbij vaak op de map, ordner of archiefdoos de inhoud is aangegeven. De oudere stukken zijn minder goed gesorteerd. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Bergen op Zoom
Periode archief 1838-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 5 meter
Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Bergen op Zoom werd in 1839 in die stad gesticht door Elisabeth de Bie (kloosternaam Maria Rosa van de H Aloysius: 1806-1851) en de apostolisch-vicaris, later bisschop van Breda, mgr Joannes van Hooydonk (1782-1868). Zij was een afscheiding van de congregatie van de gasthuiszusters van Breda. Aanvankelijk legden de zusters zich vooral toe op zorg en verpleging in gasthuizen en op wijkverpleging. De congregatie had in 1935 8 huizen en ongeveer 250 leden.

 

De missie

Sinds 1933 zijn er zusters actief in Indonesië, dat in 1990 een zelfstandige provincie werd. De zusters deden dienst in een ziekenhuis in Soekaboemi op Java.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-16,  Pius-Almanak 1960/61, 356 en 430.

 

 

 

 

Organisatie

De rechtspersoon van de congregatie is de 'Vereeniging van Vrouwen' (Pius-almanak 1960/61, 356).

Doelstelling

Aanvankelijk doel was de verpleging in ziekenhuizen en wijkverpleging, later kwam daar ook missie en onderwijs bij.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Soekaboemi
 • Sindanglaja
 • Sragen
 • Tjibinong

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar bejaardenzorg : Huize Sint Catharina, Bergen op Zoom : 1882-1982 / [samenst. Ton Smits]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973)
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bergen op Zoom : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • [1982]

Titel
 • Congregatie van de zusters Franciscanessen-Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom / Maria Margaretha
Auteur
 • Maria Margaretha
In
 • Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, ISSN 0169-6114 (1957), afl. 26, pag. 185-212
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht) / samengest. door Pater Gerlach ; met een voorw. van P. Hopmans en een inl. hoofdstuk van Pater QuirinusEeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharina gesticht
Auteur
 • Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Reeks
 • Franciscaansch leven, ISSN 0015-9794 ; jrg. 21 (feb./mrt. 1938)
Paginering
 • 155 p., [23] p. pl
Uitgever
 • Bergen op Zoom : St. Catharinagesticht
Jaar van uitgave
 • 1938
Interviews

Geen.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Bergen op Zoom. Het bestaat uit: constituties, ledenregisters, akten, bewijsstukken van professies, stukken betreffende kapittels, bestuursstukken (vanaf 1858), aantekeningen over het leven van de zusters (vanaf 1876); stukken betreffende de missie; financiële jaarverslagen; bouwtekeningen; foto's en litho's. De ordening is vooral op onderwerp, waarbij vaak op de map, ordner of archiefdoos de inhoud is aangegeven. De oudere stukken zijn minder goed gesorteerd. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Bergen op Zoom
Periode archief 1838-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 5 meter
Verwijzing naar andere archiefvormers