Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missiezusters van O. L. Vrouw der Apostelen

Naam Missiezusters van O. L. Vrouw der Apostelen
Naamsvarianten
 • Congregatie van de Zusters van O. L. Vrouw van de Apostelen
 • Sisters of Our Lady of the Aposteles (OLA)
 • Religieuses de Notre Dame des Apôtres
 • Zusters van O.L. Vrouw der Apostelen voor de Afrikaansche missiën
 • Missiezusters van O. L. Vrouw van de Apostelen te Broek-Sittard
 • Missiezusters van O. L. Vrouw van de Apostelen (OLA)
Periode 1876-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters van O.L.V. der Apostelen werd in 1876 in Lyon gesticht door de tweede algemeen-overste van de Sociëteit der Afrikaanse Missiën (SMA), Augustin Planque (1826-1907). Hij had behoefte aan assistentie voor zijn mannelijke missionarissen door zusters die zich konden toeleggen op huishoudelijk werk, onderwijs en gezondheidszorg. De congregatie is in Nederland gevestigd sinds 1893.

 

De missie

De Sociëteit der Afrikaanse Missiën was gespecialiseerd in de missie in West-Afrika, met name Ghana, Togo en Nigeria. In 1883 arriveerden de eerste zusters in Elmina om de missionarissen van SMA te assisteren. Zij dreven kleuterscholen, meisjesscholen, een internaat en een apotheek, terwijl zij ook voor de sacristie zorgden. Er waren drie soorten zusters namelijk onderwijzeressen die vaak uit Ierland kwamen omdat zij Engels spraken, zusters met een laag opleidingsniveau die huishoudelijk werk deden en een derde groep van leidinggevenden. Per station waren er gewoonlijk vier zusters. Al vóór 1938 waren er zusters ook in Beneden-Volta, Togo, Benin, Nigeria en Egypte actief.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 62-63, Willemsen, I, par. 2-43, Pius-almanak 1960/61, 431 en van Brakel, deel II, 375-384 met naamlijst van zusters.

Organisatie

De congregatie werd door de paus goedgekeurd in 1904. Het generalaat bevindt zich in Rome.


 

Doelstelling

Het oprichtingsdoel van de congregatie was het vormen van zusters die priester-missionarissen konden assisteren, meer in het bijzonder de in 1856 opgerichte Sociëteit der Afrikaansche Missiën. De zusters hielden zich dan ook bezig met het huishouden, onderwijs en gezondheidszorg in de missiegebieden van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, met name in Ghana.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Ghana
 • Aartsbisdom Cape Coast
 • Bisdom Keta-Ho
 • Bisdom Kumasi
 • Bisdom Sekondi-Takoradi
 • Bisdom Sunyani
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Congregatie der Zusters van O.L. Vr. der Apostelen voor de Afrikaansche missiën "Huize Onze Vader" : Broeksittard (Limburg)
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • Broeksittard : [Zusters van O.L.V. der Apostelen]
Jaar van uitgave
 • [20e eeuw]

Titel
 • The first 25 years of SMA missionary presence in the Gold Coast (1880-1905) / J. van Brakel
Auteur
 • Johan van Brakel (1930-)
Paginering
 • 201 p
Uitgever
 • Nymegen : Van Brakel
Jaar van uitgave
 • 1992


Periodieken
Titel
 • Stemmen uit Lourdes : maandschrift uit het Missiehuis O.L. Vrouw van Lourdes, Cadier en KeerMaandschrift Stemmen uit Lourdes
Paginering
 • Jrg. 1 (1923) - jrg. 50 (1972/73)
Uitgever
 • Blitterswijk [etc.] : Missiehuis [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1923-1973

Titel
 • Afrikaansch missieklokje
Paginering
 • Jrg. 1 (1926) - jrg. 16 (1941/45)
Uitgever
 • Blitterswijk : Sociëteit van Afrikaansche Missiën
Jaar van uitgave
 • 1926-1945

Titel
 • Afrikaanse missiën
Paginering
 • Jrg. 17 (1946) - jrg. 21, afl. [8] (1949)
Uitgever
 • Cadier en Keer : Sociëteit van Afrikaanse Missiën Cadier en Keer
Jaar van uitgave
 • 1946-1949

Titel
 • Afrika ontwaakt : maandblad van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Paginering
 • Jrg. 21, afl. 9/10 (oct./nov. 1949) - jrg. 40 (1967)
Uitgever
 • Cadier en Keer : Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Jaar van uitgave
 • 1949-1967

Titel
 • Onze krant / Sociëteit voor Afrikaanse MissiënOK
Paginering
 • Jrg. 1 (1960) - ...
Uitgever
 • Oosterbeek : Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • l'Etoile du missionaire.
Jaar van uitgave
 • vóór 1938-??
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Er schijnt niet veel aandacht besteed te zijn aan de vorming van een officieel archief en aan het Nederlandse aandeel in de internationaal georiënteerde congregatie. De officiële stukken zijn altijd in het Frans geschreven. In het generalaat is een bescheiden hoeveelheid stukken over de zusters aanwezig (brief van de zusters van 5 november 1997). Het provinciaal archief bevond zich in Sittard, maar is overgebracht naar het generalaat in Rome (mededeling Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, 4 maart 2010). In het archief van de Sociëteit der Afrikaanse Missiën, dat kan worden geraadpleegd op het bovengenoemde Centrum, bevinden zich enkele stukken over de zusters.

Bewaarplaats Generalaat, [2005] via Giuseppe Ghislieri, 15 – 00152 Roma, tel. 06.534.38.77 [NB. de website geeft alleen een adres in Milaan!]
Websites

http://www.nsaitalia.org/

Archivalie elders

In het archief van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën bevinden zich de volgende stukken over de zusters:

 

227

‘Nécrologie de la Société des Missions Africaines de Lyon et des Soeurs de Notre Dame des Apôtres’1922.

 

228-229

Idem 1948 en 1960.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Correspondentie moeder Eugenia met bisschoppen in Afrika, 1938-1947.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Prospectus van de zusters, 1918.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Correspondentie met hoofdbestuur in Vénissieux, 1927-1970.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Dagboek van zr. Agathonique van de Gulik, ca. 1925, gepubliceerd in Katholiek Dagblad voor West-Friesland.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Foto's.

 

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters van O.L.V. der Apostelen werd in 1876 in Lyon gesticht door de tweede algemeen-overste van de Sociëteit der Afrikaanse Missiën (SMA), Augustin Planque (1826-1907). Hij had behoefte aan assistentie voor zijn mannelijke missionarissen door zusters die zich konden toeleggen op huishoudelijk werk, onderwijs en gezondheidszorg. De congregatie is in Nederland gevestigd sinds 1893.

 

De missie

De Sociëteit der Afrikaanse Missiën was gespecialiseerd in de missie in West-Afrika, met name Ghana, Togo en Nigeria. In 1883 arriveerden de eerste zusters in Elmina om de missionarissen van SMA te assisteren. Zij dreven kleuterscholen, meisjesscholen, een internaat en een apotheek, terwijl zij ook voor de sacristie zorgden. Er waren drie soorten zusters namelijk onderwijzeressen die vaak uit Ierland kwamen omdat zij Engels spraken, zusters met een laag opleidingsniveau die huishoudelijk werk deden en een derde groep van leidinggevenden. Per station waren er gewoonlijk vier zusters. Al vóór 1938 waren er zusters ook in Beneden-Volta, Togo, Benin, Nigeria en Egypte actief.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 62-63, Willemsen, I, par. 2-43, Pius-almanak 1960/61, 431 en van Brakel, deel II, 375-384 met naamlijst van zusters.

Organisatie

De congregatie werd door de paus goedgekeurd in 1904. Het generalaat bevindt zich in Rome.


 

Doelstelling

Het oprichtingsdoel van de congregatie was het vormen van zusters die priester-missionarissen konden assisteren, meer in het bijzonder de in 1856 opgerichte Sociëteit der Afrikaansche Missiën. De zusters hielden zich dan ook bezig met het huishouden, onderwijs en gezondheidszorg in de missiegebieden van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, met name in Ghana.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Ghana
 • Aartsbisdom Cape Coast
 • Bisdom Keta-Ho
 • Bisdom Kumasi
 • Bisdom Sekondi-Takoradi
 • Bisdom Sunyani

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Congregatie der Zusters van O.L. Vr. der Apostelen voor de Afrikaansche missiën "Huize Onze Vader" : Broeksittard (Limburg)
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • Broeksittard : [Zusters van O.L.V. der Apostelen]
Jaar van uitgave
 • [20e eeuw]

Titel
 • The first 25 years of SMA missionary presence in the Gold Coast (1880-1905) / J. van Brakel
Auteur
 • Johan van Brakel (1930-)
Paginering
 • 201 p
Uitgever
 • Nymegen : Van Brakel
Jaar van uitgave
 • 1992


Periodieken
Titel
 • Stemmen uit Lourdes : maandschrift uit het Missiehuis O.L. Vrouw van Lourdes, Cadier en KeerMaandschrift Stemmen uit Lourdes
Paginering
 • Jrg. 1 (1923) - jrg. 50 (1972/73)
Uitgever
 • Blitterswijk [etc.] : Missiehuis [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1923-1973

Titel
 • Afrikaansch missieklokje
Paginering
 • Jrg. 1 (1926) - jrg. 16 (1941/45)
Uitgever
 • Blitterswijk : Sociëteit van Afrikaansche Missiën
Jaar van uitgave
 • 1926-1945

Titel
 • Afrikaanse missiën
Paginering
 • Jrg. 17 (1946) - jrg. 21, afl. [8] (1949)
Uitgever
 • Cadier en Keer : Sociëteit van Afrikaanse Missiën Cadier en Keer
Jaar van uitgave
 • 1946-1949

Titel
 • Afrika ontwaakt : maandblad van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Paginering
 • Jrg. 21, afl. 9/10 (oct./nov. 1949) - jrg. 40 (1967)
Uitgever
 • Cadier en Keer : Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Jaar van uitgave
 • 1949-1967

Titel
 • Onze krant / Sociëteit voor Afrikaanse MissiënOK
Paginering
 • Jrg. 1 (1960) - ...
Uitgever
 • Oosterbeek : Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • l'Etoile du missionaire.
Jaar van uitgave
 • vóór 1938-??
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Er schijnt niet veel aandacht besteed te zijn aan de vorming van een officieel archief en aan het Nederlandse aandeel in de internationaal georiënteerde congregatie. De officiële stukken zijn altijd in het Frans geschreven. In het generalaat is een bescheiden hoeveelheid stukken over de zusters aanwezig (brief van de zusters van 5 november 1997). Het provinciaal archief bevond zich in Sittard, maar is overgebracht naar het generalaat in Rome (mededeling Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, 4 maart 2010). In het archief van de Sociëteit der Afrikaanse Missiën, dat kan worden geraadpleegd op het bovengenoemde Centrum, bevinden zich enkele stukken over de zusters.

Bewaarplaats Generalaat, [2005] via Giuseppe Ghislieri, 15 – 00152 Roma, tel. 06.534.38.77 [NB. de website geeft alleen een adres in Milaan!]
Websites

http://www.nsaitalia.org/

Archivalie elders

In het archief van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën bevinden zich de volgende stukken over de zusters:

 

227

‘Nécrologie de la Société des Missions Africaines de Lyon et des Soeurs de Notre Dame des Apôtres’1922.

 

228-229

Idem 1948 en 1960.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Correspondentie moeder Eugenia met bisschoppen in Afrika, 1938-1947.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Prospectus van de zusters, 1918.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Correspondentie met hoofdbestuur in Vénissieux, 1927-1970.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Dagboek van zr. Agathonique van de Gulik, ca. 1925, gepubliceerd in Katholiek Dagblad voor West-Friesland.

 

oud inv. nr. 190.134.2

Foto's.

 

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers