Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Karmelietessen, Ongeschoeide

Naam Karmelietessen, Ongeschoeide
Naamsvarianten
 • Orde van O.L. Vrouw van de Berg Karmel
 • Ordo Carmelitarum Discalceatarum (ocd)
 • Theresianen
 • Ongeschoeide Carmelietessen
 • Ongeschoeide Karmelietessen (OCD)
 • Karmelietessen
 • Monialen van de Ongeschoeide Karmel
Periode 1562-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De mannelijke tak van de orde der Karmelieten werd in de dertiende eeuw in Palestina is gesticht. De vrouwelijke tak ontstond in de vijftiende eeuw. Evenals bij de Karmelieten ontstonden er bij de vrouwen in de zestiende eeuw twee takken, de Geschoeide en de Ongeschoeide Karmelietessen. De Ongeschoeide Karmelietessen hebben een strengere leefregel en worden ook wel Theresiaantjes genoemd. De orde is in Nederland gevestigd sinds 1624. In 1930 telde de orde over de gehele wereld 503 kloosters waarvan 9 in Nederland.

 

 

De missie

Bekend is alleen dat de zusters missiewerk hebben gedaan in Ned. Indië/Indonesië, China en Thailand, maar niet duidelijk is welk aandeel Nederlandse kloosters en zusters daarin gehad hebben.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, II, 172-177, Willemsen, I, par. 2-45, Pius-almanak 1960/61, 367-368 en 439 en artikel van Joos van Vugt in de Christelijke Encyclopaedie.

 

Organisatie

In Nederland behoorden in de jaren zestig 13 en in de missie drie kloosters tot de Nederlandse Karmelprovincie.  Elk klooster staat op zichzelf en heeft een opleiding voor kandidaat-zusters. De ongeschoeide Karmelitessen volgen de oorspronkelijke regel van de Karmelieten.

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie bestonden uit contemplatief leven en missiewerk. Een contemplatief leven van gebed en offer, in stilzwijgen, eenzaamheid en armoede waren belangrijk.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Ende, Flores
 • Bisdom Menado, Celebes
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Karmelites in den vreemde / [Zr. Isabel v.d. H. Drieëenheid]
Auteur
 • Isabel v.d. H. Drieëenheid zr.
Paginering
 • 79 bl
Uitgever
 • Beek : Karmel Beek
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Historische schets van de Ongeschoeide Karmel in Nederland / door Silverius Sangers
Auteur
 • Silverius Sangers
Paginering
 • 16 bl
Uitgever
 • Smakt [gemeente Venray : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Verslag van de Bijeenkomst van de Ongeschoeide Karmelietessen te Bloemendaal
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1965

Titel
 • Carmel : tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 20 (1968)
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1948-1968

Titel
 • De Zusters ongeschoeide Carmelitessen te 's-Hertogenbosch : uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bossche Carmel, 1872-1947 / gered. door M. van Woesik
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-)
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Amsterdam : Bijkantoor van het Limburgs Dagblad
Jaar van uitgave
 • 1948
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs,:

178

199

898

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Arnhem. Het bestaat uit de archieven van de kloosters in Egmond aan de Hoef, 's-Hertogenbosch, Hulst, Huijbergen, Maastricht, Oirschot, Roermond, Haaren, en verder de archieven van zuster Isabella Speyart van Woerden en de Heilige Landstichting. In de archieven van de kloosters in Egmond aan de Hoef, Hulst, Huijbergen, Oirschot en Haaren zijn geen gegevens over de missie te vinden. De bovengenoemde archieven zijn afzonderlijk geïnventariseerd in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Provincialaat, Secretariaat van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland, Arnhem
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel C33f, h, i, j, k, l, m, o, t, u
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Karmel 's-Hertogenbosch (KAN invent. C33h)

Indonesië

 

401.

Artikel "In Lembang bij de Carmelitessen" uit (onbekend), september 1941. 1941.

1 stuk

 

402.

Artikel over de reis van vier zusters Ongeschoeide Karmelietessen van de Karmel Maastricht naar Celebes van T.M. Bours uit "Credo. Diocesaan weekblad van het Bisdom Roermond", 13 mei 1949. 1949.

1 stuk

 

 

Karmel Roermond (KAN invent. C33m)

Indonesië

 

111.

Brieven van pater P. Willekens sj van het apostolisch vicariaat van Batavia aan de priorin van de Karmel Roermond met het verzoek om gebeden voor het missiewerk en een eventuele nieuwe karmel stichting aldaar. 1949. 1 omslag

 

 

Zuster Isabella Speyart van Woerden (KAN invent. C33t)

Indonesië

 

18.

Stukken betreffende de zusters Karmelitessen in Indonesië. 1939-1940 tot 2002.

1 omslag

 

45.

Lijsten van priorinnen in de Karmels van Nederland, Indonesië en IJsland.1872-2000.

1 omslag

 

 

Karmel H. Landstichting (KAN invent. C33u)

Indonesië

 

6.

Stukken betreffende de stichting van een karmel in Lembang (Indonesië). 1939.

1 omslag

 

59-91.

Persoonsdossier van zuster Stephanie van het Goddelijk Kind - Maria Amalia Goedemondt. 1915-2002.

2 dozen.

NB: Bevat stukken over haar leven in de Karmel H. Landstichting en in de Karmel van Lembang in Indonesië.

 

68.

Aantekeningen voor de kroniek, onder andere over de tijd in het kamp [in Indonesië] (december 1943 - november 1946).

 

69.

Verklaring van een arts van de polikliniek van het Kramatkamp (Indonesië) over de gezondheidstoestand van de zusters (april 1944).

 

81.

Necrologie van Moeder Margaretha, stichteres van de Karmel van Badjawa (1889-1967).

 

82.

Kopie van een brief van zuster Anna van de Allerheiligste Drie-eenheid over het zinken van de Tajandoen, het schip waarmee de zusters naar Indië zouden reizen (november 1939).

 

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De mannelijke tak van de orde der Karmelieten werd in de dertiende eeuw in Palestina is gesticht. De vrouwelijke tak ontstond in de vijftiende eeuw. Evenals bij de Karmelieten ontstonden er bij de vrouwen in de zestiende eeuw twee takken, de Geschoeide en de Ongeschoeide Karmelietessen. De Ongeschoeide Karmelietessen hebben een strengere leefregel en worden ook wel Theresiaantjes genoemd. De orde is in Nederland gevestigd sinds 1624. In 1930 telde de orde over de gehele wereld 503 kloosters waarvan 9 in Nederland.

 

 

De missie

Bekend is alleen dat de zusters missiewerk hebben gedaan in Ned. Indië/Indonesië, China en Thailand, maar niet duidelijk is welk aandeel Nederlandse kloosters en zusters daarin gehad hebben.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, II, 172-177, Willemsen, I, par. 2-45, Pius-almanak 1960/61, 367-368 en 439 en artikel van Joos van Vugt in de Christelijke Encyclopaedie.

 

Organisatie

In Nederland behoorden in de jaren zestig 13 en in de missie drie kloosters tot de Nederlandse Karmelprovincie.  Elk klooster staat op zichzelf en heeft een opleiding voor kandidaat-zusters. De ongeschoeide Karmelitessen volgen de oorspronkelijke regel van de Karmelieten.

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie bestonden uit contemplatief leven en missiewerk. Een contemplatief leven van gebed en offer, in stilzwijgen, eenzaamheid en armoede waren belangrijk.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Ende, Flores
 • Bisdom Menado, Celebes

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Karmelites in den vreemde / [Zr. Isabel v.d. H. Drieëenheid]
Auteur
 • Isabel v.d. H. Drieëenheid zr.
Paginering
 • 79 bl
Uitgever
 • Beek : Karmel Beek
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Historische schets van de Ongeschoeide Karmel in Nederland / door Silverius Sangers
Auteur
 • Silverius Sangers
Paginering
 • 16 bl
Uitgever
 • Smakt [gemeente Venray : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Verslag van de Bijeenkomst van de Ongeschoeide Karmelietessen te Bloemendaal
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1965

Titel
 • Carmel : tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 20 (1968)
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1948-1968

Titel
 • De Zusters ongeschoeide Carmelitessen te 's-Hertogenbosch : uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bossche Carmel, 1872-1947 / gered. door M. van Woesik
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-)
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Amsterdam : Bijkantoor van het Limburgs Dagblad
Jaar van uitgave
 • 1948
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs,:

178

199

898


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Arnhem. Het bestaat uit de archieven van de kloosters in Egmond aan de Hoef, 's-Hertogenbosch, Hulst, Huijbergen, Maastricht, Oirschot, Roermond, Haaren, en verder de archieven van zuster Isabella Speyart van Woerden en de Heilige Landstichting. In de archieven van de kloosters in Egmond aan de Hoef, Hulst, Huijbergen, Oirschot en Haaren zijn geen gegevens over de missie te vinden. De bovengenoemde archieven zijn afzonderlijk geïnventariseerd in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Provincialaat, Secretariaat van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland, Arnhem
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel C33f, h, i, j, k, l, m, o, t, u
Bijzondere relevantie

Selectie

Karmel 's-Hertogenbosch (KAN invent. C33h)

Indonesië

 

401.

Artikel "In Lembang bij de Carmelitessen" uit (onbekend), september 1941. 1941.

1 stuk

 

402.

Artikel over de reis van vier zusters Ongeschoeide Karmelietessen van de Karmel Maastricht naar Celebes van T.M. Bours uit "Credo. Diocesaan weekblad van het Bisdom Roermond", 13 mei 1949. 1949.

1 stuk

 

 

Karmel Roermond (KAN invent. C33m)

Indonesië

 

111.

Brieven van pater P. Willekens sj van het apostolisch vicariaat van Batavia aan de priorin van de Karmel Roermond met het verzoek om gebeden voor het missiewerk en een eventuele nieuwe karmel stichting aldaar. 1949. 1 omslag

 

 

Zuster Isabella Speyart van Woerden (KAN invent. C33t)

Indonesië

 

18.

Stukken betreffende de zusters Karmelitessen in Indonesië. 1939-1940 tot 2002.

1 omslag

 

45.

Lijsten van priorinnen in de Karmels van Nederland, Indonesië en IJsland.1872-2000.

1 omslag

 

 

Karmel H. Landstichting (KAN invent. C33u)

Indonesië

 

6.

Stukken betreffende de stichting van een karmel in Lembang (Indonesië). 1939.

1 omslag

 

59-91.

Persoonsdossier van zuster Stephanie van het Goddelijk Kind - Maria Amalia Goedemondt. 1915-2002.

2 dozen.

NB: Bevat stukken over haar leven in de Karmel H. Landstichting en in de Karmel van Lembang in Indonesië.

 

68.

Aantekeningen voor de kroniek, onder andere over de tijd in het kamp [in Indonesië] (december 1943 - november 1946).

 

69.

Verklaring van een arts van de polikliniek van het Kramatkamp (Indonesië) over de gezondheidstoestand van de zusters (april 1944).

 

81.

Necrologie van Moeder Margaretha, stichteres van de Karmel van Badjawa (1889-1967).

 

82.

Kopie van een brief van zuster Anna van de Allerheiligste Drie-eenheid over het zinken van de Tajandoen, het schip waarmee de zusters naar Indië zouden reizen (november 1939).

 

Informatiewaarde Gering