Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Karmelieten Ongeschoeid

Naam Karmelieten Ongeschoeid
Naamsvarianten
 • Orde van O.L. Vrouw van de Berg Karmel
 • Ordo Carmelitorum Discalceatorum (ocd)
 • Theresianen
 • Ongeschoeide Carmelieten (Karmelieten)
 • Paters Ongeschoeide Carmelieten (Karmelieten)
 • Carmelieten
 • Karmelieten
Periode 1568-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

In de vijftiende eeuw, nadat de paus toestemming had gegeven voor enige verzachting van de regel, splitste de orde zich in een gematigde en een strenge tak. De eerste noemde zich Geschoeide Karmelieten, de observanten Ongeschoeide Karmelieten omdat zij geen schoeisel droegen. Zij werden ook wel theresianen genoemd en volgden een strengere leefregel . De orde is in Nederland gevestigd sinds 1624, herintroductie vond plaats in 1872 toen men wegens de Kulturkampf  vanuit Beieren in Geleen een studiehuis stichtte.

 

De missie

De orde als geheel kende missiegebieden in Pakistan, Eqypte, Syrië, Palestina, Iran, Zuid-Amerika, China en Japan. De Nederlandse provincie begon pas laat met missiewerk. Sinds 1958 zijn er door de Nederlandse provincie uitgezonden missionarissen actief in Brazilië in de staat Minas Gerais. Tevens waren Nederlandse Karmelieten actief in Libanon.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 11, Willemsen, I, par. 1-26, Pius-almanak 1960/61, 316 en 408, Christelijke Encyclopedie, lemma 'Karmelieten'.

 

 

Organisatie

De orde wordt bestuurd door een algemeen overste, praepositus generalis genaamd, zetelend in Rome, en is verder onderverdeeld in provincies . De orde kent priesters en lekebroeders. Tot 1935 vielen de Nederlandse vestigingen onder Beieren. In dat jaar werd Nederland een zelfstandige provincie. In 1946 had de orde vestigingen in Hazerswoude (provincialaat), Waspik-Boven (provincie Noord-Brabant, noviciaat) en Geleen (groot seminarie en middelbare school). De orde is thans in Nederland heel klein.

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden contemplatief leven, pastoraal werk, onderwijs en missiewerk (Willemsen, 26; Pius-almanak 1960/61, 316).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Belo Horizonte (MG)
 • Bisdom Ilhéus (BA)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen / Michel van der Plas ; met foto's van Robin Lutz ; en een historische documentatie van Anselm Hoste
Auteur
 • Michel van der Plas; Robin Lutz; Anselm Hoste
Paginering
 • 166 p
Uitgever
 • Baarn : Arbor
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Historische schets van de Ongeschoeide Karmel in Nederland / door Silverius Sangers
Auteur
 • Silverius Sangers
Paginering
 • 16 bl
Uitgever
 • Smakt [gemeente Venray : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Catholica : informatiebron voor het katholieke leven / [onder hoofdred. van] A.M. Heidt
Auteur
 • A.M. Heidt jr.
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Hilversum : Stichting Catholica
Jaar van uitgave
 • 1968

Titel
 • De Ongeschoeide Carmelieten in NederlandDe ongeschoeide Carmelieten gedurende de Hollandse zending (1648-1853)De ongeschoeide Carmelieten in de laatste honderd jaar
Auteur
 • Pieter Augustinus Peters (1921-) ; Avertanus Hennekens
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]


Periodieken
Titel
 • Carmel : tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 20 (1968)
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1948-1968

Titel
 • Scapulier : Katholiek magazine voor Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1946) - ...
Uitgever
 • Geleen : Ongeschoeide Carmelieten
Jaar van uitgave
 • 1946-...

Titel
 • Innerlijk leven : tweemaandelijks tijdschrift voor de praktijk van het geestelijk leven onder de leiding van de Ongeschoeide Carmelieten (Teresiaanse Karmel)
Paginering
 • Jrg. 7 (1953/54) - jrg. 51, nr. 4 (1997)
Uitgever
 • Gent : Karmelietaans Studiecentrum voor Spiritualiteit
Jaar van uitgave
 • 1953-1997
Interviews

Geen

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich nog in Amsterdam en wordt mogelijk in de toekomst in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Archivaris is pater Van de Winkel, die in Utrecht woont (mjjvdwinkel@planet.nl). Het omvat maar enkele stukken over de missie van de paters waaronder correspondentie tussen Brazilië en Nederland, enkele kronieken en brieven van missionarissen aan Nederland over hun werk, inzet, successen en problemen (informatie Martien van de Winkel ocd 30 maart 2010).

Bewaarplaats Amsterdam
Periode archief 1950-1960
Openbaarheid niet
Opmerkingen openbaarheid

Zij die het archief willen raadplegenn dienen contact op te nemen met de archivaris Martien van de Winkel ocd (mjjvdwinkel@planet.nl).

Omvang onbekend
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Kronieken

Opmerkingen

Jubileumnummer 1562-1962. = Het Scapulier, 17(1962), nr. 10, p. 183-199.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

In de vijftiende eeuw, nadat de paus toestemming had gegeven voor enige verzachting van de regel, splitste de orde zich in een gematigde en een strenge tak. De eerste noemde zich Geschoeide Karmelieten, de observanten Ongeschoeide Karmelieten omdat zij geen schoeisel droegen. Zij werden ook wel theresianen genoemd en volgden een strengere leefregel . De orde is in Nederland gevestigd sinds 1624, herintroductie vond plaats in 1872 toen men wegens de Kulturkampf  vanuit Beieren in Geleen een studiehuis stichtte.

 

De missie

De orde als geheel kende missiegebieden in Pakistan, Eqypte, Syrië, Palestina, Iran, Zuid-Amerika, China en Japan. De Nederlandse provincie begon pas laat met missiewerk. Sinds 1958 zijn er door de Nederlandse provincie uitgezonden missionarissen actief in Brazilië in de staat Minas Gerais. Tevens waren Nederlandse Karmelieten actief in Libanon.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 11, Willemsen, I, par. 1-26, Pius-almanak 1960/61, 316 en 408, Christelijke Encyclopedie, lemma 'Karmelieten'.

 

 

Organisatie

De orde wordt bestuurd door een algemeen overste, praepositus generalis genaamd, zetelend in Rome, en is verder onderverdeeld in provincies . De orde kent priesters en lekebroeders. Tot 1935 vielen de Nederlandse vestigingen onder Beieren. In dat jaar werd Nederland een zelfstandige provincie. In 1946 had de orde vestigingen in Hazerswoude (provincialaat), Waspik-Boven (provincie Noord-Brabant, noviciaat) en Geleen (groot seminarie en middelbare school). De orde is thans in Nederland heel klein.

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden contemplatief leven, pastoraal werk, onderwijs en missiewerk (Willemsen, 26; Pius-almanak 1960/61, 316).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Belo Horizonte (MG)
 • Bisdom Ilhéus (BA)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen / Michel van der Plas ; met foto's van Robin Lutz ; en een historische documentatie van Anselm Hoste
Auteur
 • Michel van der Plas; Robin Lutz; Anselm Hoste
Paginering
 • 166 p
Uitgever
 • Baarn : Arbor
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Historische schets van de Ongeschoeide Karmel in Nederland / door Silverius Sangers
Auteur
 • Silverius Sangers
Paginering
 • 16 bl
Uitgever
 • Smakt [gemeente Venray : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Catholica : informatiebron voor het katholieke leven / [onder hoofdred. van] A.M. Heidt
Auteur
 • A.M. Heidt jr.
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Hilversum : Stichting Catholica
Jaar van uitgave
 • 1968

Titel
 • De Ongeschoeide Carmelieten in NederlandDe ongeschoeide Carmelieten gedurende de Hollandse zending (1648-1853)De ongeschoeide Carmelieten in de laatste honderd jaar
Auteur
 • Pieter Augustinus Peters (1921-) ; Avertanus Hennekens
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]


Periodieken
Titel
 • Carmel : tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 20 (1968)
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1948-1968

Titel
 • Scapulier : Katholiek magazine voor Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1946) - ...
Uitgever
 • Geleen : Ongeschoeide Carmelieten
Jaar van uitgave
 • 1946-...

Titel
 • Innerlijk leven : tweemaandelijks tijdschrift voor de praktijk van het geestelijk leven onder de leiding van de Ongeschoeide Carmelieten (Teresiaanse Karmel)
Paginering
 • Jrg. 7 (1953/54) - jrg. 51, nr. 4 (1997)
Uitgever
 • Gent : Karmelietaans Studiecentrum voor Spiritualiteit
Jaar van uitgave
 • 1953-1997
Interviews

Geen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich nog in Amsterdam en wordt mogelijk in de toekomst in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Archivaris is pater Van de Winkel, die in Utrecht woont (mjjvdwinkel@planet.nl). Het omvat maar enkele stukken over de missie van de paters waaronder correspondentie tussen Brazilië en Nederland, enkele kronieken en brieven van missionarissen aan Nederland over hun werk, inzet, successen en problemen (informatie Martien van de Winkel ocd 30 maart 2010).

Bewaarplaats Amsterdam
Periode archief 1950-1960
Openbaarheid niet
Opmerkingen openbaarheid

Zij die het archief willen raadplegenn dienen contact op te nemen met de archivaris Martien van de Winkel ocd (mjjvdwinkel@planet.nl).

Omvang onbekend
Bijzondere relevantie

Kronieken

Opmerkingen

Jubileumnummer 1562-1962. = Het Scapulier, 17(1962), nr. 10, p. 183-199.

Informatiewaarde Gering