Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven)

Naam Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven)
Naamsvarianten
 • Zusters van Ronse
 • Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse
 • Zusters van Barmhartigheid (ZB)
 • Zusters van Barmhartigheid van Ronse
Periode 1845-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Barmhartigheid werd in 1845 gesticht in Ronse (België) door pastoor Stephanus Modestus Glorieux (1802-1872). Tot 1850 vormde zij één congregatie samen met de Congregatie Broeders van Goede Werken, ook gesticht door Glorieux (in Nederland bekend als de Broeders van Dongen). De congregatie specialiseerde zich in de verpleging van geesteszieken. In 1853 kwamen de eerste zusters naar Nederland om daar in een psychiatrisch ziekenhuis te werken. In 1938 had de congregatie maar enkele huizen in Nederland.

 

De missie

Nederlandse zusters waren vanaf 1929 actief in Belgisch Congo. Er werd ook gemissioneerd in Algerije.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-53, Pius-almanak 1960/61, 369 en bezoekverslagen KAN 1996 en 2003.

Organisatie

Het provinciaal bestuur wordt bijgestaan door een priester. Het generalaat bevindt zich in Ronse (België). De Nederlandse provincie werd opgericht in 1956. Meer informatie is niet beschikbaar. (bezoekverslagen KAN 1996 en 2003).

Doelstelling

Het doel van de congregatie was het beoefenen van verschillende liefdewerken. De congregatie heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de verzorging van vrouwelijke psychiatrische patiënten. Ze had maar een klein aantal huizen in eigen bezit. Verder hielden zij zich bezig met bejaardenzorg, onderwijs en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Congo
 • Bisdom Kalemie-Kirungu
 • Aartsbisdom Kananga
 • Bisdom Mbujimayi
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Glorieux en zijn volgelingen : een bibliografie over leven en werk van Stephanus Modestus Glorieux, de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en de Zusters van Barmhartigheid / samengest. door André Maes ; met medew. van Gabriël Delbecke ... [et al.]
Auteur
 • André Gerard Jacques Maes (1937-)
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • Oostakker : Commissie Archief Glorieux
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • De zusters van Coudewater : geschiedenis van het klooster van de Zusters van Barmhartigheid te Rosmalen 1870-1985 / door J.W.M. Jongmans ; met medew. van Zr. Emma Frickel, J.W. Albers
Auteur
 • Johannes Wilhelmus Maria Jongmans (1921-1998) ; Emma Frickel
Paginering
 • 229 p
Uitgever
 • Rosmalen : Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid- Huize St. Leonardus en Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes St. Josefhuis / [Gerlach Schummer]
Auteur
 • Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Paginering
 • [22] p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1969

Titel
 • Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse, 1845-1945 / Eug. Heyrman
Auteur
 • Eug. Heyrman
Paginering
 • 255 p
Uitgever
 • Gent : Claeys-Verheughe
Jaar van uitgave
 • [1946]

Titel
 • Maskers en machten : vergeten psychiatrie / Ursula van der Aa ; [bew.: Jan Kerstens]
Auteur
 • Ursula van der Aa (1937-) ; J.A.M. Kerstens
Paginering
 • 224 p
Uitgever
 • [Halsteren : Kerstens]
Jaar van uitgave
 • 2008


Periodieken
Titel
 • Venster

Titel
 • Kontact
Interviews

Twee interviews, en wel de nrs.:

231

655

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich op het provincialaat in Lieshout-Mariahout. Het gaat in de toekomst naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit: bestuurlijke stukken, waaronder kapittels, verder notulen, rondzendbrieven, bestuurscorrespondentie, economaat, regel en constituties. Verder zijn er stukken over de werkzaamheden, huisarchieven, persoonsarchieven/-dossiers; documentatie, waaronder het contactblad, knipselboeken, krantenartikelen en foto's en ten slotte videobanden. In het provinciaal archief ontbreken officiële documenten van het begin van de congregatie. Er is veel verloren gegaan, doordat een directeur van de congregatie nadat hij de geschiedenis van de congregatie had beschreven het archief niet meer van belang achtte en opdracht heeft gegeven om grote delen ervan te vernietigen. Enkele huisarchieven bevatten kronieken, maar deze dateren van na 1945. Het archief is goed geordend en toegankelijk via een kaartsysteem. In het archief van de Belgische provincie, dat is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie en Onderzoeks Centrum (KADOC) in Leuven, bevinden zich stukken daterend van vóór de oprichting van de Nederlandse provincie in 1956. 

 

Alle informatie is geput uit bezoekverslagen KAN 1996 en 2003.

 

 

Bewaarplaats Zusters van Barmhartigheid, Geldropseweg 170, 5613 LN Eindhoven, 040 - 2947535
Periode archief 1956-2011
Omvang 30 meter ?
Toegang soort
 • Kaartsysteem

Bewaarplaats Generalaat, Ronse
Periode archief 1845-2011
Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Barmhartigheid werd in 1845 gesticht in Ronse (België) door pastoor Stephanus Modestus Glorieux (1802-1872). Tot 1850 vormde zij één congregatie samen met de Congregatie Broeders van Goede Werken, ook gesticht door Glorieux (in Nederland bekend als de Broeders van Dongen). De congregatie specialiseerde zich in de verpleging van geesteszieken. In 1853 kwamen de eerste zusters naar Nederland om daar in een psychiatrisch ziekenhuis te werken. In 1938 had de congregatie maar enkele huizen in Nederland.

 

De missie

Nederlandse zusters waren vanaf 1929 actief in Belgisch Congo. Er werd ook gemissioneerd in Algerije.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-53, Pius-almanak 1960/61, 369 en bezoekverslagen KAN 1996 en 2003.

Organisatie

Het provinciaal bestuur wordt bijgestaan door een priester. Het generalaat bevindt zich in Ronse (België). De Nederlandse provincie werd opgericht in 1956. Meer informatie is niet beschikbaar. (bezoekverslagen KAN 1996 en 2003).

Doelstelling

Het doel van de congregatie was het beoefenen van verschillende liefdewerken. De congregatie heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de verzorging van vrouwelijke psychiatrische patiënten. Ze had maar een klein aantal huizen in eigen bezit. Verder hielden zij zich bezig met bejaardenzorg, onderwijs en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Congo
 • Bisdom Kalemie-Kirungu
 • Aartsbisdom Kananga
 • Bisdom Mbujimayi

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Glorieux en zijn volgelingen : een bibliografie over leven en werk van Stephanus Modestus Glorieux, de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en de Zusters van Barmhartigheid / samengest. door André Maes ; met medew. van Gabriël Delbecke ... [et al.]
Auteur
 • André Gerard Jacques Maes (1937-)
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • Oostakker : Commissie Archief Glorieux
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • De zusters van Coudewater : geschiedenis van het klooster van de Zusters van Barmhartigheid te Rosmalen 1870-1985 / door J.W.M. Jongmans ; met medew. van Zr. Emma Frickel, J.W. Albers
Auteur
 • Johannes Wilhelmus Maria Jongmans (1921-1998) ; Emma Frickel
Paginering
 • 229 p
Uitgever
 • Rosmalen : Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid- Huize St. Leonardus en Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes St. Josefhuis / [Gerlach Schummer]
Auteur
 • Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Paginering
 • [22] p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1969

Titel
 • Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse, 1845-1945 / Eug. Heyrman
Auteur
 • Eug. Heyrman
Paginering
 • 255 p
Uitgever
 • Gent : Claeys-Verheughe
Jaar van uitgave
 • [1946]

Titel
 • Maskers en machten : vergeten psychiatrie / Ursula van der Aa ; [bew.: Jan Kerstens]
Auteur
 • Ursula van der Aa (1937-) ; J.A.M. Kerstens
Paginering
 • 224 p
Uitgever
 • [Halsteren : Kerstens]
Jaar van uitgave
 • 2008


Periodieken
Titel
 • Venster

Titel
 • Kontact
Interviews

Twee interviews, en wel de nrs.:

231

655

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich op het provincialaat in Lieshout-Mariahout. Het gaat in de toekomst naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit: bestuurlijke stukken, waaronder kapittels, verder notulen, rondzendbrieven, bestuurscorrespondentie, economaat, regel en constituties. Verder zijn er stukken over de werkzaamheden, huisarchieven, persoonsarchieven/-dossiers; documentatie, waaronder het contactblad, knipselboeken, krantenartikelen en foto's en ten slotte videobanden. In het provinciaal archief ontbreken officiële documenten van het begin van de congregatie. Er is veel verloren gegaan, doordat een directeur van de congregatie nadat hij de geschiedenis van de congregatie had beschreven het archief niet meer van belang achtte en opdracht heeft gegeven om grote delen ervan te vernietigen. Enkele huisarchieven bevatten kronieken, maar deze dateren van na 1945. Het archief is goed geordend en toegankelijk via een kaartsysteem. In het archief van de Belgische provincie, dat is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie en Onderzoeks Centrum (KADOC) in Leuven, bevinden zich stukken daterend van vóór de oprichting van de Nederlandse provincie in 1956. 

 

Alle informatie is geput uit bezoekverslagen KAN 1996 en 2003.

 

 

Bewaarplaats Zusters van Barmhartigheid, Geldropseweg 170, 5613 LN Eindhoven, 040 - 2947535
Periode archief 1956-2011
Omvang 30 meter ?
Toegang soort
 • Kaartsysteem

Bewaarplaats Generalaat, Ronse
Periode archief 1845-2011
Verwijzing naar andere archiefvormers