Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Aerdenhout

Naam Franciscanessen van Aerdenhout
Naamsvarianten
 • Dochters van de H.H. Harten van Jezus en Maria
 • Franciscanessen van de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria
 • Franciscanessen
 • Franciscanessen van Salzkotten
 • Congregatie van de Zusters van den H. Franciscus
 • Dochters van de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria
Periode 1860-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Aerdenhout (provincie Noord-Holland) werd in 1860 in Salzkotten (Duitsland) opgericht door Theresia (kloosternaam: Clara) Pfänder (1827-1882) en mgr. dr. Konrad Martin, bisschop van Paderborn Zr. Clara was op dat moment zuster van de congregatie van de Zusters van de Christelijke Liefde. Enkele zusters deden in 1874 Nederland aan voor enkele collectereizen. Een groep zusters kwam in 1875 naar Nederland, omdat werken in Duitsland erg moeilijk was vanwege de Kulturkampf. Het eerste huis in Nederland werd in dat jaar geopend. Uit Duitsland kwamen nadien geen zusters over, zodat zij in 1877 met een noviciaat begonnen en zich gaandeweg over Nederland verspreidden.

 

De missie

Vanaf 1930 werkten er zusters in Ned.-Indië. In 1960 waren de zusters nog actief in Balige, Pakkat, Tandjoeng Balai en Tebing Tinggi in poli- en kraamklinieken, wijkverpleging, huishoudscholen, kleuteronderwijs, middelbaar onderwijs en kweekschoolonderwijs. Zij werkten ook in het apostolisch vicariaat van Medan op Sumatra. Indonesië heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een zelfstandige provincie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-14, Pius-almanak 1960/61, 352 en 429.

Organisatie

Nederlandse provincie

 

Sinds 1920 bestond er een Nederlandse provincie die in 1931 canoniek opgericht werd. Vanaf 1922 (volgens Van Woesik in 1933) bevindt het moederhuis 'Alverna' zich in Aerdenhout (provincie Noord-Holland). Het generalaat zit in Rome.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-14, en bezoekverslag KAN 1997

Doelstelling

Hoofdtaak was ziekenverzorging, maar daar kwam onderwijs bij. Missiewerk was oorspronkelijk het doel niet, maar werd later opgevat net als bejaardenzorg en pastoraal werk. In de jaren zestig werd het als volgt geformuleerd: 1. verpleging van zieken en zenuwzieken in ziekenhuizen en wijkverpleging; 2. verzorging van ouden van dagen; 3. opvoeding in lager, ulo, vglo en kleuterscholen, pensionaten en naaischolen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Sibolga, Sumatra
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geschiedenis van de Zusters Franciscanessen, dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, in de Nederlandse Provincie / [samengest. door M. Hermenegild Odijk ... et al.]Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen, dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, in de Nederlandse Provincie
Auteur
 • Zr. M. Hermenegild Odijk
Paginering
 • ... dl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1989]-...

Titel
 • Van binnenuit gedreven : 1930-1980, vijftig jaar Franciscanessen van Aerdenhout in Noord-Sumatra / [samenstelling en eindred. Ton Smits, Konferentie Nederlandse religieuzen ; tek. en krt. Engeline van de Berg]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973) ; Engeline van de Berg
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Aerdenhout : Klooster St. Franciscus
Jaar van uitgave
 • 1980


Periodieken
Titel
 • Kontakt / Franciscanessen van Aerdenhout
Uitgever
 • Aerdenhout : Franciscanessen van Aerdenhout
Jaar van uitgave
 • 1980-...
Interviews

Zes interviews, en wel de nrs,:

 

72

195

229

391

405

573

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Aerdenhout. De oudste stukken gaan terug tot 1874, maar van de oudste periode is weinig materiaal in Nederland bewaard gebleven. Er was geen archiefbeleid bijvoorbeeld ten aanzien van het overbrengen van archieven van huizen naar het moederhuis. Systematisch archiveren gebeurt pas sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Professieboeken zijn echter vanaf het allereerste begin bewaard gebleven. De kronieken van het moederhuis beginnen in 1928. Het archief bestaat verder uit stukken over: de leden, zoals intrede- en professieboeken, lijsten van plaatsen waar de zusters woonden, bestuursarchief, met jaarrekeningen. Ten slotte zijn er archieven van een aantal huizen, boeken en publicaties van en over de congregatie, audiovisueel materiaal en curiosa. De stukken in het bestuursarchief zijn genummerd en voorzien van beschrijvingen. Het 'algemene' materiaal is systematisch geordend op basis van de informatiedrager, maar niet beschreven. De rest is nauwelijks geordend. De foto's zijn gesorteerd en veel daarvan is beschreven. Volgens een brief van 14 juli 2010 is het archief wegens nieuwbouw van het klooster en een daarmee verband houdende verhuizing van de zusters in 2012 niet toegankelijk. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Aerdenhout
Periode archief 1874-2011
Openbaarheid niet
Omvang 60 meter
Audio-visueel materiaal

Een film van de congregatie is overgespoeld op videoband. Het origineel wordt bewaard bij het Nederlands Filminstituut.


Bewaarplaats Suore Francescane Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria, Via di Sant’Alessio 22/24 - 00153 ROMA, tel. 06-57.17.73.33
Websites

http://www.franciscansisters-fcjm.org/fcjm/

 

http://www.alverna.net

Archivalie elders

Een film van de congregatie is overgespoeld op videoband, de originele film wordt bewaard bij het Nederlands Filminstituut.

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Aerdenhout (provincie Noord-Holland) werd in 1860 in Salzkotten (Duitsland) opgericht door Theresia (kloosternaam: Clara) Pfänder (1827-1882) en mgr. dr. Konrad Martin, bisschop van Paderborn Zr. Clara was op dat moment zuster van de congregatie van de Zusters van de Christelijke Liefde. Enkele zusters deden in 1874 Nederland aan voor enkele collectereizen. Een groep zusters kwam in 1875 naar Nederland, omdat werken in Duitsland erg moeilijk was vanwege de Kulturkampf. Het eerste huis in Nederland werd in dat jaar geopend. Uit Duitsland kwamen nadien geen zusters over, zodat zij in 1877 met een noviciaat begonnen en zich gaandeweg over Nederland verspreidden.

 

De missie

Vanaf 1930 werkten er zusters in Ned.-Indië. In 1960 waren de zusters nog actief in Balige, Pakkat, Tandjoeng Balai en Tebing Tinggi in poli- en kraamklinieken, wijkverpleging, huishoudscholen, kleuteronderwijs, middelbaar onderwijs en kweekschoolonderwijs. Zij werkten ook in het apostolisch vicariaat van Medan op Sumatra. Indonesië heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een zelfstandige provincie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-14, Pius-almanak 1960/61, 352 en 429.

Organisatie

Nederlandse provincie

 

Sinds 1920 bestond er een Nederlandse provincie die in 1931 canoniek opgericht werd. Vanaf 1922 (volgens Van Woesik in 1933) bevindt het moederhuis 'Alverna' zich in Aerdenhout (provincie Noord-Holland). Het generalaat zit in Rome.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-14, en bezoekverslag KAN 1997

Doelstelling

Hoofdtaak was ziekenverzorging, maar daar kwam onderwijs bij. Missiewerk was oorspronkelijk het doel niet, maar werd later opgevat net als bejaardenzorg en pastoraal werk. In de jaren zestig werd het als volgt geformuleerd: 1. verpleging van zieken en zenuwzieken in ziekenhuizen en wijkverpleging; 2. verzorging van ouden van dagen; 3. opvoeding in lager, ulo, vglo en kleuterscholen, pensionaten en naaischolen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Sibolga, Sumatra

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geschiedenis van de Zusters Franciscanessen, dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, in de Nederlandse Provincie / [samengest. door M. Hermenegild Odijk ... et al.]Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen, dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, in de Nederlandse Provincie
Auteur
 • Zr. M. Hermenegild Odijk
Paginering
 • ... dl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1989]-...

Titel
 • Van binnenuit gedreven : 1930-1980, vijftig jaar Franciscanessen van Aerdenhout in Noord-Sumatra / [samenstelling en eindred. Ton Smits, Konferentie Nederlandse religieuzen ; tek. en krt. Engeline van de Berg]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973) ; Engeline van de Berg
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Aerdenhout : Klooster St. Franciscus
Jaar van uitgave
 • 1980


Periodieken
Titel
 • Kontakt / Franciscanessen van Aerdenhout
Uitgever
 • Aerdenhout : Franciscanessen van Aerdenhout
Jaar van uitgave
 • 1980-...
Interviews

Zes interviews, en wel de nrs,:

 

72

195

229

391

405

573

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Aerdenhout. De oudste stukken gaan terug tot 1874, maar van de oudste periode is weinig materiaal in Nederland bewaard gebleven. Er was geen archiefbeleid bijvoorbeeld ten aanzien van het overbrengen van archieven van huizen naar het moederhuis. Systematisch archiveren gebeurt pas sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Professieboeken zijn echter vanaf het allereerste begin bewaard gebleven. De kronieken van het moederhuis beginnen in 1928. Het archief bestaat verder uit stukken over: de leden, zoals intrede- en professieboeken, lijsten van plaatsen waar de zusters woonden, bestuursarchief, met jaarrekeningen. Ten slotte zijn er archieven van een aantal huizen, boeken en publicaties van en over de congregatie, audiovisueel materiaal en curiosa. De stukken in het bestuursarchief zijn genummerd en voorzien van beschrijvingen. Het 'algemene' materiaal is systematisch geordend op basis van de informatiedrager, maar niet beschreven. De rest is nauwelijks geordend. De foto's zijn gesorteerd en veel daarvan is beschreven. Volgens een brief van 14 juli 2010 is het archief wegens nieuwbouw van het klooster en een daarmee verband houdende verhuizing van de zusters in 2012 niet toegankelijk. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Aerdenhout
Periode archief 1874-2011
Openbaarheid niet
Omvang 60 meter
Audio-visueel materiaal

Een film van de congregatie is overgespoeld op videoband. Het origineel wordt bewaard bij het Nederlands Filminstituut.


Bewaarplaats Suore Francescane Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria, Via di Sant’Alessio 22/24 - 00153 ROMA, tel. 06-57.17.73.33
Websites

http://www.franciscansisters-fcjm.org/fcjm/

 

http://www.alverna.net

Archivalie elders

Een film van de congregatie is overgespoeld op videoband, de originele film wordt bewaard bij het Nederlands Filminstituut.