Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari

Naam Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Naamsvarianten
 • AES
 • A.E.S.
 • Congregatie voor Buitengewone aangelegenheden
 • Congregatio pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis
Periode 1814-1967
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie voor Buitengewone Aangelegenheden werd opgericht in 1814. Haar taken waren slechts vaag omschreven, maar in praktijk was de congregatie een curieorgaan dat over allerlei zaken adviseerde. Op den duur kwam de nadruk te liggen op politieke zaken zoals de afsluiting van concordaten, dat wil zeggen verdragen gesloten tussen het Vaticaan en staten. Perioden met veel en weinig invloed wisselden elkaar af. Met de grote hervorming van de Curie van 1908 werd bepaald dat de congregatie de eerste sectie van de Staatssecretarie werd. In 1917 werd de congregatie echter weer zelfstandig en in 1925 werd de kardinaal-staatssecretaris, de tweede man van het Vaticaan, prefect. Een nieuwe hervorming van de curie in 1967 maakte een einde aan haar zelfstandig bestaan (uit: De Valk, Romeinse bescheiden, band 2, p. 180-182)

Organisatie

De congregatie had een zware bezetting met meestal de kardinaal-staatsecretaris en de deken van het Heilig College als leden. Het ambtelijk apparaat was daarentegen zeer klein en tot 1925 was er niet, zoals bij andere congregaties, een kardinaal-prefect (uit: De Valk, Romeinse bescheiden, band 2, p.180-182)

Taken en activiteiten
 • Leiding
Voorloper
 • Segreteria di Stato (1832-1917)
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Rome
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia / samengest. door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1996
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief wordt niet door het Vaticaans archief maar door de pauselijke Staatssecretarie beheerd. In 1996 was daarvoor een bijzondere toestemming nodig die maar zelden werd verleend. De band van dit archief met het archief van de Staatssecretarie is voor de negentiende eeuw zeer nauw. Het archief bestaat uit vergaderverslagen, geografisch-chronologisch geordende dossiers en gedrukte vergaderdossiers (uit: De Valk, Romeinse bescheiden, band 2, 180-182)

Bewaarplaats Rome, Vaticaanstad
Periode archief 1800-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging van het archief is bijzondere toestemming nodig.

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

AES Olanda, IV periodo (1922-1939), fasc. 8-9 (pos. 51). ‘Regolamento governativo circa le missioni’. 1925-1937 (Politieke maatregelen betreffende de missie)

(aanpassing of intrekking van artikel 123 van het Regeringsreglement van Ned. Indië van 1854, vanaf 1925 art. 177 van de Indische Staatsregeling; dit artikel regelde de door de gouverneur-generaal af te geven  'bijzondere toelating' van zendlingen en missionarissen.

 

Audio-visueel materiaal

?

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie voor Buitengewone Aangelegenheden werd opgericht in 1814. Haar taken waren slechts vaag omschreven, maar in praktijk was de congregatie een curieorgaan dat over allerlei zaken adviseerde. Op den duur kwam de nadruk te liggen op politieke zaken zoals de afsluiting van concordaten, dat wil zeggen verdragen gesloten tussen het Vaticaan en staten. Perioden met veel en weinig invloed wisselden elkaar af. Met de grote hervorming van de Curie van 1908 werd bepaald dat de congregatie de eerste sectie van de Staatssecretarie werd. In 1917 werd de congregatie echter weer zelfstandig en in 1925 werd de kardinaal-staatssecretaris, de tweede man van het Vaticaan, prefect. Een nieuwe hervorming van de curie in 1967 maakte een einde aan haar zelfstandig bestaan (uit: De Valk, Romeinse bescheiden, band 2, p. 180-182)

Organisatie

De congregatie had een zware bezetting met meestal de kardinaal-staatsecretaris en de deken van het Heilig College als leden. Het ambtelijk apparaat was daarentegen zeer klein en tot 1925 was er niet, zoals bij andere congregaties, een kardinaal-prefect (uit: De Valk, Romeinse bescheiden, band 2, p.180-182)

Taken en activiteiten
 • Leiding
Voorloper
 • Segreteria di Stato (1832-1917)

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Rome

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia / samengest. door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1996

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief wordt niet door het Vaticaans archief maar door de pauselijke Staatssecretarie beheerd. In 1996 was daarvoor een bijzondere toestemming nodig die maar zelden werd verleend. De band van dit archief met het archief van de Staatssecretarie is voor de negentiende eeuw zeer nauw. Het archief bestaat uit vergaderverslagen, geografisch-chronologisch geordende dossiers en gedrukte vergaderdossiers (uit: De Valk, Romeinse bescheiden, band 2, 180-182)

Bewaarplaats Rome, Vaticaanstad
Periode archief 1800-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging van het archief is bijzondere toestemming nodig.

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie

Selectie

 

AES Olanda, IV periodo (1922-1939), fasc. 8-9 (pos. 51). ‘Regolamento governativo circa le missioni’. 1925-1937 (Politieke maatregelen betreffende de missie)

(aanpassing of intrekking van artikel 123 van het Regeringsreglement van Ned. Indië van 1854, vanaf 1925 art. 177 van de Indische Staatsregeling; dit artikel regelde de door de gouverneur-generaal af te geven  'bijzondere toelating' van zendlingen en missionarissen.

 

Audio-visueel materiaal

?

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering