Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Derde Orde Apostolaat

Naam Derde Orde Apostolaat
Naamsvarianten
 • Derde Orde Apostolaat
 • Tertiarissen
Periode 1936-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De Derde Orde van St. Franciscus is door Franciscus zelf opgericht en was bedoeld voor leken die met de orde sympathiseerden, maar niet konden of wilden intreden. In Nederland had de Derde Orde in de twintigste eeuw zeer veel afdelingen die per parochie georganiseerd waren. Sloot (Hoe God verscheen in Papoea, 179) maakt melding van een seculier instituut dat uit deze orde ontstond. In 1936 zou het zijn opgericht door pater Eusebius Kemp ofm, die inderdaad commissaris (toezichthouder) van de Derde Orde was, maar noch de inventaris van het archief, noch het boek van mgr. J.A. de Kok ofm maken melding van een of andere missieactiviteit die uitging van de Derde Orde.

 

De missie

Op 14 mei 1952 kwamen Fried Gerards, Anna Penners en Carla Holla aan op de Wisselmeren in Nieuw-Guinea. Zij zorgden voor de school bij het internaat in Epouto.   

 

Informatie geput uit: Sloot, Hoe God verscheen in Papoea, 179, naar Neerlandia Seraphica 11 (1937) 8-9; 12 (1938) 225-228).

Organisatie

Volgens het kerkelijk wetboek ging het om een seculier instituut. De leden legden private geloften af die maar één jaar geldig waren en daarna vernieuwd moesten worden. In het huis De Rees in Brummen (provincie Gelderland) was van 1942 tot 1970 het Centraal Bureau van de Derde Orde gevestigd.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Jayapura, Irian Jaya
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Statuten van het "Derde-Orde-Apostolaat"
Paginering
 • 6 p
Uitgever
 • [Weert] : "Derde-Orde-Apostolaat"
Jaar van uitgave
 • [1938]

Titel
 • Levensregel van de reguliere Derde Orde van de Heilige Franciscus
Paginering
 • 55 p
Uitgever
 • Woerden : Apostolaat voor roepingen
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Een derde weg voor het apostolaat / F.J. Pop
Auteur
 • François Jacobus Pop (1903-1967)
Reeks
 • Horstcahiers ; 11
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Driebergen : Kerk en Wereld
Jaar van uitgave
 • [1961]Periodieken
Titel
 • Rijpend graan : tijdschrift voor Franciscaans Apostolaat
Uitgever
 • Den Bosch : Derde Orde Centrale
Jaar van uitgave
 • 1952-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Derde Orde Apostolaat is in bruikleen gegeven aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. De inventaris op het omvangrijke archief is in 2011 gepubliceerd en raadpleegbaar op de website van het KDC. Afgaand op de inventaris heeft de orde géén activiteiten in de missie ontplooid. Wel had hij een jeugdbeweging en vonden, met name in de periode 1930-1960, talrijke activiteiten plaats. Zie over deze tak van de Franciscaanse familie: De Kok, Acht eeuwen minderbroeders, 388-395

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1870-1970
Omvang 1318 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel nr. 859
Audio-visueel materiaal

De inventaris vermeldt geen beeld- en geluidsmateriaal.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De Derde Orde van St. Franciscus is door Franciscus zelf opgericht en was bedoeld voor leken die met de orde sympathiseerden, maar niet konden of wilden intreden. In Nederland had de Derde Orde in de twintigste eeuw zeer veel afdelingen die per parochie georganiseerd waren. Sloot (Hoe God verscheen in Papoea, 179) maakt melding van een seculier instituut dat uit deze orde ontstond. In 1936 zou het zijn opgericht door pater Eusebius Kemp ofm, die inderdaad commissaris (toezichthouder) van de Derde Orde was, maar noch de inventaris van het archief, noch het boek van mgr. J.A. de Kok ofm maken melding van een of andere missieactiviteit die uitging van de Derde Orde.

 

De missie

Op 14 mei 1952 kwamen Fried Gerards, Anna Penners en Carla Holla aan op de Wisselmeren in Nieuw-Guinea. Zij zorgden voor de school bij het internaat in Epouto.   

 

Informatie geput uit: Sloot, Hoe God verscheen in Papoea, 179, naar Neerlandia Seraphica 11 (1937) 8-9; 12 (1938) 225-228).

Organisatie

Volgens het kerkelijk wetboek ging het om een seculier instituut. De leden legden private geloften af die maar één jaar geldig waren en daarna vernieuwd moesten worden. In het huis De Rees in Brummen (provincie Gelderland) was van 1942 tot 1970 het Centraal Bureau van de Derde Orde gevestigd.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Jayapura, Irian Jaya

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Statuten van het "Derde-Orde-Apostolaat"
Paginering
 • 6 p
Uitgever
 • [Weert] : "Derde-Orde-Apostolaat"
Jaar van uitgave
 • [1938]

Titel
 • Levensregel van de reguliere Derde Orde van de Heilige Franciscus
Paginering
 • 55 p
Uitgever
 • Woerden : Apostolaat voor roepingen
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Een derde weg voor het apostolaat / F.J. Pop
Auteur
 • François Jacobus Pop (1903-1967)
Reeks
 • Horstcahiers ; 11
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Driebergen : Kerk en Wereld
Jaar van uitgave
 • [1961]Periodieken
Titel
 • Rijpend graan : tijdschrift voor Franciscaans Apostolaat
Uitgever
 • Den Bosch : Derde Orde Centrale
Jaar van uitgave
 • 1952-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Derde Orde Apostolaat is in bruikleen gegeven aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. De inventaris op het omvangrijke archief is in 2011 gepubliceerd en raadpleegbaar op de website van het KDC. Afgaand op de inventaris heeft de orde géén activiteiten in de missie ontplooid. Wel had hij een jeugdbeweging en vonden, met name in de periode 1930-1960, talrijke activiteiten plaats. Zie over deze tak van de Franciscaanse familie: De Kok, Acht eeuwen minderbroeders, 388-395

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1870-1970
Omvang 1318 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel nr. 859
Audio-visueel materiaal

De inventaris vermeldt geen beeld- en geluidsmateriaal.

Verwijzing naar andere archiefvormers