Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Fraters_Maristen

Naam Fraters_Maristen
Naamsvarianten
 • Fratres Maristae Scholarum (fms)
 • Sociëteit van Maria
 • Congregatie van de Fraters Maristen
Periode 1817-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Fraters Maristen is gesticht door Marcellinus Joseph Benoît Champagnat (1789-1840), priester in het bisdom Lyon (Frankrijk) in 1817.  De broeders legden zich toe op de opvoeding van de jeugd. Toen Hitler in 1936 niet langer religieuze onderwijzers in Duitsland duldde, weken Duitse fraters uit naar Almelo en andere plaatsen. Overigens was de congregatie toen al internationaal verspreid. Deze congregatie moet wel onderscheiden worden van de priestercongregatie met dezelfde naam die in 1816 door de Franse priester J. Colin werd gesticht .

 

De missie

In de missie waren de broeders actief op de Solomoneilanden (1844), Nieuw-Caledonië (1847), Papua Nieuw-Guinea en in Noorwegen (1925).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Katholieke Encyclopaedie, 1937, Willemsen, I, par. 3-13 en bezoekrapport KAN 1998.

Organisatie

De Belgisch-Nederlandse provincie werd in 1934 opgericht. Het moederhuis stond in 1934 in Pommeroeul (Henegouwen), het generalaat was toen gevestigd in Grugliasco in Italië. De congregatie telde toen 26 provincies met ongeveer 9.000 leden (Katholieke Encyclopaedie 1934).

Doelstelling

De congregatie is gesticht met als doel zelfheiliging van de leden door onderwijs en opvoeding van de jeugd te verzorgen. Deze doelstelling strekte zich ook uit tot missiewerk. Verder werd in 1911 opgericht het Liefdewerk van het Gezelschap van Maria (1911).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Oceanië
Lokatie
 • Solomoneilanden
 • Aartsbisdom Honiara
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Terug van weggeweest : negen verhalen van teruggekeerde missionarissen / [red.: Lambert van Gelder]
Auteur
 • Lambert van Gelder
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 114 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Maristen / [redaktie] B. Bussink et al. ; lino's J. Bossaert
Auteur
 • B. Bussink
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Maristen
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Maristen. Aandachtig aanwezig
Paginering
 • 190
Uitgever
 • Amstelveen:
Jaar van uitgave
 • 1990


Periodieken
Titel
 • De Heilige Kruistocht, Tweemaandelijks Tijdschrift der Paters Maristen in Nederland en België
Jaar van uitgave
 • 1932-1964

Titel
 • Bouwen aan de Nieuwe Aarde : katholiek tijdschrift voor vernieuwing van de kerkgemeenschap door de geest
Paginering
 • Nr. 109 (1965) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : A. Beijersbergen
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • De schakel SM Nederland / Provincialaat Paters Maristen
Uitgever
 • Uithoorn [etc.] : Provincialaat Paters Maristen
Jaar van uitgave
 • 1981-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse huizen berust in Brussel. Alleen het lopende archief/administratie berust in Nijmegen (bezoekrapport KAN 1998).

Bewaarplaats Brussel

Bewaarplaats Fraters Maristen, Nijmegen
Archivalie elders

Het Liefdewerk van het Gezelschap van Maria (1911) (Willemsen, B13)

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Fraters Maristen is gesticht door Marcellinus Joseph Benoît Champagnat (1789-1840), priester in het bisdom Lyon (Frankrijk) in 1817.  De broeders legden zich toe op de opvoeding van de jeugd. Toen Hitler in 1936 niet langer religieuze onderwijzers in Duitsland duldde, weken Duitse fraters uit naar Almelo en andere plaatsen. Overigens was de congregatie toen al internationaal verspreid. Deze congregatie moet wel onderscheiden worden van de priestercongregatie met dezelfde naam die in 1816 door de Franse priester J. Colin werd gesticht .

 

De missie

In de missie waren de broeders actief op de Solomoneilanden (1844), Nieuw-Caledonië (1847), Papua Nieuw-Guinea en in Noorwegen (1925).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Katholieke Encyclopaedie, 1937, Willemsen, I, par. 3-13 en bezoekrapport KAN 1998.

Organisatie

De Belgisch-Nederlandse provincie werd in 1934 opgericht. Het moederhuis stond in 1934 in Pommeroeul (Henegouwen), het generalaat was toen gevestigd in Grugliasco in Italië. De congregatie telde toen 26 provincies met ongeveer 9.000 leden (Katholieke Encyclopaedie 1934).

Doelstelling

De congregatie is gesticht met als doel zelfheiliging van de leden door onderwijs en opvoeding van de jeugd te verzorgen. Deze doelstelling strekte zich ook uit tot missiewerk. Verder werd in 1911 opgericht het Liefdewerk van het Gezelschap van Maria (1911).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Oceanië
Lokatie
 • Solomoneilanden
 • Aartsbisdom Honiara

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Terug van weggeweest : negen verhalen van teruggekeerde missionarissen / [red.: Lambert van Gelder]
Auteur
 • Lambert van Gelder
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 114 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Maristen / [redaktie] B. Bussink et al. ; lino's J. Bossaert
Auteur
 • B. Bussink
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Maristen
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Maristen. Aandachtig aanwezig
Paginering
 • 190
Uitgever
 • Amstelveen:
Jaar van uitgave
 • 1990


Periodieken
Titel
 • De Heilige Kruistocht, Tweemaandelijks Tijdschrift der Paters Maristen in Nederland en België
Jaar van uitgave
 • 1932-1964

Titel
 • Bouwen aan de Nieuwe Aarde : katholiek tijdschrift voor vernieuwing van de kerkgemeenschap door de geest
Paginering
 • Nr. 109 (1965) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : A. Beijersbergen
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • De schakel SM Nederland / Provincialaat Paters Maristen
Uitgever
 • Uithoorn [etc.] : Provincialaat Paters Maristen
Jaar van uitgave
 • 1981-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse huizen berust in Brussel. Alleen het lopende archief/administratie berust in Nijmegen (bezoekrapport KAN 1998).

Bewaarplaats Brussel

Bewaarplaats Fraters Maristen, Nijmegen
Archivalie elders

Het Liefdewerk van het Gezelschap van Maria (1911) (Willemsen, B13)