Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broederschap der oud-studenten van het Klein Liefdewerk

Naam Broederschap der oud-studenten van het Klein Liefdewerk
Periode 1867-1965
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De stichter van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart, Jules Chevalier, richtte in 1864 een aan zijn congregatie verbonden broederschap op. Op initiatief van de Ursulinen kwam de eerste Nederlandse afdeling in 1867 in Sittard tot stand. Doel was de activiteiten van de congregatie te ondersteunen, vooral door geld te geven. De broederschap wordt voor het laatst vermeld in 1965. De leden werden missionarissen genoemd.

Organisatie

De broederschap had een bestuur en leden. Om contact met de leden te houden werd een blad uitgegeven. Het geld werd opgehaald door mannelijke en vrouwelijke collectanten, zelateurs en zelatricen genaamd, een woord dat is overgenomen uit het Frans (zélateurs, zélatrices). Deze wierven ook leden.

Doelstelling

Ondersteuning, met name op financieel gebied, van de activiteiten van de congregatie die gespecialiseerd was in het missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland


Periodieken
Titel
 • Chronica van de Broederschap der Oud-Studenten / uitg.: Missiehuis Tilburg
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis Tilburg
Jaar van uitgave
 • 1936-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de broederschap maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus (msc). Dit is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief bevat onder meer een kroniek, lopend over de periode 1919-1965, verslagen van bestuursvergaderingen (1939-1960), circulaires en de eigen periodiek genaamd 'Chronica' over de periode 1917-1965.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1917-1965
Openbaarheid beperkt
Omvang 7 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Audio-visueel materiaal

Enige foto's (inv. nrs. 3364-3365)

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De stichter van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart, Jules Chevalier, richtte in 1864 een aan zijn congregatie verbonden broederschap op. Op initiatief van de Ursulinen kwam de eerste Nederlandse afdeling in 1867 in Sittard tot stand. Doel was de activiteiten van de congregatie te ondersteunen, vooral door geld te geven. De broederschap wordt voor het laatst vermeld in 1965. De leden werden missionarissen genoemd.

Organisatie

De broederschap had een bestuur en leden. Om contact met de leden te houden werd een blad uitgegeven. Het geld werd opgehaald door mannelijke en vrouwelijke collectanten, zelateurs en zelatricen genaamd, een woord dat is overgenomen uit het Frans (zélateurs, zélatrices). Deze wierven ook leden.

Doelstelling

Ondersteuning, met name op financieel gebied, van de activiteiten van de congregatie die gespecialiseerd was in het missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Geldwerving

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnenPeriodieken
Titel
 • Chronica van de Broederschap der Oud-Studenten / uitg.: Missiehuis Tilburg
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis Tilburg
Jaar van uitgave
 • 1936-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de broederschap maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus (msc). Dit is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief bevat onder meer een kroniek, lopend over de periode 1919-1965, verslagen van bestuursvergaderingen (1939-1960), circulaires en de eigen periodiek genaamd 'Chronica' over de periode 1917-1965.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1917-1965
Openbaarheid beperkt
Omvang 7 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Audio-visueel materiaal

Enige foto's (inv. nrs. 3364-3365)

Verwijzing naar andere archiefvormers