Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Nederlandsch Vrouwen-Hulpgenootschap t.b.v. de Zending in China te Rotterdam

Naam Nederlandsch Vrouwen-Hulpgenootschap t.b.v. de Zending in China te Rotterdam
Periode 1850-1860
Denominatie Interdenominationeel
Org Zending

Korte geschiedenis

Het hulpgenootschap werd opgericht tijdens het bezoek van Karl Gutzlaff, de Duitse China-zendeling, aan Nederland in 1850. Van 1823-1826 verbleef hij drie jaar in Rotterdam voor zijn opleiding door het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Het bezoek was bedoeld als, zeer geslaagde, fundraisingactie. In Nederland werden zo tientallen plaatselijke china-verenigingen opgericht, uiteindelijk bijelkaar gebracht in de Vereeniging ter Bevordering des Christendoms onder de Chineezen. Het vrouwen-hulpgenootschap werd van deze organisatie pas enige tijd later lid.

Hoewel de meeste comite's en verenigingen voor China zich beperkten tot geldinzameling stelde het Vrouwen-Hulpgenootschap zich verantwoordelijk voor de uitzending van L.M.M. van Medenbach Wakker uit Warnsveld, door Gutzlaff zelf geschikt geacht en aanbevolen. Zij reisde in 1850 met Gutzlaff zelf naar China af, nadat ze op 27 oktober 1850 was ingezegend.

Kort na haar aankomst in Hongkong trad zij in het huwelijk met de baptistische zendeling Johnson, een verklaard tegenstander van Gutzlaff.

Organisatie

Het genootschap had een bestuur, gekozen door de leden. Men zocht in eerste instantie geen aansluiting bij de Vereeniging ter Bevordering des Christendoms onder de Chineezen, dit met name omdat H.M. de Koningin Sophia Beschermvrouw geworden was. Wel ontving men geldelijke steun van diverse mannenverenigingen voor de China-zending. In 1851 besloot met toch toe te treden toen de vereniging de verantwoordelijkheid voor mevr. Wakker, inmiddels mevr. Johnson had overgenomen.

Doelstelling

onbekend

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Hongkong
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Overdrijft men ook de Zendingzaak onder de Heidenen ten koste van eigene meer dringende belangen? : een vriendelijk, maar ernstig woord, vooral aan mijne Protestantsche landgenooten
Paginering
 • 78 p
Uitgever
 • Deventer : D.J. Wilterdink
Jaar van uitgave
 • 1851

Titel
 • Karl Gützlaff en het Nederlandsche Protestantisme in het midden der vorige eeuw / door A. Goslinga
Auteur
 • Adriaan Goslinga (1884-1961)
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • 1941
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is niet bekend.

Archivalie elders

Vereeniging ter Bevordering des Christendoms  onder de Chineezen

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het hulpgenootschap werd opgericht tijdens het bezoek van Karl Gutzlaff, de Duitse China-zendeling, aan Nederland in 1850. Van 1823-1826 verbleef hij drie jaar in Rotterdam voor zijn opleiding door het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Het bezoek was bedoeld als, zeer geslaagde, fundraisingactie. In Nederland werden zo tientallen plaatselijke china-verenigingen opgericht, uiteindelijk bijelkaar gebracht in de Vereeniging ter Bevordering des Christendoms onder de Chineezen. Het vrouwen-hulpgenootschap werd van deze organisatie pas enige tijd later lid.

Hoewel de meeste comite's en verenigingen voor China zich beperkten tot geldinzameling stelde het Vrouwen-Hulpgenootschap zich verantwoordelijk voor de uitzending van L.M.M. van Medenbach Wakker uit Warnsveld, door Gutzlaff zelf geschikt geacht en aanbevolen. Zij reisde in 1850 met Gutzlaff zelf naar China af, nadat ze op 27 oktober 1850 was ingezegend.

Kort na haar aankomst in Hongkong trad zij in het huwelijk met de baptistische zendeling Johnson, een verklaard tegenstander van Gutzlaff.

Organisatie

Het genootschap had een bestuur, gekozen door de leden. Men zocht in eerste instantie geen aansluiting bij de Vereeniging ter Bevordering des Christendoms onder de Chineezen, dit met name omdat H.M. de Koningin Sophia Beschermvrouw geworden was. Wel ontving men geldelijke steun van diverse mannenverenigingen voor de China-zending. In 1851 besloot met toch toe te treden toen de vereniging de verantwoordelijkheid voor mevr. Wakker, inmiddels mevr. Johnson had overgenomen.

Doelstelling

onbekend

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Hongkong

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Overdrijft men ook de Zendingzaak onder de Heidenen ten koste van eigene meer dringende belangen? : een vriendelijk, maar ernstig woord, vooral aan mijne Protestantsche landgenooten
Paginering
 • 78 p
Uitgever
 • Deventer : D.J. Wilterdink
Jaar van uitgave
 • 1851

Titel
 • Karl Gützlaff en het Nederlandsche Protestantisme in het midden der vorige eeuw / door A. Goslinga
Auteur
 • Adriaan Goslinga (1884-1961)
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • 1941

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is niet bekend.

Archivalie elders

Vereeniging ter Bevordering des Christendoms  onder de Chineezen

Verwijzing naar andere archiefvormers