Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Ursulinen van Noordwijk

Naam Ursulinen van Noordwijk
Naamsvarianten
 • Ordo Sanctae Ursulae (osu)
 • Orde van de Ursulinen van Noordwijk
 • Religieuzen-Ursulinen van de Romeinsche Unie op Java
 • Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Ursulinen van Batavia-Noordwijk
Periode 1855-1907?
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Zie voor de algemene geschiedenis van de Ursulinen en de vorming van unies zoals de Romeinse Unie en de Roermondse Unie, het format van de Ursulinen van de Romeinse Unie.

 

De missie

Indonesië

 

De eerste vestiging in Nederlands-Indië was gelegen in Noordwijk, een stadswijk van Batavia, gelegen tussen het oude centrum in het noorden en de nieuwere wijk Weltevreden in het zuiden. Vanuit Noordwijk zijn de volgende kloosters gesticht: Batavia Weltevreden (ook Postweg, Kleine Klooster of Djakarta Djalan Pos genoemd; in 1859), Soerabaja (Kepadjan; in 1863), Buitenzorg (1902), Bandoeng (Merdeka; in (1906/1907) en Batavia-Theresia (1927). Uit deze stichtingen zijn weer nieuwe vestigingen voortgekomen. Vanuit het klooster Soerabaja kwamen drie nieuwe stichtingen voort: Malang (1900), Madioen (1914) en Soerabaya-Darmo (1922). Ook uit de stichtingen Bandoeng en Weltevreden zijn op hun beurt weer nieuwe stichtingen voortgekomen (zie voor een overzicht van de stichtingen tot 1935: Gedenkboek, 221-228). In al deze vestigingen werden scholen gesticht. In 1908 werkten er in Noordwijk 142 zusters. Op de scholen werden lessen gegeven voor de hulp- en hoofdakte, en verder in de vreemde talen Frans, Duits en Engels, en onder andere in handwerken, tekenen, schilderen en muziek. In de loop van de jaren dertig was het onderwijsaanbod op Java dermate gegroeid dat de geestelijkheid wilde dat de Ursulinen in hun pensionaten alleen nog katholieke leerlingen opleidden, waardoor het aantal internen daalde.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Gedenkboek (1935) en Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

Zie voor de algemene geschiedenis van de Ursulinen en de vorming van unies zoals de Romeinse Unie en de Roermondse Unie, het format van de Ursulinen van de Romeinse Unie. Noordwijk sloot zich in 1907 bij deze unie aan.

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de orde behoorden onderwijs en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Aartsbisdom Jakarta
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan [1859-1934] van “Weltevreden”, het Moederhuis der Z.Z. Ursulinen, Postweg 2, Batavia Centrum, Java, N.O.I.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1934


Periodieken
Titel
 • Contact : brochurenreeks van de Religieuzen-Ursulinen der Romeinsche Unie op Java
Paginering
 • Jrg.1, nr.1 (1933) - ...
Uitgever
 • Bandoeng : [De Religieuzen-Ursulinen?]
Jaar van uitgave
 • 1933-19XX

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967
Interviews

Geen.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray (allen probincie Limburg). Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na dat jaar. Stukken die de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie (1900-1928) aangaan bevinden zich waarschijnlijk in België. Persoonsarchieven zijn nauwelijks aangetroffen; boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie juist weer wel. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog lopende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, en de heren D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome. Dit archief is niet onderzocht.

 

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

7.

Brieven van Mère M. Louise, Ursuline in Soerabaya en Batavia-Noordwijk, en zr. Cornelie te Batavia
1860-1861
1 omslag
N.B.:Nederlandse en Franse tekst; Mère Louise was de zuster van Verhaagh.

Archivalie elders

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Zie voor de algemene geschiedenis van de Ursulinen en de vorming van unies zoals de Romeinse Unie en de Roermondse Unie, het format van de Ursulinen van de Romeinse Unie.

 

De missie

Indonesië

 

De eerste vestiging in Nederlands-Indië was gelegen in Noordwijk, een stadswijk van Batavia, gelegen tussen het oude centrum in het noorden en de nieuwere wijk Weltevreden in het zuiden. Vanuit Noordwijk zijn de volgende kloosters gesticht: Batavia Weltevreden (ook Postweg, Kleine Klooster of Djakarta Djalan Pos genoemd; in 1859), Soerabaja (Kepadjan; in 1863), Buitenzorg (1902), Bandoeng (Merdeka; in (1906/1907) en Batavia-Theresia (1927). Uit deze stichtingen zijn weer nieuwe vestigingen voortgekomen. Vanuit het klooster Soerabaja kwamen drie nieuwe stichtingen voort: Malang (1900), Madioen (1914) en Soerabaya-Darmo (1922). Ook uit de stichtingen Bandoeng en Weltevreden zijn op hun beurt weer nieuwe stichtingen voortgekomen (zie voor een overzicht van de stichtingen tot 1935: Gedenkboek, 221-228). In al deze vestigingen werden scholen gesticht. In 1908 werkten er in Noordwijk 142 zusters. Op de scholen werden lessen gegeven voor de hulp- en hoofdakte, en verder in de vreemde talen Frans, Duits en Engels, en onder andere in handwerken, tekenen, schilderen en muziek. In de loop van de jaren dertig was het onderwijsaanbod op Java dermate gegroeid dat de geestelijkheid wilde dat de Ursulinen in hun pensionaten alleen nog katholieke leerlingen opleidden, waardoor het aantal internen daalde.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Gedenkboek (1935) en Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

Zie voor de algemene geschiedenis van de Ursulinen en de vorming van unies zoals de Romeinse Unie en de Roermondse Unie, het format van de Ursulinen van de Romeinse Unie. Noordwijk sloot zich in 1907 bij deze unie aan.

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de orde behoorden onderwijs en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Aartsbisdom Jakarta

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan [1859-1934] van “Weltevreden”, het Moederhuis der Z.Z. Ursulinen, Postweg 2, Batavia Centrum, Java, N.O.I.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1934


Periodieken
Titel
 • Contact : brochurenreeks van de Religieuzen-Ursulinen der Romeinsche Unie op Java
Paginering
 • Jrg.1, nr.1 (1933) - ...
Uitgever
 • Bandoeng : [De Religieuzen-Ursulinen?]
Jaar van uitgave
 • 1933-19XX

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967
Interviews

Geen.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray (allen probincie Limburg). Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na dat jaar. Stukken die de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie (1900-1928) aangaan bevinden zich waarschijnlijk in België. Persoonsarchieven zijn nauwelijks aangetroffen; boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie juist weer wel. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog lopende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, en de heren D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome. Dit archief is niet onderzocht.

 

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie

7.

Brieven van Mère M. Louise, Ursuline in Soerabaya en Batavia-Noordwijk, en zr. Cornelie te Batavia
1860-1861
1 omslag
N.B.:Nederlandse en Franse tekst; Mère Louise was de zuster van Verhaagh.

Archivalie elders

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering