Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missionarissen van Mill Hill

Naam Missionarissen van Mill Hill
Naamsvarianten
 • St. Joseph's Congregatie van Mill Hill
 • St. Joseph’s Congregatie voor Vreemde Missiën
 • Societas Sancti Josephi pro missionibus exteris de Mill Hill apud Londinum (mhm)
 • Societas Missionariorum a S. Joseph (SSJ)
 • Congregatie van Missionarissen van Mill Hill
 • Fathers van Mill Hill (MHM)
 • Paters van Mill Hill (MHM)
Periode 1866-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van St. Joseph's Foreign Missionary Society werd gesticht in Mill Hill bij Londen in 1866 door Herbert Vaughan (1832-1903), kardinaal en aartsbisschop van Westminster . Vaughan was lid van de Oblaten van de H. Carolus Borromeus en hij stichtte ook de Franciscanessen van Mill Hill. Vaughan kwam in 1871 naar Nederland om studenten te werven voor het missiecollege dat hij vijf jaar eerder had opgericht en waarvoor hij internationale ambities koesterde. In 1874 hadden acht van de dertig studenten de Nederlandse nationaliteit, zodat er redenen waren voor een vestiging in Nederland. Aan het eind jaren tachtig liep het aantal Nederlandse aanmeldingen terug door concurrentie van andere missionerende congregaties in Nederland. In 1890 werd echter toch in Roosendaal een missiehuis geopend. Tot directeur werd benoemd de Nederlander Jan Aelen, een missionaris die zijn sporen had verdiend in de missie in Chennai (vroeger: Madras, in India) . De eerste jaren kregen uitsluitend Nederlandse studenten er hun opleiding, maar vanaf 1895 werd het internationale karakter van de congregatie ook weerspiegeld in de studentenpopulatie . Om de concurrentie met andere (missie)congregaties aan te kunnen en voldoende missionarissen te kunnen leveren voor de snel uitdijende missietaken werd uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden in Nederland begin twintigste eeuw gezien als noodzakelijk. Na de Eerste Wereldoorlog nam deze uitbreiding een grote vlucht die gelijke tred hield met het 'groote missieuur'. De Franciscanessen-Missionarissen van St. Joseph verzorgden vanaf het begin, in 1891, de huishouding in het missiehuis. In 1936 was ongeveer de helft van de missionarissen Nederlander, de andere helft Engelsman.

 

De missie

Het aandeel van Nederlandse paters en broeders van Mill Hill in de vele over de wereld verspreide missiegebieden is moeilijk te specificeren omdat de congregatie vanuit één centraal punt werd geleid. Onder de missionarissen bevonden zich vanaf het eerste uur Nederlanders. Onder de 189 missionarissen die vanuit Roosendaal voor de Eerste Wereldoorlog vertrokken waren 114 Nederlanders. Hieronder volgt dan ook een beschrijving van de missiegebieden met indicaties -niet uitputtend- van de Nederlandse betrokkenheid.

 

India en Pakistan

In dit land waren de missionarissen van Mill Hill sinds 1875 actief. Zeker is dat de Nederlander Joannes van Aelen werkzaam is geweest in India, waar hij in 1929 werd gewijd tot bisschop van Nellore (presidency Madras, nabij Chennai). Eind 1945 werden zeven Nederlanders voor dit gebied benoemd. Ook werden er toen vier Nederlanders benoemd voor Punjab, een gebied op de grens van India en Pakistan. De eerste Nederlander was daar al in 1895 naar vertrokken. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het bisdom Nellore in India. De Missionarissen van Mill Hill zijn actief verder geweest in het latere Pakistan. Van de eerste lichting in Nederland opgeleide studenten vertrok in 1895 Cornelius Simons naar dit missiegebied. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het bisdom Rawalpindi en de apostolisch prefectuur van Kashmir en Jammu in Pakistan.

 

Uganda

Nederlandse missionarissen waren sinds 1894 actief in Uganda als apostolisch vicarissen of prefect. In 1895 vertrok een missionaris van de eerste lichting in Nederland opgeleide studenten naar dit missiegebied . In 1911 werkten er 35 missionarissen, waarvan 21 Nederlanders . Eind 1945 werden 12 Nederlanders benoemd voor de missie in Uganda. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in de bisdommen Tororo en Kampala.

 

Kongo

Nederlandse missionarissen hebben vanaf 1905 ook gewerkt in Kongo (Zaïre) als apostolisch vicarissen of prefect. Eind 1945 werden er zeven Nederlanders benoemd voor deze missie.  In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het apostolisch vicariaat van Busankusu. Broeder Jan de Koning werkte maar liefst 46 jaar als architect in deze missie .

 

Maleisië

Sarawak en Sabah waren sinds 1881 missiegebied van Mill Hill. In 1960 waren de Nederlanders nog steeds aan het werk in Sarawak in het apostolisch vicariaat van Kuching. In het apostolisch vicariaat Jesselton op Noord-Borneo waren ook Nederlandse Missionarissen van Mill Hill actief, bijvoorbeeld Felix Westerwoudt die wel de apostel van de Dajaks werd genoemd . Eind 1945 werden er zes Nederlanders voor dit gebied benoemd .

 

Nieuw Zeeland

Ook in Nieuw-Zeeland, waar Mill Hill vanaf 1886 actief was, waren Nederlandsze missionarissen werkzaam. In 1895 vertrok een missionaris afkomstig uit de eerste lichting in Nederland opgeleide Nederlandse missionarissen naar de Maori's. Twee Nederlanders werden voor dit gebied benoemd in 1945. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in Nieuw-Zeeland.

 

Kenya

Kenya werd in 1894 als missiegebied toegewezen aan Mill Hill. Of Nederlandse missionarissen vanaf het begin bij deze missie betrokken waren is onbekend. Eind 1945 werden 12 Nederlanders benoemd voor de missie in Kisumu. In 1960 waren Nederlandse leden actief in het bisdom Kusumu in Kenya. 

 

De Filipijnen

Dit gebied behoorde sinds 1905 tot de missiegebieden van Mill Hill. In 1960 waren Nederlandse leden daar in elk geval nog actief.

 

Kameroen

Dit gebied werd in 1921 toegevoegd aan de verantwoordelijkheden van Mill Hill. Eind 1945 werden 11 Nederlanders benoemd voor deze missie. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het bisdom Buea. 

 

Zuid-Sudan

was sinds 1938 toegewezen als missiegebied aan Mill Hill. In 1960 waren er Nederlandse missionarissen actief in de apostolische prefectuur van Malakal.

 

Ruanda

was eveneens een missiegebied van Mill Hill. Over Nederlandse missionarissen in dit gebied is niets bekend.

 

Ver. Staten

Pieter Oud heeft ook enkele jaren in Richmond (Virginia)  gewerkt in het apostolaat onder de Afro-Amerikaanse bevolking .

 

Falklandeilanden

In de apostolische prefectuur van de Falklandeilanden werkten waarschijnlijk ook Nederlandse missionarissen.

 

De in 1965 aangevangen missie in Chili valt buiten het bestek van de gids.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders wordt vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1936, lemma 'Josephscongregatie van Mill-Hill', Van Woesik, Willemsen, I, par. 1-21, bezoekrapport KAN 1997, Ros, 100 jaar, Pius-almanak 1960/61, 411-415 en Derix, Brengers van de boodschap, 262-263, 275 en 336.

 

 

Organisatie

De congregatie

Definitieve pauselijke goedkeuring ontving de congregatie in 1908. De congregatie werd tot 1970 centraal bestuurd vanuit Mill Hill en kende geen indeling in autonome provincies. Regionale besturen bestonden wel maar zij waren sterk gebonden aan het hoofdbestuur in Engeland. De algemeen overste te Mill Hill stond aan het hoofd van de congregatie. Hij werd voor tien jaar gekozen door het algemeen kapittel en geassisteerd door vier adviseurs, consultores genaamd. consultoren. De algemeen overste had wel een vertegenwoordiger in Nederland. Nederland kende eveneens een algemeen agent, procurator genaamd.Het generalaat bevindt zich in Engeland. De rechtspersoon van de congregatie was in 1960 de 'Centrale Stichting Kardinaal Vaughan' die gevestigd is in Roosendaal. De congregatie bestond uit zowel seculiere priesters als uit lekenbroeders. Een specifieke opleiding voor de broeders kwam er pas in 1920, maar deze beantwoordde nog niet aan haar doel.

 

Alle informatie is, tenzij anders wordt vermeld, geput uit: Van Woesik, Willemsen, I, par. 1-21, Bezoekrapport KAN 1997, Ros, 100 jaar, Pius-almanak 1960/61, 323

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk buiten Europa. Hiervoor had de congregatie het liefdewerk van de Sint Joseph-Missiekring, tot ondersteuning der missionarisopleiding en der missies van Mill Hill (Willemsen, 21; Van Woesik, 29; Pius-almanak 1960/61, 323).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • India
 • Aartsbisdom Chennai (voorheen Madras)
 • Aartsbisdom Visakhapatnam
 • Bisdom Nellore
 • Bisdom Kurnool
 • Aartsbisdom Hyderabad
 • Bisdom Guntur
 • Aartsbisdom Bangalore
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De missionaire opleiding van Nederlandse missionarissen : een onderzoek naar de missionaire voorbereiding in de periode 1930-1975 van de priester-missionarissen van de witte paters, millhillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die vanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezonden / door A.H. de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 29
Paginering
 • XI, 109 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • 100 jaar Mill Hill in Nederland, 1890-1990 / F.U. RosHonderd jaar Mill Hill in Nederland, 1890-1990
Auteur
 • Fokko Ubertus Ros (1928-)
Paginering
 • 120 p
Uitgever
 • [Roosendaal : Mill Hill
Jaar van uitgave
 • 1990]

Titel
 • Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van Mill Hill, 1866-1966 : De St. Joseph congregatie voor buitenlandse missies, gesticht door Kardinaal Vaughan in 18661866-1966
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • Roosendaal : Van Poll - Suykerbuyk
Jaar van uitgave
 • [1966]

Titel
 • Van Mill Hill en Mill Hillers : de St. Joseph-Congregatie, haar werk in Nederland en in den vreemde
Paginering
 • 45 p
Uitgever
 • Tilburg : St.Joseph-Missiekring ...
Jaar van uitgave
 • 1937


Periodieken
Titel
 • Annalen van het Missiehuis te Roosendaal Annalen van het Missiehuis te Roosendaal en het Studiehuis te Tilburg
Paginering
 • 1 (1890/91) - 31, nr.6 (1920/21)
Uitgever
 • Roosendaal : Missiehuis [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1890-1921

Titel
 • Annalen van de Sint Joseph’s Congregatie
Jaar van uitgave
 • 1920-1935/36

Titel
 • Mill Hill. Annalen van de Sint Joseph Congregatie
Jaar van uitgave
 • 1936/37-1967

Titel
 • Missiehelden / St. Joseph Congregatie van Mill-Hill voor buitenlandse missiën
Paginering
 • 1 (1946/47) - ...
Uitgever
 • Roosendaal : Missionarissen van Mill-Hill
Jaar van uitgave
 • 1946-...

Titel
 • Contactblad van Mill HillKontaktblad van Mill Hill
Paginering
 • Jrg. 1 (1968) - ...
Uitgever
 • Roosendaal : St. Joseph Congregatie van Mill Hill
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Missions and Missionaries
Jaar van uitgave
 • 1937-1991

Titel
 • Mission today : a journal of missiological and ecumenical research / Sacred Heart Theological College
Paginering
 • Vol. 1, no. 1/3 (1999) - ...
Uitgever
 • Shillong : Vendrame Institute Publications
Jaar van uitgave
 • 1999-...
Interviews

47 interviews, en wel de nrs.

51

82

95

130

147

152

224

227

315

387

409

428

457

513

520

522

541

631

653

703-706

730-733

751

753-754

766

769

813

815

821-822

837

839

841

845

849

851-852

854

857

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich in de vestiging in Oosterbeek (provincie Gelderland, bij Arnhem). Het bestaat uit twee delen, te weten de stukken over Nederland en die over de missie. Het Nederlandse deel (19 meter) bestaat uit persoonsdossiers (met stamkaarten), archieven van verschillende huizen, kapittels en het in 1970 gevormde regionaal bestuur. Het missiearchief (35 meter) bestaat zowel uit archivalia als documentatie. Opvallend daaronder zijn de foto's, waarvan zeer oude foto's die goed bewaard zijn gebleven en bovendien zijn beschreven. Ook bevat dit archief dia's en (oude) films. Afgezien van deze twee delen bevat het archief stukken over de stichter, enkele persoonsarchieven, publicaties van de congregatie (Annalen van Mill Hill en Kontaktblad Mill Hill) en financieel archief van de missieprocuur (William Moll mhm , 'The archives of the Mill Hill Missionaries since 1982.' in: Catholic Archives, 16 (1996) 19). Het archief is toegankelijk gemaakt via een door leden van de congregatie ontworpen index-systeem dat aangevuld is met een overzicht van de archiefindeling en een beschrijving van de afzonderlijke stukken. De stukken over de missie en de dia's zijn per land ingedeeld. De publicaties van Mill Hill-leden zijn eveneens geïndexeerd op naam en soort publicatie. De Nederlandse provincie was in 2010 niet van plan haar archief in bewaring te geven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (mededeling van het  Erfgoedcentrum, 4 maart 2010). Archiefstukken over de Nederlandse missie zijn wellicht ook te vinden in het St. Josephscollege in Freshfield (Verenigd Koninkrijk, Merseyside) waar het generalaat is gevestigd. Adres: mhm.archives@tiscali.co.uk. Dit archief is verder niet onderzocht. De archiefgids van Jaquet uit 1983 maakt nog melding van een collectie van missionaris F.J.M. Westerwoudt over de periode 1861-1898 met een omvang van één strekkende meter. Westerwoudt deed missiewerk in Sarawak onder de Dajaks. De collecte bevond zich in de jaren zeventig in het archief van de congregatie.

 

 

 

 

Bewaarplaats Missionarissen van Mill Hill, Johannahoeveweg 4, 6861 WJ Oosterbeek [1997]
Periode archief 1875-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 140 meter (in 1997)
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort index

Bewaarplaats Generalaat, St Peter's House, College Avenue, Freshfield, Merseyside L37 1LE, 01704 835 675
Periode archief 1865-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Bezoek alleen na afspraak

Omvang ongeveer 735 archiefdozen en een grote collectie foto's
Websites

http://www.mundus.ac.uk.

 

http://www.millhillmissionaries.com/

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 3130. Stukken betreffende Jan Hanrath, priester-missionaris van Mill-Hill. Afkomstig van G. Diercks te Nijmegen. 1935, z.j, 1 omslag.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Op den duur zullen archieven gevormd in Nederland overgebracht worden naar Engeland. Dit past binnen de traditie dat het regionaal bestuur sterk gebonden is aan het hoofdbestuur in Engeland.

 

 

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van St. Joseph's Foreign Missionary Society werd gesticht in Mill Hill bij Londen in 1866 door Herbert Vaughan (1832-1903), kardinaal en aartsbisschop van Westminster . Vaughan was lid van de Oblaten van de H. Carolus Borromeus en hij stichtte ook de Franciscanessen van Mill Hill. Vaughan kwam in 1871 naar Nederland om studenten te werven voor het missiecollege dat hij vijf jaar eerder had opgericht en waarvoor hij internationale ambities koesterde. In 1874 hadden acht van de dertig studenten de Nederlandse nationaliteit, zodat er redenen waren voor een vestiging in Nederland. Aan het eind jaren tachtig liep het aantal Nederlandse aanmeldingen terug door concurrentie van andere missionerende congregaties in Nederland. In 1890 werd echter toch in Roosendaal een missiehuis geopend. Tot directeur werd benoemd de Nederlander Jan Aelen, een missionaris die zijn sporen had verdiend in de missie in Chennai (vroeger: Madras, in India) . De eerste jaren kregen uitsluitend Nederlandse studenten er hun opleiding, maar vanaf 1895 werd het internationale karakter van de congregatie ook weerspiegeld in de studentenpopulatie . Om de concurrentie met andere (missie)congregaties aan te kunnen en voldoende missionarissen te kunnen leveren voor de snel uitdijende missietaken werd uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden in Nederland begin twintigste eeuw gezien als noodzakelijk. Na de Eerste Wereldoorlog nam deze uitbreiding een grote vlucht die gelijke tred hield met het 'groote missieuur'. De Franciscanessen-Missionarissen van St. Joseph verzorgden vanaf het begin, in 1891, de huishouding in het missiehuis. In 1936 was ongeveer de helft van de missionarissen Nederlander, de andere helft Engelsman.

 

De missie

Het aandeel van Nederlandse paters en broeders van Mill Hill in de vele over de wereld verspreide missiegebieden is moeilijk te specificeren omdat de congregatie vanuit één centraal punt werd geleid. Onder de missionarissen bevonden zich vanaf het eerste uur Nederlanders. Onder de 189 missionarissen die vanuit Roosendaal voor de Eerste Wereldoorlog vertrokken waren 114 Nederlanders. Hieronder volgt dan ook een beschrijving van de missiegebieden met indicaties -niet uitputtend- van de Nederlandse betrokkenheid.

 

India en Pakistan

In dit land waren de missionarissen van Mill Hill sinds 1875 actief. Zeker is dat de Nederlander Joannes van Aelen werkzaam is geweest in India, waar hij in 1929 werd gewijd tot bisschop van Nellore (presidency Madras, nabij Chennai). Eind 1945 werden zeven Nederlanders voor dit gebied benoemd. Ook werden er toen vier Nederlanders benoemd voor Punjab, een gebied op de grens van India en Pakistan. De eerste Nederlander was daar al in 1895 naar vertrokken. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het bisdom Nellore in India. De Missionarissen van Mill Hill zijn actief verder geweest in het latere Pakistan. Van de eerste lichting in Nederland opgeleide studenten vertrok in 1895 Cornelius Simons naar dit missiegebied. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het bisdom Rawalpindi en de apostolisch prefectuur van Kashmir en Jammu in Pakistan.

 

Uganda

Nederlandse missionarissen waren sinds 1894 actief in Uganda als apostolisch vicarissen of prefect. In 1895 vertrok een missionaris van de eerste lichting in Nederland opgeleide studenten naar dit missiegebied . In 1911 werkten er 35 missionarissen, waarvan 21 Nederlanders . Eind 1945 werden 12 Nederlanders benoemd voor de missie in Uganda. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in de bisdommen Tororo en Kampala.

 

Kongo

Nederlandse missionarissen hebben vanaf 1905 ook gewerkt in Kongo (Zaïre) als apostolisch vicarissen of prefect. Eind 1945 werden er zeven Nederlanders benoemd voor deze missie.  In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het apostolisch vicariaat van Busankusu. Broeder Jan de Koning werkte maar liefst 46 jaar als architect in deze missie .

 

Maleisië

Sarawak en Sabah waren sinds 1881 missiegebied van Mill Hill. In 1960 waren de Nederlanders nog steeds aan het werk in Sarawak in het apostolisch vicariaat van Kuching. In het apostolisch vicariaat Jesselton op Noord-Borneo waren ook Nederlandse Missionarissen van Mill Hill actief, bijvoorbeeld Felix Westerwoudt die wel de apostel van de Dajaks werd genoemd . Eind 1945 werden er zes Nederlanders voor dit gebied benoemd .

 

Nieuw Zeeland

Ook in Nieuw-Zeeland, waar Mill Hill vanaf 1886 actief was, waren Nederlandsze missionarissen werkzaam. In 1895 vertrok een missionaris afkomstig uit de eerste lichting in Nederland opgeleide Nederlandse missionarissen naar de Maori's. Twee Nederlanders werden voor dit gebied benoemd in 1945. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in Nieuw-Zeeland.

 

Kenya

Kenya werd in 1894 als missiegebied toegewezen aan Mill Hill. Of Nederlandse missionarissen vanaf het begin bij deze missie betrokken waren is onbekend. Eind 1945 werden 12 Nederlanders benoemd voor de missie in Kisumu. In 1960 waren Nederlandse leden actief in het bisdom Kusumu in Kenya. 

 

De Filipijnen

Dit gebied behoorde sinds 1905 tot de missiegebieden van Mill Hill. In 1960 waren Nederlandse leden daar in elk geval nog actief.

 

Kameroen

Dit gebied werd in 1921 toegevoegd aan de verantwoordelijkheden van Mill Hill. Eind 1945 werden 11 Nederlanders benoemd voor deze missie. In 1960 waren Nederlandse leden nog actief in het bisdom Buea. 

 

Zuid-Sudan

was sinds 1938 toegewezen als missiegebied aan Mill Hill. In 1960 waren er Nederlandse missionarissen actief in de apostolische prefectuur van Malakal.

 

Ruanda

was eveneens een missiegebied van Mill Hill. Over Nederlandse missionarissen in dit gebied is niets bekend.

 

Ver. Staten

Pieter Oud heeft ook enkele jaren in Richmond (Virginia)  gewerkt in het apostolaat onder de Afro-Amerikaanse bevolking .

 

Falklandeilanden

In de apostolische prefectuur van de Falklandeilanden werkten waarschijnlijk ook Nederlandse missionarissen.

 

De in 1965 aangevangen missie in Chili valt buiten het bestek van de gids.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders wordt vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1936, lemma 'Josephscongregatie van Mill-Hill', Van Woesik, Willemsen, I, par. 1-21, bezoekrapport KAN 1997, Ros, 100 jaar, Pius-almanak 1960/61, 411-415 en Derix, Brengers van de boodschap, 262-263, 275 en 336.

 

 

Organisatie

De congregatie

Definitieve pauselijke goedkeuring ontving de congregatie in 1908. De congregatie werd tot 1970 centraal bestuurd vanuit Mill Hill en kende geen indeling in autonome provincies. Regionale besturen bestonden wel maar zij waren sterk gebonden aan het hoofdbestuur in Engeland. De algemeen overste te Mill Hill stond aan het hoofd van de congregatie. Hij werd voor tien jaar gekozen door het algemeen kapittel en geassisteerd door vier adviseurs, consultores genaamd. consultoren. De algemeen overste had wel een vertegenwoordiger in Nederland. Nederland kende eveneens een algemeen agent, procurator genaamd.Het generalaat bevindt zich in Engeland. De rechtspersoon van de congregatie was in 1960 de 'Centrale Stichting Kardinaal Vaughan' die gevestigd is in Roosendaal. De congregatie bestond uit zowel seculiere priesters als uit lekenbroeders. Een specifieke opleiding voor de broeders kwam er pas in 1920, maar deze beantwoordde nog niet aan haar doel.

 

Alle informatie is, tenzij anders wordt vermeld, geput uit: Van Woesik, Willemsen, I, par. 1-21, Bezoekrapport KAN 1997, Ros, 100 jaar, Pius-almanak 1960/61, 323

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk buiten Europa. Hiervoor had de congregatie het liefdewerk van de Sint Joseph-Missiekring, tot ondersteuning der missionarisopleiding en der missies van Mill Hill (Willemsen, 21; Van Woesik, 29; Pius-almanak 1960/61, 323).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • India
 • Aartsbisdom Chennai (voorheen Madras)
 • Aartsbisdom Visakhapatnam
 • Bisdom Nellore
 • Bisdom Kurnool
 • Aartsbisdom Hyderabad
 • Bisdom Guntur
 • Aartsbisdom Bangalore

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De missionaire opleiding van Nederlandse missionarissen : een onderzoek naar de missionaire voorbereiding in de periode 1930-1975 van de priester-missionarissen van de witte paters, millhillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die vanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezonden / door A.H. de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 29
Paginering
 • XI, 109 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • 100 jaar Mill Hill in Nederland, 1890-1990 / F.U. RosHonderd jaar Mill Hill in Nederland, 1890-1990
Auteur
 • Fokko Ubertus Ros (1928-)
Paginering
 • 120 p
Uitgever
 • [Roosendaal : Mill Hill
Jaar van uitgave
 • 1990]

Titel
 • Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van Mill Hill, 1866-1966 : De St. Joseph congregatie voor buitenlandse missies, gesticht door Kardinaal Vaughan in 18661866-1966
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • Roosendaal : Van Poll - Suykerbuyk
Jaar van uitgave
 • [1966]

Titel
 • Van Mill Hill en Mill Hillers : de St. Joseph-Congregatie, haar werk in Nederland en in den vreemde
Paginering
 • 45 p
Uitgever
 • Tilburg : St.Joseph-Missiekring ...
Jaar van uitgave
 • 1937


Periodieken
Titel
 • Annalen van het Missiehuis te Roosendaal Annalen van het Missiehuis te Roosendaal en het Studiehuis te Tilburg
Paginering
 • 1 (1890/91) - 31, nr.6 (1920/21)
Uitgever
 • Roosendaal : Missiehuis [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1890-1921

Titel
 • Annalen van de Sint Joseph’s Congregatie
Jaar van uitgave
 • 1920-1935/36

Titel
 • Mill Hill. Annalen van de Sint Joseph Congregatie
Jaar van uitgave
 • 1936/37-1967

Titel
 • Missiehelden / St. Joseph Congregatie van Mill-Hill voor buitenlandse missiën
Paginering
 • 1 (1946/47) - ...
Uitgever
 • Roosendaal : Missionarissen van Mill-Hill
Jaar van uitgave
 • 1946-...

Titel
 • Contactblad van Mill HillKontaktblad van Mill Hill
Paginering
 • Jrg. 1 (1968) - ...
Uitgever
 • Roosendaal : St. Joseph Congregatie van Mill Hill
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Missions and Missionaries
Jaar van uitgave
 • 1937-1991

Titel
 • Mission today : a journal of missiological and ecumenical research / Sacred Heart Theological College
Paginering
 • Vol. 1, no. 1/3 (1999) - ...
Uitgever
 • Shillong : Vendrame Institute Publications
Jaar van uitgave
 • 1999-...
Interviews

47 interviews, en wel de nrs.

51

82

95

130

147

152

224

227

315

387

409

428

457

513

520

522

541

631

653

703-706

730-733

751

753-754

766

769

813

815

821-822

837

839

841

845

849

851-852

854

857

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich in de vestiging in Oosterbeek (provincie Gelderland, bij Arnhem). Het bestaat uit twee delen, te weten de stukken over Nederland en die over de missie. Het Nederlandse deel (19 meter) bestaat uit persoonsdossiers (met stamkaarten), archieven van verschillende huizen, kapittels en het in 1970 gevormde regionaal bestuur. Het missiearchief (35 meter) bestaat zowel uit archivalia als documentatie. Opvallend daaronder zijn de foto's, waarvan zeer oude foto's die goed bewaard zijn gebleven en bovendien zijn beschreven. Ook bevat dit archief dia's en (oude) films. Afgezien van deze twee delen bevat het archief stukken over de stichter, enkele persoonsarchieven, publicaties van de congregatie (Annalen van Mill Hill en Kontaktblad Mill Hill) en financieel archief van de missieprocuur (William Moll mhm , 'The archives of the Mill Hill Missionaries since 1982.' in: Catholic Archives, 16 (1996) 19). Het archief is toegankelijk gemaakt via een door leden van de congregatie ontworpen index-systeem dat aangevuld is met een overzicht van de archiefindeling en een beschrijving van de afzonderlijke stukken. De stukken over de missie en de dia's zijn per land ingedeeld. De publicaties van Mill Hill-leden zijn eveneens geïndexeerd op naam en soort publicatie. De Nederlandse provincie was in 2010 niet van plan haar archief in bewaring te geven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (mededeling van het  Erfgoedcentrum, 4 maart 2010). Archiefstukken over de Nederlandse missie zijn wellicht ook te vinden in het St. Josephscollege in Freshfield (Verenigd Koninkrijk, Merseyside) waar het generalaat is gevestigd. Adres: mhm.archives@tiscali.co.uk. Dit archief is verder niet onderzocht. De archiefgids van Jaquet uit 1983 maakt nog melding van een collectie van missionaris F.J.M. Westerwoudt over de periode 1861-1898 met een omvang van één strekkende meter. Westerwoudt deed missiewerk in Sarawak onder de Dajaks. De collecte bevond zich in de jaren zeventig in het archief van de congregatie.

 

 

 

 

Bewaarplaats Missionarissen van Mill Hill, Johannahoeveweg 4, 6861 WJ Oosterbeek [1997]
Periode archief 1875-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 140 meter (in 1997)
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort index

Bewaarplaats Generalaat, St Peter's House, College Avenue, Freshfield, Merseyside L37 1LE, 01704 835 675
Periode archief 1865-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Bezoek alleen na afspraak

Omvang ongeveer 735 archiefdozen en een grote collectie foto's
Websites

http://www.mundus.ac.uk.

 

http://www.millhillmissionaries.com/

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 3130. Stukken betreffende Jan Hanrath, priester-missionaris van Mill-Hill. Afkomstig van G. Diercks te Nijmegen. 1935, z.j, 1 omslag.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Op den duur zullen archieven gevormd in Nederland overgebracht worden naar Engeland. Dit past binnen de traditie dat het regionaal bestuur sterk gebonden is aan het hoofdbestuur in Engeland.

 

 

Informatiewaarde Interressant archief