Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Redemptoristinnen

Naam Redemptoristinnen
Naamsvarianten
 • Orde van de Allerheiligste Verlosser
 • Ordo Sanctissimi Redemptoris (ossr)
 • Zusters Redemptoristinnen
 • Religieuzen der Orde van de Allerh. Verlosser
Periode 1731-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde 

In 1731 stichtte Giulia Crostarosa (1696-1755) in Scala (Italië) een klooster voor vrouwen. Nadat zij Alfonsus de Liguori ervan had overtuigd dat er een mannelijke tegenhanger moest komen, stichtte hij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, ook wel de Redemptoristen genaamd. De paus keurde vrouwelijke orde in 1750 goed. De Redemptoristinnen zijn sinds 1851 in Nederland gevestigd. Achtereenvolgens werden kloosters gesticht in Wittem (provincie Limburg; 1851), Velp bij Grave (provincie Noord-Brabant; 1858) en Sambeek (provincie Noord-Brabant; 1874). In de twintigste eeuw breidde de orde zich over de vijf continenten uit. In 1937 telde de orde 27 kloosters en ongeveer 800 leden. De orde is contemplatief ingesteld en kent het strenge pauselijke slot.

 

De missie

Vanuit het klooster in Brugge werd in 1921 een missie in Brazilië opgezet. Het aandeel van Nederlandse zusters hierin is niet duidelijk. In Japan werkten Redemptoristinnen vanaf 1949. Specifiek Nederlands was de stichting in Nishi-Maizuru in Japan, in 1949 gesticht vanuit Velp. Dit klooster verhuisde in 1953 naar Maizuru-Shi. Vanuit Velp werkten Nederlandse zusters in het diocees Osaka. In 1969 is deze stichting in Japan opgeheven. Vanaf 1949 waren er eveneens Redemptoristinnen actief in Argentinië. De stichting Manuel Ocampo in Quilmes werd vanuit Velp opgericht in samenwerking met het klooster in Gars (Oostenrijk). In 1950 verhuisde men tijdelijk naar Buenos Aires, maar in 1951 keerden de zusters weer terug naar Quilmes.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1937, lemma 'Redemptoristinnen', Willemsen, I, par. 2-50, Pius-almanak 1960/61, 387 en 439, Inleiding op de inventaris en email van Monique Roelofs, 2 juli 2009.

Organisatie

De orde

De ontwerpregel die Crostarose zelf had opgesteld werd herzien door de begeleider van het klooster te Scala, Thomas Falcoia. Vervolgens kwamen met de hulp van Alfons de Liguori de constituties tot stand. De orde verkreeg pauselijke goedkeuring in 1750. Elk klooster was in principe autonoom en kende een eigen postulaat en noviciaat. Strenge clausuur vormde de basis van dit kloosterleven. Het contact met de buitenwereld verliep via daartoe aangestelde zusters die 'buitenmeisjes' werden genoemd. Zij fungeerden als portierster en ontvingen gasten. Om de drie jaar vond de zogenaamde 'ambtsverwisseling' plaats, waarbij de taken van de zusters wisselden. De rechtspersoon is de Stichting van het Klooster van de H. Alfonsus van de Orde van de Allerh. Verlosser, Velp.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 387, Enquete 1987, Inleiding op de inventaris op de website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Doelstelling

De doelstelling van de orde is beschouwend. De zusters kenden het zogenaamd pauselijk slot. In een beschouwend leven moesten de zusters uiting geven aan de verlossende liefde van Jezus. Hun leven van gebed en opoffering moest Gods zegen over henzelf en het missiewerk van de Redemptoristen afsmeken. De zusters waren naast deze contemplatieve gerichtheid toch actief in onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk. Naast werkzaamheden op deze drie terreinen zetten de zusters zich ook in voor het vervaardigen en herstellen van kerkelijke gewaden en het leveren van hosties.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Japan
 • Aartsbisdom Osaka
 • Bisdom Nagasaki
 • Bisdom Sapporo, Hokkaido
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Leven en levenswerk van de eerbiedwaardige moeder Celeste Crostarosa :beknopte geschiedschrijving van de Orde der Redemptoristinnen / samengest. door Michelangelus Gieben ; m.m.v. Zr. Céleste Scheepers en Zr. Imelda Spaapen
Auteur
 • Michelangelus Gieben ; Zuster Céleste Scheepers (-1997) ; Zr. Imelda Spaapen
Paginering
 • 59 p
Uitgever
 • [Someren : Monialen Redemptoristinnen]
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Menslievendheid moet ik aanzeggen : over redemptoristen en redemptoristinnen / [red.: Frans Boddeke ... [et al. ; bijdragen: Gerard van den Boomen ... et al. ; ill.: Jan Haen]
Auteur
 • Frans Boddeke (1931-) ; Gerard J. van den Boomen (1922-)
Paginering
 • 168 p
Uitgever
 • Aalsmeer : DABAR/Luyten
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • De Redemptoristinnen : hare levenswijze, haar ontstaan en ontwikkeling, haar nut voor de H. Kerk / door Maur. de Meulemeester ; vrij vert. uit het Fransch met aant. over de Redemptoristinnen in Nederland verrijkt door J.M. Pluijm
Auteur
 • Maurice De Meulemeester ; Johannes Jacobus Maria Pluym (1868-1929)
Paginering
 • 86 p
Uitgever
 • Gulpen : Alberts
Jaar van uitgave
 • [1925]

Titel
 • De kloosters in Nederland/Religiones’ in: Neerlandia catholica of Het katholieke Nederland. deel ii.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 381-382
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 1888


Periodieken
Titel
 • Sidic / Service International de Documentation Judéo-chrétienne
Paginering
 • 1 (1968) - vol. 36, no. 1/3 (2003)
Uitgever
 • Roma : Service International de Documentation Judéo-chrétienne
Jaar van uitgave
 • 1968-2003
Interviews

1 interview:

154

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het klooster in Velp is in 2002 overgedragen aan Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Het KDC heeft het weer overgedragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven waar het door mevr. Olga Minkema is geïnventariseerd. Het archief van het klooster in Sambeek werd in 2007 geselecteerd door zuster Cecilia van Leeuwen en mevr. Marianne Vonk. De inventarisatie vond vervolgens plaats in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven door mevr. Olga Minkema. Er zijn twee afzonderlijke inventarissen voor de kloosters in Velp en Sambeek. Kronieken zijn vanaf de stichting in beide kloosters bijgehouden. Van klooster Sambeek ontbreken de kronieken na 1977. De fotoalbums van klooster Sambeek zijn nog bij de zusters en zullen in de toekomst worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum. Het archief van klooster in Velp bevat een behoorlijk aantal fotoalbums. Over de missie bevatten deze archieven echter nauwelijks informatie. Alleen van de missie in Japan is wat bewaard. Er zou een fotoalbum bestaan met foto's uit Japan, maar in de inventaris is dit niet te vinden. Ook in de kronieken zou nog informatie over Japan kunnen schuilgaan (informatie van Monique Roelofs 2 juli 2009).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: informatie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en de inleidingen op de beide inventarissen.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1800-2007
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het inzien van archiefmateriaal is mogelijk tien jaar na datering van de stukken en in overleg met het erfgoedcentrum (www.archieven.nl / Redemptoristinnen 29-06-2009).

Omvang 8 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort http://www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl Redemptoristinnen
Toegang titel Minkema, O., AR-Z101 Redemptoristinnen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

54 Correspondentie met en over zusters die in Japan in het redemptoristinnenklooster verbleven. 1952, 1963-1965

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde 

In 1731 stichtte Giulia Crostarosa (1696-1755) in Scala (Italië) een klooster voor vrouwen. Nadat zij Alfonsus de Liguori ervan had overtuigd dat er een mannelijke tegenhanger moest komen, stichtte hij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, ook wel de Redemptoristen genaamd. De paus keurde vrouwelijke orde in 1750 goed. De Redemptoristinnen zijn sinds 1851 in Nederland gevestigd. Achtereenvolgens werden kloosters gesticht in Wittem (provincie Limburg; 1851), Velp bij Grave (provincie Noord-Brabant; 1858) en Sambeek (provincie Noord-Brabant; 1874). In de twintigste eeuw breidde de orde zich over de vijf continenten uit. In 1937 telde de orde 27 kloosters en ongeveer 800 leden. De orde is contemplatief ingesteld en kent het strenge pauselijke slot.

 

De missie

Vanuit het klooster in Brugge werd in 1921 een missie in Brazilië opgezet. Het aandeel van Nederlandse zusters hierin is niet duidelijk. In Japan werkten Redemptoristinnen vanaf 1949. Specifiek Nederlands was de stichting in Nishi-Maizuru in Japan, in 1949 gesticht vanuit Velp. Dit klooster verhuisde in 1953 naar Maizuru-Shi. Vanuit Velp werkten Nederlandse zusters in het diocees Osaka. In 1969 is deze stichting in Japan opgeheven. Vanaf 1949 waren er eveneens Redemptoristinnen actief in Argentinië. De stichting Manuel Ocampo in Quilmes werd vanuit Velp opgericht in samenwerking met het klooster in Gars (Oostenrijk). In 1950 verhuisde men tijdelijk naar Buenos Aires, maar in 1951 keerden de zusters weer terug naar Quilmes.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1937, lemma 'Redemptoristinnen', Willemsen, I, par. 2-50, Pius-almanak 1960/61, 387 en 439, Inleiding op de inventaris en email van Monique Roelofs, 2 juli 2009.

Organisatie

De orde

De ontwerpregel die Crostarose zelf had opgesteld werd herzien door de begeleider van het klooster te Scala, Thomas Falcoia. Vervolgens kwamen met de hulp van Alfons de Liguori de constituties tot stand. De orde verkreeg pauselijke goedkeuring in 1750. Elk klooster was in principe autonoom en kende een eigen postulaat en noviciaat. Strenge clausuur vormde de basis van dit kloosterleven. Het contact met de buitenwereld verliep via daartoe aangestelde zusters die 'buitenmeisjes' werden genoemd. Zij fungeerden als portierster en ontvingen gasten. Om de drie jaar vond de zogenaamde 'ambtsverwisseling' plaats, waarbij de taken van de zusters wisselden. De rechtspersoon is de Stichting van het Klooster van de H. Alfonsus van de Orde van de Allerh. Verlosser, Velp.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 387, Enquete 1987, Inleiding op de inventaris op de website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Doelstelling

De doelstelling van de orde is beschouwend. De zusters kenden het zogenaamd pauselijk slot. In een beschouwend leven moesten de zusters uiting geven aan de verlossende liefde van Jezus. Hun leven van gebed en opoffering moest Gods zegen over henzelf en het missiewerk van de Redemptoristen afsmeken. De zusters waren naast deze contemplatieve gerichtheid toch actief in onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk. Naast werkzaamheden op deze drie terreinen zetten de zusters zich ook in voor het vervaardigen en herstellen van kerkelijke gewaden en het leveren van hosties.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Japan
 • Aartsbisdom Osaka
 • Bisdom Nagasaki
 • Bisdom Sapporo, Hokkaido

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Leven en levenswerk van de eerbiedwaardige moeder Celeste Crostarosa :beknopte geschiedschrijving van de Orde der Redemptoristinnen / samengest. door Michelangelus Gieben ; m.m.v. Zr. Céleste Scheepers en Zr. Imelda Spaapen
Auteur
 • Michelangelus Gieben ; Zuster Céleste Scheepers (-1997) ; Zr. Imelda Spaapen
Paginering
 • 59 p
Uitgever
 • [Someren : Monialen Redemptoristinnen]
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Menslievendheid moet ik aanzeggen : over redemptoristen en redemptoristinnen / [red.: Frans Boddeke ... [et al. ; bijdragen: Gerard van den Boomen ... et al. ; ill.: Jan Haen]
Auteur
 • Frans Boddeke (1931-) ; Gerard J. van den Boomen (1922-)
Paginering
 • 168 p
Uitgever
 • Aalsmeer : DABAR/Luyten
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • De Redemptoristinnen : hare levenswijze, haar ontstaan en ontwikkeling, haar nut voor de H. Kerk / door Maur. de Meulemeester ; vrij vert. uit het Fransch met aant. over de Redemptoristinnen in Nederland verrijkt door J.M. Pluijm
Auteur
 • Maurice De Meulemeester ; Johannes Jacobus Maria Pluym (1868-1929)
Paginering
 • 86 p
Uitgever
 • Gulpen : Alberts
Jaar van uitgave
 • [1925]

Titel
 • De kloosters in Nederland/Religiones’ in: Neerlandia catholica of Het katholieke Nederland. deel ii.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 381-382
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 1888


Periodieken
Titel
 • Sidic / Service International de Documentation Judéo-chrétienne
Paginering
 • 1 (1968) - vol. 36, no. 1/3 (2003)
Uitgever
 • Roma : Service International de Documentation Judéo-chrétienne
Jaar van uitgave
 • 1968-2003
Interviews

1 interview:

154


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het klooster in Velp is in 2002 overgedragen aan Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Het KDC heeft het weer overgedragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven waar het door mevr. Olga Minkema is geïnventariseerd. Het archief van het klooster in Sambeek werd in 2007 geselecteerd door zuster Cecilia van Leeuwen en mevr. Marianne Vonk. De inventarisatie vond vervolgens plaats in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven door mevr. Olga Minkema. Er zijn twee afzonderlijke inventarissen voor de kloosters in Velp en Sambeek. Kronieken zijn vanaf de stichting in beide kloosters bijgehouden. Van klooster Sambeek ontbreken de kronieken na 1977. De fotoalbums van klooster Sambeek zijn nog bij de zusters en zullen in de toekomst worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum. Het archief van klooster in Velp bevat een behoorlijk aantal fotoalbums. Over de missie bevatten deze archieven echter nauwelijks informatie. Alleen van de missie in Japan is wat bewaard. Er zou een fotoalbum bestaan met foto's uit Japan, maar in de inventaris is dit niet te vinden. Ook in de kronieken zou nog informatie over Japan kunnen schuilgaan (informatie van Monique Roelofs 2 juli 2009).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: informatie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en de inleidingen op de beide inventarissen.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1800-2007
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het inzien van archiefmateriaal is mogelijk tien jaar na datering van de stukken en in overleg met het erfgoedcentrum (www.archieven.nl / Redemptoristinnen 29-06-2009).

Omvang 8 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort http://www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl Redemptoristinnen
Toegang titel Minkema, O., AR-Z101 Redemptoristinnen
Bijzondere relevantie

54 Correspondentie met en over zusters die in Japan in het redemptoristinnenklooster verbleven. 1952, 1963-1965

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering