Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

aartsbisdom Utrecht

Naam aartsbisdom Utrecht
Periode 1853-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld. Tot 1908 bleef Nederland overigens wel ressorteren onder de congregatie De Propaganda Fide. Het land werd verdeeld in één aartsbisdom (Utrecht) en vier bisdommen (Breda, Haarlem, 's-Hertogenbosch en Roermond). Hoewel de bisschoppen in hoge mate autonoom waren, had de aartsbisschop de positie van primus inter pares en trad hij op als coördinator op nationaal en vaker nog op internationaal niveau. In 1955 werd het bisdom Groningen, dat de drie noordelijke provincies omvat, van Utrecht afgesplitst.

 

 

Organisatie

Aartsbisschoppen waren sedert 1853:

Joannes Zwijsen 1853-1868

Andreas I. Schaepman 1868-1882

Petrus M. Snickers 1883-1895

Henricus van de Wetering 1895-1929

Joannes H.G. Jansen 1930-1936

J. de Jong, 1936-1955

B.J. Alfriink 1955-1975

 

In 1936 was het aartsbisdom verdeeld in 22 dekenaten met 354 parochies. De zielzorg werd verricht door 710 priesters (Katholieke Encyclopaedie, 1938).

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Utrecht
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van het aartsbisdom Utrecht (17e eeuw) 1853-1967 (1973)
Auteur
 • Weijmer, D.
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht.
Auteur
 • Molenaar, M. Chr. M., en G.A.M. Abbink
Uitgever
 • Baarn:
Jaar van uitgave
 • 1995


Periodieken
Titel
 • Analecta van het Aartsbisdom Utrecht.
Jaar van uitgave
 • 1928-heden

Titel
 • Archief van het aartsbisdom Utrecht
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in Het Utrechts Archief. Het maakt de indruk tamelijk volledig te zijn. Wat opvalt is het ontbreken van de serie jaarrekeningen die er wel zijn of geweest zijn en mogelijk niet aan het Utrechts Archief in bruikleen zijn gebleven. Het archief is ingedeeld op dossiers per onderwerp. Van belang zouden kunnen zijn de dossiers over: religieuze orden en congregaties, de pauselijke missiewerken (Genootschap tot Voortplanting des geloofs, Genootschap der H. Kindsheid, het St. Petrus Liefdewerk e.d. en landelijke organisaties die de missie ondersteunden zoals MEMISA (medische zorg). De bisschoppen hadden weinig directe bemoeienis met de uitvoering van het missiewerk.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1853-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

beperkt openbaar, nadere informatie bij Het Utrechts Archief (http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archieven/levensbeschouwing/449 16-03-2009)

Omvang 141,12 m
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst, digitaal beschikbaar http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archieven/levensbeschouwing/449
Toegang titel toeganganummwe 449; Plaatsingslijst van het archief van het aartsbisdom Utrecht (17e eeuw) 1853-1967 (1973), door D. Weijmer
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

 

549-553. Stukken over de pauselijke internuntius,1848-1967:

549.1848-1910 (omvat ook Afrikaanse Missiën).

550.1911-1939 (omvat ook Afrikaanse Missiën).

553. Pieterspenning en  Afrikaanse missiën, 1940-1966.

 

595-596. Stukken over het Kardinaal van Rossum Instituut, 1955-1969.

 

 

673-688. Missie overzee, 1859-1967


673. Nationaal Pauselijk Missiebureau, 1947-1967.

674-676. Nederlandse Priester Missiebond, 1918-1964.

677. Centraal Katholiek Koloniaal Bureau/Indische Missie, 1929-1960.

678. Indische Missie Vereniging, 1908-1957; Nederlandse Missieweek, 1960-1967.

679. Genootschap der H. Kindsheid, 1873-1955; St. Petrus Liefdewerk, 1922-1954; Diocesaan Missie Comité, 1918-1965; Stichting Melania, 1922-1966.

680. Missie Verkeersmiddelen Actie, 1941-1965.

682. Diocesaan Missiebureau, 1927-1967.

683. Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 1896-1958; Academische Leken Missie Actie, 1948-1964; Inter Academiale Missie Actie, 1941-1951.

684. NOVIB, 1957-1962.

685. MEMISA, 1928-1967.

686. Coördinatie Missie Aktiviteiten, 1957-1967.

687. Varia (1859)1928-1962.

 

Verder is er de rubriek religieuzen, inv. nrs. 1417-1509, periode 1843-1960 met dossiers over koepelorganisaties van mannelijk en vrouwelijke religieuzen, verdeeld in monialen (1432-1441) en andere vrouwelijke religieuzen (1442-1475), gevolgd door congregaties van priesters en broeders (1476-1501) en congregaties van alleen broeders (1502-1509). Deze dossiers zouden stukken over de missie kunnen bevatten, maar dit is verder niet nagegaan.

 

Opmerkingen

Dit archief is opgenomen omdat het een beeld geeft van de bemoeienis van een (aarts)bisschop met het missiewerk en omdat het goed toegankelijk is.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld. Tot 1908 bleef Nederland overigens wel ressorteren onder de congregatie De Propaganda Fide. Het land werd verdeeld in één aartsbisdom (Utrecht) en vier bisdommen (Breda, Haarlem, 's-Hertogenbosch en Roermond). Hoewel de bisschoppen in hoge mate autonoom waren, had de aartsbisschop de positie van primus inter pares en trad hij op als coördinator op nationaal en vaker nog op internationaal niveau. In 1955 werd het bisdom Groningen, dat de drie noordelijke provincies omvat, van Utrecht afgesplitst.

 

 

Organisatie

Aartsbisschoppen waren sedert 1853:

Joannes Zwijsen 1853-1868

Andreas I. Schaepman 1868-1882

Petrus M. Snickers 1883-1895

Henricus van de Wetering 1895-1929

Joannes H.G. Jansen 1930-1936

J. de Jong, 1936-1955

B.J. Alfriink 1955-1975

 

In 1936 was het aartsbisdom verdeeld in 22 dekenaten met 354 parochies. De zielzorg werd verricht door 710 priesters (Katholieke Encyclopaedie, 1938).


Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Utrecht

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van het aartsbisdom Utrecht (17e eeuw) 1853-1967 (1973)
Auteur
 • Weijmer, D.
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht.
Auteur
 • Molenaar, M. Chr. M., en G.A.M. Abbink
Uitgever
 • Baarn:
Jaar van uitgave
 • 1995


Periodieken
Titel
 • Analecta van het Aartsbisdom Utrecht.
Jaar van uitgave
 • 1928-heden

Titel
 • Archief van het aartsbisdom Utrecht

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in Het Utrechts Archief. Het maakt de indruk tamelijk volledig te zijn. Wat opvalt is het ontbreken van de serie jaarrekeningen die er wel zijn of geweest zijn en mogelijk niet aan het Utrechts Archief in bruikleen zijn gebleven. Het archief is ingedeeld op dossiers per onderwerp. Van belang zouden kunnen zijn de dossiers over: religieuze orden en congregaties, de pauselijke missiewerken (Genootschap tot Voortplanting des geloofs, Genootschap der H. Kindsheid, het St. Petrus Liefdewerk e.d. en landelijke organisaties die de missie ondersteunden zoals MEMISA (medische zorg). De bisschoppen hadden weinig directe bemoeienis met de uitvoering van het missiewerk.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1853-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

beperkt openbaar, nadere informatie bij Het Utrechts Archief (http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archieven/levensbeschouwing/449 16-03-2009)

Omvang 141,12 m
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst, digitaal beschikbaar http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archieven/levensbeschouwing/449
Toegang titel toeganganummwe 449; Plaatsingslijst van het archief van het aartsbisdom Utrecht (17e eeuw) 1853-1967 (1973), door D. Weijmer
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

 

549-553. Stukken over de pauselijke internuntius,1848-1967:

549.1848-1910 (omvat ook Afrikaanse Missiën).

550.1911-1939 (omvat ook Afrikaanse Missiën).

553. Pieterspenning en  Afrikaanse missiën, 1940-1966.

 

595-596. Stukken over het Kardinaal van Rossum Instituut, 1955-1969.

 

 

673-688. Missie overzee, 1859-1967


673. Nationaal Pauselijk Missiebureau, 1947-1967.

674-676. Nederlandse Priester Missiebond, 1918-1964.

677. Centraal Katholiek Koloniaal Bureau/Indische Missie, 1929-1960.

678. Indische Missie Vereniging, 1908-1957; Nederlandse Missieweek, 1960-1967.

679. Genootschap der H. Kindsheid, 1873-1955; St. Petrus Liefdewerk, 1922-1954; Diocesaan Missie Comité, 1918-1965; Stichting Melania, 1922-1966.

680. Missie Verkeersmiddelen Actie, 1941-1965.

682. Diocesaan Missiebureau, 1927-1967.

683. Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 1896-1958; Academische Leken Missie Actie, 1948-1964; Inter Academiale Missie Actie, 1941-1951.

684. NOVIB, 1957-1962.

685. MEMISA, 1928-1967.

686. Coördinatie Missie Aktiviteiten, 1957-1967.

687. Varia (1859)1928-1962.

 

Verder is er de rubriek religieuzen, inv. nrs. 1417-1509, periode 1843-1960 met dossiers over koepelorganisaties van mannelijk en vrouwelijke religieuzen, verdeeld in monialen (1432-1441) en andere vrouwelijke religieuzen (1442-1475), gevolgd door congregaties van priesters en broeders (1476-1501) en congregaties van alleen broeders (1502-1509). Deze dossiers zouden stukken over de missie kunnen bevatten, maar dit is verder niet nagegaan.

 

Opmerkingen

Dit archief is opgenomen omdat het een beeld geeft van de bemoeienis van een (aarts)bisschop met het missiewerk en omdat het goed toegankelijk is.

Informatiewaarde Gering