Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

De Graal

Naam De Graal
Naamsvarianten
 • De Graalbeweging
 • The Grail Movement
 • Internationale Vrouwenbeweging De Graal
Periode 1928-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De graal

De Graal werd in 1928 op verzoek van de Haarlemse bisschop Aengenent opgericht als een jeugdbeweging voor meisjes. Met de organisatie ervan werd het in 1921 door pater Jacques van Ginneken gestichte Gezelschap van de Vrouwen van Nazareth belast. Aanvankelijk was de beweging in haar optreden en ideologie tamelijk radicaal. De meisjes wilden de wereld bekeren tot een intens beleefd katholicisme. Een voorbeeld en bron van inspiratie waren succesvolle jeugdbewegingen als de socialistische AJC, de neutrale padvinderij en de communistische Russische Komsomol. In 1931 had de beweging 23 huizen waarvan 22 in de provincies Noord- en Zuid-Holland. In het zuiden van Nederland kreeg de beweging weinig aanhang. In 1940 telde de beweging ruim 21.000 leden. Na de oorlog verliep het getij snel. Wel opende De Graal in 1947 in Ubbergen (bij Nijmegen) een Internationaal Vormingscentrum, Hogere Missieschool voor Vrouwen, dat geleid werd door de Vrouwen van Nazareth. In 2011 bestond de Internationale Vrouwenbeweging De Graal nog steeds. Adres: Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht

 

De missie

Niet helemaal duidelijk is waaruit het missionaire werk van De Graal bestond. De beweging werd al voor de oorlog actief buiten Nederland. Willemse meldt missieactiviteiten in: Burundi, Kenya, Lesotho, Tanzania, Uganda, Congo, Zuid-Afrika, Australië, Papua-Nieuw-Guinea, Suriname, India. Het in 1962 aangevangen missiewerk in Brazilië valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemse, I, par. 4-23 en Derks, Heilig moeten.

Organisatie

De Graalbeweging was een pia unio ofwel een vrome vereniging, na de Tweede Wereldoorlog werd dit vaak een seculier instituut genoemd.  De regels waaraan leden van zo'n instituut dienden te houden waren minder streng dan die voor orden en congregaties.

 

Alle informatie is geput uit: Willemse, I, par. 4-23 en Derks, Heilig moeten.

Doelstelling

De doelstellingen van de Graal waren tweeledig:

‘a) steun aan kleinschalige projecten, door vrouwen in de Derde Wereld opgezet, om hen te helpen in hun ontplooiing en vorming en in de verbetering van hun levenssituatie

b) bewustwording teneinde de problematiek van vrouwen in ontwikkelings­landen beter toegankelijk te maken voor vrouwen in Nederland’.

 

Het doel van de in 1947 gestichte Hogere Missieschool voor Vrouwen in Ubbergen was “Organisatie van vrouwelijke lekenapostelen die als beroepskrachten in de wereldapostolaat beoefenen, zowel in de christelijke landen (verpleging, onderwijs) als in de missielanden” (citaten uit: Willemse, I, par. 4-23).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Burundi
 • Aartsbisdom Gitega
 • Bisdom Bujumbura
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Heilig moeten : radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig / Maria Elisabeth Bernadette Derks
Auteur
 • Maria Elisabeth Bernadette Derks (1958-)
Paginering
 • 431 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • cop. 2007

Titel
 • Gevaarlijk modern : levende geschiedenis van vrouwen in de Graalbeweging / [red.: Ine van Emmerik ; tek.: Anne De Smet]
Auteur
 • Ine van Emmerik ; Anne De Smet
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • Voorburg : Graalbeweging Nederland
Jaar van uitgave
 • [2001]

Titel
 • History of the international Grail 1921-1979 : a short description / by Rachel Donders ' [produced by the Grail History Project]
Auteur
 • Maria Antonia Donders (1911-2001)
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • [Loveland, Ohio] : Grailville
Jaar van uitgave
 • 1983

Titel
 • De Graal en haar apostolische activiteiten in de missielanden : medewerking van leken aan het missiewerk der Kerk
Paginering
 • ..p
Uitgever
 • Ubbergen : Missionair vormingscentrum
Jaar van uitgave
 • 1958

Titel
 • The Grail, "Ubbergen" Missionary Training CentreUbbergen Missionary Training Centre
Paginering
 • 11, [4] p
Uitgever
 • Amsterdam : The Grail, International Publications Department
Jaar van uitgave
 • [ca. 1950]


Periodieken
Titel
 • De zilveren trompet : orgaan voor de R.K. meisjes en jonge vrouwen
Paginering
 • Jrg. 1 (1930/31) - ...
Uitgever
 • Haarlem : De Spaarnestad
Jaar van uitgave
 • 1930-...

Titel
 • De Brug der Volken. [uitgave van ALMA, De Graal en Melania]
Jaar van uitgave
 • 1957/58-1964

Titel
 • Kontaktblad / de Graal, internationaal vormingscentrum, UbbergenKontaktblad de Graal
Paginering
 • (1964) - no. 10 (1969)
Uitgever
 • Ubbergen : De Graal, internationaal vormingscentrum
Jaar van uitgave
 • 1964-1969

Titel
 • Bulletin / International Grail Movement
Paginering
 • 1971 - ...
Uitgever
 • Loveland, Ohio : International Grail Movement
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • Intergraal : kontaktblad van de Graalbeweging in Nederland
Paginering
 • 1 (1985) - ...
Uitgever
 • Vogelenzang : De Tiltenberg
Jaar van uitgave
 • 1985-...
Interviews

Twaalf interviews, en wel de nrs.:

795

798

801

803

805

806

811

812

814

817

820

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Graal is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Zie over het archief ook Derks, Heilig moeten, 411.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1911-1998
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Alleen ter inzage met toestemming van de eigenaars. Toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 15,87 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Toegang titel onbekend
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

algemeen

 

107.

Stukken betreffende missiewerk en vorming hiervoor. 1957-1965.

 

108-112.

Correspondentie met leden van de Graal in diverse landen.

5 omslagen. [Hierbij:]

108. Azië en Australië. 1957, 1960.

109. Midden-Oosten. 1958, 1960.

110. Latijns-Amerika. 1959-1960.

111. Afrika. 1950-1961.

 

114-116 

Stukken betreffende de Union Fraternelle entre les Races et les Peuples (UFER) en de Union Catholique de Cooperation Interraciale (UCCI). 1955-1964.

 

 

 

Afrika

 

164-184.

Rapporten afkomstig uit en correspondentie met leden in Afrika. Alfabetisch geordend op land. 1952-1972. [Hierbij:]

164. Algemeen. 1953-1965.

165. Basutoland. 1958-1967.

166. Congo. 1955-1967.

167. Egypte. 1954-1970.

168. Ghana. 1959-1962.

175. Ruanda en Burundi. 1955-1963.

176. Tanganyika. 1957-1961.

179. Uganda. 1952-1967.

181. Uganda. 1956-1970.

182. Uganda. 1955-1969.

183. Zuid-Afrika. 1959-1962.

 

 

Latijns-Amerika

 

63-65.

Verslagen van leidsters over centra van de Graal in Latijns- en Centraal-Amerika. Geordend op land of regio. 1948-1966. [Hierbij:]

63. Centraal-Amerika. 1955-1961.

65. Suriname. 1948-1966.

 

71-73.

Stukken betreffende activiteiten van de Graal in Brazilië. 1950-1966.

 

 

Azië

 

186-197.

Rapporten afkomstig uit Azië. Alfabetisch geordend op land. 1954-1972.

[Hierbij:]

187. India. 1955-1970.

194. Japan. 1954-1971.

195. Philippijnen. z.j.

197. Singapore. 1958-1962.

 

84-91   

Stukken betreffende activiteiten van de Graal in Azië. 1946-1965.

[Hierbij:]

88. Hong Kong. 1946-1962.

89. Philippijnen. 1959-1964.

 

9. Verslag van L. van Kersbergen en M. van Gilse van een reis door Afrika. 1952.

 

 

Indonesië

 

186-197.

Rapporten afkomstig uit Azië. Alfabetisch geordend op land. 1954-1972.

[Hierbij:]

193. Indonesië. 1959-1968.

 

82-83.

Stukken betreffende activiteiten van de Graal in Indonesië. 1957-1965.

 

28. Artikelen over de missie in Indonesië in het tijdschrift De Vrouwe van Nazareth, jaargang 1 en 2. 1928-1929.


Bewaarplaats De Graal Nederland, Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1904) 1919-1993
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Alleen ter inzage met toestemming van de eigenaars. Toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 13,87 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Toegang titel onbekend
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie


De missieschool in Ubbergen

 

139.

Dagboek van Rachel Donders over de oprichting van de Hogere Missieschool te Ubbergen. 1947 (0.3-150).

 

140.

Hogere Missieschool. 1949-1967 (0.3-151 t/m 0.3-160).

 

153.

Folders van de Hogere Missieschool te Ubbergen. 1948-1969.

 

658  

Verhandeling "Twee jaar missieschool 7 november 1947 - 7 november 1949" van (onbekend). [1949].

 

684  

Stukken betreffende de Missieschool te Ubbergen en internationale contacten op missiegebied. z.j.

 

 

Overige stukken

 

141.

Tijdschrift Brug der Volken. 1957-1963 (0.3-161).

 

235.

Laity, Missions, and the Liturgy door Nicholas Maestrini. 1950 (0.4-180).

 

236.

Lay apostles in the Missions door Nicholas Maestrini. 1950

 

268.

Folders uit Brazilië, Indonesië, Italië, Schotland, Afrika en van het Internationaal Secretariaat. z.j. (0.4-257 t/m 0.4-266).

 

292 

Brieven van Rachel Donders, oprichtster van de Missieschool te Ubbergen, uit Rio de Janeiro, Sukabumi, Djakarta en Hong Kong. 1953-1955

 

314.

De positie van de vrouw in Japan door M. van der Grinten. 1955 (0.5-14).

 

318.

Enige beschouwingen betreffende de hulpverlening door wereldlijke en kerkelijke organen in de onderontwikkelde gebieden door C.J.M. Koppenol. 1956 (0.5-17).

 

324.

Enige gedachten over de schooljeugd in Indonesië door M. Soemartini. 1959 (0.5-23).

 

325.

De landbouwhuishoudkundige voorlichtingsdienst in Suriname door H.M.R.A. Moekotte. 1959 (0.5-24).

 

328.

Exploring pedagogic aspects of family life in Simba door I.L.E. Cerutti. 1959 (0.5-27).

 

332.

Some basic principles underlying the process of change in development areas with special reference to their applicability in Maaskant en Burundi door W.H.J.M. Canters. 1963 (0.5-31).

 

349.

Werken met een stand bij de opening van het Missionair Centrum te Heerlen door M.F. van der Grinten. 1978

 

400 

Plakboeken houdende uitnodigingen en programma's van samenkomsten in Nederland en Indonesië 1929-1934.                                            

 

429 

Stukken betreffende een studieweek met de Witte Paters over Afrika, gehouden op De Tiltenberg. 1955

 

430 

Stukken betreffende het Apostolaat ter Zee. 1945

 

547 

Vragenlijst over het lidmaatschap van de Graal in de Philippijnen. z.j.

 

654.

"Hanap-Buhai, a case study of the Market Women of Apalit" van Jeannette Loanzon. 1998.

 

656 

Verslagboek van de internationale missieweek te Ubbergen van 27 juli tot 5 augustus. 1957.

 

 

 

 

 

 

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De graal

De Graal werd in 1928 op verzoek van de Haarlemse bisschop Aengenent opgericht als een jeugdbeweging voor meisjes. Met de organisatie ervan werd het in 1921 door pater Jacques van Ginneken gestichte Gezelschap van de Vrouwen van Nazareth belast. Aanvankelijk was de beweging in haar optreden en ideologie tamelijk radicaal. De meisjes wilden de wereld bekeren tot een intens beleefd katholicisme. Een voorbeeld en bron van inspiratie waren succesvolle jeugdbewegingen als de socialistische AJC, de neutrale padvinderij en de communistische Russische Komsomol. In 1931 had de beweging 23 huizen waarvan 22 in de provincies Noord- en Zuid-Holland. In het zuiden van Nederland kreeg de beweging weinig aanhang. In 1940 telde de beweging ruim 21.000 leden. Na de oorlog verliep het getij snel. Wel opende De Graal in 1947 in Ubbergen (bij Nijmegen) een Internationaal Vormingscentrum, Hogere Missieschool voor Vrouwen, dat geleid werd door de Vrouwen van Nazareth. In 2011 bestond de Internationale Vrouwenbeweging De Graal nog steeds. Adres: Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht

 

De missie

Niet helemaal duidelijk is waaruit het missionaire werk van De Graal bestond. De beweging werd al voor de oorlog actief buiten Nederland. Willemse meldt missieactiviteiten in: Burundi, Kenya, Lesotho, Tanzania, Uganda, Congo, Zuid-Afrika, Australië, Papua-Nieuw-Guinea, Suriname, India. Het in 1962 aangevangen missiewerk in Brazilië valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemse, I, par. 4-23 en Derks, Heilig moeten.

Organisatie

De Graalbeweging was een pia unio ofwel een vrome vereniging, na de Tweede Wereldoorlog werd dit vaak een seculier instituut genoemd.  De regels waaraan leden van zo'n instituut dienden te houden waren minder streng dan die voor orden en congregaties.

 

Alle informatie is geput uit: Willemse, I, par. 4-23 en Derks, Heilig moeten.

Doelstelling

De doelstellingen van de Graal waren tweeledig:

‘a) steun aan kleinschalige projecten, door vrouwen in de Derde Wereld opgezet, om hen te helpen in hun ontplooiing en vorming en in de verbetering van hun levenssituatie

b) bewustwording teneinde de problematiek van vrouwen in ontwikkelings­landen beter toegankelijk te maken voor vrouwen in Nederland’.

 

Het doel van de in 1947 gestichte Hogere Missieschool voor Vrouwen in Ubbergen was “Organisatie van vrouwelijke lekenapostelen die als beroepskrachten in de wereldapostolaat beoefenen, zowel in de christelijke landen (verpleging, onderwijs) als in de missielanden” (citaten uit: Willemse, I, par. 4-23).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Burundi
 • Aartsbisdom Gitega
 • Bisdom Bujumbura

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Heilig moeten : radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig / Maria Elisabeth Bernadette Derks
Auteur
 • Maria Elisabeth Bernadette Derks (1958-)
Paginering
 • 431 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • cop. 2007

Titel
 • Gevaarlijk modern : levende geschiedenis van vrouwen in de Graalbeweging / [red.: Ine van Emmerik ; tek.: Anne De Smet]
Auteur
 • Ine van Emmerik ; Anne De Smet
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • Voorburg : Graalbeweging Nederland
Jaar van uitgave
 • [2001]

Titel
 • History of the international Grail 1921-1979 : a short description / by Rachel Donders ' [produced by the Grail History Project]
Auteur
 • Maria Antonia Donders (1911-2001)
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • [Loveland, Ohio] : Grailville
Jaar van uitgave
 • 1983

Titel
 • De Graal en haar apostolische activiteiten in de missielanden : medewerking van leken aan het missiewerk der Kerk
Paginering
 • ..p
Uitgever
 • Ubbergen : Missionair vormingscentrum
Jaar van uitgave
 • 1958

Titel
 • The Grail, "Ubbergen" Missionary Training CentreUbbergen Missionary Training Centre
Paginering
 • 11, [4] p
Uitgever
 • Amsterdam : The Grail, International Publications Department
Jaar van uitgave
 • [ca. 1950]


Periodieken
Titel
 • De zilveren trompet : orgaan voor de R.K. meisjes en jonge vrouwen
Paginering
 • Jrg. 1 (1930/31) - ...
Uitgever
 • Haarlem : De Spaarnestad
Jaar van uitgave
 • 1930-...

Titel
 • De Brug der Volken. [uitgave van ALMA, De Graal en Melania]
Jaar van uitgave
 • 1957/58-1964

Titel
 • Kontaktblad / de Graal, internationaal vormingscentrum, UbbergenKontaktblad de Graal
Paginering
 • (1964) - no. 10 (1969)
Uitgever
 • Ubbergen : De Graal, internationaal vormingscentrum
Jaar van uitgave
 • 1964-1969

Titel
 • Bulletin / International Grail Movement
Paginering
 • 1971 - ...
Uitgever
 • Loveland, Ohio : International Grail Movement
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • Intergraal : kontaktblad van de Graalbeweging in Nederland
Paginering
 • 1 (1985) - ...
Uitgever
 • Vogelenzang : De Tiltenberg
Jaar van uitgave
 • 1985-...
Interviews

Twaalf interviews, en wel de nrs.:

795

798

801

803

805

806

811

812

814

817

820


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Graal is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Zie over het archief ook Derks, Heilig moeten, 411.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1911-1998
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Alleen ter inzage met toestemming van de eigenaars. Toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 15,87 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Toegang titel onbekend
Bijzondere relevantie

Selectie

algemeen

 

107.

Stukken betreffende missiewerk en vorming hiervoor. 1957-1965.

 

108-112.

Correspondentie met leden van de Graal in diverse landen.

5 omslagen. [Hierbij:]

108. Azië en Australië. 1957, 1960.

109. Midden-Oosten. 1958, 1960.

110. Latijns-Amerika. 1959-1960.

111. Afrika. 1950-1961.

 

114-116 

Stukken betreffende de Union Fraternelle entre les Races et les Peuples (UFER) en de Union Catholique de Cooperation Interraciale (UCCI). 1955-1964.

 

 

 

Afrika

 

164-184.

Rapporten afkomstig uit en correspondentie met leden in Afrika. Alfabetisch geordend op land. 1952-1972. [Hierbij:]

164. Algemeen. 1953-1965.

165. Basutoland. 1958-1967.

166. Congo. 1955-1967.

167. Egypte. 1954-1970.

168. Ghana. 1959-1962.

175. Ruanda en Burundi. 1955-1963.

176. Tanganyika. 1957-1961.

179. Uganda. 1952-1967.

181. Uganda. 1956-1970.

182. Uganda. 1955-1969.

183. Zuid-Afrika. 1959-1962.

 

 

Latijns-Amerika

 

63-65.

Verslagen van leidsters over centra van de Graal in Latijns- en Centraal-Amerika. Geordend op land of regio. 1948-1966. [Hierbij:]

63. Centraal-Amerika. 1955-1961.

65. Suriname. 1948-1966.

 

71-73.

Stukken betreffende activiteiten van de Graal in Brazilië. 1950-1966.

 

 

Azië

 

186-197.

Rapporten afkomstig uit Azië. Alfabetisch geordend op land. 1954-1972.

[Hierbij:]

187. India. 1955-1970.

194. Japan. 1954-1971.

195. Philippijnen. z.j.

197. Singapore. 1958-1962.

 

84-91   

Stukken betreffende activiteiten van de Graal in Azië. 1946-1965.

[Hierbij:]

88. Hong Kong. 1946-1962.

89. Philippijnen. 1959-1964.

 

9. Verslag van L. van Kersbergen en M. van Gilse van een reis door Afrika. 1952.

 

 

Indonesië

 

186-197.

Rapporten afkomstig uit Azië. Alfabetisch geordend op land. 1954-1972.

[Hierbij:]

193. Indonesië. 1959-1968.

 

82-83.

Stukken betreffende activiteiten van de Graal in Indonesië. 1957-1965.

 

28. Artikelen over de missie in Indonesië in het tijdschrift De Vrouwe van Nazareth, jaargang 1 en 2. 1928-1929.


Bewaarplaats De Graal Nederland, Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1904) 1919-1993
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Alleen ter inzage met toestemming van de eigenaars. Toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 13,87 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Toegang titel onbekend
Bijzondere relevantie

Selectie


De missieschool in Ubbergen

 

139.

Dagboek van Rachel Donders over de oprichting van de Hogere Missieschool te Ubbergen. 1947 (0.3-150).

 

140.

Hogere Missieschool. 1949-1967 (0.3-151 t/m 0.3-160).

 

153.

Folders van de Hogere Missieschool te Ubbergen. 1948-1969.

 

658  

Verhandeling "Twee jaar missieschool 7 november 1947 - 7 november 1949" van (onbekend). [1949].

 

684  

Stukken betreffende de Missieschool te Ubbergen en internationale contacten op missiegebied. z.j.

 

 

Overige stukken

 

141.

Tijdschrift Brug der Volken. 1957-1963 (0.3-161).

 

235.

Laity, Missions, and the Liturgy door Nicholas Maestrini. 1950 (0.4-180).

 

236.

Lay apostles in the Missions door Nicholas Maestrini. 1950

 

268.

Folders uit Brazilië, Indonesië, Italië, Schotland, Afrika en van het Internationaal Secretariaat. z.j. (0.4-257 t/m 0.4-266).

 

292 

Brieven van Rachel Donders, oprichtster van de Missieschool te Ubbergen, uit Rio de Janeiro, Sukabumi, Djakarta en Hong Kong. 1953-1955

 

314.

De positie van de vrouw in Japan door M. van der Grinten. 1955 (0.5-14).

 

318.

Enige beschouwingen betreffende de hulpverlening door wereldlijke en kerkelijke organen in de onderontwikkelde gebieden door C.J.M. Koppenol. 1956 (0.5-17).

 

324.

Enige gedachten over de schooljeugd in Indonesië door M. Soemartini. 1959 (0.5-23).

 

325.

De landbouwhuishoudkundige voorlichtingsdienst in Suriname door H.M.R.A. Moekotte. 1959 (0.5-24).

 

328.

Exploring pedagogic aspects of family life in Simba door I.L.E. Cerutti. 1959 (0.5-27).

 

332.

Some basic principles underlying the process of change in development areas with special reference to their applicability in Maaskant en Burundi door W.H.J.M. Canters. 1963 (0.5-31).

 

349.

Werken met een stand bij de opening van het Missionair Centrum te Heerlen door M.F. van der Grinten. 1978

 

400 

Plakboeken houdende uitnodigingen en programma's van samenkomsten in Nederland en Indonesië 1929-1934.                                            

 

429 

Stukken betreffende een studieweek met de Witte Paters over Afrika, gehouden op De Tiltenberg. 1955

 

430 

Stukken betreffende het Apostolaat ter Zee. 1945

 

547 

Vragenlijst over het lidmaatschap van de Graal in de Philippijnen. z.j.

 

654.

"Hanap-Buhai, a case study of the Market Women of Apalit" van Jeannette Loanzon. 1998.

 

656 

Verslagboek van de internationale missieweek te Ubbergen van 27 juli tot 5 augustus. 1957.

 

 

 

 

 

 

Informatiewaarde Interressant archief