Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI)

Naam Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI)
Naamsvarianten
 • Congregatio Missionariorium Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae (omi)
 • Oblaten van Maria
 • com
 • Congregatie van de Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria
 • Missionarissen van de H. Carolus Borromeus
 • Missionaires de Provincie
 • Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI)
 • Paters Oblaten van Maria (OMI)
Periode 1816-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria werd gesticht in Aix-en-Provence (Frankrijk) in 1816 door Charles Joseph Eugène de Mazenod (1782-1861). Na 1880 vestigden de Oblaten zich om politieke redenen vanuit Duitsland en Frankrijk in Nederland. In Zuid-Limburg kochten zij her en der huizen onder andere een noviciaat in Valkenburg . De eerste vestiging van Nederlandse Oblaten vond in 1930 plaats in Houthem-St. Gerlach (provincie Limburg). Sinds 1945 is er sprake van een Nederlandse provincie. Voor die tijd maakte Nederland deel uit van de Belgisch-Nederlandse provincie.

 

De missie

Het precieze aandeel van de Nederlandse missionarissen in de mondiale missie-inspanningen van de Oblaten is moeilijk te specificeren, omdat de Nederlandse provincie pas in 1945 zelfstandig werd. De congregatie was actief in de volgende missiegebieden: Canada (1841), Sri Lanka (1848), Zuid-Afrika (1851), Lesotho (1851), Verenigde Staten, Namibië (1895), Congo (Zaïre) (1931), Filippijnen (1939), Haïti (1943), Suriname (1949) en Kameroen. In 1960 waren zij actief in: Japan, Australië, Haïti, Argentinië, Uruguay, Chili, Brazilië, Bolivia, Mexico en Suriname. Het aandeel van Nederlandse Oblaten in de mondiale missie van de Missionarissen Oblaten was tot aan de oprichting van de Nederlandse provincie vermoedelijk niet erg groot. In 1938 stonden er maar vijf Nederlandse missionarissen in het veld. Suriname nam een bijzondere positie in, omdat dit land wel direct onder de Nederlandse provincie viel. De Nederlandse provincie zond echter ook missionarissen naar andere missiegebieden van de internationale congregatie. In 1960 waren Nederlandse Oblaten als missionaris werkzaam in : Zuid-Afrika, Congo, Canada, Verenigde Staten, Haïti, Ceylon en de Filipijnen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik, 34-35, Willemsen, I, par. 1-16, Pius-almanak 1960/1961, 328-329 en 419, enquete KAN 1987 en bezoekverslag KAN 1998.

 

 

Organisatie

De congregatie werd in 1826 door Paus Leo XII goedgekeurd. De Oblaten vestigden zich vanaf 1880 in Nederland. Aanvankelijk vielen de huizen onder het generaal bestuur, maar in 1895 kwamen ze in het bezit van de Duitse provincie. Later kwam er een Belgisch-Nederlandse provincie, maar het huis Ravensbos bij Valkenburg (provincie Limburg) hoorde tot 1945 bij de Duitse provincie. De Nederlandse provincie werd in 1945 opgericht. De provincie werd bestuurd door een provinciaal, bijgestaan door een aantal adviseurs, consultores genaamd, gerecruteerd uit oversten van de huizen. De rechtspersoon was de Vereniging van de H Gerlachus. Het generalaat bevindt zich in Rome. Voor ondersteuning van de missie werd in 1959 het Fonds Maris Stella opgericht.

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 34-35 en Pius-almanak 1960/61, 328.

Doelstelling

De congregatie is gesticht met de bedoeling te missioneren onder de arme bevolking, wat zich uitte in volksmissies, aanvankelijk alleen in Frankrijk, maar vanaf 1840 mondiaal. Verder behoorde pastoraal werk tot de doelstellingen. Voor het liefdewerk kende de congregatie het Missiegenootschap van de Onbevlekte Maagd Maria en Steun Opleiding Studenten (sos).

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Canada
 • Aartsbisdom Montréal
 • Aartsbisdom Vancouver
 • Aartsbisdom Grouard-McLennan
 • Bisdom Labrador
 • Bisdom Whitehorse
 • Aartsbisdom Toronto
 • Bisdom Churchill-Baie d’Hudson
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Missionarissen oblaten van Maria 40 jaar : Suriname 1949 - 24 oktober - 1989 / I. G.
Auteur
 • I.G.
Paginering
 • 87 p
Uitgever
 • [Paramaribo : s.n.
Jaar van uitgave
 • 1989]

Titel
 • Oblaten van Maria / [Huub Keulen]
Auteur
 • Huub Keulen
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Valkenburg a.d. Geul [etc.] : Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Ons wereldapostolaat : de Congregatie der missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria : haar stichter, haar werkterrein, haar school ... in vogelvlucht / Albert Detremmerie
Auteur
 • Albert Detremmerie (1916-2002)
Paginering
 • 56 p
Uitgever
 • Tiel : Lannoo
Jaar van uitgave
 • 1944


Periodieken
Titel
 • De Mariabode. Onafhankelijke tweemaandelijkse uitgave van het Comite-Generaal Onze Lieve Vrouw ter Staats, in samenwerking RKTV Amsterdam
Uitgever
 • Amsterdam (Staatsliedenbuurt)
Jaar van uitgave
 • 1989-...

Titel
 • De missiekoningin : missieblad van de Oblaten van Maria
Paginering
 • ... - (1961)
Uitgever
 • Duiven : Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • 1937-1961

Titel
 • Missie-en missaalkalender. Paters Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • 1949-1950

Titel
 • Voorposten : tijdschrift der Paters oblaten van de onbevlekte maagd Maria
Uitgever
 • Jette (Brussel) : Congregatie der Missionarissen Oblaten van de Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1952-...

Titel
 • Omhoog. Bisdomblad van Paramaribo
Jaar van uitgave
 • 1956-

Titel
 • Tijdschrift over "de groeiende kerk" : missieblad van de Oblaten van Maria
Paginering
 • 1962 - 1967
Uitgever
 • Duiven : Studiehuis voor Late Roepingen
Jaar van uitgave
 • 1962-1967

Titel
 • Over en weer : driemaandelijks informatieblad van de Oblaten van Maria
Paginering
 • Jrg. 1 (1969) - jrg. 40 (dec. 2009)
Uitgever
 • Cuyk : Oblaten van Maria, Missieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1969-2009

Titel
 • Missie-almanak der Missionarissen Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • omstr. 1938
Interviews

8 interviews, en wel de nrs.:

17

62

97

173

250

256

622

834

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in 2009 in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1945 werd opgericht, dateren de meeste stukken van na dat jaar. Het archief bestaat uit: dossiers van leden (ook overledenen en uitgetredenen), correspondentie met het generalaat, bestuursarchief, stukken over de Conférence Interprovinciale d'Europe, contactblad van de Nederlandse provincie, de huizen, missieprokuur, missieactie, Suriname, de Belgische provincie, bisdommen, Kommissie Onderlinge Solidariteit OMI, parochies, personeel, recrutering nieuwe leden, regel en constituties, schilderijen en films. De foto's zijn over het algemeen niet beschreven. Het archief bevat maar weinig stukken die informatie bevatten over hoe het er in de missie aan toe ging. Brieven van missionarissen aan het thuisfrontzijn bijvoorbeeld niet aanwezig, het zelfde geldt voor jaarverslagen en rapporten van visitaties en kronieken.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1880-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 13 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Via Aurelia 290 - 00165 ROMA, tel. 06-39.87.71
Bronnen met verslaglegging

1016. Dagboek van p. W. Deliège omi, z.j.

Opmerkingen

 

website: www.omiworld.org

e-mail: gensec@omigen.org

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria werd gesticht in Aix-en-Provence (Frankrijk) in 1816 door Charles Joseph Eugène de Mazenod (1782-1861). Na 1880 vestigden de Oblaten zich om politieke redenen vanuit Duitsland en Frankrijk in Nederland. In Zuid-Limburg kochten zij her en der huizen onder andere een noviciaat in Valkenburg . De eerste vestiging van Nederlandse Oblaten vond in 1930 plaats in Houthem-St. Gerlach (provincie Limburg). Sinds 1945 is er sprake van een Nederlandse provincie. Voor die tijd maakte Nederland deel uit van de Belgisch-Nederlandse provincie.

 

De missie

Het precieze aandeel van de Nederlandse missionarissen in de mondiale missie-inspanningen van de Oblaten is moeilijk te specificeren, omdat de Nederlandse provincie pas in 1945 zelfstandig werd. De congregatie was actief in de volgende missiegebieden: Canada (1841), Sri Lanka (1848), Zuid-Afrika (1851), Lesotho (1851), Verenigde Staten, Namibië (1895), Congo (Zaïre) (1931), Filippijnen (1939), Haïti (1943), Suriname (1949) en Kameroen. In 1960 waren zij actief in: Japan, Australië, Haïti, Argentinië, Uruguay, Chili, Brazilië, Bolivia, Mexico en Suriname. Het aandeel van Nederlandse Oblaten in de mondiale missie van de Missionarissen Oblaten was tot aan de oprichting van de Nederlandse provincie vermoedelijk niet erg groot. In 1938 stonden er maar vijf Nederlandse missionarissen in het veld. Suriname nam een bijzondere positie in, omdat dit land wel direct onder de Nederlandse provincie viel. De Nederlandse provincie zond echter ook missionarissen naar andere missiegebieden van de internationale congregatie. In 1960 waren Nederlandse Oblaten als missionaris werkzaam in : Zuid-Afrika, Congo, Canada, Verenigde Staten, Haïti, Ceylon en de Filipijnen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik, 34-35, Willemsen, I, par. 1-16, Pius-almanak 1960/1961, 328-329 en 419, enquete KAN 1987 en bezoekverslag KAN 1998.

 

 

Organisatie

De congregatie werd in 1826 door Paus Leo XII goedgekeurd. De Oblaten vestigden zich vanaf 1880 in Nederland. Aanvankelijk vielen de huizen onder het generaal bestuur, maar in 1895 kwamen ze in het bezit van de Duitse provincie. Later kwam er een Belgisch-Nederlandse provincie, maar het huis Ravensbos bij Valkenburg (provincie Limburg) hoorde tot 1945 bij de Duitse provincie. De Nederlandse provincie werd in 1945 opgericht. De provincie werd bestuurd door een provinciaal, bijgestaan door een aantal adviseurs, consultores genaamd, gerecruteerd uit oversten van de huizen. De rechtspersoon was de Vereniging van de H Gerlachus. Het generalaat bevindt zich in Rome. Voor ondersteuning van de missie werd in 1959 het Fonds Maris Stella opgericht.

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 34-35 en Pius-almanak 1960/61, 328.

Doelstelling

De congregatie is gesticht met de bedoeling te missioneren onder de arme bevolking, wat zich uitte in volksmissies, aanvankelijk alleen in Frankrijk, maar vanaf 1840 mondiaal. Verder behoorde pastoraal werk tot de doelstellingen. Voor het liefdewerk kende de congregatie het Missiegenootschap van de Onbevlekte Maagd Maria en Steun Opleiding Studenten (sos).

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Canada
 • Aartsbisdom Montréal
 • Aartsbisdom Vancouver
 • Aartsbisdom Grouard-McLennan
 • Bisdom Labrador
 • Bisdom Whitehorse
 • Aartsbisdom Toronto
 • Bisdom Churchill-Baie d’Hudson

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Missionarissen oblaten van Maria 40 jaar : Suriname 1949 - 24 oktober - 1989 / I. G.
Auteur
 • I.G.
Paginering
 • 87 p
Uitgever
 • [Paramaribo : s.n.
Jaar van uitgave
 • 1989]

Titel
 • Oblaten van Maria / [Huub Keulen]
Auteur
 • Huub Keulen
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Valkenburg a.d. Geul [etc.] : Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Ons wereldapostolaat : de Congregatie der missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria : haar stichter, haar werkterrein, haar school ... in vogelvlucht / Albert Detremmerie
Auteur
 • Albert Detremmerie (1916-2002)
Paginering
 • 56 p
Uitgever
 • Tiel : Lannoo
Jaar van uitgave
 • 1944


Periodieken
Titel
 • De Mariabode. Onafhankelijke tweemaandelijkse uitgave van het Comite-Generaal Onze Lieve Vrouw ter Staats, in samenwerking RKTV Amsterdam
Uitgever
 • Amsterdam (Staatsliedenbuurt)
Jaar van uitgave
 • 1989-...

Titel
 • De missiekoningin : missieblad van de Oblaten van Maria
Paginering
 • ... - (1961)
Uitgever
 • Duiven : Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • 1937-1961

Titel
 • Missie-en missaalkalender. Paters Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • 1949-1950

Titel
 • Voorposten : tijdschrift der Paters oblaten van de onbevlekte maagd Maria
Uitgever
 • Jette (Brussel) : Congregatie der Missionarissen Oblaten van de Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1952-...

Titel
 • Omhoog. Bisdomblad van Paramaribo
Jaar van uitgave
 • 1956-

Titel
 • Tijdschrift over "de groeiende kerk" : missieblad van de Oblaten van Maria
Paginering
 • 1962 - 1967
Uitgever
 • Duiven : Studiehuis voor Late Roepingen
Jaar van uitgave
 • 1962-1967

Titel
 • Over en weer : driemaandelijks informatieblad van de Oblaten van Maria
Paginering
 • Jrg. 1 (1969) - jrg. 40 (dec. 2009)
Uitgever
 • Cuyk : Oblaten van Maria, Missieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1969-2009

Titel
 • Missie-almanak der Missionarissen Oblaten van Maria
Jaar van uitgave
 • omstr. 1938
Interviews

8 interviews, en wel de nrs.:

17

62

97

173

250

256

622

834


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in 2009 in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1945 werd opgericht, dateren de meeste stukken van na dat jaar. Het archief bestaat uit: dossiers van leden (ook overledenen en uitgetredenen), correspondentie met het generalaat, bestuursarchief, stukken over de Conférence Interprovinciale d'Europe, contactblad van de Nederlandse provincie, de huizen, missieprokuur, missieactie, Suriname, de Belgische provincie, bisdommen, Kommissie Onderlinge Solidariteit OMI, parochies, personeel, recrutering nieuwe leden, regel en constituties, schilderijen en films. De foto's zijn over het algemeen niet beschreven. Het archief bevat maar weinig stukken die informatie bevatten over hoe het er in de missie aan toe ging. Brieven van missionarissen aan het thuisfrontzijn bijvoorbeeld niet aanwezig, het zelfde geldt voor jaarverslagen en rapporten van visitaties en kronieken.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1880-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 13 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Via Aurelia 290 - 00165 ROMA, tel. 06-39.87.71
Bronnen met verslaglegging

1016. Dagboek van p. W. Deliège omi, z.j.

Opmerkingen

 

website: www.omiworld.org

e-mail: gensec@omigen.org

Informatiewaarde Gering