Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van Liefde van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid

Naam Zusters van Liefde van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Naamsvarianten
 • Zusters van Tilburg
 • Sorores Charitatis Matris Misericordiae (scmm)
 • Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
 • Zusters van Liefde van Tilburg (SCMM)
 • Zusters van Liefde
 • Congregatie van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
 • Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
 • SCCM
 • S.C.C.M.
Periode 1832-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid werd in 1832 gesticht in Tilburg door Joannes Zwijsen (1794-1877), op dat moment pastoor van Tilburg. Zwijsen zou later bisschop van 's-Hertogenbosch en aartsbisschop van Utrecht worden. Vanaf het begin is de congregatie internationaal georiënteerd geweest. Vrij snel na de oprichting volgden er stichtingen in België, Wales en de Verenigde Staten, welke laatste bedoeld was als een mogelijke uitwijkplaats bij eventuele vervolgingen op het vasteland van Europa. In 1938 had de congregatie 83 huizen in Nederland en zes in België. In 1940 bereikte het aantal leden zijn hoogtepunt met 4.296 zusters (met inbegrip van kandidaten). De congregatie was en is de grootste congregatie van vrouwelijke religieuzen in Nederland.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

In 1885 begonnen de zusters met een missie in Padang op Sumatra. De missie op dit eiland was toen toevertrouwd aan de Jezuïeten. De zuster van een van hen was lid van de congregatie. In 1890 volgde Flores waar men tot 1917 zou blijven. Toen het Gezelschap van het Goddelijk Woord dit missiegebied overnam van de Jezuïeten, eisten zij dat de zusters de kampongs zouden gaan bezoeken, maar het moederhuis in Tilburg vond dat dat in strijd was met de regel die een gemeenschappelijk leven voorschreef. De congregatie verliet derhalve het eiland en concentreerde zich op Sumatra. De zusters werkten in het apostolisch vicariaat van Padang in het onderwijs dat voornamelijk gericht was op Chinese kinderen, en daarnaast op inheemse vrouwen. Verder werkten de zusters daar in een gesticht, een polikliniek en een kraamkliniek. In het apostolisch vicariaat Medan gaven zij les op een middelbare school. In 1908 werkten er 46 zusters in Indië. Het meeste werk dat zij daar deden, was geen missie in de eigenlijke zin van het woord (Brouwers, Na de drie begijnen, 98).

 

Suriname

De zusters vertrokken in 1894 naar Suriname, na hevig aandringen van de apostolisch vicaris in Paramaribo, mgr. Wulfingh, die afging op de goede reputatie van de zusters. Hij had verpleegsters nodig voor de melaatsenkolonie, genaamd de Gerardus Majellastichting. Dankzij de inspanningen van de apostolisch vicaris kwamen de zusters niets tekort. Zij dreven scholen en een internaat voor Brits-Indische kinderen en werkten in de zieken- en melaatsenverpleging en de verpleging van oudere en hulpbehoevende mensen. Na een conflict met de koloniale regering richtten de zusters in 1916 in Paramaribo een katholiek ziekenhuis op, het nog bestaande Vincentius Ziekenhuis.

 

Andere missiegebieden

Vanaf 1956 waren er zusters actief in Zimbabwe. In het diocees Umtali werkten de zusters in een ziekenhuis en op lagere scholen, een kweekschool en een sanatorium.

 

Buiten het tijdbestek van deze gids vallen de missies in Brazilië (1962), India (1974) en Philippijnen (1966-1970, weer vanaf 1995).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 87, Willemsen, I, par. 2-62, Pius-almanak 1960/61, 384, 437 en 456, Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

Pastoor Zwijsen stelde in 1838 twee documenten op: constituties en regels (33 artikelen, vooral juridisch van aard) en statuten en gedragsregels (over de wijze waarop de idealen in praktijk behoorden te worden gebracht) op. Zwijsens ideaal was: een congregatie die zorgde voor zieken en armen en katholiek onderwijs gaf aan arme kinderen. Dát had voorrang boven contemplatie, veel bidden en zingen in de kerk. Zwijsen wilde geen onderscheid tussen koorzusters en lekenzusters; alle zusters waren gelijk en hij was de baas. De statuten werden reeds in 1838 door de bisschop van 's-Hertogenbosch goedgekeurd, de constituties door Rome in 1844. In 1848 wordt de congregatie door Rome officieel goedgekeurd en direct onder het gezag van de paus geplaatst. Zolang bisschop Zwijsen leefde, nam hij alle belangrijke beslissingen. Het bestuur van de congregatie bestond uit een algemeen overste die geassisteerd werd door enkele raadszusters. Eens in de zes jaar werd er een kapittel gehouden dat tot rond 1960 bestond uit de oversten van de huizen en het algemeen bestuur. De congregatie werd tot 1964 op zeer centralistische wijze geleid. Het duurde tot 1961 voordat er provincies waaronder een Nederlandse werden gevormd. De gewone zusters hadden tot 1964 geen inspraak. De rechtspersoon van de congregatie was de Vereniging der Zusters van Liefde, Tilburg. Het generalaat bevond zich tot 1967 in Rosmalen, werd toen overgebracht naar Rome, maar keerde in 1982 terug naar Nederland waar het in Tilburg werd gevestigd.

 

Algemeen-overste waren:

Michaël Leysen 1832-1852 (geboren in 1779 in Herentals)

Begga van Haagen 1852-1881

Syncletica Smarius 1881-1897

Leocritia van der Marck 1897-1909

Theresina Favier 1909-1921

Marie-Christine Borsten 1921-1933

Leonie Ides 1933-1952

Josephino van Dinther 1952-1958

Huberte Janssen 1958-1964

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, maatschappelijk werk en missiewerk. Opvoeding en onderwijs strekte zich uit tot allerlei terreinen, zoals voor blinden en doofstommen. Ziekenverpleging ondernamen de zusters in ziekenhuizen en sanatoria en voor verwaarloosde kinderen. In de missie richtte men zich ook op de verpleging van melaatsen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Padang
 • Bisdom Sibolga
 • Flores
 • Aartsbisdom Ende
 • Nias
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Na de drie begijnen ging het verder : geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland / door Jan Brouwers
Auteur
 • J.J. Brouwers (1960-)
Paginering
 • X, 132 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Congregatie Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Barmhartigheid een levensroeping : het hart van religieus leven bij Joannes Zwijsen / Hein Blommestijn, Jos Huls
Auteur
 • H.H. Blommestijn (1943-) ; Johannes Andreus Huls (1960-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 4
Paginering
 • 126 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1998

Titel
 • Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877 / J.W.M. Peijnenburg
Auteur
 • Johannes Wilhelmus Maria Peijnenburg (1936-)
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland ; 3e reeks, dl. 4
Paginering
 • XIV, 494 p
Uitgever
 • Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Barmhartigheid een levensprogram : Zusters van Liefde van Tilburg 100 jaar in Suriname / J. Vernooij
Auteur
 • Joop Vernooij (1940 -)
Paginering
 • 79 p
Uitgever
 • Paramaribo : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Drie begijnen zijn begonnen : geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964 / door Alix v.d. Molengraft
Auteur
 • Alix v.d. Molengraft
Paginering
 • XI, 263 p., [44] p. pl
Uitgever
 • [Tilburg : Gianottten]
Jaar van uitgave
 • [1992]

Titel
 • Historische gids, bestaande uit chronologische lijst, naamlijsten, varia, register : 300 jaar R.K. Gemeente in Suriname, 1683-1983 / [samenst.: A.C. Schalken]
Auteur
 • A.C. Schalken
Paginering
 • 283 p
Uitgever
 • Paramaribo : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Herdenking honderd jaar na Zwijsen : De zusters en fraters van de Belgische provincie gedenken de honderdste sterfdag van hun stichter monseigneur Joannes Zwijsen in het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden te Hasselt : 1877 - 16 oktober - 1977 / [fr. Novatus Vinckx]
Auteur
 • Frater M. Novatus Vinckx
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid : verslag van een enqu^ete onder de in Nederland woonachtige zusters in april 1968 / [door] Maria Ruigewaard
Auteur
 • Maria Ruigewaard (1938-1992)
Paginering
 • ... dl
Uitgever
 • Nijmegen : Hoogveld Instituut
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Schets van de Congregatie der Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Paginering
 • 95 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1949]


Bronnenpublicatie
Titel
 • Onze reis naar Indië met het stoomschip "Voorwaarts" onder kap.Julsing van 27 mei tot 12 julij
Uitgever
 • Tilburg
Jaar van uitgave
 • 1885


Periodieken
Titel
 • De schakel / Huize Nazareth, Venlo
Paginering
 • 1 (1935) - 51 (1986)
Uitgever
 • Venlo : Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Jaar van uitgave
 • 1935-1986

Titel
 • Na Zwijsen : van oude dijk naar nieuwe wegen : kontaktblad van de Zusters van Liefde in de Nederlandse provincie / Congregatie der Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
Paginering
 • No. 1 (1976) - (1988)
Uitgever
 • Tilburg [etc.] : Congregatie der Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
Jaar van uitgave
 • 1976-1988

Titel
 • De schakel / kontaktblad Zusters van Liefde, Provincie Nederland
Paginering
 • (1988-89) - 2005, nr. 3
Uitgever
 • Rosmalen : Zusters van Liefde. Provincie Nederland
Jaar van uitgave
 • 1988-2005

Titel
 • De schakel / kontaktblad Zusters van Liefde, Provincie Nederland
Paginering
 • (1988-89) - 2005, nr. 3
Uitgever
 • Rosmalen : Zusters van Liefde. Provincie Nederland
Jaar van uitgave
 • 1988-2005
Interviews

Acht interviews, en wel de nrs.:

45

56

96

397

467

524

536

853

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

In 2010 waren er in Tilburg twee archieven, dat van het generalaat en dat van de Nederlandse provincie, met ieder een eigen beheerder. Het generalaatsarchief is in de jaren zestig van de vorige eeuw in opdracht van de generale overste opgezet door zuster Caroline Gerritse. Zij concentreerde de stukken op één plaats, ordende en codeerde ze en maakte beschrijvingen ervan. Vanaf 1999 wordt het archief beheerd door zuster Lilian Turlings en mevrouw Hecker. Het archief van de Nederlandse provincie is lang beheerd geweest door zuster Paulino van der Krogt.  Delen van het generalaatsarchief zijn in 2009 en 2010 overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het is de bedoeling dat de rest volgt, maar nog niet bekend is wanneer dat het geval zal zijn. Het gedeelte in St. Agatha is weliswaar geïnventariseerd, maar hierin bevinden zich niet veel stukken van vóór 1940 en nauwelijks persoonsdossiers. (KAN-inventaris en mededelingen archivarissen ENK).

Het provinciaal archief bevat ook informatie over missiewerkzaamheden, en wel: kronieken, visitatieverslagen, de leefregel die bisschop Zwijsen heeft opgesteld en correspondentie, hoewel die voor de negentiende eeuw niet volledig bewaard is gebleven. Met name de missie in Suriname is goed gedocumenteerd. Er is een uitgebreide kroniek overgeleverd en autobiografische gegevens van de zusters. 

 

 

Bewaarplaats provincialaat, Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg, 013 - 5433196
Periode archief 1832-1960
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort provisorische inventaris; uitvoerige kaartsystemen
Toegang titel KAN A97a

Bewaarplaats generalaat, Hinthamerstraat 164, 5211 MV 's-Hertogenbosch, 073 - 6130033
Opmerkingen toegang soort http://www.sistersofcharity.net

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Betreft alleen het gedeelte dat gedeponeerd is in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

 

Verslagen van reizen

Het gaat om reizen ondernomen om te zien hoe de zaken ervoor stonden.

 

Verslag van een oriëntatiereis door moeder-overste Anthonia en moeder Josephina van het hoofdbestuur naar Zimbabwe om de nieuwe vestiging voor te bereiden, 1956.

NB: stencil

 

Verslag van een reis naar Zuid Rhodesië (later genaamd Zimbabwe) door zuster NN die de eerste drie zusters wegbrengt die daar een missie beginnen, 1958 (14 januari-12 februari).

NB: stencil

 

101.

Verslagen en brieven van zusters uit Zimbabwe, 1957-1958.

NB: gestencilde uittreksels uit brieven.

 

101.

Verslag van een reis door moeder-vicares naar Lombé in Suriname, 1958.

NB: stencil; Lombé ligt aan of bij de Surinamerivier en wordt bewoond door Marrons

 

101.

Verslag van een reis door moeder vicares naar Tamarin, Moengo, Albina en Cornelus Kondre (Suriname), 1958.

NB: stencil

 

101.

Brief van zuster Antonia aan het klooster in Tilburg over haar reis in het binnenland van Suriname, 1958.

NB: zij schrijft: 'Vandaag kan ik u weer verslag uitbrengen van een nieuwe Missietocht. Van Lombé hebt u het al, is het de moeite waard om naar alle huizen op te sturen? Moeder Mediatrix wil het anders wel fatsoeneren. Zou ik er een paar voor mijn familie dan mogen hebben, die zijn natuurlijk ook erg benieuwd...'

 

 

Andere stukken over de missies

 

111.

Zakboekje met name van zusters die zich opgegeven hebben voor de missie of door de oversten daarvoor geschikt geacht worden met aantekeningen over hun bekwaamheden, 1933 en later.

 

114.

Eigenhandige brieven van zusters die naar de missie willen met soms uitgebreide van hun motieven, maart-april 1953 en juli-augustus 1956.

NB: aanleiding waren een oproep van moewder-overste om zich te melden en de plannen in 1956 om in het bisdom Umtali een nieuwe missie te beginnen.

 

114.

Stukken in verband met visumaanvragen met personalia en getuigschriften over verrichte werkzaamheden en diploma's enz., 1958-1967.

 

 

 

 

 

 

 


Websites

http://www.scmm.nl/ (provincialaat)

http://www.sistersofcharity.net (generalaat)
www.scmm.or.id  (Indonesische provincie)

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid werd in 1832 gesticht in Tilburg door Joannes Zwijsen (1794-1877), op dat moment pastoor van Tilburg. Zwijsen zou later bisschop van 's-Hertogenbosch en aartsbisschop van Utrecht worden. Vanaf het begin is de congregatie internationaal georiënteerd geweest. Vrij snel na de oprichting volgden er stichtingen in België, Wales en de Verenigde Staten, welke laatste bedoeld was als een mogelijke uitwijkplaats bij eventuele vervolgingen op het vasteland van Europa. In 1938 had de congregatie 83 huizen in Nederland en zes in België. In 1940 bereikte het aantal leden zijn hoogtepunt met 4.296 zusters (met inbegrip van kandidaten). De congregatie was en is de grootste congregatie van vrouwelijke religieuzen in Nederland.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

In 1885 begonnen de zusters met een missie in Padang op Sumatra. De missie op dit eiland was toen toevertrouwd aan de Jezuïeten. De zuster van een van hen was lid van de congregatie. In 1890 volgde Flores waar men tot 1917 zou blijven. Toen het Gezelschap van het Goddelijk Woord dit missiegebied overnam van de Jezuïeten, eisten zij dat de zusters de kampongs zouden gaan bezoeken, maar het moederhuis in Tilburg vond dat dat in strijd was met de regel die een gemeenschappelijk leven voorschreef. De congregatie verliet derhalve het eiland en concentreerde zich op Sumatra. De zusters werkten in het apostolisch vicariaat van Padang in het onderwijs dat voornamelijk gericht was op Chinese kinderen, en daarnaast op inheemse vrouwen. Verder werkten de zusters daar in een gesticht, een polikliniek en een kraamkliniek. In het apostolisch vicariaat Medan gaven zij les op een middelbare school. In 1908 werkten er 46 zusters in Indië. Het meeste werk dat zij daar deden, was geen missie in de eigenlijke zin van het woord (Brouwers, Na de drie begijnen, 98).

 

Suriname

De zusters vertrokken in 1894 naar Suriname, na hevig aandringen van de apostolisch vicaris in Paramaribo, mgr. Wulfingh, die afging op de goede reputatie van de zusters. Hij had verpleegsters nodig voor de melaatsenkolonie, genaamd de Gerardus Majellastichting. Dankzij de inspanningen van de apostolisch vicaris kwamen de zusters niets tekort. Zij dreven scholen en een internaat voor Brits-Indische kinderen en werkten in de zieken- en melaatsenverpleging en de verpleging van oudere en hulpbehoevende mensen. Na een conflict met de koloniale regering richtten de zusters in 1916 in Paramaribo een katholiek ziekenhuis op, het nog bestaande Vincentius Ziekenhuis.

 

Andere missiegebieden

Vanaf 1956 waren er zusters actief in Zimbabwe. In het diocees Umtali werkten de zusters in een ziekenhuis en op lagere scholen, een kweekschool en een sanatorium.

 

Buiten het tijdbestek van deze gids vallen de missies in Brazilië (1962), India (1974) en Philippijnen (1966-1970, weer vanaf 1995).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 87, Willemsen, I, par. 2-62, Pius-almanak 1960/61, 384, 437 en 456, Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

Pastoor Zwijsen stelde in 1838 twee documenten op: constituties en regels (33 artikelen, vooral juridisch van aard) en statuten en gedragsregels (over de wijze waarop de idealen in praktijk behoorden te worden gebracht) op. Zwijsens ideaal was: een congregatie die zorgde voor zieken en armen en katholiek onderwijs gaf aan arme kinderen. Dát had voorrang boven contemplatie, veel bidden en zingen in de kerk. Zwijsen wilde geen onderscheid tussen koorzusters en lekenzusters; alle zusters waren gelijk en hij was de baas. De statuten werden reeds in 1838 door de bisschop van 's-Hertogenbosch goedgekeurd, de constituties door Rome in 1844. In 1848 wordt de congregatie door Rome officieel goedgekeurd en direct onder het gezag van de paus geplaatst. Zolang bisschop Zwijsen leefde, nam hij alle belangrijke beslissingen. Het bestuur van de congregatie bestond uit een algemeen overste die geassisteerd werd door enkele raadszusters. Eens in de zes jaar werd er een kapittel gehouden dat tot rond 1960 bestond uit de oversten van de huizen en het algemeen bestuur. De congregatie werd tot 1964 op zeer centralistische wijze geleid. Het duurde tot 1961 voordat er provincies waaronder een Nederlandse werden gevormd. De gewone zusters hadden tot 1964 geen inspraak. De rechtspersoon van de congregatie was de Vereniging der Zusters van Liefde, Tilburg. Het generalaat bevond zich tot 1967 in Rosmalen, werd toen overgebracht naar Rome, maar keerde in 1982 terug naar Nederland waar het in Tilburg werd gevestigd.

 

Algemeen-overste waren:

Michaël Leysen 1832-1852 (geboren in 1779 in Herentals)

Begga van Haagen 1852-1881

Syncletica Smarius 1881-1897

Leocritia van der Marck 1897-1909

Theresina Favier 1909-1921

Marie-Christine Borsten 1921-1933

Leonie Ides 1933-1952

Josephino van Dinther 1952-1958

Huberte Janssen 1958-1964

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, maatschappelijk werk en missiewerk. Opvoeding en onderwijs strekte zich uit tot allerlei terreinen, zoals voor blinden en doofstommen. Ziekenverpleging ondernamen de zusters in ziekenhuizen en sanatoria en voor verwaarloosde kinderen. In de missie richtte men zich ook op de verpleging van melaatsen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Padang
 • Bisdom Sibolga
 • Flores
 • Aartsbisdom Ende
 • Nias

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Na de drie begijnen ging het verder : geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland / door Jan Brouwers
Auteur
 • J.J. Brouwers (1960-)
Paginering
 • X, 132 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Congregatie Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Barmhartigheid een levensroeping : het hart van religieus leven bij Joannes Zwijsen / Hein Blommestijn, Jos Huls
Auteur
 • H.H. Blommestijn (1943-) ; Johannes Andreus Huls (1960-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 4
Paginering
 • 126 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1998

Titel
 • Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877 / J.W.M. Peijnenburg
Auteur
 • Johannes Wilhelmus Maria Peijnenburg (1936-)
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland ; 3e reeks, dl. 4
Paginering
 • XIV, 494 p
Uitgever
 • Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Barmhartigheid een levensprogram : Zusters van Liefde van Tilburg 100 jaar in Suriname / J. Vernooij
Auteur
 • Joop Vernooij (1940 -)
Paginering
 • 79 p
Uitgever
 • Paramaribo : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Drie begijnen zijn begonnen : geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964 / door Alix v.d. Molengraft
Auteur
 • Alix v.d. Molengraft
Paginering
 • XI, 263 p., [44] p. pl
Uitgever
 • [Tilburg : Gianottten]
Jaar van uitgave
 • [1992]

Titel
 • Historische gids, bestaande uit chronologische lijst, naamlijsten, varia, register : 300 jaar R.K. Gemeente in Suriname, 1683-1983 / [samenst.: A.C. Schalken]
Auteur
 • A.C. Schalken
Paginering
 • 283 p
Uitgever
 • Paramaribo : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Herdenking honderd jaar na Zwijsen : De zusters en fraters van de Belgische provincie gedenken de honderdste sterfdag van hun stichter monseigneur Joannes Zwijsen in het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden te Hasselt : 1877 - 16 oktober - 1977 / [fr. Novatus Vinckx]
Auteur
 • Frater M. Novatus Vinckx
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid : verslag van een enqu^ete onder de in Nederland woonachtige zusters in april 1968 / [door] Maria Ruigewaard
Auteur
 • Maria Ruigewaard (1938-1992)
Paginering
 • ... dl
Uitgever
 • Nijmegen : Hoogveld Instituut
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Schets van de Congregatie der Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Paginering
 • 95 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1949]


Bronnenpublicatie
Titel
 • Onze reis naar Indië met het stoomschip "Voorwaarts" onder kap.Julsing van 27 mei tot 12 julij
Uitgever
 • Tilburg
Jaar van uitgave
 • 1885


Periodieken
Titel
 • De schakel / Huize Nazareth, Venlo
Paginering
 • 1 (1935) - 51 (1986)
Uitgever
 • Venlo : Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Jaar van uitgave
 • 1935-1986

Titel
 • Na Zwijsen : van oude dijk naar nieuwe wegen : kontaktblad van de Zusters van Liefde in de Nederlandse provincie / Congregatie der Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
Paginering
 • No. 1 (1976) - (1988)
Uitgever
 • Tilburg [etc.] : Congregatie der Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
Jaar van uitgave
 • 1976-1988

Titel
 • De schakel / kontaktblad Zusters van Liefde, Provincie Nederland
Paginering
 • (1988-89) - 2005, nr. 3
Uitgever
 • Rosmalen : Zusters van Liefde. Provincie Nederland
Jaar van uitgave
 • 1988-2005

Titel
 • De schakel / kontaktblad Zusters van Liefde, Provincie Nederland
Paginering
 • (1988-89) - 2005, nr. 3
Uitgever
 • Rosmalen : Zusters van Liefde. Provincie Nederland
Jaar van uitgave
 • 1988-2005
Interviews

Acht interviews, en wel de nrs.:

45

56

96

397

467

524

536

853

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In 2010 waren er in Tilburg twee archieven, dat van het generalaat en dat van de Nederlandse provincie, met ieder een eigen beheerder. Het generalaatsarchief is in de jaren zestig van de vorige eeuw in opdracht van de generale overste opgezet door zuster Caroline Gerritse. Zij concentreerde de stukken op één plaats, ordende en codeerde ze en maakte beschrijvingen ervan. Vanaf 1999 wordt het archief beheerd door zuster Lilian Turlings en mevrouw Hecker. Het archief van de Nederlandse provincie is lang beheerd geweest door zuster Paulino van der Krogt.  Delen van het generalaatsarchief zijn in 2009 en 2010 overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het is de bedoeling dat de rest volgt, maar nog niet bekend is wanneer dat het geval zal zijn. Het gedeelte in St. Agatha is weliswaar geïnventariseerd, maar hierin bevinden zich niet veel stukken van vóór 1940 en nauwelijks persoonsdossiers. (KAN-inventaris en mededelingen archivarissen ENK).

Het provinciaal archief bevat ook informatie over missiewerkzaamheden, en wel: kronieken, visitatieverslagen, de leefregel die bisschop Zwijsen heeft opgesteld en correspondentie, hoewel die voor de negentiende eeuw niet volledig bewaard is gebleven. Met name de missie in Suriname is goed gedocumenteerd. Er is een uitgebreide kroniek overgeleverd en autobiografische gegevens van de zusters. 

 

 

Bewaarplaats provincialaat, Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg, 013 - 5433196
Periode archief 1832-1960
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort provisorische inventaris; uitvoerige kaartsystemen
Toegang titel KAN A97a

Bewaarplaats generalaat, Hinthamerstraat 164, 5211 MV 's-Hertogenbosch, 073 - 6130033
Opmerkingen toegang soort http://www.sistersofcharity.net

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Bijzondere relevantie

Selectie

Betreft alleen het gedeelte dat gedeponeerd is in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

 

Verslagen van reizen

Het gaat om reizen ondernomen om te zien hoe de zaken ervoor stonden.

 

Verslag van een oriëntatiereis door moeder-overste Anthonia en moeder Josephina van het hoofdbestuur naar Zimbabwe om de nieuwe vestiging voor te bereiden, 1956.

NB: stencil

 

Verslag van een reis naar Zuid Rhodesië (later genaamd Zimbabwe) door zuster NN die de eerste drie zusters wegbrengt die daar een missie beginnen, 1958 (14 januari-12 februari).

NB: stencil

 

101.

Verslagen en brieven van zusters uit Zimbabwe, 1957-1958.

NB: gestencilde uittreksels uit brieven.

 

101.

Verslag van een reis door moeder-vicares naar Lombé in Suriname, 1958.

NB: stencil; Lombé ligt aan of bij de Surinamerivier en wordt bewoond door Marrons

 

101.

Verslag van een reis door moeder vicares naar Tamarin, Moengo, Albina en Cornelus Kondre (Suriname), 1958.

NB: stencil

 

101.

Brief van zuster Antonia aan het klooster in Tilburg over haar reis in het binnenland van Suriname, 1958.

NB: zij schrijft: 'Vandaag kan ik u weer verslag uitbrengen van een nieuwe Missietocht. Van Lombé hebt u het al, is het de moeite waard om naar alle huizen op te sturen? Moeder Mediatrix wil het anders wel fatsoeneren. Zou ik er een paar voor mijn familie dan mogen hebben, die zijn natuurlijk ook erg benieuwd...'

 

 

Andere stukken over de missies

 

111.

Zakboekje met name van zusters die zich opgegeven hebben voor de missie of door de oversten daarvoor geschikt geacht worden met aantekeningen over hun bekwaamheden, 1933 en later.

 

114.

Eigenhandige brieven van zusters die naar de missie willen met soms uitgebreide van hun motieven, maart-april 1953 en juli-augustus 1956.

NB: aanleiding waren een oproep van moewder-overste om zich te melden en de plannen in 1956 om in het bisdom Umtali een nieuwe missie te beginnen.

 

114.

Stukken in verband met visumaanvragen met personalia en getuigschriften over verrichte werkzaamheden en diploma's enz., 1958-1967.

 

 

 

 

 

 

 


Websites

http://www.scmm.nl/ (provincialaat)

http://www.sistersofcharity.net (generalaat)
www.scmm.or.id  (Indonesische provincie)

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief