Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missiologisch Instituut Nijmegen

Naam Missiologisch Instituut Nijmegen
Naamsvarianten
 • Missiologisch Instituut R.K. Universiteit
Periode 1948-1962
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Reeds in 1923 werd door dr. Th. Goossens uit Tilburg de wens geuit dat er aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, die toen juist haar poorten had geopend, een leerstoel kwam voor 'etnologie en missiekunde'. Het bestuur van de Priestermissiebond omarmde dit voorstel terstond (notulen centraal bestuur Priester Missiebond 19 juli 1923). Kandidaat voor de functie was dr. Andres. In 1930 werd de seculiere priester A. Mulders benoemd tot lector in de missiologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. De post was gefinancierd door de Priestermissiebond. In 1936 werd dit verheven tot een gewoon hoogleraarschap dat viel onder de faculteit theologie (Eerenbeemt, Missie-actie, 166-167).

In 1944 verklaarde het dagelijks bestuur van de Priestermissiebond zich bereid een op te richten missiologisch instituut in Nijmegen financieel te steunen. Opdrachtgevers voor dit plan, dat beoogde missionarissen een betere theoretische vorming te geven, waren de provinciaal-oversten van de missionerende orden en congregaties (notulen dagelijks bestuur Priestermissiebond 23 augustus 1944 met nota van secretaris Bekkers ten gunste van dit plan). Het Instituut liep in 1948/49 van stapel. In 1962 werd het instituut geïntegreerd in de Theologische faculteit. Bij het aantreden van prof. A. Camps in 1963 waren er maar drie studenten. Na een door hem doorgevoerde reorganisatie, werd het instituut geïncorporeerd in de faculteit Theologie, nam de staf in omvang toe en begon het aantal studenten toe te nemen. In 1993 werd een nieuwe start gemaakt met een ander instituut: het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, dat echter buiten het bestek van dit repertorium valt. Dit instituut verricht onderzoek naar de geschiedenis van de missie.

Organisatie

Het Instituut stond tot 1966 direct onder het college van curatoren. Er was een bestuur met vijf hoogleraren en een bescheiden budget. De staf bestond behalve uit de directeur uit een deeltijdassistent die voor de bibliotheek zorgde. In 1948 werd B.A.G. Vroklage svd benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan het instituut met als leeropdracht volkenkunde, maar hij overleed reeds in 1951 (Het Missie-Werk, 30 (1951) 235-238). In 1952 werden J.J. Houben sj en R. Mohr tot buitengewoon hoogleraar aan het instituut benoemd met als leeropdracht resp. leer en instellingen van de islam en Arabisch en volkenkunde (Het Missie-Werk 31 (1952) 230-231 met biografische gegevens). De hoogleraar missiologie was tevens directeur.

Na een door prof. Camps doorgevoerde reorganisatie werd het instituut geïncorporeerd bij de faculteit theologie. De staf nam toen in omvang toe en het aantal studenten groeide. Latere leerstoelhouders waren resp. zijn prof. R. van Rossum (1992-1998) en F. Wijsen (2001-heden).

Doelstelling

Geven van onderwijs in de missiologie aan aankomende missionarissen en andere geïnteresseerden.

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Zendingsstudie en missiologie
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Nijmegen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945

Titel
 • Pelgrim en missioloog : levensweg van een Nijmeegse hoogleraar : autobiografische aantekeningen / Arnulf Camps ; bew. door Vefie Poels
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • MemoReeks, ISSN 1387-3482 ; 21
Paginering
 • 271 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief werd in januari 2011 beheerd door het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen. De meeste stukken dateren van na 1960. Veel daarvoor gevormd materiaal is terecht gekomen in het persoonlijk archief van de eerste hoogleraar, prof. dr. A. Mulders. Voor raadpleging van het archief dient u een afspraak te maken met: prof. Frans Wijsen: f.wijsen@rs.ru.nl

 

 

Bewaarplaats Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, Nijmegen
Periode archief 1948-2010
Openbaarheid beperkt
Losse archiefstukken

In de collectie Losse Archiefstukken op het Katholiek Documentatiecentrum bevinden zich:

 

LARC nr. 7200. Jaarverslagen van het Missiologisch Instituut van de RK Universiteit over de jaren 1949/1949 tot en met 1962/1963. 1949-1963.

1 deel

 

LARC nr. 7201. Verslag "De Nijmeegse bijdrage aan de beoefening van de Missiologie van 1963-1970" door Prof. P.H.J.M. Camps ofm (kloosternaam: Arnulf), hoogleraar missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. [1971].

1 stuk

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Reeds in 1923 werd door dr. Th. Goossens uit Tilburg de wens geuit dat er aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, die toen juist haar poorten had geopend, een leerstoel kwam voor 'etnologie en missiekunde'. Het bestuur van de Priestermissiebond omarmde dit voorstel terstond (notulen centraal bestuur Priester Missiebond 19 juli 1923). Kandidaat voor de functie was dr. Andres. In 1930 werd de seculiere priester A. Mulders benoemd tot lector in de missiologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. De post was gefinancierd door de Priestermissiebond. In 1936 werd dit verheven tot een gewoon hoogleraarschap dat viel onder de faculteit theologie (Eerenbeemt, Missie-actie, 166-167).

In 1944 verklaarde het dagelijks bestuur van de Priestermissiebond zich bereid een op te richten missiologisch instituut in Nijmegen financieel te steunen. Opdrachtgevers voor dit plan, dat beoogde missionarissen een betere theoretische vorming te geven, waren de provinciaal-oversten van de missionerende orden en congregaties (notulen dagelijks bestuur Priestermissiebond 23 augustus 1944 met nota van secretaris Bekkers ten gunste van dit plan). Het Instituut liep in 1948/49 van stapel. In 1962 werd het instituut geïntegreerd in de Theologische faculteit. Bij het aantreden van prof. A. Camps in 1963 waren er maar drie studenten. Na een door hem doorgevoerde reorganisatie, werd het instituut geïncorporeerd in de faculteit Theologie, nam de staf in omvang toe en begon het aantal studenten toe te nemen. In 1993 werd een nieuwe start gemaakt met een ander instituut: het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, dat echter buiten het bestek van dit repertorium valt. Dit instituut verricht onderzoek naar de geschiedenis van de missie.

Organisatie

Het Instituut stond tot 1966 direct onder het college van curatoren. Er was een bestuur met vijf hoogleraren en een bescheiden budget. De staf bestond behalve uit de directeur uit een deeltijdassistent die voor de bibliotheek zorgde. In 1948 werd B.A.G. Vroklage svd benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan het instituut met als leeropdracht volkenkunde, maar hij overleed reeds in 1951 (Het Missie-Werk, 30 (1951) 235-238). In 1952 werden J.J. Houben sj en R. Mohr tot buitengewoon hoogleraar aan het instituut benoemd met als leeropdracht resp. leer en instellingen van de islam en Arabisch en volkenkunde (Het Missie-Werk 31 (1952) 230-231 met biografische gegevens). De hoogleraar missiologie was tevens directeur.

Na een door prof. Camps doorgevoerde reorganisatie werd het instituut geïncorporeerd bij de faculteit theologie. De staf nam toen in omvang toe en het aantal studenten groeide. Latere leerstoelhouders waren resp. zijn prof. R. van Rossum (1992-1998) en F. Wijsen (2001-heden).

Doelstelling

Geven van onderwijs in de missiologie aan aankomende missionarissen en andere geïnteresseerden.

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Zendingsstudie en missiologie

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Nijmegen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945

Titel
 • Pelgrim en missioloog : levensweg van een Nijmeegse hoogleraar : autobiografische aantekeningen / Arnulf Camps ; bew. door Vefie Poels
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • MemoReeks, ISSN 1387-3482 ; 21
Paginering
 • 271 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief werd in januari 2011 beheerd door het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen. De meeste stukken dateren van na 1960. Veel daarvoor gevormd materiaal is terecht gekomen in het persoonlijk archief van de eerste hoogleraar, prof. dr. A. Mulders. Voor raadpleging van het archief dient u een afspraak te maken met: prof. Frans Wijsen: f.wijsen@rs.ru.nl

 

 

Bewaarplaats Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, Nijmegen
Periode archief 1948-2010
Openbaarheid beperkt
Losse archiefstukken

In de collectie Losse Archiefstukken op het Katholiek Documentatiecentrum bevinden zich:

 

LARC nr. 7200. Jaarverslagen van het Missiologisch Instituut van de RK Universiteit over de jaren 1949/1949 tot en met 1962/1963. 1949-1963.

1 deel

 

LARC nr. 7201. Verslag "De Nijmeegse bijdrage aan de beoefening van de Missiologie van 1963-1970" door Prof. P.H.J.M. Camps ofm (kloosternaam: Arnulf), hoogleraar missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. [1971].

1 stuk

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering