Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missionarissen van Mariannhill (CMM)

Naam Missionarissen van Mariannhill (CMM)
Naamsvarianten
 • Congregatio Missionariorum de Mariannhill (cmm)
 • Congregatie van Missionarissen van Mariannhill
 • Paters Missionarissen van Mariannhill (CMM)
Periode 1909-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Missionarissen van Mariannhill zijn voortgekomen uit de Trappisten-abdij Mariannhill bij Durban (Zuid-Afrika). Deze abdij werd in 1882 gesticht werd door abt Franz (Wendelin) Pfanner, die zelf in 1880 uit het trappistenklooster Mariastern in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) was vertrokken. De congregatie concentreerde zich op de ontwikkeling van en het missiewerk onder de zwarte bevolking in Zuid-Afrika. Dergelijk werk was moeilijk te verenigen met het beschouwende leven van de Trappisten-traditie, daarom stond paus Pius X in 1909 toe dat de abdij zich afscheidde van de Trappistenorde. De gemeenschap werd in 1926 omgezet in een missie-congregatie. Na de afscheiding van de Trappistenorde zocht Mariannhill steunpunten in Europa voor onder andere de vestiging van een noviciaat. In 1911 werd met dat doel het landgoed 'Klein Vink' te Arcen (provincie Limburg, bisdom Roermond) aangekocht. Ondanks vestiging in Nederland, kwam de aanwas aanvankelijk voornamelijk uit Duitsland. Nederlandse bisschoppen hadden liever niet dat buitenlandse orden en congregaties met vestigingen in Nederland onder hun seminariestudenten wierven. Pas aan het eind van de jaren dertig gaf de bisschop van Roermond toestemming voor het aannemen van Nederlandse studenten. Het idee van een internationaal opleidingshuis had men toen binnen de congregatie laten varen .

 

De missie

De Missionarissen van Mariannhill waren actief in Zuid-Afrika vanaf 1885 en verder in Zimbabwe en in Papua Nieuw-Guinea. De eerste uitzending uitgaande van de Nederlandse provincie (in wording) vond plaats in 1950 naar Zuid-Afrika. Het eigen Nederlandse missiegebied kwam er in 1959 met Papua Nieuw-Guinea. Er werkten ook Nederlandse missionarissen in Amerika en Canada.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-20, Pius-almanak 1960/61, 321-322, bezoekverslag KAN 1996, Derix, Brengers van de boodschap, 340-342 en 405 en website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Organisatie

Het klooster in Mariannhill werd in 1885 tot abdij verheven. Vorming van een Nederlandse/Engelse provincie begon in 1945, waarbij op leidendinggevende posities Nederlanders werden benoemd. Definitieve zelfstandigheid werd in 1954 bereikt met de benoeming van een Nederlandse provinciaal (KAN bezoekrapport 1996). Het provincialaat was in 2000 nog steeds gevestigd in Arcen. Het generalaat bevindt zich in Rome (Pius-almanak 1960/61, 321).

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk, maar specifiek gericht op de inheemse bevolking.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Mariannhill
 • Bisdom Umtata
 • Aartsbisdom Durban
 • Bisdom Witbank
 • Bisdom Kokstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Die Anfänge der Mariannhiller Missionskongregation in Europa von 1882 bis 1945 : Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte / P. Hubert Wendl
Auteur
 • P. Hubert Wendl
Paginering
 • 459 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • 100 jaar Mariannhill ; 75 jaar St. Paul / Jan Landman
Auteur
 • Jan Landman
Paginering
 • 158 p
Uitgever
 • Arcen : De Nederlandse provincie van de kongregatie van Mariannhill, St. Paul
Jaar van uitgave
 • cop. 1985

Titel
 • 'Sommigen roept Hij bij hun naam...' : informaties over de priesteropleiding in het Missieseminarie Mariannhill te Venray (L.) / [Missionarissen van Marianhill]
Paginering
 • [18] p
Uitgever
 • Venray : Prov. Prokuur Mariannhill
Jaar van uitgave
 • [ca. 1970]


Periodieken
Titel
 • Kijkjes in het missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1928-...

Titel
 • Pioniers / uitg. van de missionarissen van Mariannhill. Pioniers Mariannhill
Paginering
 • Jrg. 1 (1947) - jrg. 17 (1963)
Uitgever
 • Arcen : Missionarissen van Mariannhill
Jaar van uitgave
 • 1947-1963

Titel
 • Missieleven / Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • ... - 43 (1967)
Uitgever
 • Tienraay : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1955-1967

Titel
 • Vergissmeinnicht : ein Taschenbuch für ... / von H. Clauren
Auteur
 • H. Clauren
Uitgever
 • Leipzig : Friedrich August Leo
Jaar van uitgave
 • [1818]-...

Titel
 • MMK Missionskalender
Jaar van uitgave
 • vervolg Vergissmeinnicht

Titel
 • Missionsglocklein
Interviews

Twee interviews, en wel de nrs.:

429

436

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief wordt bewaard in het moederhuis in Arcen. Het bestaat uit het archief van het missiehuis St. Paul, het bestuursarchief van de congregatie, waaronder missieprocuur en missiesecretariaat, provinciaal en generaal bestuur, leden, afzonderlijke huizen, missie, jubilea en gedenkdagen, audiovisueel materiaal. De persoonsdossiers bevatten brieven. Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Het nummer van de inventaris is KAN P20a. Het archief van de missie-procuur en -secretariaat is tamelijk uitgebreid en verdeeld over algemene, interne en externe betrekkingen. De missieopleiding in Venray heeft een afzonderlijke hoofdstuk. De stukken onder rubriek missie zijn onderverdeeld naar algemeen, Zuidelijk Afrika en Nieuw-Guinea (het oostelijk deel). Ook zijn er stukken te vinden over de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Het provinciaal archief is pas gevormd vanaf 1954 toen de Nederlandse provincie werd opgericht. De meeste archiefstukken dateren zelfs van na 1964 omdat een provinciaal overste veel heeft vernietigd. Het congregatietijdschrift vangt echter al in 1899 aan. Een ander vermeldenswaardig hiaat is de periode van de Tweede Wereldoorlog, toen er stukken verloren zijn gegaan. In het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven bevindt zich een kleine collectie voornamelijk gedrukt materiaal. Het archief van het Generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

 

Bewaarplaats Missionarissen van Marianhill, Klein Vink 1 – 5944 EX Arcen
Openbaarheid beperkt
Omvang ca 17meter (2002) / 45meter (1996)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P20a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Algemeen

 

1147.

Formulieren houdende gegevens over leden van de congregatie en korte levensloop. ca. 1920-1939. 1 omslag

 

832.

Lijst houdende de namen van de leden van de congregatie in Z. Afrika, Europa en Amerika. 1927. 1 stuk

 

231.

Lijst houdende de namen van leden van de congregatie die naar het buitenland zijn vertrokken. 1946. 1 stuk

 

265.

Boekje "Liber defunctorum congregationis missionariorum de Mariannhill". 1949. 1 deel

 

38.

Lijsten houdende gegevens met betrekking tot de leden van de congregatie ("Status Membrorum"). 1949, 1953, 1960, 1967, 1977, 1980, 1983. 1 omslag

 

350.

Correspondentie , voornamelijk met autoriteiten, over de (zee)reis van missionarissen naar Z. Afrika. 1920-1925. 1 omslag

 

827.

Missiestatuten van de congregatie. ca. 1960. 1 deel

 

50.

Correspondentie van de missieprocurator, voornamelijk met missie-reisbureau "Raptim", met betrekking tot reizen van missionarissen. Met bijlagen. 1953, 1959-1977. 1 pak

 

102.

Boek "Mariannhill between Two Ideals (1884-1936). The Inner development of Mariannhill from a Trappist Monastery into a Mission Congregation" door Anton Roos c.m.m. 1983. 1 deel [cf. inv. nr. 251 voor het Duitse origineel]

 

321.

Verhandeling over de geschiedenis van de congregatie van de missionarissen van Mariannhill van pater Leopold Al c.m.m. 1955. 1 omslag

 

1246.

Verhandeling over de geschiedenis van Mariannhill in Nederland. ca. 1975. 1 stuk

 

232.

Verhandeling van pater H. Peeters c.m.m. over de geschiedenis van [missiehuis] St. Paul. 1976. 1 stuk

 

431.

Folder uitgegeven bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de congregatie houdende overzichten met betrekking tot de geschiedenis van de orde, alsmede de vestigingen van de congregatie en de missiezusters. 1982. 1 stuk

 

1683.

Boek "100 jaar Mariannhill, 75 jaar St. Paul". 1985. 1 deel

 

311.

Verhandeling "Enkele historische notities m.b.t. het missiesekretariaat" van pater Martin Duijkers c.m.m. 1970. 1 stuk

 

61.

Informatiebrochure "Een jongen van stavast" van Missiehuis St. Paul te Arcen voor de werving van kandidaten. 1945. 1 deel

 

248.

Circulaire over de "Mariannhiller Mission", houdende een geschiedenis van de missie in Z. Afrika en "Aufnamebedingungen" voor kandidaten. z.j. 1 stuk

 

834.

Verhandeling "The Backwardness of Catholic Natives; a constructively critical inquiry" van Bernard Huss c.m.m. 1922. 1 stuk

 

640-649.

Periodiek "Pioniers" van de Nederlandse provincie. 1953-1963. 10 banden

 

501-535.

Periodiek "Mariannhill-Kalender", vanaf 1908 voortgezet als "Mariannhill Missions Kalender", uitgegeven in Natal, later in Duitsland. 1889-1940. 35 delen

 

536-550.

Periodiek "Mariannhiller Missionskalender", vanaf 1951 voortgezet "Mariannhiller Kalender", uitgegeven in Zwitserland. 1943, 1946-1960. 15 delen

 

785-787.

Periodiek "Familia", uitgegeven in Z. Afrika. 1911-1914. 1 omslag en 2 banden

 

63.

Periodiek "Mariannhill: Statistik und Chronik", nr. 1-16. 1920-1924. 1 band

 

78.

Periodiek "Mariannhill: Statistik und Chronik", vol. 1-3. 1920-1931. 1 pak

NB: Niet volledig.

 

748-775.

Periodiek "Missionsglöcklein". 1920-1927, 1931-1960, 1945, 1947, 1949-1960. 28 omslagen

 

652-667.

Periodiek "Familiäre Nachrichten der europäische Provinz". 1922-1923, 1925-1933, 1935-1939. 16 omslagen

 

491.

Periodiek "Mariannhill Missionary". 1923. 1 omslag

 

77.

Periodiek "The Mariannhill Catholic Directory". 1923-1924, 1954, 1964. 4 deeltjes

 

494-500.

Periodiek "Mariannhiller Glöcklein-Kalender für missionstreuen Kinder". 1928, 1930-1931, 1933-1935. 7 delen

 

470-482.

Periodiek "Vergiß mein nicht" uit Zwitserland, met als bijlage "Missionsglöcklein","Lichtträger". 1940, 1943, 1945-1947, 1949-1957. 12 omslagen

 

483-490.

Periodiek "Vergiß mein nicht" uit Oostenrijk. 1948-1949, 1951-1957, 1959-1960. 8 omslagen

 

668-710.

Periodiek "Familiäre Nachrichten der Mariannhiller Missionskongregation". 1948-1990. 43 omslagen

 

551-564.

Periodiek "Mariannhiller Missionskalender", uitgegeven in Oostenrijk. 1950-1957, 1959-1963, 1965. 14 delen

 

249.

Boek "Die Mariannhiller Mission 1882-1922; Bilder aus dem afrikanischen Missionsleben" door (onbekende) priester van de congregatie. 1923. 1 deel

 

 

Missiepersoneel

 

104-142.

Correspondentie van de missieprocurator met missionarissen. 1946-1993 met hiaten. 39 omslagen. Hierbij:

106. Broeder Arnold (Johan Jozeph) Albers c.m.m. 1953-1992 met hiaten.@

110. Pater Theodoor (Theodorus Hendricus) Bruggink c.m.m. 1960-1988 met hiaten. NB: voorheen broeder Adrianus.

119. Pater Henk (Hendrikus Antonius Martinus) Janssen c.m.m. 1956-1993 met hiaten.

120. Pater Lambert (Lambertus Maria) Kempkes c.m.m. 1960-1975 met hiaten. NB: de kloosternaam was Radboud.

125. Pater Toon (Anthonius) Lute c.m.m. 1946-1993 met hiaten.

137. Pater Benno (Franciscus Johannes) Vriens c.m.m. 1958-1992 met hiaten.

 

48.

Brief van missionaris broeder Adelbert c.m.m. uit Bulawayo (Rhodesië) aan missieprocurator pater Liberatus van Velzen c.m.m. 1959.   1 stuk

 

925-927.

Correspondentie van de missieprocurator met betrekking tot overleden of uitgetreden leden van de congregatie en uitgezonden leken. 1952-1979; z.j. 3 omslagen: A-C; D-K; L-Z

 

1426.

Correspondentie van missieprocurator pater Vianney Boeren c.m.m. en provinciaal overste Suitbertus van der Werf c.m.m. met betrekking tot missionarissen. 1952-1953, 1956, 1960-1962. 1 omslag

 

145.

Correspondentie van de missieprocurator met Frans en Lenie Hos. 1958-1976 met hiaten. 1 omslag

NB: De kloosternaam van Frans (Johannes Franciscus Jozef) Hos was broeder Alwin.

 

 

Zuidelijk Afrika

 

1594.

Gedachtenisprentjes van pater Benno Vriens c.m.m. en broeder Alwin Hos c.m.m. bij gelegenheid van hun vertrek naar Z. Afrika. 1951, z.j. 2 stukken

 

1560.

Bidprentje bij gelegenheid van vertrek van broeder Willibrord Bakker naar Z. Afrika. 1952. 1 stuk

 

996-997.

Documentatie over Z. Afrika. 1952-1957, 1959-1961. 2 omslagen

 

1678.

Krantenartikel "Krabbels uit Z. Afrika" van pater M. van de Kolk c.m.m. z.j. 1 stuk

 

1680.

Krantenartikel "Arcen zal een centrum krijgen voor Afrikaans-Europese communicatie". 1954. 1 stuk

 

273.

Jaarverslag van de "Mariannhill Bantu Welfare Association". 1954. 1 stuk

 

164.

Verslag van tocht naar Umtali en Salisbury in Rhodesië met betrekking tot "Empandeni tenant farmers schemem" door broeder Gregory in het Nederlands en in het Engels. z.j. 2 stukken <?>

 

272.

Boekje "At Kalahari's Brink; Embakwe Mission 1904-1964". ca. 1964. 1 deel

 

271.

Boek "Mission Work of the Mariannhill Missionairies in Zimbabwe: 1896-1980" uitgegeven door de provincie Bulawayo. 1981. 1 deel

 

1611.

Kaart van het apostolisch vicariaat Mariannhill te Z. Afrika. z.j. 1 stuk

Audio-visueel materiaal

 

Zuidelijk Afrika

 

1549    Foto van broeder Willibrord aan het werk in de tuin als missionaris in Z. Afrika. z.j. 1 stuk <?>

 

1553. Foto's met pater N. Kops c.m.m. in Z. Afrika. z.j. 1 omslag <?>

 

 

1682. Foto van dansende Afrikaan in traditionele kledij. 929.

 

1620. Foto's van missionarissen en vestigingen van Mariannhill in Z. Afrika. 1902, 1904, 1912, 1921, 1924, 1926, 1946, z.j. 1 omslag

 

1374. Album houdende foto's van de inheemse bevolking van het vicariaat Mariannhill. 1903. 1 deel

 

1619. Foto's van Z. Afrika, voornamelijk van de inheemse bevolking. 1916, 1929, 1935, 1949, 1952, 1960, z.j. 1 omslag

 

1623. Foto van kinderen in Rhodesië gestoken in kleren van een missieclub uit Beek en Donk. 1919. 1 stuk

 

1393. Fotoalbum "Picturesque South Afrika; an Album of Photographic Views". ca. 1920. 1 deel

 

1392. Fotoalbum "Souvenir of United South Afrika". ca. 1920. 1 deel

 

1474. Kistje met glasnegatieven van foto's van Mariannhill en inheemse bevolking van Z. Afrika. ca. 1925. 1 stuk

 

1536. Foto's met betrekking tot de missie in Z. Afrika. 1927-1967 met hiaten; z.j. 1 omslag

 

1575. Foto van pater met seminaristen in Z. Afrika. 1938. 1 stuk

 

1530. Foto's van het gebouwencomplex van de abdij van Mariannhill. 1940, 1945, 1948-1949, 1957, z.j.     1 stuk

 

1445. Albums houdende foto's van de inheemse bevolking van Zuid-Afrika. z.j. 2 delen

 

1538. Foto's van missieposten Assisi, Lourdes, Melville, St. Isidorusfarm en huishoudschool in Bulawayo in Z. Afrika. 1943, z.j. 3 stukken

 

1525. Foto's van broeders, paters en vestigingen van Mariannhill in Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1556. Foto's door A. Mettler c.m.m. van missionarissen in Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1635. Foto van uitgestalde voorwerpen uit Z. Afrika. z.j. 1 stuk

 

1492. Foto's van uitgestalde voorwerpen uit Zuid-Afrika. z.j. 2 stukken

 

1390. Foto's van M. Dischl c.m.m., N. Kops c.m.m. en anderen van Z. Afrika en zijn bewoners. ca. 1960-1975. 1 omslag

 

1524    Foto's van pater N. Kops c.m.m. uit Z. Afrika. 1960-1962, z.j. 1 omslag

 

1542. Foto's en prentbriefkaarten gestuurd door pater A. Taks c.m.m. uit Z. Afrika. 1960, z.j. 1 omslag

 

1396. Album houdende foto's van Z. Afrika. z.j. 1 deel

 

1381. Foto's van bevolking van Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1621. Foto's gebruikt voor periodieken van Mariannhill, voornamelijk met betrekking op Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1482. Geluidsband houdende reportage over missiestatie Ixopo van Mariannhill te Z. Afrika. 1959-1960. 1 stuk

 


Bewaarplaats Generalaat, Via San Giovanni Eudes 91 - 00163 ROMA, tel. 06-66.50.13.00

Bewaarplaats Erfgoedcentrum, Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

De archiefstukken kunnen in overleg met het erfgoedcentrum worden ingezien in de studiezaal.

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

96 Boek "Das Trappisten-Missionskloster Mariannhill" oder "Bilder aus dem afrikanischen Missionsleben", 1907

 

97 Boek "Die Mariannhiller Mission 1882-1922. Bilder aus dem afrikanischen Missionsleben", 1923

 

103 "Geschäftsanleitung für die Verwaltungsstellen der Mariannhiller Missionskongregation", 1956

 

114 Korte verhandeling over de oorsprong van de Missionarissen van Mariannhill, door pater Leopold Al., z.j.

 

115 Tekst over de verschillende vicariaten in Nieuw Guinea en over de missiecongregaties die daar werkzaam waren, alsmede een tekst over de verschillende volkeren aldaar., 1956

 

116 Tekst "The Backwardness of Catholic Natives. A contructively critical inquiry", door Berhard Huss t.b.v. Mission Conferences 1922, 1922

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: http://www.mariannhill.org/dcms/sites/cmm/english/flash_start.html .

e-mail: cmmroma@mariannhill.org

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Missionarissen van Mariannhill zijn voortgekomen uit de Trappisten-abdij Mariannhill bij Durban (Zuid-Afrika). Deze abdij werd in 1882 gesticht werd door abt Franz (Wendelin) Pfanner, die zelf in 1880 uit het trappistenklooster Mariastern in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) was vertrokken. De congregatie concentreerde zich op de ontwikkeling van en het missiewerk onder de zwarte bevolking in Zuid-Afrika. Dergelijk werk was moeilijk te verenigen met het beschouwende leven van de Trappisten-traditie, daarom stond paus Pius X in 1909 toe dat de abdij zich afscheidde van de Trappistenorde. De gemeenschap werd in 1926 omgezet in een missie-congregatie. Na de afscheiding van de Trappistenorde zocht Mariannhill steunpunten in Europa voor onder andere de vestiging van een noviciaat. In 1911 werd met dat doel het landgoed 'Klein Vink' te Arcen (provincie Limburg, bisdom Roermond) aangekocht. Ondanks vestiging in Nederland, kwam de aanwas aanvankelijk voornamelijk uit Duitsland. Nederlandse bisschoppen hadden liever niet dat buitenlandse orden en congregaties met vestigingen in Nederland onder hun seminariestudenten wierven. Pas aan het eind van de jaren dertig gaf de bisschop van Roermond toestemming voor het aannemen van Nederlandse studenten. Het idee van een internationaal opleidingshuis had men toen binnen de congregatie laten varen .

 

De missie

De Missionarissen van Mariannhill waren actief in Zuid-Afrika vanaf 1885 en verder in Zimbabwe en in Papua Nieuw-Guinea. De eerste uitzending uitgaande van de Nederlandse provincie (in wording) vond plaats in 1950 naar Zuid-Afrika. Het eigen Nederlandse missiegebied kwam er in 1959 met Papua Nieuw-Guinea. Er werkten ook Nederlandse missionarissen in Amerika en Canada.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-20, Pius-almanak 1960/61, 321-322, bezoekverslag KAN 1996, Derix, Brengers van de boodschap, 340-342 en 405 en website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Organisatie

Het klooster in Mariannhill werd in 1885 tot abdij verheven. Vorming van een Nederlandse/Engelse provincie begon in 1945, waarbij op leidendinggevende posities Nederlanders werden benoemd. Definitieve zelfstandigheid werd in 1954 bereikt met de benoeming van een Nederlandse provinciaal (KAN bezoekrapport 1996). Het provincialaat was in 2000 nog steeds gevestigd in Arcen. Het generalaat bevindt zich in Rome (Pius-almanak 1960/61, 321).

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk, maar specifiek gericht op de inheemse bevolking.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Mariannhill
 • Bisdom Umtata
 • Aartsbisdom Durban
 • Bisdom Witbank
 • Bisdom Kokstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Die Anfänge der Mariannhiller Missionskongregation in Europa von 1882 bis 1945 : Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte / P. Hubert Wendl
Auteur
 • P. Hubert Wendl
Paginering
 • 459 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • 100 jaar Mariannhill ; 75 jaar St. Paul / Jan Landman
Auteur
 • Jan Landman
Paginering
 • 158 p
Uitgever
 • Arcen : De Nederlandse provincie van de kongregatie van Mariannhill, St. Paul
Jaar van uitgave
 • cop. 1985

Titel
 • 'Sommigen roept Hij bij hun naam...' : informaties over de priesteropleiding in het Missieseminarie Mariannhill te Venray (L.) / [Missionarissen van Marianhill]
Paginering
 • [18] p
Uitgever
 • Venray : Prov. Prokuur Mariannhill
Jaar van uitgave
 • [ca. 1970]


Periodieken
Titel
 • Kijkjes in het missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1928-...

Titel
 • Pioniers / uitg. van de missionarissen van Mariannhill. Pioniers Mariannhill
Paginering
 • Jrg. 1 (1947) - jrg. 17 (1963)
Uitgever
 • Arcen : Missionarissen van Mariannhill
Jaar van uitgave
 • 1947-1963

Titel
 • Missieleven / Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • ... - 43 (1967)
Uitgever
 • Tienraay : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1955-1967

Titel
 • Vergissmeinnicht : ein Taschenbuch für ... / von H. Clauren
Auteur
 • H. Clauren
Uitgever
 • Leipzig : Friedrich August Leo
Jaar van uitgave
 • [1818]-...

Titel
 • MMK Missionskalender
Jaar van uitgave
 • vervolg Vergissmeinnicht

Titel
 • Missionsglocklein
Interviews

Twee interviews, en wel de nrs.:

429

436


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief wordt bewaard in het moederhuis in Arcen. Het bestaat uit het archief van het missiehuis St. Paul, het bestuursarchief van de congregatie, waaronder missieprocuur en missiesecretariaat, provinciaal en generaal bestuur, leden, afzonderlijke huizen, missie, jubilea en gedenkdagen, audiovisueel materiaal. De persoonsdossiers bevatten brieven. Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Het nummer van de inventaris is KAN P20a. Het archief van de missie-procuur en -secretariaat is tamelijk uitgebreid en verdeeld over algemene, interne en externe betrekkingen. De missieopleiding in Venray heeft een afzonderlijke hoofdstuk. De stukken onder rubriek missie zijn onderverdeeld naar algemeen, Zuidelijk Afrika en Nieuw-Guinea (het oostelijk deel). Ook zijn er stukken te vinden over de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Het provinciaal archief is pas gevormd vanaf 1954 toen de Nederlandse provincie werd opgericht. De meeste archiefstukken dateren zelfs van na 1964 omdat een provinciaal overste veel heeft vernietigd. Het congregatietijdschrift vangt echter al in 1899 aan. Een ander vermeldenswaardig hiaat is de periode van de Tweede Wereldoorlog, toen er stukken verloren zijn gegaan. In het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven bevindt zich een kleine collectie voornamelijk gedrukt materiaal. Het archief van het Generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

 

Bewaarplaats Missionarissen van Marianhill, Klein Vink 1 – 5944 EX Arcen
Openbaarheid beperkt
Omvang ca 17meter (2002) / 45meter (1996)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P20a
Bijzondere relevantie

Selectie

Algemeen

 

1147.

Formulieren houdende gegevens over leden van de congregatie en korte levensloop. ca. 1920-1939. 1 omslag

 

832.

Lijst houdende de namen van de leden van de congregatie in Z. Afrika, Europa en Amerika. 1927. 1 stuk

 

231.

Lijst houdende de namen van leden van de congregatie die naar het buitenland zijn vertrokken. 1946. 1 stuk

 

265.

Boekje "Liber defunctorum congregationis missionariorum de Mariannhill". 1949. 1 deel

 

38.

Lijsten houdende gegevens met betrekking tot de leden van de congregatie ("Status Membrorum"). 1949, 1953, 1960, 1967, 1977, 1980, 1983. 1 omslag

 

350.

Correspondentie , voornamelijk met autoriteiten, over de (zee)reis van missionarissen naar Z. Afrika. 1920-1925. 1 omslag

 

827.

Missiestatuten van de congregatie. ca. 1960. 1 deel

 

50.

Correspondentie van de missieprocurator, voornamelijk met missie-reisbureau "Raptim", met betrekking tot reizen van missionarissen. Met bijlagen. 1953, 1959-1977. 1 pak

 

102.

Boek "Mariannhill between Two Ideals (1884-1936). The Inner development of Mariannhill from a Trappist Monastery into a Mission Congregation" door Anton Roos c.m.m. 1983. 1 deel [cf. inv. nr. 251 voor het Duitse origineel]

 

321.

Verhandeling over de geschiedenis van de congregatie van de missionarissen van Mariannhill van pater Leopold Al c.m.m. 1955. 1 omslag

 

1246.

Verhandeling over de geschiedenis van Mariannhill in Nederland. ca. 1975. 1 stuk

 

232.

Verhandeling van pater H. Peeters c.m.m. over de geschiedenis van [missiehuis] St. Paul. 1976. 1 stuk

 

431.

Folder uitgegeven bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de congregatie houdende overzichten met betrekking tot de geschiedenis van de orde, alsmede de vestigingen van de congregatie en de missiezusters. 1982. 1 stuk

 

1683.

Boek "100 jaar Mariannhill, 75 jaar St. Paul". 1985. 1 deel

 

311.

Verhandeling "Enkele historische notities m.b.t. het missiesekretariaat" van pater Martin Duijkers c.m.m. 1970. 1 stuk

 

61.

Informatiebrochure "Een jongen van stavast" van Missiehuis St. Paul te Arcen voor de werving van kandidaten. 1945. 1 deel

 

248.

Circulaire over de "Mariannhiller Mission", houdende een geschiedenis van de missie in Z. Afrika en "Aufnamebedingungen" voor kandidaten. z.j. 1 stuk

 

834.

Verhandeling "The Backwardness of Catholic Natives; a constructively critical inquiry" van Bernard Huss c.m.m. 1922. 1 stuk

 

640-649.

Periodiek "Pioniers" van de Nederlandse provincie. 1953-1963. 10 banden

 

501-535.

Periodiek "Mariannhill-Kalender", vanaf 1908 voortgezet als "Mariannhill Missions Kalender", uitgegeven in Natal, later in Duitsland. 1889-1940. 35 delen

 

536-550.

Periodiek "Mariannhiller Missionskalender", vanaf 1951 voortgezet "Mariannhiller Kalender", uitgegeven in Zwitserland. 1943, 1946-1960. 15 delen

 

785-787.

Periodiek "Familia", uitgegeven in Z. Afrika. 1911-1914. 1 omslag en 2 banden

 

63.

Periodiek "Mariannhill: Statistik und Chronik", nr. 1-16. 1920-1924. 1 band

 

78.

Periodiek "Mariannhill: Statistik und Chronik", vol. 1-3. 1920-1931. 1 pak

NB: Niet volledig.

 

748-775.

Periodiek "Missionsglöcklein". 1920-1927, 1931-1960, 1945, 1947, 1949-1960. 28 omslagen

 

652-667.

Periodiek "Familiäre Nachrichten der europäische Provinz". 1922-1923, 1925-1933, 1935-1939. 16 omslagen

 

491.

Periodiek "Mariannhill Missionary". 1923. 1 omslag

 

77.

Periodiek "The Mariannhill Catholic Directory". 1923-1924, 1954, 1964. 4 deeltjes

 

494-500.

Periodiek "Mariannhiller Glöcklein-Kalender für missionstreuen Kinder". 1928, 1930-1931, 1933-1935. 7 delen

 

470-482.

Periodiek "Vergiß mein nicht" uit Zwitserland, met als bijlage "Missionsglöcklein","Lichtträger". 1940, 1943, 1945-1947, 1949-1957. 12 omslagen

 

483-490.

Periodiek "Vergiß mein nicht" uit Oostenrijk. 1948-1949, 1951-1957, 1959-1960. 8 omslagen

 

668-710.

Periodiek "Familiäre Nachrichten der Mariannhiller Missionskongregation". 1948-1990. 43 omslagen

 

551-564.

Periodiek "Mariannhiller Missionskalender", uitgegeven in Oostenrijk. 1950-1957, 1959-1963, 1965. 14 delen

 

249.

Boek "Die Mariannhiller Mission 1882-1922; Bilder aus dem afrikanischen Missionsleben" door (onbekende) priester van de congregatie. 1923. 1 deel

 

 

Missiepersoneel

 

104-142.

Correspondentie van de missieprocurator met missionarissen. 1946-1993 met hiaten. 39 omslagen. Hierbij:

106. Broeder Arnold (Johan Jozeph) Albers c.m.m. 1953-1992 met hiaten.@

110. Pater Theodoor (Theodorus Hendricus) Bruggink c.m.m. 1960-1988 met hiaten. NB: voorheen broeder Adrianus.

119. Pater Henk (Hendrikus Antonius Martinus) Janssen c.m.m. 1956-1993 met hiaten.

120. Pater Lambert (Lambertus Maria) Kempkes c.m.m. 1960-1975 met hiaten. NB: de kloosternaam was Radboud.

125. Pater Toon (Anthonius) Lute c.m.m. 1946-1993 met hiaten.

137. Pater Benno (Franciscus Johannes) Vriens c.m.m. 1958-1992 met hiaten.

 

48.

Brief van missionaris broeder Adelbert c.m.m. uit Bulawayo (Rhodesië) aan missieprocurator pater Liberatus van Velzen c.m.m. 1959.   1 stuk

 

925-927.

Correspondentie van de missieprocurator met betrekking tot overleden of uitgetreden leden van de congregatie en uitgezonden leken. 1952-1979; z.j. 3 omslagen: A-C; D-K; L-Z

 

1426.

Correspondentie van missieprocurator pater Vianney Boeren c.m.m. en provinciaal overste Suitbertus van der Werf c.m.m. met betrekking tot missionarissen. 1952-1953, 1956, 1960-1962. 1 omslag

 

145.

Correspondentie van de missieprocurator met Frans en Lenie Hos. 1958-1976 met hiaten. 1 omslag

NB: De kloosternaam van Frans (Johannes Franciscus Jozef) Hos was broeder Alwin.

 

 

Zuidelijk Afrika

 

1594.

Gedachtenisprentjes van pater Benno Vriens c.m.m. en broeder Alwin Hos c.m.m. bij gelegenheid van hun vertrek naar Z. Afrika. 1951, z.j. 2 stukken

 

1560.

Bidprentje bij gelegenheid van vertrek van broeder Willibrord Bakker naar Z. Afrika. 1952. 1 stuk

 

996-997.

Documentatie over Z. Afrika. 1952-1957, 1959-1961. 2 omslagen

 

1678.

Krantenartikel "Krabbels uit Z. Afrika" van pater M. van de Kolk c.m.m. z.j. 1 stuk

 

1680.

Krantenartikel "Arcen zal een centrum krijgen voor Afrikaans-Europese communicatie". 1954. 1 stuk

 

273.

Jaarverslag van de "Mariannhill Bantu Welfare Association". 1954. 1 stuk

 

164.

Verslag van tocht naar Umtali en Salisbury in Rhodesië met betrekking tot "Empandeni tenant farmers schemem" door broeder Gregory in het Nederlands en in het Engels. z.j. 2 stukken <?>

 

272.

Boekje "At Kalahari's Brink; Embakwe Mission 1904-1964". ca. 1964. 1 deel

 

271.

Boek "Mission Work of the Mariannhill Missionairies in Zimbabwe: 1896-1980" uitgegeven door de provincie Bulawayo. 1981. 1 deel

 

1611.

Kaart van het apostolisch vicariaat Mariannhill te Z. Afrika. z.j. 1 stuk

Audio-visueel materiaal

 

Zuidelijk Afrika

 

1549    Foto van broeder Willibrord aan het werk in de tuin als missionaris in Z. Afrika. z.j. 1 stuk <?>

 

1553. Foto's met pater N. Kops c.m.m. in Z. Afrika. z.j. 1 omslag <?>

 

 

1682. Foto van dansende Afrikaan in traditionele kledij. 929.

 

1620. Foto's van missionarissen en vestigingen van Mariannhill in Z. Afrika. 1902, 1904, 1912, 1921, 1924, 1926, 1946, z.j. 1 omslag

 

1374. Album houdende foto's van de inheemse bevolking van het vicariaat Mariannhill. 1903. 1 deel

 

1619. Foto's van Z. Afrika, voornamelijk van de inheemse bevolking. 1916, 1929, 1935, 1949, 1952, 1960, z.j. 1 omslag

 

1623. Foto van kinderen in Rhodesië gestoken in kleren van een missieclub uit Beek en Donk. 1919. 1 stuk

 

1393. Fotoalbum "Picturesque South Afrika; an Album of Photographic Views". ca. 1920. 1 deel

 

1392. Fotoalbum "Souvenir of United South Afrika". ca. 1920. 1 deel

 

1474. Kistje met glasnegatieven van foto's van Mariannhill en inheemse bevolking van Z. Afrika. ca. 1925. 1 stuk

 

1536. Foto's met betrekking tot de missie in Z. Afrika. 1927-1967 met hiaten; z.j. 1 omslag

 

1575. Foto van pater met seminaristen in Z. Afrika. 1938. 1 stuk

 

1530. Foto's van het gebouwencomplex van de abdij van Mariannhill. 1940, 1945, 1948-1949, 1957, z.j.     1 stuk

 

1445. Albums houdende foto's van de inheemse bevolking van Zuid-Afrika. z.j. 2 delen

 

1538. Foto's van missieposten Assisi, Lourdes, Melville, St. Isidorusfarm en huishoudschool in Bulawayo in Z. Afrika. 1943, z.j. 3 stukken

 

1525. Foto's van broeders, paters en vestigingen van Mariannhill in Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1556. Foto's door A. Mettler c.m.m. van missionarissen in Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1635. Foto van uitgestalde voorwerpen uit Z. Afrika. z.j. 1 stuk

 

1492. Foto's van uitgestalde voorwerpen uit Zuid-Afrika. z.j. 2 stukken

 

1390. Foto's van M. Dischl c.m.m., N. Kops c.m.m. en anderen van Z. Afrika en zijn bewoners. ca. 1960-1975. 1 omslag

 

1524    Foto's van pater N. Kops c.m.m. uit Z. Afrika. 1960-1962, z.j. 1 omslag

 

1542. Foto's en prentbriefkaarten gestuurd door pater A. Taks c.m.m. uit Z. Afrika. 1960, z.j. 1 omslag

 

1396. Album houdende foto's van Z. Afrika. z.j. 1 deel

 

1381. Foto's van bevolking van Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1621. Foto's gebruikt voor periodieken van Mariannhill, voornamelijk met betrekking op Z. Afrika. z.j. 1 omslag

 

1482. Geluidsband houdende reportage over missiestatie Ixopo van Mariannhill te Z. Afrika. 1959-1960. 1 stuk

 


Bewaarplaats Generalaat, Via San Giovanni Eudes 91 - 00163 ROMA, tel. 06-66.50.13.00

Bewaarplaats Erfgoedcentrum, Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

De archiefstukken kunnen in overleg met het erfgoedcentrum worden ingezien in de studiezaal.

Bijzondere relevantie

96 Boek "Das Trappisten-Missionskloster Mariannhill" oder "Bilder aus dem afrikanischen Missionsleben", 1907

 

97 Boek "Die Mariannhiller Mission 1882-1922. Bilder aus dem afrikanischen Missionsleben", 1923

 

103 "Geschäftsanleitung für die Verwaltungsstellen der Mariannhiller Missionskongregation", 1956

 

114 Korte verhandeling over de oorsprong van de Missionarissen van Mariannhill, door pater Leopold Al., z.j.

 

115 Tekst over de verschillende vicariaten in Nieuw Guinea en over de missiecongregaties die daar werkzaam waren, alsmede een tekst over de verschillende volkeren aldaar., 1956

 

116 Tekst "The Backwardness of Catholic Natives. A contructively critical inquiry", door Berhard Huss t.b.v. Mission Conferences 1922, 1922

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: http://www.mariannhill.org/dcms/sites/cmm/english/flash_start.html .

e-mail: cmmroma@mariannhill.org