Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Dominicanessen van de H Catharina van Siëna van King William's Town

Naam Dominicanessen van de H Catharina van Siëna van King William's Town
Naamsvarianten
 • Ordo Praedicatorum (op)
 • Missiezusters Dominicanessen van de Congregatie van de H. Catharina te King William’s Town
 • Dominicanessen van de Zuid-Afrikaanse Missie
 • Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Zuid-Afrika
 • Dominicanessen van King William’s Town
 • Zusters van de Albertushof (missiehuis St. Albertus Magnus) te Venlo
Periode 1877-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De congregatie van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna van King Williams Town werd in 1877 gesticht in King William's Town in Zuid-Afrika door zes Duitse slotzusters. De groep werd geleid door zuster Mary Mauritia Tiefenböck uit Augsburg. In Europa opende de congregatie opleidingshuizen in Engeland, Ierland en Zwitserland. In 1939 betrokken Duitse zusters in Venlo een huis, waar zij zorgden voor kinderen en bejaarden. In Venlo kwam ook een opleidingshuis. Het huis in Venlo was ook bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor Duitse zusters tijdens de oorlog die toen juist was uitgebroken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wisten de zusters zich in Venlo staande te houden en geleidelijk meldden zich ook Nederlandse vrouwen aan.

 

De missie

Nederlandse vrouwen die zich in Venlo meldden werden kort na hun professie naar Zuid-Afrika gezonden. Sinds 1948 is Zuid-Afrika een missiegebied voor de Nederlandse zusters. Zij werkten in het bisdom Port Elisabeth, Johannesburg en Oranje-Vrijstaat.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-9, bezoekverslag KAN 1996, Pius-almanak 1960/61, 388 en 439, Monteiro, 'Dominicanessen' in:Christelijke Encyclopedie (Kampen, 2005) en www.dominicanen.nl, aldaar Dominicanessen KWT, geraadpleegd op 12 juli 2010.

Organisatie

De orde

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen. Toen de Dominicanessen van King William's Town zich in 1939 in Nederland vestigden had dit land reeds vijf gemeenschappen van Dominicanessen. Het generalaat bevond zich in 1997 Mayfair in Zuid-Afrika. De Duitse huizen vallen onder een provinciebestuur, maar de andere gebieden zijn verdeeld in regio's. Nederland vormt samen met Engeland, Ierland en Zwitserland de West Europese regio. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon is de Stichting Missiehuis 'Albertus Magnus' te Venlo.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: bezoekverslag KAN 1997, Monteiro, 'Dominicanen' uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005) geraadpleegd 31 mei 2010 op www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanen.

 

Doelstelling

Het doel van de stichting was missiewerk in Zuid-Afrika. Sociaal en educatief werk behoorde daarnaast tot de doelstellingen als uitingen van naastenliefde. De bedoeling was daarnaast om meisjes die roeping voor kloosterleven en missiewerk in Zuid-Afrika daartoe op te leiden. Een deel van de opleiding daartoe vond overigens in Zuid-Afrika plaats.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Johannesburg
Selectie uit de literatuur
Titel
 • All for God's people : what they did for God's people / compiled by Mariette Gouws ...
Auteur
 • Mariette Gouws
Paginering
 • xvi, 415 p
Uitgever
 • [Queenstown] : Queenstown Printing Company
Jaar van uitgave
 • 1977
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.

847-848 en 850

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het regionaal archief bevindt zich in Venlo en bestaat uit: annalen, fotokronieken (sinds 1978), regels en constituties, registers van intredingen, kerkhof e.d., financiële administratie, bouwtekeningen, missieprokuur, circulaires van diverse regio's van de congregatie (zogenaamde Newsreels), visitatieverslagen van het generaal en het regionaal bestuur, notulen van de team- en communiteitsvergaderingen, verslagen van de zogenaamde 'oktoberbijeenkomsten' van de regio, documentatie over de stichteres en materiaal betreffende liturgie en gebed.

 

 

 

Bewaarplaats Venlo
Periode archief 1939-2011
Archivalie elders

In het archief van de Dominicanen (zie het afzonderlijke format) bevinden de volgende stukken over de Dominicanessen van King Williams' Town:

 

1931 

Constituties van de congregatie van de H. Catherina van King William's Town te Zuid-Afrika. 1938

 

1934 

Brochure en folder van de Missiezusters-Dominicanessen van de congregatie van de H. Catherina van Siëna te King William's Town in Zuid-Afrika. z.j.

 

1935 

Uitnodiging voor plechtige uitreiking der missiekruisen aan de eerste tien zusters die naar Zuid-Afrika werden uitgezonden, z.j.

 

1932 

Brochure "Albertushof; de bruidegom is daar" van H. Gisbers en J. Korstenbroek op. en foto van het klooster Albertushof, ca. 1960

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De congregatie van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna van King Williams Town werd in 1877 gesticht in King William's Town in Zuid-Afrika door zes Duitse slotzusters. De groep werd geleid door zuster Mary Mauritia Tiefenböck uit Augsburg. In Europa opende de congregatie opleidingshuizen in Engeland, Ierland en Zwitserland. In 1939 betrokken Duitse zusters in Venlo een huis, waar zij zorgden voor kinderen en bejaarden. In Venlo kwam ook een opleidingshuis. Het huis in Venlo was ook bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor Duitse zusters tijdens de oorlog die toen juist was uitgebroken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wisten de zusters zich in Venlo staande te houden en geleidelijk meldden zich ook Nederlandse vrouwen aan.

 

De missie

Nederlandse vrouwen die zich in Venlo meldden werden kort na hun professie naar Zuid-Afrika gezonden. Sinds 1948 is Zuid-Afrika een missiegebied voor de Nederlandse zusters. Zij werkten in het bisdom Port Elisabeth, Johannesburg en Oranje-Vrijstaat.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-9, bezoekverslag KAN 1996, Pius-almanak 1960/61, 388 en 439, Monteiro, 'Dominicanessen' in:Christelijke Encyclopedie (Kampen, 2005) en www.dominicanen.nl, aldaar Dominicanessen KWT, geraadpleegd op 12 juli 2010.

Organisatie

De orde

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen. Toen de Dominicanessen van King William's Town zich in 1939 in Nederland vestigden had dit land reeds vijf gemeenschappen van Dominicanessen. Het generalaat bevond zich in 1997 Mayfair in Zuid-Afrika. De Duitse huizen vallen onder een provinciebestuur, maar de andere gebieden zijn verdeeld in regio's. Nederland vormt samen met Engeland, Ierland en Zwitserland de West Europese regio. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon is de Stichting Missiehuis 'Albertus Magnus' te Venlo.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: bezoekverslag KAN 1997, Monteiro, 'Dominicanen' uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005) geraadpleegd 31 mei 2010 op www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanen.

 

Doelstelling

Het doel van de stichting was missiewerk in Zuid-Afrika. Sociaal en educatief werk behoorde daarnaast tot de doelstellingen als uitingen van naastenliefde. De bedoeling was daarnaast om meisjes die roeping voor kloosterleven en missiewerk in Zuid-Afrika daartoe op te leiden. Een deel van de opleiding daartoe vond overigens in Zuid-Afrika plaats.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Johannesburg

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • All for God's people : what they did for God's people / compiled by Mariette Gouws ...
Auteur
 • Mariette Gouws
Paginering
 • xvi, 415 p
Uitgever
 • [Queenstown] : Queenstown Printing Company
Jaar van uitgave
 • 1977
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.

847-848 en 850


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het regionaal archief bevindt zich in Venlo en bestaat uit: annalen, fotokronieken (sinds 1978), regels en constituties, registers van intredingen, kerkhof e.d., financiële administratie, bouwtekeningen, missieprokuur, circulaires van diverse regio's van de congregatie (zogenaamde Newsreels), visitatieverslagen van het generaal en het regionaal bestuur, notulen van de team- en communiteitsvergaderingen, verslagen van de zogenaamde 'oktoberbijeenkomsten' van de regio, documentatie over de stichteres en materiaal betreffende liturgie en gebed.

 

 

 

Bewaarplaats Venlo
Periode archief 1939-2011
Archivalie elders

In het archief van de Dominicanen (zie het afzonderlijke format) bevinden de volgende stukken over de Dominicanessen van King Williams' Town:

 

1931 

Constituties van de congregatie van de H. Catherina van King William's Town te Zuid-Afrika. 1938

 

1934 

Brochure en folder van de Missiezusters-Dominicanessen van de congregatie van de H. Catherina van Siëna te King William's Town in Zuid-Afrika. z.j.

 

1935 

Uitnodiging voor plechtige uitreiking der missiekruisen aan de eerste tien zusters die naar Zuid-Afrika werden uitgezonden, z.j.

 

1932 

Brochure "Albertushof; de bruidegom is daar" van H. Gisbers en J. Korstenbroek op. en foto van het klooster Albertushof, ca. 1960

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Informatiewaarde Gering