Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Veghel

Naam Franciscanessen van Veghel
Naamsvarianten
 • Congregatio Sororum Franciscalium ab Immaculata Conceptione a Beata Matre Dei (sfic)
 • Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods
 • Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods
 • Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Veghel
 • Zusters Penitenten-Recollectinen (PR) van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
 • Zusters Franciscanessen van Veghel (SFIC)
Periode 1844-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De dagschool voor meisjes in Veghel werd in 1842 verlaten door de Dochters van Maria en Jozef. De plaatselijke pastoor Bernardinus Joannes van Miert (1801-1870) zorgde voor vervanging door onder meer zijn nicht Jacoba van Miert en enkele andere vrouwen in te schakelen. Hij had echter liever dat het onderwijs door religieuzen werd gegeven. Op zijn aanraden volgden de vrouwen het noviciaat bij de Franciscanessen van Roosendaal. In 1844 stichtte dit groepje vrouwen in Veghel een nieuwe congregatie. Deze verzorgde aanvankelijk onderwijs aan meisjes, maar vanaf ca. 1875 hielden de zusters zich ook bezig met ouderenzorg, verpleging aan huis en exploiteerden zij een ziekenhuis in Veghel. De congregatie telde in 1935 47 huizen en 837 leden.

 

De missie

Ned. Indië

Na aandringen van pater Alphonsus, provinciaal-overste van de Minderbroeders-Kapucijnen, en na consultatie van de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. Van de Ven, namen de zusters op 14 juni 1906 de missie op Borneo op zich. Zij werkten zowel in de binnenlanden als aan de kust verdeeld in onderwijs en gezondheidszorg. Behalve het gebruikelijke primaire en secundaire onderwijs gaven zij ook cursussen in handwerken, Maleis, Engels, steno en typen. De zusters werkten verder in een ziekenhuis, een polikliniek, een leproserie en in de verpleging. De eerste inheemse zuster trad in 1949 in.

 

Filippijnen

In mei 1928 richtte de bisschop van Tuguegarao (Filipijnen), mgr. C. Jurgens, een verzoek aan de zusters om te helpen een diocesane eigenlandse congregatie op te richten. Na goedkeuring van de paus vertrok men in 1929 naar de Filipijnen om aan de oproep gehoor te geven. De zusters werkten op het eiland Luzon in onderwijs en opvoeding. Ze dreven verscheidene lagere scholen, gaven mulo-onderwijs, leidden onderwijzeressen op, en gaven cursussen in steno en typen, muziek en opvoeding van kinderen.

 

Buiten bestek van deze gids vallen de missies in Tanzania (1962-1975) en Kenya (1993-)

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Van Woesik, 90-91, Willemsen, I, par. 2-29, Pius-almanak 1960/61, 386-387 en 438.

 

Organisatie

De congregatie kende tot 1985 een algemeen bestuur met de regio's Nederland, Indonesië en de Filipijnen. Sinds 30 december 1985 is er een generaal bestuur, dat in Veghel zetelt, met daaronder drie provincies: Nederland, Indonesia en de Filippijnen. De rechtspersoon van de congregatie is 'Het zedelijk lichaam De Zusters van Liefde te Veghel'

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 91, Pius-almanak 1960/61, 386, en bezoekverslag KAN 1993.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoren onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, maatschappelijk werk, pastoraal werk en missiewerk. Het onderwijs kreeg onder meer vorm in kweekscholen, ulo-scholen, huishoudscholen en pensionaten. In de missiegebieden was in sommige gevallen melaatsenzorg onderdeel van hun inspanningen het gebied van gezondheidszorg.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Pontianak, Borneo (Kalimantan)
 • Bisdom Sintang, Borneo (Kalimantan)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Dankbaarheid is, het geheugen des harten : Zusters Franciscanessen van Veghel S.F.I.C., 1844-1994 / redacteur en archiefonderzoek: C.G.M Bak
Auteur
 • C.G.M. Bak (1926-)
Paginering
 • 173 p
Uitgever
 • [Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel S.F.I.C.]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Elkaars broosheid dragen : 150 jaar Franciscanessen van Veghel sfic / [red. Magdalena Berkers ... et al. ; bijdr.: Carla Berbée ... et al. ; tek.: Angela Hendrickx ... et al.]
Auteur
 • Magdalena Berkers ; Carla Berbée (1957-)
Paginering
 • 84 p
Uitgever
 • Aalsmeer : DABAR/boekmakerij LuytenVeghel : Franciscanessen van Veghel
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • 150 jaar zusters Franciscanessen van Veghel sfic (1844-1994) : informatiemap
Paginering
 • [39] p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Zrs Franciscanessen van Veghel sfic, Commissie 'Pers en Publiciteit'
Jaar van uitgave
 • [1994]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]


Periodieken
Titel
 • Missiewerk der Zusters Franciscanessen van Veghel
Paginering
 • Jrg. 1 (1929) - jrg. 32, nr.7 [i.e.6] (1964-65)
Uitgever
 • Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel
Jaar van uitgave
 • 1929-1965

Titel
 • "Ter Liefde Gods" : maandblad voor de leden van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel
Paginering
 • Jrg. 1 (1945) - jrg. 24 (1968)
Uitgever
 • Veghel : Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods
Jaar van uitgave
 • 1945-1968

Titel
 • Kerk in beweging / uitg. door de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Veghel
Paginering
 • Jrg. 25 (1969) - jrg. 46 (1990)
Uitgever
 • Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel. Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1969-1990

Titel
 • Samen verder... : kommunikatieblad in de Nederlandse Provincie van de Zusters Franciscanessen van Veghel
Paginering
 • Jrg.47 (1991) - ...
Uitgever
 • Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel. Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1991-...

Titel
 • Adresboek en ledenlijst per 1 januari ... van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Moeder Gods = Buku alamat dan daftar anggota 1 januari ... Kongregasi Suster St. Fransiskus dari Santa Bunda alla Terkandung tak Bernoda = Adress book and list of members as of January 1, ... of the Congregation of the Franciscan Sisters of the Immaculate Conception of the Holy Mother of GodBuku alamat dan daftar anggota 1 januari ... Kongregasi Suster St. Fransiskus dari Santa Bunda alla Terkandung tak BernodaAdress book and list of members as of January 1, ... of the Congregation of the Franciscan Sisters of the Immaculate Conception of the Holy Mother of GodAdresboek en ledenlijst van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods S.F.I.C.
Uitgever
 • Veghel : Generalaat Zrs. Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1988-...
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

75

125

369

370

492

554

556

Meer over het archief
Beschrijving archief

Zowel het provinciaal als het generaal archief bevinden zich in Huize Klondyke in Veghel. Het archief van de provincie is ontsloten door middel van een inventaris van de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het nummer van de inventaris is KAN A42b. Er is ook nog een oudere lijst uit 2004 en een zogenaamde 'List of archival materials, 1844-. Het archief van het generalaat bevat het archief van het algemeen bestuur (1844-1985). Vóór 1985 gingen de archieven van opgeheven huizen in principe naar het generaal archief, hoewel in de praktijk archieven gevormd op de Filipijnen en in Indonesië waarschijnlijk daar achtergebleven zijn. Het generaal archief is ontsloten door middel van een inventaris van de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het nummer van de inventaris is KAN A42a. De archieven zijn voor een deel al overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De rest volgt. 

Bewaarplaats Provincialaat, Deken van Miertstraat 8, 5461 JN Veghel, 0413 - 316216
Periode archief 1985-later
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel A42b en A42c

Bewaarplaats Generalaat, Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, 0413 - 364917 [site KNR] / Frisselsteinstraat 5a, 5461 AD Veghel, 0413-364917 [eigen site ander adres, 26-06-2009]
Periode archief 1985-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan aangevraagd worden bij de congregatie.

Toegang soort
 • Anders nl

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1907-1985
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming van de eigenaar is vereist en kan aangevraagd worden via tussenkomst van Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel onbekend
Websites

http://www.sficnet.org/

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia: LARC 6412. Stukken betreffende de geschiedenis van enkele huizen in Nederland en de missie in Kipatimoe (Tanzania) van de zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods (zusters van Veghel). z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

De geschiedenis van de Indonesische regio wordt in het Bahasa Indonesia vervaardigd door de Indonesische zuster franciscanes van Veghel Accursia Jozefa Widyarti (ingetreden 1957, oud-generaal overste) die daarvoor in de zomer van 2009 archiefonderzoek verrichtte in Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

 

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De dagschool voor meisjes in Veghel werd in 1842 verlaten door de Dochters van Maria en Jozef. De plaatselijke pastoor Bernardinus Joannes van Miert (1801-1870) zorgde voor vervanging door onder meer zijn nicht Jacoba van Miert en enkele andere vrouwen in te schakelen. Hij had echter liever dat het onderwijs door religieuzen werd gegeven. Op zijn aanraden volgden de vrouwen het noviciaat bij de Franciscanessen van Roosendaal. In 1844 stichtte dit groepje vrouwen in Veghel een nieuwe congregatie. Deze verzorgde aanvankelijk onderwijs aan meisjes, maar vanaf ca. 1875 hielden de zusters zich ook bezig met ouderenzorg, verpleging aan huis en exploiteerden zij een ziekenhuis in Veghel. De congregatie telde in 1935 47 huizen en 837 leden.

 

De missie

Ned. Indië

Na aandringen van pater Alphonsus, provinciaal-overste van de Minderbroeders-Kapucijnen, en na consultatie van de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. Van de Ven, namen de zusters op 14 juni 1906 de missie op Borneo op zich. Zij werkten zowel in de binnenlanden als aan de kust verdeeld in onderwijs en gezondheidszorg. Behalve het gebruikelijke primaire en secundaire onderwijs gaven zij ook cursussen in handwerken, Maleis, Engels, steno en typen. De zusters werkten verder in een ziekenhuis, een polikliniek, een leproserie en in de verpleging. De eerste inheemse zuster trad in 1949 in.

 

Filippijnen

In mei 1928 richtte de bisschop van Tuguegarao (Filipijnen), mgr. C. Jurgens, een verzoek aan de zusters om te helpen een diocesane eigenlandse congregatie op te richten. Na goedkeuring van de paus vertrok men in 1929 naar de Filipijnen om aan de oproep gehoor te geven. De zusters werkten op het eiland Luzon in onderwijs en opvoeding. Ze dreven verscheidene lagere scholen, gaven mulo-onderwijs, leidden onderwijzeressen op, en gaven cursussen in steno en typen, muziek en opvoeding van kinderen.

 

Buiten bestek van deze gids vallen de missies in Tanzania (1962-1975) en Kenya (1993-)

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Van Woesik, 90-91, Willemsen, I, par. 2-29, Pius-almanak 1960/61, 386-387 en 438.

 

Organisatie

De congregatie kende tot 1985 een algemeen bestuur met de regio's Nederland, Indonesië en de Filipijnen. Sinds 30 december 1985 is er een generaal bestuur, dat in Veghel zetelt, met daaronder drie provincies: Nederland, Indonesia en de Filippijnen. De rechtspersoon van de congregatie is 'Het zedelijk lichaam De Zusters van Liefde te Veghel'

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 91, Pius-almanak 1960/61, 386, en bezoekverslag KAN 1993.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoren onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, maatschappelijk werk, pastoraal werk en missiewerk. Het onderwijs kreeg onder meer vorm in kweekscholen, ulo-scholen, huishoudscholen en pensionaten. In de missiegebieden was in sommige gevallen melaatsenzorg onderdeel van hun inspanningen het gebied van gezondheidszorg.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Pontianak, Borneo (Kalimantan)
 • Bisdom Sintang, Borneo (Kalimantan)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Dankbaarheid is, het geheugen des harten : Zusters Franciscanessen van Veghel S.F.I.C., 1844-1994 / redacteur en archiefonderzoek: C.G.M Bak
Auteur
 • C.G.M. Bak (1926-)
Paginering
 • 173 p
Uitgever
 • [Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel S.F.I.C.]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Elkaars broosheid dragen : 150 jaar Franciscanessen van Veghel sfic / [red. Magdalena Berkers ... et al. ; bijdr.: Carla Berbée ... et al. ; tek.: Angela Hendrickx ... et al.]
Auteur
 • Magdalena Berkers ; Carla Berbée (1957-)
Paginering
 • 84 p
Uitgever
 • Aalsmeer : DABAR/boekmakerij LuytenVeghel : Franciscanessen van Veghel
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • 150 jaar zusters Franciscanessen van Veghel sfic (1844-1994) : informatiemap
Paginering
 • [39] p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Zrs Franciscanessen van Veghel sfic, Commissie 'Pers en Publiciteit'
Jaar van uitgave
 • [1994]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]


Periodieken
Titel
 • Missiewerk der Zusters Franciscanessen van Veghel
Paginering
 • Jrg. 1 (1929) - jrg. 32, nr.7 [i.e.6] (1964-65)
Uitgever
 • Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel
Jaar van uitgave
 • 1929-1965

Titel
 • "Ter Liefde Gods" : maandblad voor de leden van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel
Paginering
 • Jrg. 1 (1945) - jrg. 24 (1968)
Uitgever
 • Veghel : Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods
Jaar van uitgave
 • 1945-1968

Titel
 • Kerk in beweging / uitg. door de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Veghel
Paginering
 • Jrg. 25 (1969) - jrg. 46 (1990)
Uitgever
 • Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel. Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1969-1990

Titel
 • Samen verder... : kommunikatieblad in de Nederlandse Provincie van de Zusters Franciscanessen van Veghel
Paginering
 • Jrg.47 (1991) - ...
Uitgever
 • Veghel : Zusters Franciscanessen van Veghel. Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1991-...

Titel
 • Adresboek en ledenlijst per 1 januari ... van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Moeder Gods = Buku alamat dan daftar anggota 1 januari ... Kongregasi Suster St. Fransiskus dari Santa Bunda alla Terkandung tak Bernoda = Adress book and list of members as of January 1, ... of the Congregation of the Franciscan Sisters of the Immaculate Conception of the Holy Mother of GodBuku alamat dan daftar anggota 1 januari ... Kongregasi Suster St. Fransiskus dari Santa Bunda alla Terkandung tak BernodaAdress book and list of members as of January 1, ... of the Congregation of the Franciscan Sisters of the Immaculate Conception of the Holy Mother of GodAdresboek en ledenlijst van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods S.F.I.C.
Uitgever
 • Veghel : Generalaat Zrs. Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1988-...
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

75

125

369

370

492

554

556


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Zowel het provinciaal als het generaal archief bevinden zich in Huize Klondyke in Veghel. Het archief van de provincie is ontsloten door middel van een inventaris van de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het nummer van de inventaris is KAN A42b. Er is ook nog een oudere lijst uit 2004 en een zogenaamde 'List of archival materials, 1844-. Het archief van het generalaat bevat het archief van het algemeen bestuur (1844-1985). Vóór 1985 gingen de archieven van opgeheven huizen in principe naar het generaal archief, hoewel in de praktijk archieven gevormd op de Filipijnen en in Indonesië waarschijnlijk daar achtergebleven zijn. Het generaal archief is ontsloten door middel van een inventaris van de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het nummer van de inventaris is KAN A42a. De archieven zijn voor een deel al overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De rest volgt. 

Bewaarplaats Provincialaat, Deken van Miertstraat 8, 5461 JN Veghel, 0413 - 316216
Periode archief 1985-later
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel A42b en A42c

Bewaarplaats Generalaat, Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, 0413 - 364917 [site KNR] / Frisselsteinstraat 5a, 5461 AD Veghel, 0413-364917 [eigen site ander adres, 26-06-2009]
Periode archief 1985-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan aangevraagd worden bij de congregatie.

Toegang soort
 • Anders nl

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1907-1985
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming van de eigenaar is vereist en kan aangevraagd worden via tussenkomst van Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel onbekend
Websites

http://www.sficnet.org/

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia: LARC 6412. Stukken betreffende de geschiedenis van enkele huizen in Nederland en de missie in Kipatimoe (Tanzania) van de zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods (zusters van Veghel). z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

De geschiedenis van de Indonesische regio wordt in het Bahasa Indonesia vervaardigd door de Indonesische zuster franciscanes van Veghel Accursia Jozefa Widyarti (ingetreden 1957, oud-generaal overste) die daarvoor in de zomer van 2009 archiefonderzoek verrichtte in Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.