Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

St. Dominicuspenning

Naam St. Dominicuspenning
Naamsvarianten
  • Liefdewerk St. Dominicus-Penning voor de Missiën der Paters Dominicanen in Curaçao, Puerto-Rico en Zuid-Afrika
Periode 1892-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Liefdewerk van de St. Dominicus-Penning werkte ten behoeve van de missies van de Dominicanen in Curaçao, Puerto-Rico en Zuid-Afrika.

Organisatie

Over de organisatie is geen informatie beschikbaar.

Taken en activiteiten
  • Ondersteuning
Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de orde is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Zie voor een beschrijving van dit archief het format van de Dominicanen.  In dit archief bevinden zich diverse stukken over het fonds en een jaargang van het tijdschrift voor de leden (1900-1993).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1891-1993
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.Zie voor de regeling van de openbaarheid het format van de orde van de Dominicanen.

Omvang 14 inv. nrs.
Toegang soort
  • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Subarchief van

Orde van de Dominicanen

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

10  Taakuitoefening

10.3  St. Dominicuspenning/missie en missieprocuur

 

 

5387 Stukken betreffende de oprichting en geschiedenis van liefdewerk St. Dominicuspenning, 1891-1892, 1950, 1994

 

5393 Stukken met betrekking tot abonnees, propaganda en projecten van de St. Dominicuspenning, 1918, 1986, 1989, z.j.

 

5389 Statuten voor de plaatselijke directeuren van de St. Dominicuspenning, 1922

 

5396 Circulaires voor de weldoeners van de St. Dominicuspenning, 1942-1945

 

5397 Circulaires en brief met betrekking tot de werving van zelateurs en zelatricen van de St. Dominicuspenning, 1945, z.j.

 

5388 Correspondentie van het provincialaat met het generalaat over het het eigendom van het geld van de St. Dominicuspenning en de daarmee bekostigde goederen, 1950-1951

 

5382  Correspondentie tussen het provincialaat en het liefdewerk/missieprocuur St. Dominicuspenning, 1952-1970

 

5395 Overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven van de St. Dominicuspenning tussen 1949 en 1968, 1958, 1960, 1966, 1968

 

4505-4507 Correspondentie van het provincialaat met betrekking tot de missie in het algemeen, ca.1945-1981 (met hiaten)

4505  ca.1945, 1954-1955, 1957-1960, 1962-1967, 1970

 

 

12  Documentatie en publicaties

12.1  Betreffende het eigen instituut

12.1.1  Periodieken van de provincie en projecten waarbij zij betrokken was

 

6192-6196 Periodiek "Lectuur voor leden van de St. Dominicuspenning", voortgezet als "St. Dominicuspenning; Mededeelingen voor onze leden", "Missie illustratie van de St. Dominicuspenning", "St. Dominicuspenning" en "Dominicuspenning", 1910-1993

6192  1900-1910. Nrs. 1-25.

6193  1910-1917. Nrs. 26-50.

6194  1918-1920. Nrs. 51-58.

6195  1921-1941. Nrs. 59-140.

6196  1942-1993. Nrs. 126-202, nrs. 1-66.

Websites

www.erfgoedkloosterleven.nl

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Liefdewerk van de St. Dominicus-Penning werkte ten behoeve van de missies van de Dominicanen in Curaçao, Puerto-Rico en Zuid-Afrika.

Organisatie

Over de organisatie is geen informatie beschikbaar.

Taken en activiteiten
  • Ondersteuning

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de orde is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Zie voor een beschrijving van dit archief het format van de Dominicanen.  In dit archief bevinden zich diverse stukken over het fonds en een jaargang van het tijdschrift voor de leden (1900-1993).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1891-1993
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.Zie voor de regeling van de openbaarheid het format van de orde van de Dominicanen.

Omvang 14 inv. nrs.
Toegang soort
  • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Subarchief van

Orde van de Dominicanen

Bijzondere relevantie

10  Taakuitoefening

10.3  St. Dominicuspenning/missie en missieprocuur

 

 

5387 Stukken betreffende de oprichting en geschiedenis van liefdewerk St. Dominicuspenning, 1891-1892, 1950, 1994

 

5393 Stukken met betrekking tot abonnees, propaganda en projecten van de St. Dominicuspenning, 1918, 1986, 1989, z.j.

 

5389 Statuten voor de plaatselijke directeuren van de St. Dominicuspenning, 1922

 

5396 Circulaires voor de weldoeners van de St. Dominicuspenning, 1942-1945

 

5397 Circulaires en brief met betrekking tot de werving van zelateurs en zelatricen van de St. Dominicuspenning, 1945, z.j.

 

5388 Correspondentie van het provincialaat met het generalaat over het het eigendom van het geld van de St. Dominicuspenning en de daarmee bekostigde goederen, 1950-1951

 

5382  Correspondentie tussen het provincialaat en het liefdewerk/missieprocuur St. Dominicuspenning, 1952-1970

 

5395 Overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven van de St. Dominicuspenning tussen 1949 en 1968, 1958, 1960, 1966, 1968

 

4505-4507 Correspondentie van het provincialaat met betrekking tot de missie in het algemeen, ca.1945-1981 (met hiaten)

4505  ca.1945, 1954-1955, 1957-1960, 1962-1967, 1970

 

 

12  Documentatie en publicaties

12.1  Betreffende het eigen instituut

12.1.1  Periodieken van de provincie en projecten waarbij zij betrokken was

 

6192-6196 Periodiek "Lectuur voor leden van de St. Dominicuspenning", voortgezet als "St. Dominicuspenning; Mededeelingen voor onze leden", "Missie illustratie van de St. Dominicuspenning", "St. Dominicuspenning" en "Dominicuspenning", 1910-1993

6192  1900-1910. Nrs. 1-25.

6193  1910-1917. Nrs. 26-50.

6194  1918-1920. Nrs. 51-58.

6195  1921-1941. Nrs. 59-140.

6196  1942-1993. Nrs. 126-202, nrs. 1-66.

Websites

www.erfgoedkloosterleven.nl

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering