Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Vriendenkring Medische Missiezusters

Naam Vriendenkring Medische Missiezusters
Naamsvarianten
 • Vriendenkring
 • Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters
Periode 1939-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

In 1939 ontstond een georganiseerde vriendenkring van de zusters. Een van de initiatiefnemers waren de Maltezer Ridders in Nederland. Zij legden contacten met hooggeplaatsten. De bedoeling was belangstelling te wekken voor het medisch missiewerk en die belangstelling om te zetten in concrete hulp door middel van gebed, (publiciteits)acties en financiële ondersteuning. De in 1955 opgerichte Centrale Raad ging functioneren als een adviesraad naar de congregatie toe. Overigens ontstonden naast de in 1939 opgerichte vriendenkring nog meer vriendenkringen die in 1977 werden samengevoegd tot een nationale vriendenkring onder de naam Stichting Vrienden Medische Missiezusters. Deze organisatie bestond nog in augustus 2011.

 

Alle informatie is geput uit: inleiding op de inventaris van het Erfgoedcentrum, History of the Society, 113, en Medische Missiezusters (1995) 16.

 

Organisatie

Bestuur

In 1955 werd een Centrale Raad geformeerd, die ging functioneren als een adviesraad naar de congregatie toe t.a.v. zaken als het opzetten van nieuwe medische projecten, vorming en opleiding, en public relations.

Doelstelling

Het doel was (en is nog) steeds: het aanwakkeren van de interesse voor medisch missiewerk en dit omzetten in concrete hulp. De leden helpen de zusters door gebed, (publiciteits)acties en financiële ondersteuning. Door de financiële steun was en is het voor de missiezusters mogelijk hun medisch werk in ontwikkelingslanden te verrichten. In 2005 werden de statuten als volgt verwoord:

'De Stichting heeft ten doel:

-het bekend maken en propageren van de doelstelling en het werk van de Society van de Medische Missiezusters en van het District Nederland/België in het bijzonder;

-het verlenen van financiële bijstand aan het District in de sfeer van opleiding, sociale voorzieningen, levensonderhoud en huisvesting van de leden;

-het steunen van projecten welke zijn goedgekeurd door het bevoegde gezag van de Society, financieel maar ook anderszins' (Tachtig jaar Medische Missiezusters, 2).

 

 

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Geldwerving
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Tachtig jaar Medische Missiezusters / [red. Magda Van Hoyweghen ... et al. ; eindred. Personal Print .. et al.]
Auteur
 • Magda Van Hoyweghen
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Utrecht : Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • History of the Society of Catholic Medical Missionaries : pre-foundation to 1968
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • London : Medical Mission Sisters
Jaar van uitgave
 • 1991


Periodieken
Titel
 • Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1989-

Titel
 • M 3: Mededelingen Medische Missiezusters.
Jaar van uitgave
 • 1973-1988

Titel
 • Mededelingen / Medische Missiezusters Mededelingen van de Medische Missiezusters
Paginering
 • No. 1 (1949) - 1972
Uitgever
 • Heerlen [etc.] : Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1949-1972
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha als onderdeel van het archief van de Medische Missiezusters. Dit archief is ontsloten via een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven in Nederland. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. St. Agatha
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief wordt beheerd door het Erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt echter bij de congregatie. Op enkele gemerkte stukken na, waarvoor via een formulier bij het Erfgoedcentrum toestemming tot raadpleging aan de congregatie kan worden gevraagd, is het archief vrij te raadplegen. Voor de aangemerkte stukken, zie de inleiding op de inventaris. 

Omvang 25 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Spanings, R.; Huijgevoort, A. van , AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen wordt naar de nummers van de inventaris

 

3  Archieven van de Vriendenkring en van de Centrale Raad van MMZ

3.1  Nieuwsbrieven en agenda's van de Vriendenkring

 

 

1204 

Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken, 1940-1964. Met hiaten

 

1205 

Nieuwsbrieven van de Vriendenkring, 1951, 1953-1957, 1959-1966

 

1206-1207

Agenda's voor en verslagen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1955-1967

1206  1955-1960

1207  1961-1967

 

 

3.2  Leden van de Vriendenkring

 

1217 

Stukken betreffende acties ten behoeve van de medische missie door de verschillende afdelingen, 1944, 1947-1951, 1953-1957

 

1219-1220

"Knipselboeken" "Mededelingen Medische Missiezusters", 1949-1962

1219  1949-1959

1220  1960-1962

 

1212 

Correspondentie met niet-leden, 1955-1956, 1958, 1964-1965

 

1213 

Correspondentie met de leden. Alfabetisch geordend op achternaam, 1955-1967

 

1214 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, 1958, 1961, 1963-1964

 

1215 

Mededelingen aan de leden, 1958, 1962-1963, 1967

 

 

3.3  Financiën van de Vriendenkring

 

1216 

Register van inkomsten en uitgaven van collectes, giften e.d. Met vermelding van de namen en wijkindeling van de collectrices. Vanaf 1948 geordend op plaatsnaam, 1940-1944, 1948-1961

 

 

1 Bestuursarchief Nederlandse pro-provincie (1890) 1939 -1966 (1992)

1.6 Betrekkingen

1.6.7 Overige relaties


123-130

Stukken betreffende Vrienden van de Medische Missiezusters, 1937-1961, z.j. Met hiaten

123  Pater Ahaus, 1938-1941, 1945, z.j.

124  Pater L.A. Bleys, [1943], 1945, z.j.

125  Pater L. Buijs CssR, 1949, 1952-1953

126  Pater J.M. Drehmanns CssR, 1937-1940, 1944, 1947, 1959, z.j.

127  J.L. Moonen, secretaris van het bisdom Roermond, 1938-1939, 1945-1947

128  Pater Tummers O.P., 1947, 1949

129  Pater D. Wagenaar, lid van de Sint Joseph Congregatie van Mill Hill, 1939-1940, 1942, 1950, z.j.

130  Overige vrienden, 1947, 1952, 1954, 1956-1959, 1961

Websites

www.vriendenmmz.antenna.nl

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

In 1939 ontstond een georganiseerde vriendenkring van de zusters. Een van de initiatiefnemers waren de Maltezer Ridders in Nederland. Zij legden contacten met hooggeplaatsten. De bedoeling was belangstelling te wekken voor het medisch missiewerk en die belangstelling om te zetten in concrete hulp door middel van gebed, (publiciteits)acties en financiële ondersteuning. De in 1955 opgerichte Centrale Raad ging functioneren als een adviesraad naar de congregatie toe. Overigens ontstonden naast de in 1939 opgerichte vriendenkring nog meer vriendenkringen die in 1977 werden samengevoegd tot een nationale vriendenkring onder de naam Stichting Vrienden Medische Missiezusters. Deze organisatie bestond nog in augustus 2011.

 

Alle informatie is geput uit: inleiding op de inventaris van het Erfgoedcentrum, History of the Society, 113, en Medische Missiezusters (1995) 16.

 

Organisatie

Bestuur

In 1955 werd een Centrale Raad geformeerd, die ging functioneren als een adviesraad naar de congregatie toe t.a.v. zaken als het opzetten van nieuwe medische projecten, vorming en opleiding, en public relations.

Doelstelling

Het doel was (en is nog) steeds: het aanwakkeren van de interesse voor medisch missiewerk en dit omzetten in concrete hulp. De leden helpen de zusters door gebed, (publiciteits)acties en financiële ondersteuning. Door de financiële steun was en is het voor de missiezusters mogelijk hun medisch werk in ontwikkelingslanden te verrichten. In 2005 werden de statuten als volgt verwoord:

'De Stichting heeft ten doel:

-het bekend maken en propageren van de doelstelling en het werk van de Society van de Medische Missiezusters en van het District Nederland/België in het bijzonder;

-het verlenen van financiële bijstand aan het District in de sfeer van opleiding, sociale voorzieningen, levensonderhoud en huisvesting van de leden;

-het steunen van projecten welke zijn goedgekeurd door het bevoegde gezag van de Society, financieel maar ook anderszins' (Tachtig jaar Medische Missiezusters, 2).

 

 

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Geldwerving
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Tachtig jaar Medische Missiezusters / [red. Magda Van Hoyweghen ... et al. ; eindred. Personal Print .. et al.]
Auteur
 • Magda Van Hoyweghen
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Utrecht : Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • History of the Society of Catholic Medical Missionaries : pre-foundation to 1968
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • London : Medical Mission Sisters
Jaar van uitgave
 • 1991


Periodieken
Titel
 • Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1989-

Titel
 • M 3: Mededelingen Medische Missiezusters.
Jaar van uitgave
 • 1973-1988

Titel
 • Mededelingen / Medische Missiezusters Mededelingen van de Medische Missiezusters
Paginering
 • No. 1 (1949) - 1972
Uitgever
 • Heerlen [etc.] : Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1949-1972

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha als onderdeel van het archief van de Medische Missiezusters. Dit archief is ontsloten via een inventaris in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven in Nederland. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. St. Agatha
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief wordt beheerd door het Erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt echter bij de congregatie. Op enkele gemerkte stukken na, waarvoor via een formulier bij het Erfgoedcentrum toestemming tot raadpleging aan de congregatie kan worden gevraagd, is het archief vrij te raadplegen. Voor de aangemerkte stukken, zie de inleiding op de inventaris. 

Omvang 25 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Spanings, R.; Huijgevoort, A. van , AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen wordt naar de nummers van de inventaris

 

3  Archieven van de Vriendenkring en van de Centrale Raad van MMZ

3.1  Nieuwsbrieven en agenda's van de Vriendenkring

 

 

1204 

Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken, 1940-1964. Met hiaten

 

1205 

Nieuwsbrieven van de Vriendenkring, 1951, 1953-1957, 1959-1966

 

1206-1207

Agenda's voor en verslagen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1955-1967

1206  1955-1960

1207  1961-1967

 

 

3.2  Leden van de Vriendenkring

 

1217 

Stukken betreffende acties ten behoeve van de medische missie door de verschillende afdelingen, 1944, 1947-1951, 1953-1957

 

1219-1220

"Knipselboeken" "Mededelingen Medische Missiezusters", 1949-1962

1219  1949-1959

1220  1960-1962

 

1212 

Correspondentie met niet-leden, 1955-1956, 1958, 1964-1965

 

1213 

Correspondentie met de leden. Alfabetisch geordend op achternaam, 1955-1967

 

1214 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, 1958, 1961, 1963-1964

 

1215 

Mededelingen aan de leden, 1958, 1962-1963, 1967

 

 

3.3  Financiën van de Vriendenkring

 

1216 

Register van inkomsten en uitgaven van collectes, giften e.d. Met vermelding van de namen en wijkindeling van de collectrices. Vanaf 1948 geordend op plaatsnaam, 1940-1944, 1948-1961

 

 

1 Bestuursarchief Nederlandse pro-provincie (1890) 1939 -1966 (1992)

1.6 Betrekkingen

1.6.7 Overige relaties


123-130

Stukken betreffende Vrienden van de Medische Missiezusters, 1937-1961, z.j. Met hiaten

123  Pater Ahaus, 1938-1941, 1945, z.j.

124  Pater L.A. Bleys, [1943], 1945, z.j.

125  Pater L. Buijs CssR, 1949, 1952-1953

126  Pater J.M. Drehmanns CssR, 1937-1940, 1944, 1947, 1959, z.j.

127  J.L. Moonen, secretaris van het bisdom Roermond, 1938-1939, 1945-1947

128  Pater Tummers O.P., 1947, 1949

129  Pater D. Wagenaar, lid van de Sint Joseph Congregatie van Mill Hill, 1939-1940, 1942, 1950, z.j.

130  Overige vrienden, 1947, 1952, 1954, 1956-1959, 1961

Websites

www.vriendenmmz.antenna.nl

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering