Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Congregatie van het H. Sacrament (SSS)

Naam Congregatie van het H. Sacrament (SSS)
Naamsvarianten
 • Societas Sanctissimi Sacramenti (sss)
 • Paters van het Allerheiligste Sacrament
 • Paters van Brakkestein
 • Sacramentijnen
 • Congregatio Presbyterorum a Sacramento
 • Congregatie van de Paters van het Allerheiligst Sacrament
Periode 1856-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van het Heilig Sacrament is in 1856 gesticht in Parijs (Frankrijk) door de priester Pierre-Julien Eymard (1811-1868). Zij is sinds 1902 in Nederland gevestigd. De congregatie combineerde de aanbidding van het Heilig Sacrament, dat in de kerk permanent werd uitgestald, met apostolaatswerk. De congregatie gaf veel tijdschriften uit, voor priesters, kinderen, misdienaars, kosters en onderwijzers.

 

De missie

Het belangrijkste missiegebied was de Portugese kolonie Moçambique. De paters en broeders werkten hier tot 1972 toen zij door de koloniale regering werden uitgewezen. Na de onafhankelijkheid in 1975 keerden zij weer terug. Daarnaast was er een missie in Brazilië en na 1960 een in Lissabon. In Moçambique hadden zij posten in de hoofdstad Lourenço Marques (thans Maputo genaamd), Namaacha en Sao Paulo de Messano. In Brazilië hadden zijn vestigingen in Fortaleza, Caucaia, Porto Alegre en Estancia Mariante. Men hield zich bezig met zielzorg en opleiding van eigenlandse geestelijkheid . Behalve de vestiging van Nederlandse kloosters in Brazilië en Mozambique zijn er ook Nederlanders actief geweest in buitenlandse kloosters, zoals in Australië, Argentinië en Urundi .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-7, de Pius-almanak 1960/61, 334 en 420 en de website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Organisatie

In 1863 werd de congregatie door paus Pius IX goedgekeurd. In 1931 werd zij in provincies verdeeld; tot dan toe nam het centrale bestuur alle beslissingen. Nederland en Duitsland vormden één provincie, in 1937 werd Nederland een zelfstandige provincie, onder bestuur van een provinciaal met een provinciale raad. De Nederlandse provincie telde in 1960 vier huizen in Nederland en drie huizen in het buitenland, namelijk Mozambique. De vier Nederlandse huizen in Brazilië vormden sinds 1957 een vice-provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome. De Nederlandse rechtspersoon was de Stichting 'Fondation du Saint Sacrement'

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, afkomstig uit: Pius-almanak 1960/61, 332-333 en 420.

Doelstelling

Aan de voortdurende aanbidding van het Allerheiligste en de verspreiding van de Eucharistische devotie namen alle kloosterlingen, dus zowel broeders als paters, in gelijke mate deel (Pius-almanak 1960/61). Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk. Verder behoorde het liefdewerk van het pater Eymard-fonds van de paters van het H. Sacrament daartoe (Willemsen P07).

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Mozambique
 • Aartsbisdom Maputo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland 1902-2002 : een bijdrage tot hun geschiedenis / Ger van Dam
Auteur
 • Gerardus Jacobus van Dam (1932-)
Paginering
 • 118 p
Uitgever
 • Nijmegen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland : beleving van de eucharistie in de tijd
Paginering
 • 107 p
Uitgever
 • Nijmegen : Provincialaat van de Congregatie van het Heilig Sacrament
Jaar van uitgave
 • [2002]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • De Eucharistie: ‘bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven’. [doctoraalscriptie UvT]
Auteur
 • Oortmerssen, Ben van
Paginering
 • 177
Uitgever
 • Schoorl:
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Geschiedenis van de Congregatie van de Paters van het Allerheiligste SacramentSSS 100
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • Nijmegen-Brakkenstein : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1956]

Titel
 • De Congregatie van het Allerheiligste Sacrament
Paginering
 • 20 p
Uitgever
 • Brakkenstein, Nijmegen : Klooster van het Allerh. Sacrament
Jaar van uitgave
 • imprimatur 1908


Periodieken
Titel
 • God met Ons in het Allerheiligste Sacrament. Eucharistisch Volkstijdschrift.
Jaar van uitgave
 • omstreeks 1956

Titel
 • SS. Eucharistia : maandelijksch orgaan der Vereeniging van de Priesters der AanbiddingSanctissima EucharistiaSsma EucharistiaEucharistia
Paginering
 • Jrg. 1 (1904/05) - jrg. 60 (1968)
Uitgever
 • Baarle-Nassau [etc.] : Vereeniging van de Priesters der Aanbidding [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1904-1968

Titel
 • Jeugd
Jaar van uitgave
 • omstr 1960

Titel
 • Serviam : tijdschrift voor misdienaars en jeugdige koorzangers
Paginering
 • 1 (1948-49) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Paters van het Allerheiligste Sacrament
Jaar van uitgave
 • 1948-...
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

51

440

441

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het bestuursarchief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De andere delen zijn nog in eigen beheer. Het archief is zeer goed bewaard en goed ontsloten door middel van een inventaris die op de website van het bovengenoemde Centrum geraadpleegd kan worden. Het archief bestaat uit de volgende delen: geschiedenis, oprichting, regels en constituties, spiritualiteit, bestuur en beleid, werkgroepen, commissies en dergelijke organisaties, interne contacten (ondere andere met het generalaat), contacten met andere provincies en regio's, stukken over leden, jubilea en gedenkdagen, beheer van eigendommen en financiën, huizen in en buiten Nederland, missie, tijdschriften, verwante congregaties en lekenorganisaties. De rubriek Mozambique telt meer dan 100 inventarisnummers. Opvallend zijn de vele dodenlijsten en de registers met gegevens over personen die de periode 1856-1970 bestrijken. De stukken over Mozambique zijn voor een groot deel in het Portugees, met name de correspondentie met kerkelijke autoriteiten. Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha en wellicht nog delen bij de Congregatie van het Heilig Sacrament, Nijmegen?
Periode archief 1902-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming nodig van het bestuur van de congregatie. Deze toestemming dient te worden aangevraagd via het Erfgoedcentrum.

Omvang 20 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P06a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

241-244. Stukken over de missie in Brazilië, 1951-1998

 

608-610, 668-671 en 673. Dodenlijsten, 1856-1967

NB: lijsten van gestorven leden van de congregatie met basale persoonskermerken
.

 

 

986. Vergaderingen van de regionale raad en het regionaal kapittel van Moçambique, 1957-1973

 

969. Plaatselijk gewoonteboek van het huis Santa Ana da Munhana in Loureço Marques (Maputo) met twee dagorden, 1951 en 1957

NB: een gewoontenboek is een huishoudelijk reglement dat de constituties (de regel) aanvult.

 

1518-1519. Geestelijke liederen getiteld 'Oração em Familia') door pater Fonseca vertaald uit het Portugees in een zwarte taal, getiteld 'Mikombelo ya Mwaya', 1985 en 1994.

 

1515-1516, Catechismus door pater Fonseca vertaald in een zwarte lokale taal, getiteld 'Ide e Ensinai', 1991 en 1996.

 

1517. Missaal door pater Fonseca vertaald in een zwarte lokale taal, getiteld 'Dhibuku da Misa ya Tisonto', 2004.

NB: hoewel de voorgaande vijf nummers van na 1960 dateren, zijn zij toch opgenomen omdat zij bij uitstek de culturele interactie betreffen.

 

 


Bewaarplaats Casa Generalizia, via G.B. de Rossi, 46, tel. +39 06 4423 8176

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Websites

www.erfgoedkloosterleven.nl

Bronnen met verslaglegging

jaar- en andere verslagen

 

40, 41 en 44-48 Vragenlijsten over Nederland, aangelegd volgens een formulier, afkomstig van het generalaat die door het provinciaal bestuur moesten worden ingevuld, 1936-1977.

 

244. Lijsten als boven van de stand van zaken in Porto Alegre in Brazilië, 1951-1957

 

951-952. Maandverslagen van het klooster in Loureço Marques, 1950-1960.

 

964. Jaarrapporten over het huis in Lourenço Marques over de period3e 1948-1961.

 

993. Jaarverslagen van de parochie Sante Ana da Munhuana, 1946-1973.

 

1002. Maandverslagen van het huis in Namaacha, 1953-1959.

 

1003. Jaarrapporten van het huis in Namaacha, 1951-1960.

 

1018. Jaarverslagen van de parochie van O.L. Vrouw van Fatima in Namaacha, 1955-1962.

 

1021. Maandverslagen van het huis in Sao Paulo de Messano/Bilene-Macia, 1959-1961.

 

1022. Jaarrapporten van het huis in Sao Paulo de Messano/Bilene-Macia over de periode 1959-1961.

 

 

 

visitaties

 

243. Kanonieke bezoeken aan Porto Alegre en Estancia Mariante, 1953 en 1956.

 

965-968. Kanonieke bezoeken aan Lourenço Marques (Maputo), 1954-1991.

 

1004. Stukken over kanonieke bezoeken aan het huis in Namaacha, 1951-1959.

 

1023. Kaniniek bezoek door provinciaal overste P. Roestenberg aan het huis in Sao Paulo de Messano, 1959

NB: Latijn.

 

 

 

kronieken

 

383. Kroniek geschreven door Frans van den Bosch van gebeurtenissen en de geschiedenis van de paters in Moçambique in de periode 1945-2001.

 

491. Korte kroniek van de geschiedenis van de paters in Moçambique in de periode 1945-2001.

NB: in een noot wordt gemeld dat de kroniek is gebaseerd op de dagboeken van Mumhuana en Namaacha en de kroniek van Sao Paulo de Messano.

 

489. 'Crónica da Missao Sao Paulo de Messano' over de periode 1957-1979, met krantenknipsels, foto's en documenten.

NB: Portugese versie van nr. 720.

 

720. Kroniek van de missie in Sao Paulo de Messano over de periode 1957-1979.

NB: in het Nederlands, vanaf 1967 in het Portugees. 

Archivalie elders

Pater Eymard-Fonds [doorklikmogelijkheid naar format]

Opmerkingen

In 1956 verscheen een speciale uitgave van "God met Ons in het Allerheiligste Sacrament. Eucharistisch Volkstijdschrift, 50(1956), nr. 1-6, p. 1-96. Dit waren jubileumnummers bij het 100-jarig bestaan van de congregatie en het 50-jarig bestaan van het tijdschrift God met Ons in het Allerheiligste Sacrament.

 

 

http://www.blessedsacrament.eu/ [Europees, geen algemene site gevonden; cf ook http://en.ssseu.net/]

ssscuria@pcn.net

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van het Heilig Sacrament is in 1856 gesticht in Parijs (Frankrijk) door de priester Pierre-Julien Eymard (1811-1868). Zij is sinds 1902 in Nederland gevestigd. De congregatie combineerde de aanbidding van het Heilig Sacrament, dat in de kerk permanent werd uitgestald, met apostolaatswerk. De congregatie gaf veel tijdschriften uit, voor priesters, kinderen, misdienaars, kosters en onderwijzers.

 

De missie

Het belangrijkste missiegebied was de Portugese kolonie Moçambique. De paters en broeders werkten hier tot 1972 toen zij door de koloniale regering werden uitgewezen. Na de onafhankelijkheid in 1975 keerden zij weer terug. Daarnaast was er een missie in Brazilië en na 1960 een in Lissabon. In Moçambique hadden zij posten in de hoofdstad Lourenço Marques (thans Maputo genaamd), Namaacha en Sao Paulo de Messano. In Brazilië hadden zijn vestigingen in Fortaleza, Caucaia, Porto Alegre en Estancia Mariante. Men hield zich bezig met zielzorg en opleiding van eigenlandse geestelijkheid . Behalve de vestiging van Nederlandse kloosters in Brazilië en Mozambique zijn er ook Nederlanders actief geweest in buitenlandse kloosters, zoals in Australië, Argentinië en Urundi .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-7, de Pius-almanak 1960/61, 334 en 420 en de website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Organisatie

In 1863 werd de congregatie door paus Pius IX goedgekeurd. In 1931 werd zij in provincies verdeeld; tot dan toe nam het centrale bestuur alle beslissingen. Nederland en Duitsland vormden één provincie, in 1937 werd Nederland een zelfstandige provincie, onder bestuur van een provinciaal met een provinciale raad. De Nederlandse provincie telde in 1960 vier huizen in Nederland en drie huizen in het buitenland, namelijk Mozambique. De vier Nederlandse huizen in Brazilië vormden sinds 1957 een vice-provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome. De Nederlandse rechtspersoon was de Stichting 'Fondation du Saint Sacrement'

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, afkomstig uit: Pius-almanak 1960/61, 332-333 en 420.

Doelstelling

Aan de voortdurende aanbidding van het Allerheiligste en de verspreiding van de Eucharistische devotie namen alle kloosterlingen, dus zowel broeders als paters, in gelijke mate deel (Pius-almanak 1960/61). Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk. Verder behoorde het liefdewerk van het pater Eymard-fonds van de paters van het H. Sacrament daartoe (Willemsen P07).

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Mozambique
 • Aartsbisdom Maputo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland 1902-2002 : een bijdrage tot hun geschiedenis / Ger van Dam
Auteur
 • Gerardus Jacobus van Dam (1932-)
Paginering
 • 118 p
Uitgever
 • Nijmegen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland : beleving van de eucharistie in de tijd
Paginering
 • 107 p
Uitgever
 • Nijmegen : Provincialaat van de Congregatie van het Heilig Sacrament
Jaar van uitgave
 • [2002]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • De Eucharistie: ‘bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven’. [doctoraalscriptie UvT]
Auteur
 • Oortmerssen, Ben van
Paginering
 • 177
Uitgever
 • Schoorl:
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Geschiedenis van de Congregatie van de Paters van het Allerheiligste SacramentSSS 100
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • Nijmegen-Brakkenstein : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1956]

Titel
 • De Congregatie van het Allerheiligste Sacrament
Paginering
 • 20 p
Uitgever
 • Brakkenstein, Nijmegen : Klooster van het Allerh. Sacrament
Jaar van uitgave
 • imprimatur 1908


Periodieken
Titel
 • God met Ons in het Allerheiligste Sacrament. Eucharistisch Volkstijdschrift.
Jaar van uitgave
 • omstreeks 1956

Titel
 • SS. Eucharistia : maandelijksch orgaan der Vereeniging van de Priesters der AanbiddingSanctissima EucharistiaSsma EucharistiaEucharistia
Paginering
 • Jrg. 1 (1904/05) - jrg. 60 (1968)
Uitgever
 • Baarle-Nassau [etc.] : Vereeniging van de Priesters der Aanbidding [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1904-1968

Titel
 • Jeugd
Jaar van uitgave
 • omstr 1960

Titel
 • Serviam : tijdschrift voor misdienaars en jeugdige koorzangers
Paginering
 • 1 (1948-49) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Paters van het Allerheiligste Sacrament
Jaar van uitgave
 • 1948-...
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

51

440

441

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het bestuursarchief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De andere delen zijn nog in eigen beheer. Het archief is zeer goed bewaard en goed ontsloten door middel van een inventaris die op de website van het bovengenoemde Centrum geraadpleegd kan worden. Het archief bestaat uit de volgende delen: geschiedenis, oprichting, regels en constituties, spiritualiteit, bestuur en beleid, werkgroepen, commissies en dergelijke organisaties, interne contacten (ondere andere met het generalaat), contacten met andere provincies en regio's, stukken over leden, jubilea en gedenkdagen, beheer van eigendommen en financiën, huizen in en buiten Nederland, missie, tijdschriften, verwante congregaties en lekenorganisaties. De rubriek Mozambique telt meer dan 100 inventarisnummers. Opvallend zijn de vele dodenlijsten en de registers met gegevens over personen die de periode 1856-1970 bestrijken. De stukken over Mozambique zijn voor een groot deel in het Portugees, met name de correspondentie met kerkelijke autoriteiten. Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha en wellicht nog delen bij de Congregatie van het Heilig Sacrament, Nijmegen?
Periode archief 1902-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming nodig van het bestuur van de congregatie. Deze toestemming dient te worden aangevraagd via het Erfgoedcentrum.

Omvang 20 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P06a
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

241-244. Stukken over de missie in Brazilië, 1951-1998

 

608-610, 668-671 en 673. Dodenlijsten, 1856-1967

NB: lijsten van gestorven leden van de congregatie met basale persoonskermerken
.

 

 

986. Vergaderingen van de regionale raad en het regionaal kapittel van Moçambique, 1957-1973

 

969. Plaatselijk gewoonteboek van het huis Santa Ana da Munhana in Loureço Marques (Maputo) met twee dagorden, 1951 en 1957

NB: een gewoontenboek is een huishoudelijk reglement dat de constituties (de regel) aanvult.

 

1518-1519. Geestelijke liederen getiteld 'Oração em Familia') door pater Fonseca vertaald uit het Portugees in een zwarte taal, getiteld 'Mikombelo ya Mwaya', 1985 en 1994.

 

1515-1516, Catechismus door pater Fonseca vertaald in een zwarte lokale taal, getiteld 'Ide e Ensinai', 1991 en 1996.

 

1517. Missaal door pater Fonseca vertaald in een zwarte lokale taal, getiteld 'Dhibuku da Misa ya Tisonto', 2004.

NB: hoewel de voorgaande vijf nummers van na 1960 dateren, zijn zij toch opgenomen omdat zij bij uitstek de culturele interactie betreffen.

 

 


Bewaarplaats Casa Generalizia, via G.B. de Rossi, 46, tel. +39 06 4423 8176

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Websites

www.erfgoedkloosterleven.nl

Bronnen met verslaglegging

jaar- en andere verslagen

 

40, 41 en 44-48 Vragenlijsten over Nederland, aangelegd volgens een formulier, afkomstig van het generalaat die door het provinciaal bestuur moesten worden ingevuld, 1936-1977.

 

244. Lijsten als boven van de stand van zaken in Porto Alegre in Brazilië, 1951-1957

 

951-952. Maandverslagen van het klooster in Loureço Marques, 1950-1960.

 

964. Jaarrapporten over het huis in Lourenço Marques over de period3e 1948-1961.

 

993. Jaarverslagen van de parochie Sante Ana da Munhuana, 1946-1973.

 

1002. Maandverslagen van het huis in Namaacha, 1953-1959.

 

1003. Jaarrapporten van het huis in Namaacha, 1951-1960.

 

1018. Jaarverslagen van de parochie van O.L. Vrouw van Fatima in Namaacha, 1955-1962.

 

1021. Maandverslagen van het huis in Sao Paulo de Messano/Bilene-Macia, 1959-1961.

 

1022. Jaarrapporten van het huis in Sao Paulo de Messano/Bilene-Macia over de periode 1959-1961.

 

 

 

visitaties

 

243. Kanonieke bezoeken aan Porto Alegre en Estancia Mariante, 1953 en 1956.

 

965-968. Kanonieke bezoeken aan Lourenço Marques (Maputo), 1954-1991.

 

1004. Stukken over kanonieke bezoeken aan het huis in Namaacha, 1951-1959.

 

1023. Kaniniek bezoek door provinciaal overste P. Roestenberg aan het huis in Sao Paulo de Messano, 1959

NB: Latijn.

 

 

 

kronieken

 

383. Kroniek geschreven door Frans van den Bosch van gebeurtenissen en de geschiedenis van de paters in Moçambique in de periode 1945-2001.

 

491. Korte kroniek van de geschiedenis van de paters in Moçambique in de periode 1945-2001.

NB: in een noot wordt gemeld dat de kroniek is gebaseerd op de dagboeken van Mumhuana en Namaacha en de kroniek van Sao Paulo de Messano.

 

489. 'Crónica da Missao Sao Paulo de Messano' over de periode 1957-1979, met krantenknipsels, foto's en documenten.

NB: Portugese versie van nr. 720.

 

720. Kroniek van de missie in Sao Paulo de Messano over de periode 1957-1979.

NB: in het Nederlands, vanaf 1967 in het Portugees. 

Archivalie elders

Pater Eymard-Fonds [doorklikmogelijkheid naar format]

Opmerkingen

In 1956 verscheen een speciale uitgave van "God met Ons in het Allerheiligste Sacrament. Eucharistisch Volkstijdschrift, 50(1956), nr. 1-6, p. 1-96. Dit waren jubileumnummers bij het 100-jarig bestaan van de congregatie en het 50-jarig bestaan van het tijdschrift God met Ons in het Allerheiligste Sacrament.

 

 

http://www.blessedsacrament.eu/ [Europees, geen algemene site gevonden; cf ook http://en.ssseu.net/]

ssscuria@pcn.net