Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Paters van de HH Harten (SSCC)

Naam Paters van de HH Harten (SSCC)
Naamsvarianten
 • Congregatio Sacrorum Cordium (sscc)
 • Congregatie van de Paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria en de Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament des Altaars
 • Congregatie van Picpus
 • Picpus-paters
 • Paters van de H.H. Harten van Jezus en Maria en van de Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars
 • Congregatio Sacrorum Cordium Jesut Mariae (SSCC)
 • Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae necnon et Adorationes perpetua Sanctissimi Sacramenti Altaris (SSCC)
 • Congregatie van de Paters van de H.H. Harten van Jezus en Maria en van de Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars
 • SS.CC.
Periode 1800-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Paters van de HH Harten is gesticht in 1800 in Parijs door een man en een vrouw, Marie-Joseph Coudrin (1768-1837) en Henriette Aymer de la Chevalerie als voortzetting van een broederschap van de Heilige Harten in Poitiers. Samen stichtten zij ook de vrouwelijke tegenhanger, de congregatie van de Zusters der Heilige Harten. Het eerste huis in Nederland werd in 1896 in Grave (provincie Noord-Brabant) gesticht, terwijl er toen al een in 1893 geopend college voor Duitse priesterstudenten bestond in Simpelveld . Tijdens de Eerste Wereldoorlog weken de in België gevestigde opleidingen en het noviciaat uit naar Nederland. Er werd door het generaal bestuur verwacht dat Nederland zich zou richten op Zuid-Amerika en voor dat werelddeel ook roepingen zou kweken. De inkomsten uit middelbare scholen in de missie zouden de opleidingshuizen in Nederland moeten financieren .

 

De missie

Vóór de oprichting van de Nederlandse provincie in 1923 werden Nederlandse missionarissen vanuit Parijs uitgestuurd. De Nederlandse provincie missioneerde over de hele wereld met zwaartepunten in Ned. Indië/Indonesië (sinds 1923), Brazilië (sinds 1925) en Oceanië. De Nederlandse provincie had ook huizen in Portugal en Engeland, van waaruit missiewerk werd bedreven. 

 

Ned. Indië

In 1924 vertrok een delegatie van de Nederlandse provincie onder leiding van de provinciaal-overste naar Rome om de mogelijkheden voor missies in Latijns-Amerika en Nederlands-Indië te bespreken. In Nederlands-Indië werden Bangka, Billiton en de Riau-archipel aan de provincie toegewezen. In 1923 werd de apostolische prefectuur van Pangkalpinang opgericht als afsplitsing van de apostolische prefectuur van Sumatra. Deze omvatte de eilanden Bangka en Billiton en de Riau-archipel. In 1951 werd de prefectuur verheven tot het vicariaat Pangkalpinan. Bij aanvang van de missie ontmoetten de missionarissen een bevolking die in meerderheid bestond uit islamieten en Chinezen. De paters gebruikten het onderwijs als middel om contact te krijgen met de bevolking. Zij kregen daarbij de onmisbare hulp van de Zusters van het Goddelijk Kind (Amsterdam) en de Broeders van Dongen. De paters missioneerden voornamelijk onder de Chinezen. In financieel opzicht was deze missie niet interessant.

 

Brazilië

Verschillende contacten, waaronder met de Redemptorist Tiago Boomaars en de abt-generaal van de Norbertijnen in Rome, attendeerden de congregatie op Brazilië. De Nederlandse provincie ging in op een uitnodiging van de Braziliaanse bisschop van Uberaba, Antônio de Almeida Lustosa om in de staat Minas Gerais te komen werken. Na een verkenningsreis van de provinciaal overste werd gekozen voor de bedevaartsplaats Agua Suja. De paters, die hier begonnen in 1925, hielden zich voornamelijk bezig met het toedienen van de sacramenten aan pelgrims, maar zij ontplooiden ook tal van andere activiteiten, waaronder in andere staties en in het onderwijs. In de jaren dertig breidden de Nederlanders hun werkzaamheden naar Rio de Janeiro uit. Vanaf 1935 werden ook nieuwe posten in de staat São Paulo aanvaard. Rondom São Paulo ontwikkelden de Nederlandse paters allerlei activiteiten, zoals een eigen kleinseminarie en een jeugdstad voor weeskinderen. Eind jaren veertig kregen de paters ook een parochie toegewezen in de stad zelf. Zij richtten er een zogenaamde Arbeiderscirkel (Circulo Operário) waarin diverse vormen van apostolaat voor arbeiders waren ondergebracht. De paters deden daar, wat toen nog niet gebruikelijk was, veel aan maatschappelijk werk en scholing. In de jaren vijftig ging de congregatie aan de slag in Zuid-Brazilië (staat Santa Catarina), waar zij onder een bevolking werkte van oorspronkelijk Europese afkomst. De verwachte roepingen bleven echter uit.

Een specialiteit van de congregatie was het zogenaamde intronisatiewerk, waarbij parochies en later huisgezinnen toegewijd werden aan het H. Hart. Een Nederlandse confrater werd in 1932 door de generaal-overste benoemd tot nationaal directeur van het intronisatiewerk in Brazilië. Vanaf de jaren veertig richtte dit werk zich op gezinnen. Leken deden het voorbereidende werk, op een centrale plaats in het huis werd een heilighartbeeld geplaatst, en een pater wijdde het officieel in.

 

Oceanië

Vanaf 1826 en nog in 1960 waren de paters actief op de Cookeilanden. Hawaii volgde in 1829 en ook hier bleven de Nederlanders lang actief. Pater Damiaan de Veuster werd bekend vanwege zijn werk onder melaatsen op het eiland Molokai.  

 

Overige gebieden

Vanaf 1922 en nog in 1960 waren de paters actief in het bisdom Beira in Mozambique. Andere gebieden waar Nederlandse missionarissen werkten waren: de Ver. Staten, Belgisch Congo, Tanzania (vanaf 1957), Colombia, Singapore, Chili, China en Nieuw-Zeeland.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 38-39, Willemsen, I, par. 1-29, Pius-almanak 1960/61, 311, 405-406 en 477-478, Derix. Brengers van de boodschap, 270, Lamers, 'Ik leerde'.

 

 

Organisatie

De congregatie

De congregatie kende zowel een mannelijke als een vrouwelijke tak. De hier behandelde mannelijke tak had paters en broeders. Pauselijke goedkeuring verkreeg de congregatie in 1817. Het generalaat bevindt zich sinds 1953 in Rome. De algemeen-overste werd voor het leven gekozen. In 1898 werd de congregatie opgedeeld in drie provincies, een Belgische, Franse en een Spaans-Amerikaanse. Nederland behoorde tot de Belgische provincie. Na een opleiding op het kleinseminarie in Grave konden Nederlandse leerlingen in België het noviciaat volgen en verder studeren. Sedert 1923 is er een Nederlandse provincie. Het moederhuis staat in Bavel (gemeente Breda). De Nederlandse burgerlijk rechtspersoon was de Damianusstichting.

 

De missie

De missie in Brazilië stond aanvankelijk onder bestuur van de Nederlandse provincie, maar in 1932 werd er een plaatsvervangend provinciaal, een zogenaamde proprovinciaal, benoemd. Toen in 1934 een vestiging in Rio de Janeiro tot stand kwam was dit de ideale plaats van waaruit de provincie in wording kon worden bestuurd en waar nieuwelingen uit Nederland konden worden opgevangen. De Tweede Wereldoorlog maakte contact tussen Brazilië en de Nederlandse provincie schaars en de Braziliaanse missie emancipeerde zich. De wens van de Nederlandse paters in 1949 om een eigen provincie te worden werd nog datzelfde jaar door het generaal bestuur gehonoreerd.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 311

 

 

Algemeen oversten

 

Maria Jozef Coudrin 1800-1837

Raphaël Bonamie 1837-1853

Euthymius Rouchouze 1853-1869

Marcellinus Bousquet 1870-1911

Flavianus Prat 1912-1938

Jean du Coeur de Jésus d'Elbée 1938-1958

Henri Systermans 1958-1970

 


Provinciaal oversten Nederland

 

Norbertus Poelman 1923-1939

Maria Jozef Bisschop 1939-1958

Lucas Brinkhoff 1958-1964

 

 

Provinciaal oversten Indonesië

(proprovincie van Nederland 1959, viceprovincie 1966)

 

Engelmund Tromp 1959-1965

 

 

Provinciaal oversten Brazilië

(gesticht vanuit Nederland; proprovincie 1932, 1949 provincie; NB: er was ook een Braziliaanse provincie die was gesticht vanuit Spanje)

 

Egidio van den Boogaart 1932-1947

Canísio Raedts 1947-1949

Norbertus Poelman 1949-1954

Geraldo Thiessen 1954-1965

 

 

 

 

 

Doelstelling

De congregatie had zich tot doel gesteld in een geest van opoffering en eerherstel de devotie tot de heilige Harten van Jezus en Maria na te beoefenen én verspreiden. In de naleving van de vier leertijden van Christus streefden zij naar onderwijs, eeuwigdurende aanbidding van het H. Sacrament, pastoraal werk en missiewerk, volksmissies en intronisatiewerk en ten slotte naleving van het gekruisigd leven van Christus door versterving. Voor het liefdewerk was er De Penning der Damianus Stichting.

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Voorloper
 • Broederschap der HH Harten (-1800)
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Cook Eilanden
 • Aartsbisdom Suva, Fiji
 • Bisdom Rarotonga, Cookeilanden
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Paters van de Heilige Harten Bavel, 1916-2006 / red. Kees Leijten, Ad Mol ; m.m.v. Toon van Arendonk ... [et al.]
Auteur
 • C.J.M. Leijten ; Ad Mol ; Toon van Arendonk
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Nieuw-Ginneken : Heemkundekring Paulus van Daesdonck
Jaar van uitgave
 • 2006

Titel
 • Kroniek van honderd jaar dienstbaarheid (1896-1996) : de Nederlandse Provincie van de Congregatie der Heilige Harten / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XIII, 218 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De katholieke missie van de Cookeilanden, 1894-1994 : het verhaal van de missionarissen / Cor Rademaker ; [vert. en bew. uit het Engels door de auteur]
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XI, 138 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige HartenBreda : Missiecentrum Pater Damiaan [distr.]
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Geroepen om te dienen : de Congregatie van de Heilige Harten (1800-1987) / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XII, 390 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • De geschiedenis van de Nederlandse provincie van de Congregatie der Heilige Harten 1923-1983. [verschijnt in katernen]
Uitgever
 • Bavel:
Jaar van uitgave
 • 1983-

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Periodieken
Titel
 • De vriend der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1910-1942

Titel
 • Wereldapostolaat : maandschrift voor Algemeene Missie-Actie
Paginering
 • 1 (1919/20) - ...
Uitgever
 • Ginneken : Nieuwe Ypelaar
Jaar van uitgave
 • 1919-...

Titel
 • De liefdekoning : tijdschrift voor intronisatie en gezinsaktie
Paginering
 • 1 (1920) - ...
Uitgever
 • Leuven : Paters der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1920-...

Titel
 • De Zelateur : geïllustreerd missieblaadje voor de jeugdDe Zelateur van het Liefdewerk De Penning der Damianus-Stichting
Uitgever
 • Grave : Paters der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1920-194X

Titel
 • Pater Damiaan : missietijdschrift voor jongens en meisjes
Paginering
 • 28 (1946) - 49 (1967)
Uitgever
 • St. Oedenrode : Paters der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1946-1967

Titel
 • Inter nos : mededelingen van de Nederlandse Provincie van de Kongregatie der H.H. Harten
Paginering
 • 1 (1948-49) - ...
Uitgever
 • Bavel : Kongregatie der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1948-...

Titel
 • Inter nos wetenschappelijk
Jaar van uitgave
 • 1962-1965

Titel
 • Rotonde : nieuwsbulletin voor de familieleden, vrienden en kennissen van de Paters en Broeders van de Congregatie van de H.H. Harten
Paginering
 • Jrg. 1(1965) - ...
Uitgever
 • Bavel : Congregatie van de H.H. Harten van Jezus en Maria en van de eeuwigdurende aanbidding van het allerheiligst Sacrament des Altaars
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Onze moedersOnze moeders dragen de toekomst
Paginering
 • Jrg. 1 (1934) - ...
Uitgever
 • Ginneken : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1934-...

Titel
 • Maandblad van het gezinsapostolaat "Cor Domini" / Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria en voor de eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament des Altaars
Paginering
 • Jrg.41 (1963) - jrg.46 (1967)
Uitgever
 • Bavel : Paters der HH.Harten
Jaar van uitgave
 • 1963-1967
Interviews

25 interviews, en wel de nrs.:

21

30

64

81

94

106

126

131

291

355

366

379

545

551

567

612

629

666

689

789-791

794

819

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de provincie Nederland is zeer goed bewaard en goed ontsloten. Stukken van vóor de oprichting van de Nederlandse provincie in 1923 ontbreken. Zeer veel dossiers betreffen individuele leden van de congregatie, meestal paters maar ook enige broeders. Deze dossiers bevatten persoonlijke papieren en waarschijnlijk ook brieven die vanuit de missie naar Nederland geschreven zijn. Het archief lag jarenlang in het klooster in Bavel. Pater Cor Rademaker ss. cc , vanaf 1981 provinciaal overste, heeft het geordend en beschreven, waarbij hij werd geassisteerd door onder andere zuster Adrie van der Velden ss.cc. In september 2007 is het archief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, St. Agatha
Periode archief 1896-1990
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (ENK, Inleiding AR-P036, www.erfgoedkloosterleven.nl 22-6-2010).

Omvang 50 m; 1705 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Rademaker ss.cc, Cor; Winkel, Phill te, AR-P036 Archiefinventaris Paters van de HH. Harten
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

Algemeen

 

174-178. Notulen van de provinciale raad, 1923-1961.

5 delen

 

93-95. Ledenlijsten met gegevens van geprofesten, 1800-1991

3 omslagen

Intredenummers 1-5577. In het Nederlands en Frans. Betreft vermoedelijk de hele congregatie

 

97-99. Lijsten van Nederlandse leden, 1984

Intredenummers 529 - 5232

 

369-374. Diverse lijsten van leden

 

3233-3235.  Lijsten van geprofeste confraters, 1800-1984

3 omslagen

 

 

Ned. Indië/Indonesië

 

1877. Aantekeningen van Remigius van Hoof over de missie in Indonesië, getiteld 'Archief Banka en Billiton', z.j.

1 omslag

 

1878-1880. Geschiedenis van de parochie Sonegeilian, 1853-1973

3 delen

 

1881. Kroniek van het werk in Indonesië door p. E. Tromp, periode 1922-1952.

1 omslag

 

1882. Kroniek van de parochie Pangkalpinang door p. Isfridus, 1950.

1 omslag

 

1884. Geschiedenis van de missie in het bisdom Pankalpinang, getiteld 'Metr het oog op de toekomst', z.j.

1 omslag

 

1891. 'De geschiedenis van de missie in Bangka en Billiton' door E. Tromp, 1950.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

1929-1931. Geschiedenis van de missie in Brazilië, 1921-1990.

 

 

3007. 'Grepen uit het missieleven in Brazilië van Amandus van Berkel' door p. Constantius Bokeloh, 1946.

1 omslag

 

 

 

Cook Eilanden

 

'Résumé de l'histoire de la Mission des Iles Cook' door p. Amerigo Cools, 1982.

NB: in het Frans

 

 

1952. 'GEschiedenis van de missie op de Cook Eilanden 1894-1940' door p. C. Rademaker, in het Engels vertaald door p. Emmen, z.j.

NB: in het Engels

 

 

Audio-visueel materiaal

In de persoonsdossiers bevinden zich foto's.


Bewaarplaats Generalaat, Congregazione dei Sacri Cuori, Via Rivarone 85 - 00166 ROMA, tel. 06-66.17.931
Bronnen met verslaglegging

Verslagen

 

1852. Vijfjaarlijkse verslagen gericht aan Rome uit Pankalpinang, 1952-1982.

 

 

Dagboeken

NB: de talrijke persoonsdossiers kúnnen nog meer dagboeken en memoires bevatten.

 

2495. P. Borromeus Mooy, 1940-1945

 

2982-2983.  Memoires van pater Alfred Elfrink, ca. 1984

2 omslagen

 

 

 

Archivalie elders

Koninklijk Instituut Taal-, Land-, en Volkenkunde, Leiden

In de bibliotheek van het KITLV bevindt zich de Collectie Paters der Heilige Harten te Bavel, 1929-1953; Een verzameling stukken over de missie van de Paters der Heilige Harten in Azië en de Pacific, en een stuk over de bekendste confrater Pater Damiaan, Apostel der melaatsen te Molokai.

 

ENK

In het archief van de Zusters van de HH HArten bevinden zich stukken over Damiaan de Veuster:

AR-Z143 Archiefinventaris Zusters van de HH. Harten

13 Publicaties en documentatie

Notities en andere historische stukken over Pater Damiaan De Veuster ss.cc

323  3 omslagen

324  3 omslagen

325  3 omslagen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: www.ssccpicpus.com

e-mail: secgen@ssccpicpus.com

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Paters van de HH Harten is gesticht in 1800 in Parijs door een man en een vrouw, Marie-Joseph Coudrin (1768-1837) en Henriette Aymer de la Chevalerie als voortzetting van een broederschap van de Heilige Harten in Poitiers. Samen stichtten zij ook de vrouwelijke tegenhanger, de congregatie van de Zusters der Heilige Harten. Het eerste huis in Nederland werd in 1896 in Grave (provincie Noord-Brabant) gesticht, terwijl er toen al een in 1893 geopend college voor Duitse priesterstudenten bestond in Simpelveld . Tijdens de Eerste Wereldoorlog weken de in België gevestigde opleidingen en het noviciaat uit naar Nederland. Er werd door het generaal bestuur verwacht dat Nederland zich zou richten op Zuid-Amerika en voor dat werelddeel ook roepingen zou kweken. De inkomsten uit middelbare scholen in de missie zouden de opleidingshuizen in Nederland moeten financieren .

 

De missie

Vóór de oprichting van de Nederlandse provincie in 1923 werden Nederlandse missionarissen vanuit Parijs uitgestuurd. De Nederlandse provincie missioneerde over de hele wereld met zwaartepunten in Ned. Indië/Indonesië (sinds 1923), Brazilië (sinds 1925) en Oceanië. De Nederlandse provincie had ook huizen in Portugal en Engeland, van waaruit missiewerk werd bedreven. 

 

Ned. Indië

In 1924 vertrok een delegatie van de Nederlandse provincie onder leiding van de provinciaal-overste naar Rome om de mogelijkheden voor missies in Latijns-Amerika en Nederlands-Indië te bespreken. In Nederlands-Indië werden Bangka, Billiton en de Riau-archipel aan de provincie toegewezen. In 1923 werd de apostolische prefectuur van Pangkalpinang opgericht als afsplitsing van de apostolische prefectuur van Sumatra. Deze omvatte de eilanden Bangka en Billiton en de Riau-archipel. In 1951 werd de prefectuur verheven tot het vicariaat Pangkalpinan. Bij aanvang van de missie ontmoetten de missionarissen een bevolking die in meerderheid bestond uit islamieten en Chinezen. De paters gebruikten het onderwijs als middel om contact te krijgen met de bevolking. Zij kregen daarbij de onmisbare hulp van de Zusters van het Goddelijk Kind (Amsterdam) en de Broeders van Dongen. De paters missioneerden voornamelijk onder de Chinezen. In financieel opzicht was deze missie niet interessant.

 

Brazilië

Verschillende contacten, waaronder met de Redemptorist Tiago Boomaars en de abt-generaal van de Norbertijnen in Rome, attendeerden de congregatie op Brazilië. De Nederlandse provincie ging in op een uitnodiging van de Braziliaanse bisschop van Uberaba, Antônio de Almeida Lustosa om in de staat Minas Gerais te komen werken. Na een verkenningsreis van de provinciaal overste werd gekozen voor de bedevaartsplaats Agua Suja. De paters, die hier begonnen in 1925, hielden zich voornamelijk bezig met het toedienen van de sacramenten aan pelgrims, maar zij ontplooiden ook tal van andere activiteiten, waaronder in andere staties en in het onderwijs. In de jaren dertig breidden de Nederlanders hun werkzaamheden naar Rio de Janeiro uit. Vanaf 1935 werden ook nieuwe posten in de staat São Paulo aanvaard. Rondom São Paulo ontwikkelden de Nederlandse paters allerlei activiteiten, zoals een eigen kleinseminarie en een jeugdstad voor weeskinderen. Eind jaren veertig kregen de paters ook een parochie toegewezen in de stad zelf. Zij richtten er een zogenaamde Arbeiderscirkel (Circulo Operário) waarin diverse vormen van apostolaat voor arbeiders waren ondergebracht. De paters deden daar, wat toen nog niet gebruikelijk was, veel aan maatschappelijk werk en scholing. In de jaren vijftig ging de congregatie aan de slag in Zuid-Brazilië (staat Santa Catarina), waar zij onder een bevolking werkte van oorspronkelijk Europese afkomst. De verwachte roepingen bleven echter uit.

Een specialiteit van de congregatie was het zogenaamde intronisatiewerk, waarbij parochies en later huisgezinnen toegewijd werden aan het H. Hart. Een Nederlandse confrater werd in 1932 door de generaal-overste benoemd tot nationaal directeur van het intronisatiewerk in Brazilië. Vanaf de jaren veertig richtte dit werk zich op gezinnen. Leken deden het voorbereidende werk, op een centrale plaats in het huis werd een heilighartbeeld geplaatst, en een pater wijdde het officieel in.

 

Oceanië

Vanaf 1826 en nog in 1960 waren de paters actief op de Cookeilanden. Hawaii volgde in 1829 en ook hier bleven de Nederlanders lang actief. Pater Damiaan de Veuster werd bekend vanwege zijn werk onder melaatsen op het eiland Molokai.  

 

Overige gebieden

Vanaf 1922 en nog in 1960 waren de paters actief in het bisdom Beira in Mozambique. Andere gebieden waar Nederlandse missionarissen werkten waren: de Ver. Staten, Belgisch Congo, Tanzania (vanaf 1957), Colombia, Singapore, Chili, China en Nieuw-Zeeland.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 38-39, Willemsen, I, par. 1-29, Pius-almanak 1960/61, 311, 405-406 en 477-478, Derix. Brengers van de boodschap, 270, Lamers, 'Ik leerde'.

 

 

Organisatie

De congregatie

De congregatie kende zowel een mannelijke als een vrouwelijke tak. De hier behandelde mannelijke tak had paters en broeders. Pauselijke goedkeuring verkreeg de congregatie in 1817. Het generalaat bevindt zich sinds 1953 in Rome. De algemeen-overste werd voor het leven gekozen. In 1898 werd de congregatie opgedeeld in drie provincies, een Belgische, Franse en een Spaans-Amerikaanse. Nederland behoorde tot de Belgische provincie. Na een opleiding op het kleinseminarie in Grave konden Nederlandse leerlingen in België het noviciaat volgen en verder studeren. Sedert 1923 is er een Nederlandse provincie. Het moederhuis staat in Bavel (gemeente Breda). De Nederlandse burgerlijk rechtspersoon was de Damianusstichting.

 

De missie

De missie in Brazilië stond aanvankelijk onder bestuur van de Nederlandse provincie, maar in 1932 werd er een plaatsvervangend provinciaal, een zogenaamde proprovinciaal, benoemd. Toen in 1934 een vestiging in Rio de Janeiro tot stand kwam was dit de ideale plaats van waaruit de provincie in wording kon worden bestuurd en waar nieuwelingen uit Nederland konden worden opgevangen. De Tweede Wereldoorlog maakte contact tussen Brazilië en de Nederlandse provincie schaars en de Braziliaanse missie emancipeerde zich. De wens van de Nederlandse paters in 1949 om een eigen provincie te worden werd nog datzelfde jaar door het generaal bestuur gehonoreerd.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 311

 

 

Algemeen oversten

 

Maria Jozef Coudrin 1800-1837

Raphaël Bonamie 1837-1853

Euthymius Rouchouze 1853-1869

Marcellinus Bousquet 1870-1911

Flavianus Prat 1912-1938

Jean du Coeur de Jésus d'Elbée 1938-1958

Henri Systermans 1958-1970

 


Provinciaal oversten Nederland

 

Norbertus Poelman 1923-1939

Maria Jozef Bisschop 1939-1958

Lucas Brinkhoff 1958-1964

 

 

Provinciaal oversten Indonesië

(proprovincie van Nederland 1959, viceprovincie 1966)

 

Engelmund Tromp 1959-1965

 

 

Provinciaal oversten Brazilië

(gesticht vanuit Nederland; proprovincie 1932, 1949 provincie; NB: er was ook een Braziliaanse provincie die was gesticht vanuit Spanje)

 

Egidio van den Boogaart 1932-1947

Canísio Raedts 1947-1949

Norbertus Poelman 1949-1954

Geraldo Thiessen 1954-1965

 

 

 

 

 

Doelstelling

De congregatie had zich tot doel gesteld in een geest van opoffering en eerherstel de devotie tot de heilige Harten van Jezus en Maria na te beoefenen én verspreiden. In de naleving van de vier leertijden van Christus streefden zij naar onderwijs, eeuwigdurende aanbidding van het H. Sacrament, pastoraal werk en missiewerk, volksmissies en intronisatiewerk en ten slotte naleving van het gekruisigd leven van Christus door versterving. Voor het liefdewerk was er De Penning der Damianus Stichting.

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Voorloper
 • Broederschap der HH Harten (-1800)

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Cook Eilanden
 • Aartsbisdom Suva, Fiji
 • Bisdom Rarotonga, Cookeilanden

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Paters van de Heilige Harten Bavel, 1916-2006 / red. Kees Leijten, Ad Mol ; m.m.v. Toon van Arendonk ... [et al.]
Auteur
 • C.J.M. Leijten ; Ad Mol ; Toon van Arendonk
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Nieuw-Ginneken : Heemkundekring Paulus van Daesdonck
Jaar van uitgave
 • 2006

Titel
 • Kroniek van honderd jaar dienstbaarheid (1896-1996) : de Nederlandse Provincie van de Congregatie der Heilige Harten / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XIII, 218 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De katholieke missie van de Cookeilanden, 1894-1994 : het verhaal van de missionarissen / Cor Rademaker ; [vert. en bew. uit het Engels door de auteur]
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XI, 138 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige HartenBreda : Missiecentrum Pater Damiaan [distr.]
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Geroepen om te dienen : de Congregatie van de Heilige Harten (1800-1987) / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XII, 390 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • De geschiedenis van de Nederlandse provincie van de Congregatie der Heilige Harten 1923-1983. [verschijnt in katernen]
Uitgever
 • Bavel:
Jaar van uitgave
 • 1983-

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Periodieken
Titel
 • De vriend der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1910-1942

Titel
 • Wereldapostolaat : maandschrift voor Algemeene Missie-Actie
Paginering
 • 1 (1919/20) - ...
Uitgever
 • Ginneken : Nieuwe Ypelaar
Jaar van uitgave
 • 1919-...

Titel
 • De liefdekoning : tijdschrift voor intronisatie en gezinsaktie
Paginering
 • 1 (1920) - ...
Uitgever
 • Leuven : Paters der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1920-...

Titel
 • De Zelateur : geïllustreerd missieblaadje voor de jeugdDe Zelateur van het Liefdewerk De Penning der Damianus-Stichting
Uitgever
 • Grave : Paters der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1920-194X

Titel
 • Pater Damiaan : missietijdschrift voor jongens en meisjes
Paginering
 • 28 (1946) - 49 (1967)
Uitgever
 • St. Oedenrode : Paters der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1946-1967

Titel
 • Inter nos : mededelingen van de Nederlandse Provincie van de Kongregatie der H.H. Harten
Paginering
 • 1 (1948-49) - ...
Uitgever
 • Bavel : Kongregatie der H.H. Harten
Jaar van uitgave
 • 1948-...

Titel
 • Inter nos wetenschappelijk
Jaar van uitgave
 • 1962-1965

Titel
 • Rotonde : nieuwsbulletin voor de familieleden, vrienden en kennissen van de Paters en Broeders van de Congregatie van de H.H. Harten
Paginering
 • Jrg. 1(1965) - ...
Uitgever
 • Bavel : Congregatie van de H.H. Harten van Jezus en Maria en van de eeuwigdurende aanbidding van het allerheiligst Sacrament des Altaars
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Onze moedersOnze moeders dragen de toekomst
Paginering
 • Jrg. 1 (1934) - ...
Uitgever
 • Ginneken : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1934-...

Titel
 • Maandblad van het gezinsapostolaat "Cor Domini" / Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria en voor de eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament des Altaars
Paginering
 • Jrg.41 (1963) - jrg.46 (1967)
Uitgever
 • Bavel : Paters der HH.Harten
Jaar van uitgave
 • 1963-1967
Interviews

25 interviews, en wel de nrs.:

21

30

64

81

94

106

126

131

291

355

366

379

545

551

567

612

629

666

689

789-791

794

819


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de provincie Nederland is zeer goed bewaard en goed ontsloten. Stukken van vóor de oprichting van de Nederlandse provincie in 1923 ontbreken. Zeer veel dossiers betreffen individuele leden van de congregatie, meestal paters maar ook enige broeders. Deze dossiers bevatten persoonlijke papieren en waarschijnlijk ook brieven die vanuit de missie naar Nederland geschreven zijn. Het archief lag jarenlang in het klooster in Bavel. Pater Cor Rademaker ss. cc , vanaf 1981 provinciaal overste, heeft het geordend en beschreven, waarbij hij werd geassisteerd door onder andere zuster Adrie van der Velden ss.cc. In september 2007 is het archief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, St. Agatha
Periode archief 1896-1990
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (ENK, Inleiding AR-P036, www.erfgoedkloosterleven.nl 22-6-2010).

Omvang 50 m; 1705 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Rademaker ss.cc, Cor; Winkel, Phill te, AR-P036 Archiefinventaris Paters van de HH. Harten
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

Algemeen

 

174-178. Notulen van de provinciale raad, 1923-1961.

5 delen

 

93-95. Ledenlijsten met gegevens van geprofesten, 1800-1991

3 omslagen

Intredenummers 1-5577. In het Nederlands en Frans. Betreft vermoedelijk de hele congregatie

 

97-99. Lijsten van Nederlandse leden, 1984

Intredenummers 529 - 5232

 

369-374. Diverse lijsten van leden

 

3233-3235.  Lijsten van geprofeste confraters, 1800-1984

3 omslagen

 

 

Ned. Indië/Indonesië

 

1877. Aantekeningen van Remigius van Hoof over de missie in Indonesië, getiteld 'Archief Banka en Billiton', z.j.

1 omslag

 

1878-1880. Geschiedenis van de parochie Sonegeilian, 1853-1973

3 delen

 

1881. Kroniek van het werk in Indonesië door p. E. Tromp, periode 1922-1952.

1 omslag

 

1882. Kroniek van de parochie Pangkalpinang door p. Isfridus, 1950.

1 omslag

 

1884. Geschiedenis van de missie in het bisdom Pankalpinang, getiteld 'Metr het oog op de toekomst', z.j.

1 omslag

 

1891. 'De geschiedenis van de missie in Bangka en Billiton' door E. Tromp, 1950.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

1929-1931. Geschiedenis van de missie in Brazilië, 1921-1990.

 

 

3007. 'Grepen uit het missieleven in Brazilië van Amandus van Berkel' door p. Constantius Bokeloh, 1946.

1 omslag

 

 

 

Cook Eilanden

 

'Résumé de l'histoire de la Mission des Iles Cook' door p. Amerigo Cools, 1982.

NB: in het Frans

 

 

1952. 'GEschiedenis van de missie op de Cook Eilanden 1894-1940' door p. C. Rademaker, in het Engels vertaald door p. Emmen, z.j.

NB: in het Engels

 

 

Audio-visueel materiaal

In de persoonsdossiers bevinden zich foto's.


Bewaarplaats Generalaat, Congregazione dei Sacri Cuori, Via Rivarone 85 - 00166 ROMA, tel. 06-66.17.931
Bronnen met verslaglegging

Verslagen

 

1852. Vijfjaarlijkse verslagen gericht aan Rome uit Pankalpinang, 1952-1982.

 

 

Dagboeken

NB: de talrijke persoonsdossiers kúnnen nog meer dagboeken en memoires bevatten.

 

2495. P. Borromeus Mooy, 1940-1945

 

2982-2983.  Memoires van pater Alfred Elfrink, ca. 1984

2 omslagen

 

 

 

Archivalie elders

Koninklijk Instituut Taal-, Land-, en Volkenkunde, Leiden

In de bibliotheek van het KITLV bevindt zich de Collectie Paters der Heilige Harten te Bavel, 1929-1953; Een verzameling stukken over de missie van de Paters der Heilige Harten in Azië en de Pacific, en een stuk over de bekendste confrater Pater Damiaan, Apostel der melaatsen te Molokai.

 

ENK

In het archief van de Zusters van de HH HArten bevinden zich stukken over Damiaan de Veuster:

AR-Z143 Archiefinventaris Zusters van de HH. Harten

13 Publicaties en documentatie

Notities en andere historische stukken over Pater Damiaan De Veuster ss.cc

323  3 omslagen

324  3 omslagen

325  3 omslagen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: www.ssccpicpus.com

e-mail: secgen@ssccpicpus.com

Informatiewaarde Groot