Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kleine Zusters van de H Jozef

Naam Kleine Zusters van de H Jozef
Naamsvarianten
 • Sint Joseph Congregatie
 • Zusters van Paus Pius IX
 • Kleine Pius-Zusters
 • Kleine Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria
 • Kleine Zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus
 • Kleine Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
 • Kleine Zusters van de H. Joseph, patroon van de kerk
 • Congregatie van de Zusters Franciscanessen Kleine Zusters van de H. Joseph
 • Sorores Minores Sancti Josephi (SMSJ)
 • Kleine Zusters van de H. Jozef Heerlen (SMSJ)
 • Zusters van Heerlen
Periode 1872-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Kleine Zusters van de H. Joseph is gesticht in Heerlen in 1872 door mgr. Petrus Joseph Savelberg (1827-1907). Als kapelaan in Heerlen richtte hij in 1867 een verpleeghuis op, waarvoor hij aanvankelijk leken mobiliseerde en later Pius-zusters. Zij werden later Kleine Zusters van de H Jozef genoemd. Savelberg stichtte ook een gelijknamige congregatie voor broeders. De Kleine Zusters specialiseerden zich in de gezondheidszorg en stichtten in Nederland niet minder dan tien katholieke ziekenhuizen. In 1929 telde de congregatie 45 huizen en 1078 leden. De veel kleinere broedercongregatie had twee huizen en 58 leden. De congregaties hadden geen vestigingen buiten Nederland.

 

De missie

China

Al vanaf de stichting kwamen er aanvragen binnen om missiewerk te aanvaarden, maar vanwege het grote beroep dat in Nederland op de congregatie werd gedaan, kwam daar tot 1922 niets van terecht. Op dringend verzoek van een Franciscaanse missionaris, die in China in Zuid Shanxi werkte en op vakantie in Nederland was, aan rector Driessen en de algemene overste besloot men toch missiewerk te aanvaarden. De zusters werden geholpen door Chinese ongehuwde vrouwen.

 

Ned. Indië

Vanaf 1938 waren er zusters actief in Ned. Indië, op de Molukken en later (1953) in Nieuw-Guinea. Zij werkten daar, evenals als in China, met en op uitnodiging van de Minderbroeders Franciscanen. In tegenstelling tot hun werk in China ging het niet om gezondheidszorg, maar om onderwijs. Zonder ingewerkt te zijn door een in Indië werkzame onderwijscongregaties, iets dat wel in de bedoeling had gelegen, begonnen de vier eerste zusters op het eiland Ternate (Noord-Molukken) met een school. Nadat er na een jaar versterking kwam met twee zusters, openden de zusters ook een naaischool. De belangstelling daarvoor groeide toen de dochter van de sultan zich als leerlinge aanmeldde. Toen de Franciscanen in 1949 dit gebied overdroegen aan de Missionarissen van het H. Hart, bleven de zusters er werken. In Nieuw-Guinea werkten de zusters in het noorden van het eiland, het gebied dat was toegewezen aan de Minderbroeders Franciscanen, in Kokonao en in Enarotali in het onderwijs, ziekenverpleging en internaatswerk.   

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 178-186, Van Woesik, 68, Willemsen, I, par. 2-30, Pius-almanak 1960/61, 366 en 432, en Sloot, Hoe God verscheen.

Organisatie

De stichter was tevens de eerste bestuurder van de congregatie. Zij had in 1932 op drie huizen in Belgisch Limburg na, alleen vestigingen in Nederland, China en Ned. Indië. Het bestuur lag in de handen van een priester-directeur en een algemeen-overste. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

Doelstelling

Het stichtingsdoel van de congregatie was de verzorging van bejaarden en bepaalde groepen hulpbehoevenden zoals wezen, zwakbegaafde kinderen en epileptici. Later werd de doelstelling verruimd naar gezondheidszorg in bredere zin, onderwijs, sociaal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Bisdom Luanfu, Shanxi
 • Bisdom Yungcheng (Xinjiang), Shanxi
 • Aartsbisdom Peking, Hebei
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Dochters van het Oosten : de eerste jaren van de Kleine Zusters van de H. Joseph in China, 1922-1937 / Marjet Derks
Auteur
 • Maria Elisabeth Bernadette Derks (1958-)
In
 • Gaan voor God : ideaal en praktijk van missie in historisch perspectief
Paginering
 • p. 78-98
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Helpen waar niemand helpt : de spiritualiteit van De Congregatie De Kleine Zusters van de H. Joseph / Hein Blommestijn, Bernadette VerheggeDe spiritualiteit van de congregatie de kleine Zusters van de H. Joseph
Auteur
 • H.H. Blommestijn (1943-) ; Bernadette Verhegge
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 1
Paginering
 • 77 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof PersNijmegen : Titus Brandsma Instituut
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Een revolutie in de kloosterwereld : de wordingsgeschiedenis van de negentiende-eeuwse zustercongregatie vanuit een antropologisch perspectief : haar opkomst en ontwikkeling in Limburg
Auteur
 • Patricia Theresia Maria Josephina Romijn
Paginering
 • 162 blz
Uitgever
 • s.l : S.n
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • Savelberg : maandblad der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis, Heerlen
Paginering
 • Jrg. 18 (1965) - ...
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1965-...


Periodieken
Titel
 • Mgr. Savelberg en zijn stichting : maandblad der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis, Heerlen
Paginering
 • Jrg. 1 (1948) - jrg. 17 (1964)
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Jozef
Jaar van uitgave
 • 1948-1964

Titel
 • Savelberg : maandblad der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis, Heerlen
Paginering
 • Jrg. 18 (1965) - ...
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Onder ons : kontaktblad / Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph
Paginering
 • 1 (1961-62) - ...
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph
Jaar van uitgave
 • 1961-...
Interviews

Negen interviews, en wel de nrs.:

80

89

201

362

411

584

595

596

599

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Heerlen. Er wordt gewerkt aan een inventaris door de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het nummer van deze inventaris is A46a). Het archief wordt in de toekomst overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Kleine Zusters van de H Jozef, Heerlen
Openbaarheid beperkt
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A46a
Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Kleine Zusters van de H. Joseph is gesticht in Heerlen in 1872 door mgr. Petrus Joseph Savelberg (1827-1907). Als kapelaan in Heerlen richtte hij in 1867 een verpleeghuis op, waarvoor hij aanvankelijk leken mobiliseerde en later Pius-zusters. Zij werden later Kleine Zusters van de H Jozef genoemd. Savelberg stichtte ook een gelijknamige congregatie voor broeders. De Kleine Zusters specialiseerden zich in de gezondheidszorg en stichtten in Nederland niet minder dan tien katholieke ziekenhuizen. In 1929 telde de congregatie 45 huizen en 1078 leden. De veel kleinere broedercongregatie had twee huizen en 58 leden. De congregaties hadden geen vestigingen buiten Nederland.

 

De missie

China

Al vanaf de stichting kwamen er aanvragen binnen om missiewerk te aanvaarden, maar vanwege het grote beroep dat in Nederland op de congregatie werd gedaan, kwam daar tot 1922 niets van terecht. Op dringend verzoek van een Franciscaanse missionaris, die in China in Zuid Shanxi werkte en op vakantie in Nederland was, aan rector Driessen en de algemene overste besloot men toch missiewerk te aanvaarden. De zusters werden geholpen door Chinese ongehuwde vrouwen.

 

Ned. Indië

Vanaf 1938 waren er zusters actief in Ned. Indië, op de Molukken en later (1953) in Nieuw-Guinea. Zij werkten daar, evenals als in China, met en op uitnodiging van de Minderbroeders Franciscanen. In tegenstelling tot hun werk in China ging het niet om gezondheidszorg, maar om onderwijs. Zonder ingewerkt te zijn door een in Indië werkzame onderwijscongregaties, iets dat wel in de bedoeling had gelegen, begonnen de vier eerste zusters op het eiland Ternate (Noord-Molukken) met een school. Nadat er na een jaar versterking kwam met twee zusters, openden de zusters ook een naaischool. De belangstelling daarvoor groeide toen de dochter van de sultan zich als leerlinge aanmeldde. Toen de Franciscanen in 1949 dit gebied overdroegen aan de Missionarissen van het H. Hart, bleven de zusters er werken. In Nieuw-Guinea werkten de zusters in het noorden van het eiland, het gebied dat was toegewezen aan de Minderbroeders Franciscanen, in Kokonao en in Enarotali in het onderwijs, ziekenverpleging en internaatswerk.   

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 178-186, Van Woesik, 68, Willemsen, I, par. 2-30, Pius-almanak 1960/61, 366 en 432, en Sloot, Hoe God verscheen.

Organisatie

De stichter was tevens de eerste bestuurder van de congregatie. Zij had in 1932 op drie huizen in Belgisch Limburg na, alleen vestigingen in Nederland, China en Ned. Indië. Het bestuur lag in de handen van een priester-directeur en een algemeen-overste. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

Doelstelling

Het stichtingsdoel van de congregatie was de verzorging van bejaarden en bepaalde groepen hulpbehoevenden zoals wezen, zwakbegaafde kinderen en epileptici. Later werd de doelstelling verruimd naar gezondheidszorg in bredere zin, onderwijs, sociaal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Bisdom Luanfu, Shanxi
 • Bisdom Yungcheng (Xinjiang), Shanxi
 • Aartsbisdom Peking, Hebei

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Dochters van het Oosten : de eerste jaren van de Kleine Zusters van de H. Joseph in China, 1922-1937 / Marjet Derks
Auteur
 • Maria Elisabeth Bernadette Derks (1958-)
In
 • Gaan voor God : ideaal en praktijk van missie in historisch perspectief
Paginering
 • p. 78-98
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Helpen waar niemand helpt : de spiritualiteit van De Congregatie De Kleine Zusters van de H. Joseph / Hein Blommestijn, Bernadette VerheggeDe spiritualiteit van de congregatie de kleine Zusters van de H. Joseph
Auteur
 • H.H. Blommestijn (1943-) ; Bernadette Verhegge
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 1
Paginering
 • 77 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof PersNijmegen : Titus Brandsma Instituut
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Een revolutie in de kloosterwereld : de wordingsgeschiedenis van de negentiende-eeuwse zustercongregatie vanuit een antropologisch perspectief : haar opkomst en ontwikkeling in Limburg
Auteur
 • Patricia Theresia Maria Josephina Romijn
Paginering
 • 162 blz
Uitgever
 • s.l : S.n
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • Savelberg : maandblad der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis, Heerlen
Paginering
 • Jrg. 18 (1965) - ...
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1965-...


Periodieken
Titel
 • Mgr. Savelberg en zijn stichting : maandblad der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis, Heerlen
Paginering
 • Jrg. 1 (1948) - jrg. 17 (1964)
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Jozef
Jaar van uitgave
 • 1948-1964

Titel
 • Savelberg : maandblad der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis, Heerlen
Paginering
 • Jrg. 18 (1965) - ...
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Jozef Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Onder ons : kontaktblad / Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph
Paginering
 • 1 (1961-62) - ...
Uitgever
 • Heerlen : Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph
Jaar van uitgave
 • 1961-...
Interviews

Negen interviews, en wel de nrs.:

80

89

201

362

411

584

595

596

599


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Heerlen. Er wordt gewerkt aan een inventaris door de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het nummer van deze inventaris is A46a). Het archief wordt in de toekomst overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Kleine Zusters van de H Jozef, Heerlen
Openbaarheid beperkt
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A46a
Verwijzing naar andere archiefvormers