Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van de H Familie

Naam Franciscanessen van de H Familie
Naamsvarianten
 • Zusters Franciscanessen van de H. Familie
 • Sisters of St. Francis of the Holy Family
 • Amerikaanse Franciscanessen
 • Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de H. Familie
Periode 1857-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van de H. Familie werd gesticht in 1857 in  Eupen (tot 1918 Duitsland, daarna België) door Elisabeth Koch (Moeder Elisabeth van Jezus) (1815-1899). Het moederhuis werd in 1875 verplaatst naar Leuven en zou weer later verplaatst worden naar Mayen (Duitsland). De congregatie vestigde zich in 1884 in Nijmegen. De zusters waren vooral actief in de (wijk)verpleging.In 1935 telde de congregatie in Nederland  42 kloosters en ongeveer 800 leden.

 

De missie

De Nederlandse provincie had een afdeling in Congo tussen 1958 en 1995. Zij droegen in Amadi (Uele) bij aan ziekenverpleging, kraamverpleging en onderwijs.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-19, Pius-almanak 1960/61, 377, bezoekverslag KAN 1996,

Organisatie

De congregatie

In 1932 werd de congregatie in provincies verdeeld, waaronder de Nederlandse provincie. In 1960 bestond de congregatie uit een Belgische, Duitse en Nederlandse provincie. Het provincialaat is sinds 1988 gevestigd in Tilburg, het generalaat in Mayen (Duitsland).

 

De missie

De Nederlandse provincie had tussen 1958-1995 een afdeling in Congo, die nu onder de Duitse provincie valt.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 377 en bezoekverslag KAN 1996,

Doelstelling

Leden van de congregatie legden de geloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid af en streefden naar zelfheiliging door zich in te zetten voor christelijke naastenliefde. Christelijke naastenliefde kwam tot uitdrukking op de gebieden van gezondheidszorg, met name verpleging, en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Congo
 • Aartsbisdom Kinshasa
 • Bisdom Dungu
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar in Nijmegen, 1884-1984 : Franciscanessen van de H. FamilieFranciscanessen van de Heilige Familie
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Nijmegen : Franciscanessen van de Heilige Familie
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Vijftig jaar provincie. 1932 - 25 augustus - 1982. Bron van leven.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 40
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1982

Titel
 • Elisabeth Koch : een beeld van haar leven / Wenceslaus Strauszfeld ; vert. en bew. [uit het Duits] door Amand Kersten
Auteur
 • Wenceslaus Strauszfeld ; Amand Kersten
Paginering
 • 119 p
Uitgever
 • Nijmegen : Zusters Franciscanessen van de H. Familie
Jaar van uitgave
 • 1981


Periodieken
Titel
 • Kontaktblad / Zusters Franciscanessen van de H. Familie Nijmegen
Paginering
 • Jrg. 1964 - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Zusters Franciscanessen van de H. Familie Nijmegen
Jaar van uitgave
 • 1964-...

Titel
 • Samen op weg / [Zusters Franciscanessen van de H. Familie Provincialaat, Klooster "Nazareth"]
Paginering
 • 1993 - 1998
Uitgever
 • Tilburg : Zusters Franciscanessen van de H. Familie Provincialaat, Klooster "Nazareth"
Jaar van uitgave
 • 1993-1998

Titel
 • Kapittel / Provincialaat der Franciscanessen van de H. FamilieProvinciaal kapittel Provincialaat der Franciscanessen van de H. Familie
Uitgever
 • Nijmegen : Provincialaat der Franciscanessen van de H. Familie
Jaar van uitgave
 • 1976-...
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tilburg. Het bestaat uit: bestuurstukken, kapittelstukken, huisarchieven, missie-archieven, het economaatsarchief en persoonsarchieven. De kapittelstukken zijn vanaf 1932 bewaard gebleven. De missie-archieven hebben voornamelijk betrekking op de totstandkoming van de afdeling in Congo, correspondentie en het contactblad. Voor het economaatsarchief is van belang dat routinematig vervaardigde stukken na vijf of tien jaar worden vernietigd. Jaarrekeningen, financiële stukken van opgeheven huizen en zogenaamde curiosa worden bewaard. Voor wat betreft de persoonsarchieven bestaat er geen algemeen beleid, maar in de praktijk worden vrijwel alle persoonsarchieven vernietigd, uitgezonderd de persoonsdossiers van overleden congregatieleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de verhuizing van Nijmegen naar Tilburg in 1988 zijn er stukken verloren gegaan. Een ander belangrijk hiaat is ten slotte archiefmateriaal met betrekking tot de werkzaamheden. Er bestaat geen toegang op het archief, er zijn alleen summiere opschriften op de ordners. Naar verwachting gaat het archief in de toekomst naar het generalaat in Mayen (Duitsland).

Bewaarplaats Zusters Franciscanessen van de H Familie, Tilburg
Periode archief 1884-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 12 meter
Opmerkingen toegang soort Geen toegang.

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van de H. Familie werd gesticht in 1857 in  Eupen (tot 1918 Duitsland, daarna België) door Elisabeth Koch (Moeder Elisabeth van Jezus) (1815-1899). Het moederhuis werd in 1875 verplaatst naar Leuven en zou weer later verplaatst worden naar Mayen (Duitsland). De congregatie vestigde zich in 1884 in Nijmegen. De zusters waren vooral actief in de (wijk)verpleging.In 1935 telde de congregatie in Nederland  42 kloosters en ongeveer 800 leden.

 

De missie

De Nederlandse provincie had een afdeling in Congo tussen 1958 en 1995. Zij droegen in Amadi (Uele) bij aan ziekenverpleging, kraamverpleging en onderwijs.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-19, Pius-almanak 1960/61, 377, bezoekverslag KAN 1996,

Organisatie

De congregatie

In 1932 werd de congregatie in provincies verdeeld, waaronder de Nederlandse provincie. In 1960 bestond de congregatie uit een Belgische, Duitse en Nederlandse provincie. Het provincialaat is sinds 1988 gevestigd in Tilburg, het generalaat in Mayen (Duitsland).

 

De missie

De Nederlandse provincie had tussen 1958-1995 een afdeling in Congo, die nu onder de Duitse provincie valt.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 377 en bezoekverslag KAN 1996,

Doelstelling

Leden van de congregatie legden de geloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid af en streefden naar zelfheiliging door zich in te zetten voor christelijke naastenliefde. Christelijke naastenliefde kwam tot uitdrukking op de gebieden van gezondheidszorg, met name verpleging, en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Congo
 • Aartsbisdom Kinshasa
 • Bisdom Dungu

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar in Nijmegen, 1884-1984 : Franciscanessen van de H. FamilieFranciscanessen van de Heilige Familie
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Nijmegen : Franciscanessen van de Heilige Familie
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Vijftig jaar provincie. 1932 - 25 augustus - 1982. Bron van leven.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 40
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1982

Titel
 • Elisabeth Koch : een beeld van haar leven / Wenceslaus Strauszfeld ; vert. en bew. [uit het Duits] door Amand Kersten
Auteur
 • Wenceslaus Strauszfeld ; Amand Kersten
Paginering
 • 119 p
Uitgever
 • Nijmegen : Zusters Franciscanessen van de H. Familie
Jaar van uitgave
 • 1981


Periodieken
Titel
 • Kontaktblad / Zusters Franciscanessen van de H. Familie Nijmegen
Paginering
 • Jrg. 1964 - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Zusters Franciscanessen van de H. Familie Nijmegen
Jaar van uitgave
 • 1964-...

Titel
 • Samen op weg / [Zusters Franciscanessen van de H. Familie Provincialaat, Klooster "Nazareth"]
Paginering
 • 1993 - 1998
Uitgever
 • Tilburg : Zusters Franciscanessen van de H. Familie Provincialaat, Klooster "Nazareth"
Jaar van uitgave
 • 1993-1998

Titel
 • Kapittel / Provincialaat der Franciscanessen van de H. FamilieProvinciaal kapittel Provincialaat der Franciscanessen van de H. Familie
Uitgever
 • Nijmegen : Provincialaat der Franciscanessen van de H. Familie
Jaar van uitgave
 • 1976-...
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tilburg. Het bestaat uit: bestuurstukken, kapittelstukken, huisarchieven, missie-archieven, het economaatsarchief en persoonsarchieven. De kapittelstukken zijn vanaf 1932 bewaard gebleven. De missie-archieven hebben voornamelijk betrekking op de totstandkoming van de afdeling in Congo, correspondentie en het contactblad. Voor het economaatsarchief is van belang dat routinematig vervaardigde stukken na vijf of tien jaar worden vernietigd. Jaarrekeningen, financiële stukken van opgeheven huizen en zogenaamde curiosa worden bewaard. Voor wat betreft de persoonsarchieven bestaat er geen algemeen beleid, maar in de praktijk worden vrijwel alle persoonsarchieven vernietigd, uitgezonderd de persoonsdossiers van overleden congregatieleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de verhuizing van Nijmegen naar Tilburg in 1988 zijn er stukken verloren gegaan. Een ander belangrijk hiaat is ten slotte archiefmateriaal met betrekking tot de werkzaamheden. Er bestaat geen toegang op het archief, er zijn alleen summiere opschriften op de ordners. Naar verwachting gaat het archief in de toekomst naar het generalaat in Mayen (Duitsland).

Bewaarplaats Zusters Franciscanessen van de H Familie, Tilburg
Periode archief 1884-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 12 meter
Opmerkingen toegang soort Geen toegang.