Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kanunnikessen van de H Augustinus

Naam Kanunnikessen van de H Augustinus
Naamsvarianten
 • Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus
 • Chanoinesses Régulières de St. Augustin de la Congrégation de Notre-Dame
 • Reguliere Kanunnikessen van de Heilige Augustinus van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw
Periode 1597-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De orde van de Kannunikessen van de H. Augustinus werd gesticht in Mattaincourt in Lotharingen (Frankrijk) in 1597 door Pierre Fourrier (1565-1640), pastoor van Mattaincourt en lid van de orde van Reguliere Kanunniken van de H. Augustinus, en Alix le Clerc (1576-1622). De orde richtte zich op onderwijs aan meisjes, zowel van rijke als van arme ouders. Tot aan de Franse Revolutie breidde het aantal kloosters in Frankrijk en Duitsland zich uit. Vanaf 1801 werd die groei hervat. Tussen 1876 en 1888 vestigden Kanunnikessen uit Essen (Duitsland) zich tijdelijk in Nederland vanwege de Kulturkampf. Sinds 1903 vestigden Franse Kanunnikessen zich in Nederland vanwege de anti-kerkelijke wetten van Emile Combes. Zo was het Pensionaat Notre-Dame des Anges te Ubbergen (bij Nijmegen) een overplaatsing van het huis te Gray (departement Haute Saône).

 

De missie

De orde verrichte in de twintigste eeuw missiewerk in Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azië, maar het aandeel van Nederlandse zusters daarin is onduidelijk. De Unie van Jupille (België), waartoe het klooster in Ubbergen behoorde, missioneerde in Brazilië en Belgisch Congo. Nederlandse zusters waren daar bij betrokken. De Romeinse Unie, waartoe het klooster Vught behoorde, had een missie in Vietnam, waar zusters werkten in lager en middelbaar onderwijs, weeshuis en poliklinieken. Zij leidden ook inheemse zusters op.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 385, 389, 437 en 439), en bezoekverslag KAN 1996.

 

Organisatie

Pauselijke goedkeuring vond plaats in 1615. De huizen van de orde kenden een hoge mate van zelfstandigheid, maar vanwege een zekere behoefte aan centralisatie werden er ook Unies gevormd. Zo is Notre-Dame des Anges te Ubbergen aangesloten geweest bij de Unie van Jupille (bij Luik, België). De orde kent drie soorten zusters, te weten: koorzusters die verantwoordelijk waren voor het onderwijs en het bidden van het koorgebied volgens het Rituale Romanum, lekezusters die verantwoordelijk waren voor de huishoudelijke bezigheden en uitgaande zusters of tourières, die verantwoordelijk waren voor de relaties met de buitenwereld en hulp boden aan de buiten, hulp aan de lekezusters en in het onderwijs. Noviciaat, scholastikaat (opleiding voor onderwijskrachten) en missieprocuur bevonden zich in Frankrijk.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 385, 437 en 439 en bezoekverslag KAN 1996.

Doelstelling

De orde had een tweeledig doel en beoefende de zogenaamde 'vita mixta', dat wil zeggen het beschouwende liturgische leven en daarnaast het apostolaat. Dit uitte zich concreet in het geven van onderwijs, aandacht voor opvoeding en missie. Naast het contemplatieve leven verplichtten de zusters zich door een vierde gelofte tot het opvoeding en onderwijs van vrouwelijke jeugd.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vught : verleden in veelvoud / met bijdragen van: H. Das-Horsmeier ... [et al.] ; eindred.: J. van den EijndeVught verleden in veelvoud
Auteur
 • Hanneke Das-Horsmeier (1936-) ; Jeroen N.M. van den Eijnde (1963-)
Reeks
 • Vughtse historische reeks ; 1
Paginering
 • 191 p
Uitgever
 • Vught : Boekhandel Brabant
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Reguliere kanunnikessen van de H. Augustinus : Congregatie van O.L. Vrouw. Romeinse Unie
Paginering
 • ongep
Uitgever
 • Amsterdam : Aemstelstad
Jaar van uitgave
 • [ca.1960]

Titel
 • Katholiek Nederland : encyclopaedie / samengest. onder leiding van W. Nolet
Auteur
 • Willem Nolet (1885-1965)
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen
Jaar van uitgave
 • 1930-1932

Titel
 • Het klooster / H.C. Wendlandt
Auteur
 • Hans Carl Wendlandt (1898-)
Paginering
 • No. 1 (1925) - no. 31 (1930)
Uitgever
 • Venlo : Nieuwe Venlosche Courant
Jaar van uitgave
 • 1925-1930

Titel
 • Neerlandia Catholica of Het Katholieke Nederland : ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII / onder goedkeuring van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland uitg. door het Nederlandsch feestcomité ; met medewerking van katholieke schrijvers en kunstenaars ; [opdracht en inl. van H.J.A.M. Schaepman]Neerlandia Catholica
Auteur
 • paus Leo XIII (1810-1903) ; Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-1903)
Paginering
 • [XL], 584, 68 p
Uitgever
 • Utrecht : Van de Weijer
Jaar van uitgave
 • 1888

Titel
 • Constitutiën der Reguliere Kanunnikessen van den H. Augustinus, (weleer bestuurd door de Reguliere Kanunniken van Windesheim) van het Klooster "Soeterbeeck" te Deursen-Ravenstein
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • St. Michielsgestel : Instituut voor Doofstommen
Jaar van uitgave
 • 1930


Periodieken
Titel
 • Flitsen uit de torentjes / Pensionaat Notre Dame des Anges van de ZustersKanunnikessen van de H. Augustinus
Uitgever
 • Beek-Ubbergen : Zusters Kanunnikessen van de H. Augustinus. Pensionaat Notre Dame des Anges
Jaar van uitgave
 • 1949-...
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Vught. Het bestaat uit: annalen, kapittelstukken, raadsstukken, agenda's van de overste, correspondentie, registers met gegevens over leden, pensionnaires en cursisten, financiële stukken, boeken, foto's, prentenbriefkaarten, relikwieën, persoonsarchieven en het gedeponeerde archief van Ubbergen. Veel stukken zijn in het Frans geschreven. Het archief is geïnventariseerd in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Kanunnikessen H Augustinus, Park Eikenheuvel 211, 5262 AW VUGHT, 073 - 6560058
Periode archief vorige eeuwen-1900
Omvang 30 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel A44a
Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De orde van de Kannunikessen van de H. Augustinus werd gesticht in Mattaincourt in Lotharingen (Frankrijk) in 1597 door Pierre Fourrier (1565-1640), pastoor van Mattaincourt en lid van de orde van Reguliere Kanunniken van de H. Augustinus, en Alix le Clerc (1576-1622). De orde richtte zich op onderwijs aan meisjes, zowel van rijke als van arme ouders. Tot aan de Franse Revolutie breidde het aantal kloosters in Frankrijk en Duitsland zich uit. Vanaf 1801 werd die groei hervat. Tussen 1876 en 1888 vestigden Kanunnikessen uit Essen (Duitsland) zich tijdelijk in Nederland vanwege de Kulturkampf. Sinds 1903 vestigden Franse Kanunnikessen zich in Nederland vanwege de anti-kerkelijke wetten van Emile Combes. Zo was het Pensionaat Notre-Dame des Anges te Ubbergen (bij Nijmegen) een overplaatsing van het huis te Gray (departement Haute Saône).

 

De missie

De orde verrichte in de twintigste eeuw missiewerk in Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azië, maar het aandeel van Nederlandse zusters daarin is onduidelijk. De Unie van Jupille (België), waartoe het klooster in Ubbergen behoorde, missioneerde in Brazilië en Belgisch Congo. Nederlandse zusters waren daar bij betrokken. De Romeinse Unie, waartoe het klooster Vught behoorde, had een missie in Vietnam, waar zusters werkten in lager en middelbaar onderwijs, weeshuis en poliklinieken. Zij leidden ook inheemse zusters op.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 385, 389, 437 en 439), en bezoekverslag KAN 1996.

 

Organisatie

Pauselijke goedkeuring vond plaats in 1615. De huizen van de orde kenden een hoge mate van zelfstandigheid, maar vanwege een zekere behoefte aan centralisatie werden er ook Unies gevormd. Zo is Notre-Dame des Anges te Ubbergen aangesloten geweest bij de Unie van Jupille (bij Luik, België). De orde kent drie soorten zusters, te weten: koorzusters die verantwoordelijk waren voor het onderwijs en het bidden van het koorgebied volgens het Rituale Romanum, lekezusters die verantwoordelijk waren voor de huishoudelijke bezigheden en uitgaande zusters of tourières, die verantwoordelijk waren voor de relaties met de buitenwereld en hulp boden aan de buiten, hulp aan de lekezusters en in het onderwijs. Noviciaat, scholastikaat (opleiding voor onderwijskrachten) en missieprocuur bevonden zich in Frankrijk.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 385, 437 en 439 en bezoekverslag KAN 1996.

Doelstelling

De orde had een tweeledig doel en beoefende de zogenaamde 'vita mixta', dat wil zeggen het beschouwende liturgische leven en daarnaast het apostolaat. Dit uitte zich concreet in het geven van onderwijs, aandacht voor opvoeding en missie. Naast het contemplatieve leven verplichtten de zusters zich door een vierde gelofte tot het opvoeding en onderwijs van vrouwelijke jeugd.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vught : verleden in veelvoud / met bijdragen van: H. Das-Horsmeier ... [et al.] ; eindred.: J. van den EijndeVught verleden in veelvoud
Auteur
 • Hanneke Das-Horsmeier (1936-) ; Jeroen N.M. van den Eijnde (1963-)
Reeks
 • Vughtse historische reeks ; 1
Paginering
 • 191 p
Uitgever
 • Vught : Boekhandel Brabant
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Reguliere kanunnikessen van de H. Augustinus : Congregatie van O.L. Vrouw. Romeinse Unie
Paginering
 • ongep
Uitgever
 • Amsterdam : Aemstelstad
Jaar van uitgave
 • [ca.1960]

Titel
 • Katholiek Nederland : encyclopaedie / samengest. onder leiding van W. Nolet
Auteur
 • Willem Nolet (1885-1965)
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen
Jaar van uitgave
 • 1930-1932

Titel
 • Het klooster / H.C. Wendlandt
Auteur
 • Hans Carl Wendlandt (1898-)
Paginering
 • No. 1 (1925) - no. 31 (1930)
Uitgever
 • Venlo : Nieuwe Venlosche Courant
Jaar van uitgave
 • 1925-1930

Titel
 • Neerlandia Catholica of Het Katholieke Nederland : ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII / onder goedkeuring van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland uitg. door het Nederlandsch feestcomité ; met medewerking van katholieke schrijvers en kunstenaars ; [opdracht en inl. van H.J.A.M. Schaepman]Neerlandia Catholica
Auteur
 • paus Leo XIII (1810-1903) ; Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-1903)
Paginering
 • [XL], 584, 68 p
Uitgever
 • Utrecht : Van de Weijer
Jaar van uitgave
 • 1888

Titel
 • Constitutiën der Reguliere Kanunnikessen van den H. Augustinus, (weleer bestuurd door de Reguliere Kanunniken van Windesheim) van het Klooster "Soeterbeeck" te Deursen-Ravenstein
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • St. Michielsgestel : Instituut voor Doofstommen
Jaar van uitgave
 • 1930


Periodieken
Titel
 • Flitsen uit de torentjes / Pensionaat Notre Dame des Anges van de ZustersKanunnikessen van de H. Augustinus
Uitgever
 • Beek-Ubbergen : Zusters Kanunnikessen van de H. Augustinus. Pensionaat Notre Dame des Anges
Jaar van uitgave
 • 1949-...
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Vught. Het bestaat uit: annalen, kapittelstukken, raadsstukken, agenda's van de overste, correspondentie, registers met gegevens over leden, pensionnaires en cursisten, financiële stukken, boeken, foto's, prentenbriefkaarten, relikwieën, persoonsarchieven en het gedeponeerde archief van Ubbergen. Veel stukken zijn in het Frans geschreven. Het archief is geïnventariseerd in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland. De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Kanunnikessen H Augustinus, Park Eikenheuvel 211, 5262 AW VUGHT, 073 - 6560058
Periode archief vorige eeuwen-1900
Omvang 30 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel A44a
Verwijzing naar andere archiefvormers