Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van Onze Lieve Vrouw van Tegelen (SND)

Naam Zusters van Onze Lieve Vrouw van Tegelen (SND)
Naamsvarianten
 • Sorores Nostrae Dominae (snd)
 • Zusters van Tegelen
 • Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw
Periode 1855-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw in Tegelen ontstond in 1850 in Coesfeld (Duitsland) doordat enkele zusters van de Congregatie van de Zusters van Amersfoort zich hier vestigden. De Duitse tak groeide uit tot een zelfstandige congregatie. Om politieke redenen vestigden de Duitse zusters zich in 1877 toch weer in Nederland, in Wessem (provincie Limburg). Tien jaar later keerde het moederhuis terug naar Duitsland. In 1938 had de Nederlandse provincie 15 huizen met het moederhuis in Tegelen (provincie Limburg, bij Venlo).

 

De missie

Vanuit Nederland vestigden zich in 1934 zusters op Midden-Java. De zusters werkten in het onderwijs en een Indonesisch ziekenhuis in Pekalongan en in scholen in Probolinggo.

 

Andere gebieden

De zusters waren verder actief in Papua Nieuw-Guinea en in India.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-65, Pius-almanak 1960/61, 383 en 436, bezoekverslag KAN 1998

Organisatie

Nederland werd een zelfstandige provincie in 1925. Het generalaat bevond zich vanaf 1887 in Mulhouse (Elzas) en vanaf 1946 in Rome. Indonesië werd in 1958 een vice-provincie, in 1961 een zelfstandige provincie.

 

Alle gegevens zijn, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 383 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, sociaal werk, pastoraal werk en missiewerk. Opvoeding van en onderwijs aan de jeugd kreeg vorm in diverse lagere, ulo- en huishoudscholen, internaten en weeshuizen. Verder werden activiteiten in de gezondheidszorg ontplooid door onder andere wijkverpleging en sanatoria.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Bisdom Poerwokerto
 • Poerbolinggo
 • Pekalongan
Selectie uit de literatuur
Titel
 • En toch...Hij is goed, de goede God
Auteur
 • Duynen, zr. Maria van
Paginering
 • ??
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Zusters van Onze Lieve Vrouw een eeuw in Wessem
Auteur
 • Valk, C. J. de
Paginering
 • ??
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Haar rustige gang : groei en geest van de Congregatie der zusters van Onze Lieve Vrouw in haar eerste honderd jaren, 1850-1950 / Maria Willibrord
Auteur
 • Zr Maria Willibrord
Paginering
 • 530 p., [24] p. pl
Uitgever
 • Roermond [etc.] : Romen
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Oorsprong en geschiedenis van de Congregatie der Zusters van Onze Lieve Vrouw van Coesfeld (Westfalen) / bewerkt door Zr. M. Helmtrud S.N.D. ; vert. door Zr. M. Gerhardi S.N.D
Auteur
 • Zr M. Helmtrud S.N.D. ; Zr M. Gerhardi S.N.D.
Paginering
 • 78, 21 p
Uitgever
 • Rome : Generalaat en Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1980
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Pas toen het moederhuis in 1946 werd verplaatst van Mulhouse naar Rome, werd in Nederland begonnen met de vorming van een provinciearchief. Tot dan toe gingen de meeste stukken naar Mülhausen. Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tegelen (provincie Limburg, bij Venlo). Het bestaat uit de volgende bestanddelen: boeken over en brieven van de stichteres, boeken over de geschiedenis,  constituties, levensgeschiedenissen van de eerste algemeen-oversten, de Nederlandse provincie, waaronder kapittelstukken en brieven van generale en provinciale oversten, videobanden, jaarlijkse periodieke uitgaven van het generalaat, documentatie, zoals brochures, studies, het congregatieblad, spiritualiteit, de leden, waaronder persoonsdossiers en necrologieën, financiën, annalen van alle huizen. Er zijn wel stukken met betrekking tot de missie in Indonesië, maar het betreft vooral materiaal uit de oorlogstijd. Het materiaal op onderwerp geordend en toegankelijk via opschriften op de archiefdozen. Het archief gaat op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Veel stukken worden al of niet in kopievorm opgestuurd naar Rome wat resulteerde in uitgebreide kronieken van alle huizen van de provincie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: bezoekverslagen KAN 1998 en 2004.

Bewaarplaats Casa dell’Istituto Religioso Femminile Suore di Nostra Signora (S.N.D.), Casa Generalizia, Via della Camilluccia 687 - 00135 ROMA, tel. 06-36.29.061

Bewaarplaats Postbus 3144, 5930 AC Tegelen / Venloseweg 6, Tegelen, 077 - 3552500, zuster.sylvia@sndtegelen.nl
Periode archief 1925-2011
Omvang 23 meter
Opmerkingen toegang soort Opschriften archiefdozen.
Websites

http://www.nostrasignora.it/ [2008 tijdelijk niet beschikbaar, in onderhoud]

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw in Tegelen ontstond in 1850 in Coesfeld (Duitsland) doordat enkele zusters van de Congregatie van de Zusters van Amersfoort zich hier vestigden. De Duitse tak groeide uit tot een zelfstandige congregatie. Om politieke redenen vestigden de Duitse zusters zich in 1877 toch weer in Nederland, in Wessem (provincie Limburg). Tien jaar later keerde het moederhuis terug naar Duitsland. In 1938 had de Nederlandse provincie 15 huizen met het moederhuis in Tegelen (provincie Limburg, bij Venlo).

 

De missie

Vanuit Nederland vestigden zich in 1934 zusters op Midden-Java. De zusters werkten in het onderwijs en een Indonesisch ziekenhuis in Pekalongan en in scholen in Probolinggo.

 

Andere gebieden

De zusters waren verder actief in Papua Nieuw-Guinea en in India.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-65, Pius-almanak 1960/61, 383 en 436, bezoekverslag KAN 1998

Organisatie

Nederland werd een zelfstandige provincie in 1925. Het generalaat bevond zich vanaf 1887 in Mulhouse (Elzas) en vanaf 1946 in Rome. Indonesië werd in 1958 een vice-provincie, in 1961 een zelfstandige provincie.

 

Alle gegevens zijn, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 383 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, sociaal werk, pastoraal werk en missiewerk. Opvoeding van en onderwijs aan de jeugd kreeg vorm in diverse lagere, ulo- en huishoudscholen, internaten en weeshuizen. Verder werden activiteiten in de gezondheidszorg ontplooid door onder andere wijkverpleging en sanatoria.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Bisdom Poerwokerto
 • Poerbolinggo
 • Pekalongan

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • En toch...Hij is goed, de goede God
Auteur
 • Duynen, zr. Maria van
Paginering
 • ??
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Zusters van Onze Lieve Vrouw een eeuw in Wessem
Auteur
 • Valk, C. J. de
Paginering
 • ??
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Haar rustige gang : groei en geest van de Congregatie der zusters van Onze Lieve Vrouw in haar eerste honderd jaren, 1850-1950 / Maria Willibrord
Auteur
 • Zr Maria Willibrord
Paginering
 • 530 p., [24] p. pl
Uitgever
 • Roermond [etc.] : Romen
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Oorsprong en geschiedenis van de Congregatie der Zusters van Onze Lieve Vrouw van Coesfeld (Westfalen) / bewerkt door Zr. M. Helmtrud S.N.D. ; vert. door Zr. M. Gerhardi S.N.D
Auteur
 • Zr M. Helmtrud S.N.D. ; Zr M. Gerhardi S.N.D.
Paginering
 • 78, 21 p
Uitgever
 • Rome : Generalaat en Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1980
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Pas toen het moederhuis in 1946 werd verplaatst van Mulhouse naar Rome, werd in Nederland begonnen met de vorming van een provinciearchief. Tot dan toe gingen de meeste stukken naar Mülhausen. Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tegelen (provincie Limburg, bij Venlo). Het bestaat uit de volgende bestanddelen: boeken over en brieven van de stichteres, boeken over de geschiedenis,  constituties, levensgeschiedenissen van de eerste algemeen-oversten, de Nederlandse provincie, waaronder kapittelstukken en brieven van generale en provinciale oversten, videobanden, jaarlijkse periodieke uitgaven van het generalaat, documentatie, zoals brochures, studies, het congregatieblad, spiritualiteit, de leden, waaronder persoonsdossiers en necrologieën, financiën, annalen van alle huizen. Er zijn wel stukken met betrekking tot de missie in Indonesië, maar het betreft vooral materiaal uit de oorlogstijd. Het materiaal op onderwerp geordend en toegankelijk via opschriften op de archiefdozen. Het archief gaat op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Veel stukken worden al of niet in kopievorm opgestuurd naar Rome wat resulteerde in uitgebreide kronieken van alle huizen van de provincie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: bezoekverslagen KAN 1998 en 2004.

Bewaarplaats Casa dell’Istituto Religioso Femminile Suore di Nostra Signora (S.N.D.), Casa Generalizia, Via della Camilluccia 687 - 00135 ROMA, tel. 06-36.29.061

Bewaarplaats Postbus 3144, 5930 AC Tegelen / Venloseweg 6, Tegelen, 077 - 3552500, zuster.sylvia@sndtegelen.nl
Periode archief 1925-2011
Omvang 23 meter
Opmerkingen toegang soort Opschriften archiefdozen.
Websites

http://www.nostrasignora.it/ [2008 tijdelijk niet beschikbaar, in onderhoud]

Verwijzing naar andere archiefvormers