Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Dominicanessen van de H Familie, Jezus, Maria, Jozef

Naam Dominicanessen van de H Familie, Jezus, Maria, Jozef
Naamsvarianten
 • Ordo Praedicatorum (op)
 • Dominicanessen van Neerbosch
 • Congregatie van de Zusters Dominicanessen van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
 • Zusters Dominicanessen van Neerbosch
 • Dominicanessen van de H. Familie (OP)
 • Zusters Dominicanessen van de H Familie
Periode 1848-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De congregatie van de Dominicanessen van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef werd in 1848 gesticht door pater Dominicus van Zeeland op (1806-1892), pastoor van Hees en Neerbosch, in Neerbosch bij Nijmegen. De congregatie was een afsplitsing van de Dominicanessen van de H Catharina van Siëna. Aanvankelijk overwoog men een contemplatief klooster te stichten, maar toen in 1882 enkele zusters in Laren onderwijs op zich namen is definitief gekozen voor een actief kloosterleven. Hoewel onderwijs de hoofdtaak was, stichtte de congregatie ook enkele bejaardenpensionaten en raakte men betrokken bij de gezondheidszorg.

 

De missie

De congregatie was actief in Indonesië tussen 1931 en 1988. De zusters werkten in het apostolisch vicariaat Bandoeng dat toevertrouwd was aan de Kruisheren en in het apostolisch vicariaat van Poerwokerto dat toevertrouwd was aan de Missionarissen van het Heilig Hart. Zij droegen bij aan opvoeding en onderwijs (Europees, Maleis en Hollands-Chinees onderwijs). Ook verzorgden zij een noviciaat. De congregatie was actief in Brazilië tussen 1964 en 1991. In beide gebieden zijn nu zelfstandige congregaties opgericht.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 77, Willemsen, I, par. 2-11 en Pius-almanak 1960/61, 435.

Organisatie

De orde

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen. De Dominicanessen van Neerbosch maakten met vijf andere gemeenschappen in Nederland deel uit van de derde orde. De rechtspersoon van de congregatie is de Rosa-stichting

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 77-78; Pius-almanak 1960/61,  375.

 

 

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie waren Gods Glorie, zelfheiliging van de leden en het heil van de naasten. Hiertoe werden onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk aangewend. Het contemplatieve leven kreeg tijdelijk een zwaartepunt toen men naast de Derde Regel ook de Tweede Regel aannam (tussen 1851 en 1912) en de actieve charitas ondergeschikter leek te zijn aan het naar binnen gekeerde beschouwende leven. De decennia na de terugkeer naar de Tweede Regel kenmerkte zich door uitbreiding naar buiten toe, onder andere naar de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Purwokerto, Java
 • Bisdom Bandung, Java
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Tussen slot en zending; De ontwikkeling van de kloostergemeenschap van de Dominicanessen van Neerbosch (1848-1940)
Auteur
 • Esschert, Toon van den
Jaar van uitgave
 • 2006

Titel
 • Leven en werken van de Dominicanessen van de heilige Familie te Neerbosch 1848-1929.
Auteur
 • Rademaekers, C.
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Gedenkboek van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch bij het eerste eeuwtij van het bestaan der CongregatieDominicaans ApostolaatGedenkboek, 1848-1948
Paginering
 • 164 p
Uitgever
 • Neerbosch : Rosastichting
Jaar van uitgave
 • 1948

Titel
 • Dochters van St. Dominicus in Nederland
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • Venlo : Centraal Bureau der Dominicaansche derde orde
Jaar van uitgave
 • 1946


Periodieken
Titel
 • Bulletin voor Zusters Dominicanessen van Neerbosch
Uitgever
 • Nijmegen : Zusters Dominicanessen van Neerbosch
Jaar van uitgave
 • 1970-...
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Nijmegen. Hoewel de eerste stukken dateren vanaf de stichting in 1848, werd het archief pas vanaf 1980 goed beheerd, zodat veel materiaal van voor die periode verloren is gegaan. Het archief omvat het bestuursarchief (ca 30 meter), waaronder kronieken, notulen, correspondentie, stukken betreffende de stichting, regels en constituties, kapittelstukken, noviciaat en stukken betreffende de werkzaamheden. Van de persoonsarchieven is weinig bewaard. De huisarchieven omvatten ongeveer 5 meter. Verder zijn er archieven over de missie, het economaat (vanaf ca 1970, 30 meter) en tijdschriften en documentatie (4 meter). Bij de verzelfstandiging van de congregatie in Indonesië is het daar gevormd archief niet naar Nederland overgekomen, bij Brazilië is dat wel gebeurd. De kwaliteit van de ordening van het archief wisselt. Over het algemeen is in series geordend, soms per onderwerp, soms op soort informatiedrager of formaat. Op de dozen, ordners of andere opbergsystemen is de inhoud globaal aangegeven. De congregatie kent een werkgroep Historie die alle gegevens van de missie heeft bewaard, maar deze zijn momenteel niet toegankelijk voor derden (brief bestuurslid zr. Marie-André van Steen, Neerbosch, 13 augustus 2010).

 

 

Bewaarplaats Nijmegen
Periode archief 1848-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 70 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Geen archiefschema, coderingsschema, of plaatsingslijst.
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Missiearchieven van Indonesië en met name Brazilië.

Audio-visueel materiaal

Foto's en dia's.

Archivalie elders

In het archief van de Dominicanen (zie ook de uitvoerige, afzonderlijke beschrijving) zijn de volgende stukken te vinden over de Dominicanessen van Neerbosch:

 

 

2040 

Verhandeling "Historie van het klooster der H. Familie te Neerbosch" en brochure over de stichting van het klooster en de dood van de zusters Caecilia en Aemilia. Met als bijlage notitie van provinciaal archivaris pater W. Bronkhorst op., ca. 1859, ca. 1870, z.j.

 

424 

Akte en afschrift van akte met betrekking tot de aankoop van een stuk grond voor de bouw van het klooster van de Dominicanessen te Neerbosch, 1871

 

2054 

Overlijdensberichten van zuster Agnes en zuster Maria Willibrorda Willard, 1929, 1941

 

2036 

Boek "Liturgische gebeden ten dienste van de zusters dominicanessen van Neerbosch", vertaald en verklaard door pater T. Stallaert cssr, 1939

 

7741 

Constituties en directorium van de congregatie van de H. Familie, 1947

 

7742 

Boek "Gedenkboek Dominicaans apostolaat 1848-1948; Zusters Dominicanessen Neerbosch", 1948

 

2045 

Wervingsfolder van de zusters dominicanessen van Neerbosch, ca. 1960

 

2052 

Teksten van eucharistieviering en van toespraken bij gelegenheid van de viering van het 125-jarig bestaan van de congregatie van de zusters dominicanessen van Neerbosch, 1973

 

2058 

Verhandeling "Terugblik, 1848-1973" over de geschiedenis van de congregatie van de zusters dominicanessen van Neerbosch, 1973

 

9989 

Scriptie "Tussen slot en zending; De ontwikkeling van de kloostergemeenschap van de Dominicanessen van Neerbosch (1848-1940)" van Toon van den Esschert, 2006

 

elders uit de inventaris

2043 Correspondentie van de provinciaal overste met betrekking tot de zusters dominicanessen van Neerbosch, 1958-1988 (met hiaten)

 

 

 

Audio-visueel materiaal

 

8079 

Fotoboekje "Het Sint-Rosaklooster te Amsterdam (Noord); Architect A. J. Kropholler" uitgegeven door de periodiek "Kunst adelt", 1932.

 

2060 

Brochure "Rosastichting", ca. 1936.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Binnen de congregatie wordt aan de ordening en beschrijving van het statisch bestuursarchief gewerkt door de zogenaamde 'Werkgroep Historie' (bezoekrapport KAN 1995).

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De congregatie van de Dominicanessen van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef werd in 1848 gesticht door pater Dominicus van Zeeland op (1806-1892), pastoor van Hees en Neerbosch, in Neerbosch bij Nijmegen. De congregatie was een afsplitsing van de Dominicanessen van de H Catharina van Siëna. Aanvankelijk overwoog men een contemplatief klooster te stichten, maar toen in 1882 enkele zusters in Laren onderwijs op zich namen is definitief gekozen voor een actief kloosterleven. Hoewel onderwijs de hoofdtaak was, stichtte de congregatie ook enkele bejaardenpensionaten en raakte men betrokken bij de gezondheidszorg.

 

De missie

De congregatie was actief in Indonesië tussen 1931 en 1988. De zusters werkten in het apostolisch vicariaat Bandoeng dat toevertrouwd was aan de Kruisheren en in het apostolisch vicariaat van Poerwokerto dat toevertrouwd was aan de Missionarissen van het Heilig Hart. Zij droegen bij aan opvoeding en onderwijs (Europees, Maleis en Hollands-Chinees onderwijs). Ook verzorgden zij een noviciaat. De congregatie was actief in Brazilië tussen 1964 en 1991. In beide gebieden zijn nu zelfstandige congregaties opgericht.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 77, Willemsen, I, par. 2-11 en Pius-almanak 1960/61, 435.

Organisatie

De orde

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen. De Dominicanessen van Neerbosch maakten met vijf andere gemeenschappen in Nederland deel uit van de derde orde. De rechtspersoon van de congregatie is de Rosa-stichting

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 77-78; Pius-almanak 1960/61,  375.

 

 

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie waren Gods Glorie, zelfheiliging van de leden en het heil van de naasten. Hiertoe werden onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk aangewend. Het contemplatieve leven kreeg tijdelijk een zwaartepunt toen men naast de Derde Regel ook de Tweede Regel aannam (tussen 1851 en 1912) en de actieve charitas ondergeschikter leek te zijn aan het naar binnen gekeerde beschouwende leven. De decennia na de terugkeer naar de Tweede Regel kenmerkte zich door uitbreiding naar buiten toe, onder andere naar de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Purwokerto, Java
 • Bisdom Bandung, Java

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Tussen slot en zending; De ontwikkeling van de kloostergemeenschap van de Dominicanessen van Neerbosch (1848-1940)
Auteur
 • Esschert, Toon van den
Jaar van uitgave
 • 2006

Titel
 • Leven en werken van de Dominicanessen van de heilige Familie te Neerbosch 1848-1929.
Auteur
 • Rademaekers, C.
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Gedenkboek van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch bij het eerste eeuwtij van het bestaan der CongregatieDominicaans ApostolaatGedenkboek, 1848-1948
Paginering
 • 164 p
Uitgever
 • Neerbosch : Rosastichting
Jaar van uitgave
 • 1948

Titel
 • Dochters van St. Dominicus in Nederland
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • Venlo : Centraal Bureau der Dominicaansche derde orde
Jaar van uitgave
 • 1946


Periodieken
Titel
 • Bulletin voor Zusters Dominicanessen van Neerbosch
Uitgever
 • Nijmegen : Zusters Dominicanessen van Neerbosch
Jaar van uitgave
 • 1970-...
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Nijmegen. Hoewel de eerste stukken dateren vanaf de stichting in 1848, werd het archief pas vanaf 1980 goed beheerd, zodat veel materiaal van voor die periode verloren is gegaan. Het archief omvat het bestuursarchief (ca 30 meter), waaronder kronieken, notulen, correspondentie, stukken betreffende de stichting, regels en constituties, kapittelstukken, noviciaat en stukken betreffende de werkzaamheden. Van de persoonsarchieven is weinig bewaard. De huisarchieven omvatten ongeveer 5 meter. Verder zijn er archieven over de missie, het economaat (vanaf ca 1970, 30 meter) en tijdschriften en documentatie (4 meter). Bij de verzelfstandiging van de congregatie in Indonesië is het daar gevormd archief niet naar Nederland overgekomen, bij Brazilië is dat wel gebeurd. De kwaliteit van de ordening van het archief wisselt. Over het algemeen is in series geordend, soms per onderwerp, soms op soort informatiedrager of formaat. Op de dozen, ordners of andere opbergsystemen is de inhoud globaal aangegeven. De congregatie kent een werkgroep Historie die alle gegevens van de missie heeft bewaard, maar deze zijn momenteel niet toegankelijk voor derden (brief bestuurslid zr. Marie-André van Steen, Neerbosch, 13 augustus 2010).

 

 

Bewaarplaats Nijmegen
Periode archief 1848-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 70 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Geen archiefschema, coderingsschema, of plaatsingslijst.
Bijzondere relevantie

Missiearchieven van Indonesië en met name Brazilië.

Audio-visueel materiaal

Foto's en dia's.

Archivalie elders

In het archief van de Dominicanen (zie ook de uitvoerige, afzonderlijke beschrijving) zijn de volgende stukken te vinden over de Dominicanessen van Neerbosch:

 

 

2040 

Verhandeling "Historie van het klooster der H. Familie te Neerbosch" en brochure over de stichting van het klooster en de dood van de zusters Caecilia en Aemilia. Met als bijlage notitie van provinciaal archivaris pater W. Bronkhorst op., ca. 1859, ca. 1870, z.j.

 

424 

Akte en afschrift van akte met betrekking tot de aankoop van een stuk grond voor de bouw van het klooster van de Dominicanessen te Neerbosch, 1871

 

2054 

Overlijdensberichten van zuster Agnes en zuster Maria Willibrorda Willard, 1929, 1941

 

2036 

Boek "Liturgische gebeden ten dienste van de zusters dominicanessen van Neerbosch", vertaald en verklaard door pater T. Stallaert cssr, 1939

 

7741 

Constituties en directorium van de congregatie van de H. Familie, 1947

 

7742 

Boek "Gedenkboek Dominicaans apostolaat 1848-1948; Zusters Dominicanessen Neerbosch", 1948

 

2045 

Wervingsfolder van de zusters dominicanessen van Neerbosch, ca. 1960

 

2052 

Teksten van eucharistieviering en van toespraken bij gelegenheid van de viering van het 125-jarig bestaan van de congregatie van de zusters dominicanessen van Neerbosch, 1973

 

2058 

Verhandeling "Terugblik, 1848-1973" over de geschiedenis van de congregatie van de zusters dominicanessen van Neerbosch, 1973

 

9989 

Scriptie "Tussen slot en zending; De ontwikkeling van de kloostergemeenschap van de Dominicanessen van Neerbosch (1848-1940)" van Toon van den Esschert, 2006

 

elders uit de inventaris

2043 Correspondentie van de provinciaal overste met betrekking tot de zusters dominicanessen van Neerbosch, 1958-1988 (met hiaten)

 

 

 

Audio-visueel materiaal

 

8079 

Fotoboekje "Het Sint-Rosaklooster te Amsterdam (Noord); Architect A. J. Kropholler" uitgegeven door de periodiek "Kunst adelt", 1932.

 

2060 

Brochure "Rosastichting", ca. 1936.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Binnen de congregatie wordt aan de ordening en beschrijving van het statisch bestuursarchief gewerkt door de zogenaamde 'Werkgroep Historie' (bezoekrapport KAN 1995).

Informatiewaarde Gering