Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Oblaten van O. L. Vrouw Assumptie

Naam Oblaten van O. L. Vrouw Assumptie
Naamsvarianten
 • Missiezusters Oblaten van O.L. Vrouw ten Hemelopneming
 • Oblaten van de Assumptie
 • Congregatie van de Missiezusters Oblaten van O. L. Vrouw Hemelvaart
 • Soeurs Oblates de l’Assomption (OA)
 • Missiezusters Oblaten van Onze Lieve Vrouw Assumptie (OA)
 • Missiezusters Oblaten van de Assumptie (OA)
 • Missiezusters van Hulsberg
 • Zusters van Hulsberg
Periode 1865-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Oblaten van Onze Lieve vrouw Assumptie werd in 1865 gesticht in Nîmes (Frankrijk) door de stichter van de congregatie van de Assumptionisten, Emmanuel J. J. M. d’Alzon (1810-1880) en Marie (moeder Emmanuel-Marie de la Compassion) Correnson (1842-1900). De congregatie vestigde zich aan het begin van de twintigste eeuw onder invloed van de repressieve politiek van de Franse regering in Roermond.

 

De missie

Congo

De Assumptionisten waren sinds de jaren twintig aan het werk in Belgisch-Congo, toen zij het generaal bestuur van de zusters Oblaten verzochten om hulp voor het onderwijs en de gezondheidszorg. De zusters waren nodig om niet alleen de mannelijke bevolking, maar ook de vrouwen en meisjes te kunnen bereiken. De zusters konden zich daartoe nuttig maken in onderwijs, ziekenzorg en sociaal werk. De eerste Nederlandse zusters vertrokken in 1936, maar eerder hadden al twee Belgische en een Franse zuster aan dit verzoek gehoor gegeven. Wegens de politiek onrust rond 1960 vertrokken de zusters tijdelijk in 1964. De laatste Nederlandse zuster verliet Congo in 1991. Zij liet daar een eigenlandse congregatie na, namelijk de diocesane congregatie Kleine Zusters O. L. Vrouw van Presentatie.

 

Andere gebieden

Eveneens op verzoek van de Assumptionisten vertrokken er in 1956 enkele zusters naar de Verenigde Staten om hen te helpen in de huishouding. Vanaf de jaren zeventig legden zij zich toe op sociale en pastorale activiteiten. In 1976 kwam daaraan een einde. De missie in Brazilië, waarmee in 1964 begonnen werd, valt buiten het bestek van deze gids. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-38, Pius-almanak 1960/61, 371 en 434, Eijt, Eenvoudig leven.

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Parijs (Eijt, Eenvoudig leven, 16).

Doelstelling

Stichtingsdoel van de congregatie was naast zelfheiliging van de leden hulp aan missionarissen onder de Oosterse volken voor de hereniging van de christelijke kerk onder Rome. Paus Pius IX had in 1962 aan priester d'Alzon persoonlijk een missie-opdracht gegeven, die daartoe de congregatie stichtte. Religieuzen zouden door middel van gebed, huishoudelijke hulp en liefdadige werken de missionaire doelstellingen kunnen nastreven. In de praktijk geschiedde dit via onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg (verpleging wordt prominent genoemd in 1960, Pius-almanak (1960/61) 371), pastoraal werk en missiewerk in de missiegebieden van de paters Assumptionisten (aa). Nederlandse zusters in Nederland droegen aan de missie bij via apostolaat door gebed.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Congo
 • Beni
 • Manguredjipa
 • Bunuyuka
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Eenvoudig leven, eenvoudig werken : honderd jaar Missiezusters Oblaten van de Assumptie in Nederland 1903-2003 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • Hulsberg : Missiezusters Oblaten van de Assumptie, provincie Nederland
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Een klein stekje geplant door de oblaten van Nimes op Nederlandse bodem : Nimes 1901-Roermond 1903 / [Zuster Angèle ; voorw. van Cornelia Spooren]Atr, een stukje geschiedenis van de Zusters Oblaten van de Assumptie-missiezusters
Auteur
 • Zuster Angèle
Paginering
 • 58 p
Uitgever
 • Hulsberg : Zusters Oblaten van de Assumptie, Klooster "Regina Pacis"
Jaar van uitgave
 • [1980]

Titel
 • Missions de l'assomption en Orient : oeuvres des pères et oeuvres des soeurs Oblates missionnaires de l'Assomption : 1862-1924 : notice illustrée
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Lyon : Procure des Missions
Jaar van uitgave
 • 1925

Titel
 • "Alles stuwt naar de eeuwigheid" : Emmanuel-Marie Correnson en Emmanuel d'Alzon en de zusters Oblaten van de Assumptie / door H. Andriessen
Auteur
 • Herman Crispijn Ignatius Andriessen (1927-)
Reeks
 • Vita nuova ; 49
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • Nijmegen : Vita Nuova
Jaar van uitgave
 • 2007
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

23

299

313

450

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de provincie bevindt zich in Hulsberg (provincie Limburg) en zou in 1987 naar het generalaat in Frankrijk worden opgezonden. Vanuit het generalaat worden circulaires over onder meer de geschiedenis van de congregatie aan de provincies verstrekt, waar zij bewaard worden (enquête KAN 1987). Meer informatie over het archief is niet voorhanden.

Bewaarplaats Zusters Oblaten O. L. Vrouw van Assumptie, Postbus 33, 6336 ZG Hulsberg / Schoolstraat 5, 6336 AN Hulsberg

Bewaarplaats Oblaten O. L. Assumptie, generalaat, Parijs, Frankrijk
Archivalie elders

In het archief van de Paters Assumptionisten bevinden zich:

 

 

Inventaris KAN P01b

 

B 170/01            

Korte geschiedenis van Oblaten Assumptie akkoord met deze congregatie 1929; correspondentie en stukken (1916-1993):goedkeuring bisschop voor vestiging Boxtel (23 februari 1916); brieven van het bisdom; regeling zusters- paters; generaal kapittel (1975, 1981); decreet unio Oblaten-Zusters van Bordeaux; Kapittel (rapport Ned.-Frans 1993); planning 1995-1999.1916-1999, met hiaten.                                                                                            

1 omslag 

 

B 170/02        

Stukken: constituties (1938); Ned. tekst; correcties; echo's congregatieraad (1977); prov. raad (1979); roepingencommissie (1978); Oblaten Bergeijk (1987).

1938-1987.                                                                                                           

1 omslag 

 

 

B 170/03        

Herdenking 100 jaar afsterven Emm. Marie Correnson; preek A. Burg; ontstaan en groei Ned. Prov. van de Oblaten der Assumptie 1999.                                                                                                                  

1 omslag

 

B 180                

Correspondentie met vrouwelijke AA; met religieuzen niet-AA o.a. Catechisten van Breda (1962-1966); 4 mappen met gegevens over Oblaten, Rel. AA,, Petites Soeurs, Orantes.

1939-1990.         

1 omslag

 

 

Inventaris KAN P01c

 

C 230/11-18    

Correspondentie

C 230/14

1963-1967: Missieprocurator-Zusters Oblaten.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Oblaten van Onze Lieve vrouw Assumptie werd in 1865 gesticht in Nîmes (Frankrijk) door de stichter van de congregatie van de Assumptionisten, Emmanuel J. J. M. d’Alzon (1810-1880) en Marie (moeder Emmanuel-Marie de la Compassion) Correnson (1842-1900). De congregatie vestigde zich aan het begin van de twintigste eeuw onder invloed van de repressieve politiek van de Franse regering in Roermond.

 

De missie

Congo

De Assumptionisten waren sinds de jaren twintig aan het werk in Belgisch-Congo, toen zij het generaal bestuur van de zusters Oblaten verzochten om hulp voor het onderwijs en de gezondheidszorg. De zusters waren nodig om niet alleen de mannelijke bevolking, maar ook de vrouwen en meisjes te kunnen bereiken. De zusters konden zich daartoe nuttig maken in onderwijs, ziekenzorg en sociaal werk. De eerste Nederlandse zusters vertrokken in 1936, maar eerder hadden al twee Belgische en een Franse zuster aan dit verzoek gehoor gegeven. Wegens de politiek onrust rond 1960 vertrokken de zusters tijdelijk in 1964. De laatste Nederlandse zuster verliet Congo in 1991. Zij liet daar een eigenlandse congregatie na, namelijk de diocesane congregatie Kleine Zusters O. L. Vrouw van Presentatie.

 

Andere gebieden

Eveneens op verzoek van de Assumptionisten vertrokken er in 1956 enkele zusters naar de Verenigde Staten om hen te helpen in de huishouding. Vanaf de jaren zeventig legden zij zich toe op sociale en pastorale activiteiten. In 1976 kwam daaraan een einde. De missie in Brazilië, waarmee in 1964 begonnen werd, valt buiten het bestek van deze gids. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-38, Pius-almanak 1960/61, 371 en 434, Eijt, Eenvoudig leven.

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Parijs (Eijt, Eenvoudig leven, 16).

Doelstelling

Stichtingsdoel van de congregatie was naast zelfheiliging van de leden hulp aan missionarissen onder de Oosterse volken voor de hereniging van de christelijke kerk onder Rome. Paus Pius IX had in 1962 aan priester d'Alzon persoonlijk een missie-opdracht gegeven, die daartoe de congregatie stichtte. Religieuzen zouden door middel van gebed, huishoudelijke hulp en liefdadige werken de missionaire doelstellingen kunnen nastreven. In de praktijk geschiedde dit via onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg (verpleging wordt prominent genoemd in 1960, Pius-almanak (1960/61) 371), pastoraal werk en missiewerk in de missiegebieden van de paters Assumptionisten (aa). Nederlandse zusters in Nederland droegen aan de missie bij via apostolaat door gebed.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Congo
 • Beni
 • Manguredjipa
 • Bunuyuka

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Eenvoudig leven, eenvoudig werken : honderd jaar Missiezusters Oblaten van de Assumptie in Nederland 1903-2003 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • Hulsberg : Missiezusters Oblaten van de Assumptie, provincie Nederland
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Een klein stekje geplant door de oblaten van Nimes op Nederlandse bodem : Nimes 1901-Roermond 1903 / [Zuster Angèle ; voorw. van Cornelia Spooren]Atr, een stukje geschiedenis van de Zusters Oblaten van de Assumptie-missiezusters
Auteur
 • Zuster Angèle
Paginering
 • 58 p
Uitgever
 • Hulsberg : Zusters Oblaten van de Assumptie, Klooster "Regina Pacis"
Jaar van uitgave
 • [1980]

Titel
 • Missions de l'assomption en Orient : oeuvres des pères et oeuvres des soeurs Oblates missionnaires de l'Assomption : 1862-1924 : notice illustrée
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Lyon : Procure des Missions
Jaar van uitgave
 • 1925

Titel
 • "Alles stuwt naar de eeuwigheid" : Emmanuel-Marie Correnson en Emmanuel d'Alzon en de zusters Oblaten van de Assumptie / door H. Andriessen
Auteur
 • Herman Crispijn Ignatius Andriessen (1927-)
Reeks
 • Vita nuova ; 49
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • Nijmegen : Vita Nuova
Jaar van uitgave
 • 2007
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

23

299

313

450

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de provincie bevindt zich in Hulsberg (provincie Limburg) en zou in 1987 naar het generalaat in Frankrijk worden opgezonden. Vanuit het generalaat worden circulaires over onder meer de geschiedenis van de congregatie aan de provincies verstrekt, waar zij bewaard worden (enquête KAN 1987). Meer informatie over het archief is niet voorhanden.

Bewaarplaats Zusters Oblaten O. L. Vrouw van Assumptie, Postbus 33, 6336 ZG Hulsberg / Schoolstraat 5, 6336 AN Hulsberg

Bewaarplaats Oblaten O. L. Assumptie, generalaat, Parijs, Frankrijk
Archivalie elders

In het archief van de Paters Assumptionisten bevinden zich:

 

 

Inventaris KAN P01b

 

B 170/01            

Korte geschiedenis van Oblaten Assumptie akkoord met deze congregatie 1929; correspondentie en stukken (1916-1993):goedkeuring bisschop voor vestiging Boxtel (23 februari 1916); brieven van het bisdom; regeling zusters- paters; generaal kapittel (1975, 1981); decreet unio Oblaten-Zusters van Bordeaux; Kapittel (rapport Ned.-Frans 1993); planning 1995-1999.1916-1999, met hiaten.                                                                                            

1 omslag 

 

B 170/02        

Stukken: constituties (1938); Ned. tekst; correcties; echo's congregatieraad (1977); prov. raad (1979); roepingencommissie (1978); Oblaten Bergeijk (1987).

1938-1987.                                                                                                           

1 omslag 

 

 

B 170/03        

Herdenking 100 jaar afsterven Emm. Marie Correnson; preek A. Burg; ontstaan en groei Ned. Prov. van de Oblaten der Assumptie 1999.                                                                                                                  

1 omslag

 

B 180                

Correspondentie met vrouwelijke AA; met religieuzen niet-AA o.a. Catechisten van Breda (1962-1966); 4 mappen met gegevens over Oblaten, Rel. AA,, Petites Soeurs, Orantes.

1939-1990.         

1 omslag

 

 

Inventaris KAN P01c

 

C 230/11-18    

Correspondentie

C 230/14

1963-1967: Missieprocurator-Zusters Oblaten.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers