Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Trappisten (abdij Koningshoeven)

Naam Trappisten (abdij Koningshoeven)
Naamsvarianten
 • Cisterciënzers van de Strengere Onderhouding
 • Hervormde Cisterciënzers
 • Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae (ocso)
 • ocist.r
 • ocist.ref.
 • ocr
 • Orde van de Hervormde Cisterciënzers
 • Orde van de Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding
 • Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding
 • Paters Cisterciënzers (OCSO)
 • Paters Trappisten
 • Cisterciënzers (OCSO)
Periode 1098-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De Trappistenorde is ontstaan uit de Cisterciënzerorde die in 1098 in Frankrijk werd gesticht. Binnen deze orde ontstonden vanaf de vijftiende eeuw door hervormingen verschillende groepen, alnaargelang men de regel streng of minder streng toepaste. In de zeventiende eeuw werd in het klooster van La Trappe (Normandië) gestreefd naar een zeer strikte naleving van de regel (zogenaamde observantie). De monniken die zich bij deze beweging aansloten werden daarom Trappisten genoemd. De Franse Revolutie maakte bijna een einde aan de orde. Na 1815 werden her en der, in de Nederlanden voor het eerst in Westmale (provincie Antwerpen, 1836) nieuwe kloosters opgericht. Deze waren echter niet in een verband verenigd. Paus Leo XIII stelde voor deze groepen te laten fuseren. Dit vond plaats in 1892, waarmee de trappisten een zelfstandige orde werden. Sinds 1881 is de orde in Nederland gevestigd. In 1934 telde de orde mondiaal bezien 58 huizen met 3.500 leden. In Nederland bestonden er toen zes mannenkloosters en twee vrouwen kloosters (Trappistinnen).

Het oudste klooster in Nederland is de abdij van Koningshoeven in Berkel-Enschot (bij Tilburg, provincie Noord-Brabant). In 1881 kwam een groep monniken vanuit de Katsberg (Noord-Frankrijk) naar Nederland. Zij vestigden zich in enkele boerderijen die het eigendom waren geweest van koning Willem II, vandaar de naam Koningshoeven. Het klooster werd in 1891 tot abdij verheven. In 1900 volgde vanuit Koningshoeven een nieuwe stichting, de latere abdij Maria Toevlucht in Zundert (provincie Noord-Brabant), en in 1935 de Trappistinnenabdij OL Vrouw van Koningsoord te Berkel-Enschot (province North Brabant).

 

 

De missie

De regel van de orde is moeilijk te combineren met missiewerk. De Trappisten hebben zich daarom nauwelijks met missionering beziggehouden, maar wel hebben zij vanuit Nederland enkele contemplatieve kloosters in de Derde Wereld gesticht. Sinds 1894 werkten er Trappisten, die afkomstig waren uit Westmalle en Koningshoeven, in Belgisch Congo. In 1910 werden drie monniken uit Koningshoeven uitgezonden. Toen de missie van Bamanya in 1924 werd overgedragen aan de Belgische missionarissen van het Heilig Hart werkten er zeven Trappisten uit Tilburg. In totaal vertrokken er 63 trappisten naar Congo, waarvan 25 uit Nederlandse kloosters in Achel, Tilburg, Tegelen en Echt. De Trappisten van Koningshoeven stichtten in 1953 een abdij op Java, namelijk S.M. Rawa Seneng. In 1956 volgde de abdij 'Our Lady of Victory' in Kenya. In 1996 was nog één lid van de orde werkzaam in Kenya. In Congo (Zaïre) missioneerden de Trappisten weer vanaf 1958 .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-5, Katholieke Encyclopaedie 1934, lemma 'Cisterciënzers', bezoekrapport KAN 1997, Derix, Brengers van de boodschap, 350-351

Organisatie

Met de fusie van de verschillende congregaties in 1892 werd de algemene coördinatie opgedragen aan een generaal abt die in Rome resideerde.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de orde behoorden contemplatief leven, pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Semarang, Java
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven. Aanvulling.
Auteur
 • Terstegge ocso, Anselmus
Paginering
 • 16
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven / Anselmus Terstegge
Auteur
 • Anselmus Terstegge
Paginering
 • 203 p
Uitgever
 • Tilburg : Gianotten
Jaar van uitgave
 • 1984


Periodieken
Titel
 • Abdij-kroniek / O.L. Vrouw van Koningshoeven, Tilburg
Uitgever
 • Tilburg : O.L. Vrouw van Koningshoeven
Jaar van uitgave
 • 1986-...
Interviews

Negen intervieuws, en wel de nrs.:

86-87

139

165

542

828

830-832

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de abdij Koningshoeven bestaat uit drie delen: A) kloosterarchief (22 meter); B) archief van de brouwerij en boerderij (54 meter); en C) documentatie (33 meter). A) bestaat uit drie secties, namelijk stukken betreffende de verschillende stichtingen (8 meter), stukken over de communiteit (onder andere persoonsdossiers; 4 meter) en financiële administratie (10 meter). Het gedeelte B is in twee delen geïnventariseerd (vóór 1960 en erna). De documentatie bestaat uit een sectie alfabetisch geordende persoonsarchieven (22 meter) en een sectie algemeen (11 meter), die weer bestaat uit huiskronieken, biografieën van overleden leden, foto's, kaarten, plakboeken, krantenknipsels, bouwtekeningen, mededelingenblad voor de gemeenschap genaamd 'Abdijkroniek', correspondentie met de gemeente enzovoort. Op het archief bestaat een toegang, met een inleiding op de indeling van het archief, waarna de archiefstukken per sectie beschreven worden. Niet duidelijk is waar zich de stukken over de missie bevinden. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

 

Informatie is geput uit een bezoekverslag van de KAN uit 1995.

Bewaarplaats Trappisten, Eindhovenseweg 3, 5056 RP, Berkel-Enschot [1997]
Periode archief 1881-heden
Omvang 109 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen

http://www.koningshoeven.nl/

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De Trappistenorde is ontstaan uit de Cisterciënzerorde die in 1098 in Frankrijk werd gesticht. Binnen deze orde ontstonden vanaf de vijftiende eeuw door hervormingen verschillende groepen, alnaargelang men de regel streng of minder streng toepaste. In de zeventiende eeuw werd in het klooster van La Trappe (Normandië) gestreefd naar een zeer strikte naleving van de regel (zogenaamde observantie). De monniken die zich bij deze beweging aansloten werden daarom Trappisten genoemd. De Franse Revolutie maakte bijna een einde aan de orde. Na 1815 werden her en der, in de Nederlanden voor het eerst in Westmale (provincie Antwerpen, 1836) nieuwe kloosters opgericht. Deze waren echter niet in een verband verenigd. Paus Leo XIII stelde voor deze groepen te laten fuseren. Dit vond plaats in 1892, waarmee de trappisten een zelfstandige orde werden. Sinds 1881 is de orde in Nederland gevestigd. In 1934 telde de orde mondiaal bezien 58 huizen met 3.500 leden. In Nederland bestonden er toen zes mannenkloosters en twee vrouwen kloosters (Trappistinnen).

Het oudste klooster in Nederland is de abdij van Koningshoeven in Berkel-Enschot (bij Tilburg, provincie Noord-Brabant). In 1881 kwam een groep monniken vanuit de Katsberg (Noord-Frankrijk) naar Nederland. Zij vestigden zich in enkele boerderijen die het eigendom waren geweest van koning Willem II, vandaar de naam Koningshoeven. Het klooster werd in 1891 tot abdij verheven. In 1900 volgde vanuit Koningshoeven een nieuwe stichting, de latere abdij Maria Toevlucht in Zundert (provincie Noord-Brabant), en in 1935 de Trappistinnenabdij OL Vrouw van Koningsoord te Berkel-Enschot (province North Brabant).

 

 

De missie

De regel van de orde is moeilijk te combineren met missiewerk. De Trappisten hebben zich daarom nauwelijks met missionering beziggehouden, maar wel hebben zij vanuit Nederland enkele contemplatieve kloosters in de Derde Wereld gesticht. Sinds 1894 werkten er Trappisten, die afkomstig waren uit Westmalle en Koningshoeven, in Belgisch Congo. In 1910 werden drie monniken uit Koningshoeven uitgezonden. Toen de missie van Bamanya in 1924 werd overgedragen aan de Belgische missionarissen van het Heilig Hart werkten er zeven Trappisten uit Tilburg. In totaal vertrokken er 63 trappisten naar Congo, waarvan 25 uit Nederlandse kloosters in Achel, Tilburg, Tegelen en Echt. De Trappisten van Koningshoeven stichtten in 1953 een abdij op Java, namelijk S.M. Rawa Seneng. In 1956 volgde de abdij 'Our Lady of Victory' in Kenya. In 1996 was nog één lid van de orde werkzaam in Kenya. In Congo (Zaïre) missioneerden de Trappisten weer vanaf 1958 .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 1-5, Katholieke Encyclopaedie 1934, lemma 'Cisterciënzers', bezoekrapport KAN 1997, Derix, Brengers van de boodschap, 350-351

Organisatie

Met de fusie van de verschillende congregaties in 1892 werd de algemene coördinatie opgedragen aan een generaal abt die in Rome resideerde.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de orde behoorden contemplatief leven, pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Semarang, Java

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven. Aanvulling.
Auteur
 • Terstegge ocso, Anselmus
Paginering
 • 16
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven / Anselmus Terstegge
Auteur
 • Anselmus Terstegge
Paginering
 • 203 p
Uitgever
 • Tilburg : Gianotten
Jaar van uitgave
 • 1984


Periodieken
Titel
 • Abdij-kroniek / O.L. Vrouw van Koningshoeven, Tilburg
Uitgever
 • Tilburg : O.L. Vrouw van Koningshoeven
Jaar van uitgave
 • 1986-...
Interviews

Negen intervieuws, en wel de nrs.:

86-87

139

165

542

828

830-832


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de abdij Koningshoeven bestaat uit drie delen: A) kloosterarchief (22 meter); B) archief van de brouwerij en boerderij (54 meter); en C) documentatie (33 meter). A) bestaat uit drie secties, namelijk stukken betreffende de verschillende stichtingen (8 meter), stukken over de communiteit (onder andere persoonsdossiers; 4 meter) en financiële administratie (10 meter). Het gedeelte B is in twee delen geïnventariseerd (vóór 1960 en erna). De documentatie bestaat uit een sectie alfabetisch geordende persoonsarchieven (22 meter) en een sectie algemeen (11 meter), die weer bestaat uit huiskronieken, biografieën van overleden leden, foto's, kaarten, plakboeken, krantenknipsels, bouwtekeningen, mededelingenblad voor de gemeenschap genaamd 'Abdijkroniek', correspondentie met de gemeente enzovoort. Op het archief bestaat een toegang, met een inleiding op de indeling van het archief, waarna de archiefstukken per sectie beschreven worden. Niet duidelijk is waar zich de stukken over de missie bevinden. Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

 

Informatie is geput uit een bezoekverslag van de KAN uit 1995.

Bewaarplaats Trappisten, Eindhovenseweg 3, 5056 RP, Berkel-Enschot [1997]
Periode archief 1881-heden
Omvang 109 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen

http://www.koningshoeven.nl/