Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed

Naam Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
Naamsvarianten
 • Dochters van het Kostbaar Bloed
 • Zusters van Koningsbosch
 • Filiae Pretiosissimi Sanguinis (fps)
 • Congregatie van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
 • Dochters van het Goddelijk Bloed van Onzen Heer Jezus Christus
 • Liefdezusters van het Kostbaar Bloed van Koningsbosch
Periode 1862-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed werd gesticht in Sittard in 1862 door Maria Seraphine Spickermann (1819-1876) en de bisschop van Roermond, mgr. Johannes Augustinus Paredis (1795-1886) als een afsplitsing van de Zus­ters Onder de Bogen in Maastricht. In 1877 verhuisde de congregatie naar Koningsbosch bij Echt. Zij hield zich bezig met onderwijs aan meisjes, de verzorging van ouderen en de wijkverpleging. In 1935 had de congregatie acht huizen.

 

De missie

Ned. Indië

Aanleiding om ook aan missiewerk te gaan doen was een audiëntie bij kardinaal Van Rossum, de prefect van de Congregatie De Propaganda Fide, die beschermheer van de congregatie was. De congregatie had bovendien contacten met de Missionarissen van het Heilig Hart. Ten slotte drong de apostolisch prefect van Poerwokerto, mgr. Visser, aan om missiewerk op Midden-Java te aanvaarden. In 1933 begonnen de zusters in dat gebied met onderwijs en ziekenverpleging. Zij zetten ook een opleiding voor inheemse kandidaat-zusters op.

 

Burundi

Vanaf 1957 waren er ook zusters actief in het apostolisch-vicariaat Ngozi in Burundi.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Dochters', Willemsen, I, par. 2-33, Pius-almanak 1960/61, 371 en 434.

Organisatie

De congregatie werd door Rome goedgekeurd in 1890. In 1901 werden de constituties definitief goedgekeurd. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon was de 'Vereeniging van Liefdezusters, Dochters van het Kostbaar Bloed' (Van Woesik, 74).

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoren naast een bijzondere verering van het Kostbaar Bloed de opvoeding van meisjes via diverse soorten scholen, in bredere zin onderwijs, en verpleging en verzorging, in bredere zin gezondheidszorg. Deze doelstellingen strekten zich uit tot de missie. Dit gebeurde zowel door offer en gebed als door directe missie, te verstaan als uitzending naar missiegebieden.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Poerwokerto, Java
 • Bisdom Weeteboela, Sumba
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Moeder Seraphine, stichteres van de Congregatie Liefdezusters van het Kostbaar Bloed / Zr. AquinataHet leven van Moeder Seraphine
Auteur
 • Zr. Aquinata
Paginering
 • 50 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1974]

Titel
 • De Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, moederhuis: Koningsbosch, vieren honderdjarig bestaan der Congregatie
Paginering
 • 5 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Koningsbosch
Paginering
 • 24 p
Uitgever
 • Didam (Gld.) : Gebr. Leonards
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938


Periodieken
Titel
 • Ons contact / Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • 1 (1947) - ...
Uitgever
 • Koningsbosch : Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1947-...
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Informatie over het archief is er niet. Op 2 september 2010 ontvingen wij een e-mail van zuster Mathilda, lid van het algemeen bestuur, dat de congregatie het te druk had met de voorbereidingen van het algemeen kapittel in juni 2011 om gegevens over het archief te verstrekken.

Bewaarplaats Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Windraak, Sittard
Periode archief onbekend
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed werd gesticht in Sittard in 1862 door Maria Seraphine Spickermann (1819-1876) en de bisschop van Roermond, mgr. Johannes Augustinus Paredis (1795-1886) als een afsplitsing van de Zus­ters Onder de Bogen in Maastricht. In 1877 verhuisde de congregatie naar Koningsbosch bij Echt. Zij hield zich bezig met onderwijs aan meisjes, de verzorging van ouderen en de wijkverpleging. In 1935 had de congregatie acht huizen.

 

De missie

Ned. Indië

Aanleiding om ook aan missiewerk te gaan doen was een audiëntie bij kardinaal Van Rossum, de prefect van de Congregatie De Propaganda Fide, die beschermheer van de congregatie was. De congregatie had bovendien contacten met de Missionarissen van het Heilig Hart. Ten slotte drong de apostolisch prefect van Poerwokerto, mgr. Visser, aan om missiewerk op Midden-Java te aanvaarden. In 1933 begonnen de zusters in dat gebied met onderwijs en ziekenverpleging. Zij zetten ook een opleiding voor inheemse kandidaat-zusters op.

 

Burundi

Vanaf 1957 waren er ook zusters actief in het apostolisch-vicariaat Ngozi in Burundi.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Dochters', Willemsen, I, par. 2-33, Pius-almanak 1960/61, 371 en 434.

Organisatie

De congregatie werd door Rome goedgekeurd in 1890. In 1901 werden de constituties definitief goedgekeurd. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon was de 'Vereeniging van Liefdezusters, Dochters van het Kostbaar Bloed' (Van Woesik, 74).

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoren naast een bijzondere verering van het Kostbaar Bloed de opvoeding van meisjes via diverse soorten scholen, in bredere zin onderwijs, en verpleging en verzorging, in bredere zin gezondheidszorg. Deze doelstellingen strekten zich uit tot de missie. Dit gebeurde zowel door offer en gebed als door directe missie, te verstaan als uitzending naar missiegebieden.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Poerwokerto, Java
 • Bisdom Weeteboela, Sumba

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Moeder Seraphine, stichteres van de Congregatie Liefdezusters van het Kostbaar Bloed / Zr. AquinataHet leven van Moeder Seraphine
Auteur
 • Zr. Aquinata
Paginering
 • 50 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1974]

Titel
 • De Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, moederhuis: Koningsbosch, vieren honderdjarig bestaan der Congregatie
Paginering
 • 5 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Koningsbosch
Paginering
 • 24 p
Uitgever
 • Didam (Gld.) : Gebr. Leonards
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • De missioneerende orden / samengest. door M.F.X.M. van Woesik ; met een inl. door P.G. Groenen
Auteur
 • Martin F.X.M. van Woesik (1903-) ; Petrus Gerardus Groenen (1876-)
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Rotterdam [etc.] : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1938


Periodieken
Titel
 • Ons contact / Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • 1 (1947) - ...
Uitgever
 • Koningsbosch : Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1947-...
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Informatie over het archief is er niet. Op 2 september 2010 ontvingen wij een e-mail van zuster Mathilda, lid van het algemeen bestuur, dat de congregatie het te druk had met de voorbereidingen van het algemeen kapittel in juni 2011 om gegevens over het archief te verstrekken.

Bewaarplaats Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Windraak, Sittard
Periode archief onbekend
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Verwijzing naar andere archiefvormers