Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Centraal Bureau Katholiek Onderwijs

Naam Centraal Bureau Katholiek Onderwijs
Naamsvarianten
 • Roomsch-Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Periode 1920-na 1971
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding is opgericht door de Nederlandse bisschoppen in 1920 (Piusalmanak 1951). De ondersteunende functie werd gerealiseerd door de uitgave van periodieken, boeken en brochures en voorgedrukte registers voor de administratie en de inning van het rijkssubsidie. Het Bureau had geen bijzondere taak ten aanzien van de missie.

Organisatie

Het Bureau was in 1951 gevestigd in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg. Het had een commissie van toezicht en een directeur.

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Den Haag
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding : 1920-1945 / door W. Bless
Auteur
 • Willem J.P.M. Bless S.J. (1907-1974)
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • [1946]


Periodieken
Titel
 • Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en koloniën / R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Paginering
 • (1921) - (1929)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • 1921-1929

Titel
 • Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao / R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Paginering
 • (1930) - (1942)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • 1930-1942

Titel
 • Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland
Paginering
 • (1947) - (1956)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • [1948-1957]

Titel
 • Verbum : tijdschrift voor priesters en anderen, die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd / R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1930/31) - jrg. 66, nr. 7/8 (dec. 1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Hoger Katechetisch Instituut
Jaar van uitgave
 • 1930-1999
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het bestaat voornamelijk uit krantenknipsels. Dit toont aan dat de centrale instelling voor het katholiek onderwijs de missie belangrijk vond. In het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch bevindt zich in de rubriek Onderwijs een klein, 0,5 meter lang bestand over dit bureau. Dit is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1941-1991
Openbaarheid openbaar
Omvang 151,75 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Centraal Bureau voor het Kath. Onderwijs
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Algemeen

 

52. Stukken betreffende de Missieschool voor jonge vrouwen. z.j.

1 omslag

 

102. Stukken betreffende de Hogere Missieschool. z.j.

1 omslag

 

923. Stukken betreffende de Koninklijke Vereniging Oost en West te 's-Gravenhage. 1954-1955.

1 omslag

 

1231. Stukken betreffende de Koloniale School te 's-Gravenhage. 1942.

1 omslag

 

2936-2955. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2949. Missie.

 

3766-3768. Stukken betreffende het kardinaal Van Rossum Instituut. 1955-1961.

3 omslagen

 

4145. Stukken betreffende het Pauselijk Missiewerk voor eigen priesters. 1958-1962.

1 omslag

 

 

Indonesië

 

186. Krantenartikelen over Nieuw-Guinea. 1951-1958.

1 omslag

 

192. Krantenartikelen over Indonesië. 1953-1958.

1 omslag

 

2836-2855. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2838. Buitenland, Nieuw Guinea.

 

2876-2895. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2889. Indonesië.

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar. [Hierbij:]

3273. Nederlands Oost Indië. 1921-1941.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland. [Hierbij:]

3296. Indonesië. 1933-1940.

3301. Indonesië. 1924-1932.

 

 

Nederlandse Antillen

 

187. Krantenartikelen over de Nederlandse Antillen. 1952-1957.

1 omslag

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3271. Curaçao. 1927-1937.

3272. Suriname. 1922-1939.

3273. Nederlands Oost Indië. 1921-1941.

 

 

Afrika

 

196. Krantenartikelen over Afrika. 1951-1958.

1 omslag

 

209. Krantenartikelen over Egypte. 1951-1957.

1 omslag

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3257. Egypte. 1925-1936.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland:

3310. Zuid-Afrika. 1924-1939.

 

 

Latijns Amerika

 

1082. Stukken betreffende Argentinië. 1952-1958.

1 omslag

 

1344. Stukken betreffende het onderwijs in Brazilië. 1958.

1 omslag

 

 

Azië

 

1267. Stukken betreffende het onderwijs in Azië. 1951-1956.

1 omslag

 

1346. Stukken betreffende het onderwijs in China. 1951-1957.

1 omslag

 

2816-2855. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2828. Buitenland, China.

 

2836-2855. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2837. Buitenland, Japan.

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3261. China. 1929.

1 stuk.

3266. Azië. 1922-1938.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland:

3306. Azië - Australië. 1925-1940.

 

 

Suriname

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3272. Suriname. 1922-1939.

 

3280-3294. Artikelen over protestant christelijk onderwijs in het buitenland:

3293. Suriname. 1923-1940.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland:

3295. Suriname. 1924-1935.

 

3521. Brief aan A. Hilgers, over bescheiden, betrekking hebbend op het onderwijs in Suriname. 1943.

1 stuk

 

3522. Stukken betreffende het onderwijs in Suriname. 1904-1939.

1 omslag

 

3775. Stukken betreffende de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen. 1961.

1 omslag

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding is opgericht door de Nederlandse bisschoppen in 1920 (Piusalmanak 1951). De ondersteunende functie werd gerealiseerd door de uitgave van periodieken, boeken en brochures en voorgedrukte registers voor de administratie en de inning van het rijkssubsidie. Het Bureau had geen bijzondere taak ten aanzien van de missie.

Organisatie

Het Bureau was in 1951 gevestigd in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg. Het had een commissie van toezicht en een directeur.


Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Den Haag

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding : 1920-1945 / door W. Bless
Auteur
 • Willem J.P.M. Bless S.J. (1907-1974)
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • [1946]


Periodieken
Titel
 • Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en koloniën / R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Paginering
 • (1921) - (1929)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • 1921-1929

Titel
 • Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao / R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Paginering
 • (1930) - (1942)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • 1930-1942

Titel
 • Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland
Paginering
 • (1947) - (1956)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Jaar van uitgave
 • [1948-1957]

Titel
 • Verbum : tijdschrift voor priesters en anderen, die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd / R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1930/31) - jrg. 66, nr. 7/8 (dec. 1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Hoger Katechetisch Instituut
Jaar van uitgave
 • 1930-1999

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het bestaat voornamelijk uit krantenknipsels. Dit toont aan dat de centrale instelling voor het katholiek onderwijs de missie belangrijk vond. In het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch bevindt zich in de rubriek Onderwijs een klein, 0,5 meter lang bestand over dit bureau. Dit is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1941-1991
Openbaarheid openbaar
Omvang 151,75 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Centraal Bureau voor het Kath. Onderwijs
Bijzondere relevantie

Selectie

Algemeen

 

52. Stukken betreffende de Missieschool voor jonge vrouwen. z.j.

1 omslag

 

102. Stukken betreffende de Hogere Missieschool. z.j.

1 omslag

 

923. Stukken betreffende de Koninklijke Vereniging Oost en West te 's-Gravenhage. 1954-1955.

1 omslag

 

1231. Stukken betreffende de Koloniale School te 's-Gravenhage. 1942.

1 omslag

 

2936-2955. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2949. Missie.

 

3766-3768. Stukken betreffende het kardinaal Van Rossum Instituut. 1955-1961.

3 omslagen

 

4145. Stukken betreffende het Pauselijk Missiewerk voor eigen priesters. 1958-1962.

1 omslag

 

 

Indonesië

 

186. Krantenartikelen over Nieuw-Guinea. 1951-1958.

1 omslag

 

192. Krantenartikelen over Indonesië. 1953-1958.

1 omslag

 

2836-2855. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2838. Buitenland, Nieuw Guinea.

 

2876-2895. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2889. Indonesië.

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar. [Hierbij:]

3273. Nederlands Oost Indië. 1921-1941.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland. [Hierbij:]

3296. Indonesië. 1933-1940.

3301. Indonesië. 1924-1932.

 

 

Nederlandse Antillen

 

187. Krantenartikelen over de Nederlandse Antillen. 1952-1957.

1 omslag

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3271. Curaçao. 1927-1937.

3272. Suriname. 1922-1939.

3273. Nederlands Oost Indië. 1921-1941.

 

 

Afrika

 

196. Krantenartikelen over Afrika. 1951-1958.

1 omslag

 

209. Krantenartikelen over Egypte. 1951-1957.

1 omslag

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3257. Egypte. 1925-1936.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland:

3310. Zuid-Afrika. 1924-1939.

 

 

Latijns Amerika

 

1082. Stukken betreffende Argentinië. 1952-1958.

1 omslag

 

1344. Stukken betreffende het onderwijs in Brazilië. 1958.

1 omslag

 

 

Azië

 

1267. Stukken betreffende het onderwijs in Azië. 1951-1956.

1 omslag

 

1346. Stukken betreffende het onderwijs in China. 1951-1957.

1 omslag

 

2816-2855. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2828. Buitenland, China.

 

2836-2855. Artikelen uit kranten en tijdschriften over diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend [1945-1955]:

2837. Buitenland, Japan.

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3261. China. 1929.

1 stuk.

3266. Azië. 1922-1938.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland:

3306. Azië - Australië. 1925-1940.

 

 

Suriname

 

3249-3279. Krantenartikelen over rooms katholiek onderwijs in het buitenland. Geordend op jaar:

3272. Suriname. 1922-1939.

 

3280-3294. Artikelen over protestant christelijk onderwijs in het buitenland:

3293. Suriname. 1923-1940.

 

3295-3312. Krantenartikelen over neutraal en links onderwijs in het buitenland:

3295. Suriname. 1924-1935.

 

3521. Brief aan A. Hilgers, over bescheiden, betrekking hebbend op het onderwijs in Suriname. 1943.

1 stuk

 

3522. Stukken betreffende het onderwijs in Suriname. 1904-1939.

1 omslag

 

3775. Stukken betreffende de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen. 1961.

1 omslag

Informatiewaarde Gering