Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van de H. Maria Magdalena Postel

Naam Zusters van de H. Maria Magdalena Postel
Naamsvarianten
 • Zusters van de Christelijke Scholen en der Barmhartigheid
 • Schoolzusters van Heiligenstadt
 • Zusters van de H. Maria Magdalena Postel (smmp)
Periode 1807-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van de H. Maria Magdalena Postel werd gesticht door Julie Postel in Barfleur (Frankrijk) in 1807 als de congregatie van de 'Christelijke Scholen en van van Barmhartigheid'. De Duitse tak, die in 1920 zelfstandig is geworden, is in 1862 in Heiligenstadt/Eichsfeld gesticht door de opvolgster van Postel, zr. Placide Viël. Deze tak is sinds 1886 in Nederland gevestigd. Verwarring kan ontstaan doordat er ook zusters vanuit Frankrijk naar Nederland zijn gekomen. Dezen staan bekend als de Zusters van Julie Postel.

 

De missie

Brazilië

In 1937 vertrokken de eerste zusters van Heiligenstadt naar Brazilië (http://www.everyoneweb.com/SpesNostra/ 22-6-2010; http://smmp.de/weltweit/ 22-6-2010). Er zijn vijf Nederlandse zusters naar dit missiegebied gestuurd door de algemene overste in Duitsland, maar slechts twee van hen vóór 1960.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit een brief van zr. Dorothea Brylak van 28 oktober 2010.

Organisatie

De Nederlandse provincie ontstond 1923 en werd in 2002 opgeheven. Sindsdien vormen Nederland, Duitsland en Roemenië een provincie (dossiers St. Agatha ca 2001 en 2005). Het generalaat bevond zich in 2005 in Duitsland.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Brazilië
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Katholiek Nederland : encyclopaedie / W. Nolet
Auteur
 • Willem Nolet (1885-1965)
Paginering
 • 321 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Neerlandia Catholica of Het Katholieke Nederland : ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII / onder goedkeuring van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland uitg. door het Nederlandsch feestcomité ; met medewerking van katholieke schrijvers en kunstenaars ; [opdracht en inl. van H.J.A.M. Schaepman]Neerlandia Catholica
Auteur
 • paus Leo XIII (1810-1903) ; Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-1903)
Paginering
 • [XL], 584, 68 p
Uitgever
 • Utrecht : Van de Weijer
Jaar van uitgave
 • 1888

Titel
 • De lange zwerftocht van een vrouw die de Kerk weer opbouwde.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 16
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • z.j.

Titel
 • Unterwegs im Vertrauen. Aspekte zur Spiritualität der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 54
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Ik vrees niet. De Heer is met mij.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 15
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • z.j.
Interviews

Geen

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het in Nederland gevormde archief wordt om de tien jaar naar het generalaat in Duitsland gestuurd. In het archief van de Nederlandse provincie valt nauwelijks materiaal over de Nederlandse missiezusters te verwachten. Aangezien de missie vanuit Duitsland is ondernomen vallen in het archief in Heiligenstadt gegevens over de kleine groep de Nederlandse missiezusters te verwachten. Dit archief is echter beperkt toegankelijk (alle gegevens uit: brief van zr. Dorothea Brylak 28-10-2010).

Bewaarplaats Heiligenstadt, Eichsfeld / Thüringen, Duitsland
Openbaarheid beperkt
Websites

http://www.everyoneweb.com/SpesNostra/

 

http://www.smmp.de

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van de H. Maria Magdalena Postel werd gesticht door Julie Postel in Barfleur (Frankrijk) in 1807 als de congregatie van de 'Christelijke Scholen en van van Barmhartigheid'. De Duitse tak, die in 1920 zelfstandig is geworden, is in 1862 in Heiligenstadt/Eichsfeld gesticht door de opvolgster van Postel, zr. Placide Viël. Deze tak is sinds 1886 in Nederland gevestigd. Verwarring kan ontstaan doordat er ook zusters vanuit Frankrijk naar Nederland zijn gekomen. Dezen staan bekend als de Zusters van Julie Postel.

 

De missie

Brazilië

In 1937 vertrokken de eerste zusters van Heiligenstadt naar Brazilië (http://www.everyoneweb.com/SpesNostra/ 22-6-2010; http://smmp.de/weltweit/ 22-6-2010). Er zijn vijf Nederlandse zusters naar dit missiegebied gestuurd door de algemene overste in Duitsland, maar slechts twee van hen vóór 1960.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit een brief van zr. Dorothea Brylak van 28 oktober 2010.

Organisatie

De Nederlandse provincie ontstond 1923 en werd in 2002 opgeheven. Sindsdien vormen Nederland, Duitsland en Roemenië een provincie (dossiers St. Agatha ca 2001 en 2005). Het generalaat bevond zich in 2005 in Duitsland.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Brazilië

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Katholiek Nederland : encyclopaedie / W. Nolet
Auteur
 • Willem Nolet (1885-1965)
Paginering
 • 321 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Neerlandia Catholica of Het Katholieke Nederland : ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII / onder goedkeuring van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland uitg. door het Nederlandsch feestcomité ; met medewerking van katholieke schrijvers en kunstenaars ; [opdracht en inl. van H.J.A.M. Schaepman]Neerlandia Catholica
Auteur
 • paus Leo XIII (1810-1903) ; Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-1903)
Paginering
 • [XL], 584, 68 p
Uitgever
 • Utrecht : Van de Weijer
Jaar van uitgave
 • 1888

Titel
 • De lange zwerftocht van een vrouw die de Kerk weer opbouwde.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 16
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • z.j.

Titel
 • Unterwegs im Vertrauen. Aspekte zur Spiritualität der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 54
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Ik vrees niet. De Heer is met mij.
Auteur
 • NN
Paginering
 • 15
Uitgever
 • ??:
Jaar van uitgave
 • z.j.
Interviews

Geen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het in Nederland gevormde archief wordt om de tien jaar naar het generalaat in Duitsland gestuurd. In het archief van de Nederlandse provincie valt nauwelijks materiaal over de Nederlandse missiezusters te verwachten. Aangezien de missie vanuit Duitsland is ondernomen vallen in het archief in Heiligenstadt gegevens over de kleine groep de Nederlandse missiezusters te verwachten. Dit archief is echter beperkt toegankelijk (alle gegevens uit: brief van zr. Dorothea Brylak 28-10-2010).

Bewaarplaats Heiligenstadt, Eichsfeld / Thüringen, Duitsland
Openbaarheid beperkt
Websites

http://www.everyoneweb.com/SpesNostra/

 

http://www.smmp.de

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering