Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missie Verkeersmiddelen Actie

Naam Missie Verkeersmiddelen Actie
Naamsvarianten
 • miluva
 • ama
 • MIVA
 • M.I.V.A.
 • Missie Luchtvaart (MILUVA)
 • Associated Mission Aviation (AMA)
Periode 1935-heden
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Missie Verkeersmiddelen Actie kwam tot stand na een ontmoeting in 1934 van de vlieger Harry Verhulst en pater Paul Schulte (omi) in Duitsland, waar al een organisatie bestond om missionarissen aan goedkoop vervoer te helpen. De feitelijke oprichting vond plaats in 1935 in Amsterdam waar ook het kantoor gevestigd werd. Tot 1940 stelde men geld beschikbaar voor de aankoop van motoren en vertoonde men propagandafilms. Na de oorlog, toen de vliegende missionaris een vertrouwd verschijnsel werd, kwam MIVA goed van de grond. (Blommaert, 25 jaar Missieluchtvaart). Toch werd ook na de Tweede Wereldoorlog nog hulp verleend in de vorm van geldelijke giften om eigen vliegtuigen aan te schaffen. In Nieuw-Guinea liep de officiële start van Missie Luchtvaart vertraging op door eisen van het Bureau Luchtvaart in Hollandia, maar op 23 maart 1959 kon door mgr. Staverman ofm het eerste vliegtuig ingezegend worden, waarmee het officiële begin van MILUVA werd gemarkeerd (Sloot, Hoe God verscheen, 212 en 215).

Organisatie

Het eerste bestuur van de stichting MIVA bestond uit:

 

mr. G.C.J.D. Kropman, locoburgemeester van Amsterdam

H.L.A.M. Verhulst, sportvlieger

Pierre Cuypers, sportvlieger

Frans van Twaalfhoven

Friedl Straesser

M. van den Biggelaar, reclamedeskundige

pastoor J. Schiphorst, namens de Priestermissiebond

pater C. Schoemaker mhm adviseur vanwege de Vereenigde Missionarissen

(Blommaert, 25 jaar Missieluchtvaart, 11).

 

In 1959 veranderde de organisatie van naam: Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) werd toen Missie Luchtvaart (MILUVA). Deze naam veranderde in 1963 in Associated Mission Aviation (AMA) (Sloot, Hoe God verscheen, 215 en 217).

Doelstelling

De doelstellingen waren:

a) steun bij het oplossen van transportproblemen van kerkelijke ontwikkelingsorganisaties en missionaire werkers in de Derde Wereld

b) financiering van gemotoriseerd vervoer en minimaal duizend fietsen per jaar

c) advies bij het ontwikkelen van een eigen transportbeleid

d) assistentie bij de uitvoering van garageprojecten en opleiding van lokale onderhoudstechnici

e) participatie in vliegdiensten en botenprogramma’s

(Willemsen OV25)

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • "Gaan waar geen weg is" : toespraken bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van MIVA, De Bussel, Oosterhout 22 oktober 1995
Paginering
 • 19 p
Uitgever
 • [Breda] : MIVA
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • 50 jaar MIVA-verkenningen / [red. en samenst.: Edmund Blommaert]Overbrug die afstandMIVAverkenningen 50 jaar
Auteur
 • Edmundus Eugenius Blommaert (1925-)
Reeks
 • MIVA-Verkenningen
Paginering
 • 152 p
Uitgever
 • Breda : MIVA, Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • 25 jaar missieluchtvaart in Irian Jaya Indonesia : geschiedenis van de MILUVA/AMA - de missieluchtvaart in Irian Jaya - en de ondersteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984 : het verhaal van een 'bevlogen' kerk / [red. en samenst.: Edmund Blommaert]
Auteur
 • Edmundus Eugenius Blommaert (1925-)
Paginering
 • 170 p
Uitgever
 • Breda : MIVA/Stichting tot Steun aan de Missieluchtvaart op Irian Jaya
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Het werk van de Nederlandse missionarissen en hun vervoersproblemen. MIVA-enquête.
Uitgever
 • Amsterdam:
Jaar van uitgave
 • 1967

Titel
 • MIVA : hoe de Missie-Verkeersmiddelen-Actie ontstondHoe de Missie-Verkeersmiddelen-Actie ontstond
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Amsterdam : MIVA
Jaar van uitgave
 • [ca.1932]

Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010


Periodieken
Titel
 • MIVA : Missie Verkeersmiddelen Actie / [uitg.] MIVAMissie Verkeersmiddelen AktieMIVA-NederlandMIVA Koerier
Paginering
 • 1937 - ...
Uitgever
 • Amsterdam : MIVA
Jaar van uitgave
 • 1937-...

Titel
 • Informatiebulletin / MIVAMIVA-informatiebulletin
Paginering
 • ... - ... ; [Nieuwe nummering?] Nr. 1 (1994) - Nr. 5 (1998)
Uitgever
 • Breda : Stichting MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie
Jaar van uitgave
 • 198X-1998
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie, dat de periode 1925-1995 bestrijkt, is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het is tamelijk goed bewaard.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1926) 1935-1995
Omvang 326 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA), (1926) 1935-1995
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

Algemeen

 

 

247. Oprichtingsakten en correspondentie met betrekking tot de oprichting. Met bijlagen. 1935, 1941. 1 omslag

 

246. Statutenwijzigingen. Met concepten en bijlagen. 1949-1951, 1960-1963, 1966-1967, 1972-1973, 1976, 1978-1979. 1 omslag

 

248-268. Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen en correspondentie. 1940-1960. 21 omslagen

 

274-284. Agenda's en notulen van het dagelijks bestuur. 1950-1960. 11 omslagen.

 

239-242. Financiële overzichten. 1935-1937, 1943, 1945-1960. 4 omslagen

 

307-310. Knipselplakboeken houdende krantenartikelen, druksels, folders, logo's, bonnenboekjes en modellen briefpapier. 1929-1960. 4 omslagen

 

198-200. Propaganda Commissie: correspondentie, verslagen, artikelen en documentatie. 1939-1963.

 

85-86. Aanvragen van en uitkeringen aan missionarissen. 1935-1940, 1943-1944, 1946-1948, 1950-1960. 2 omslagen

 

96. Overzichten van aanvragen van en uitkeringen aan missionarissen, per orde of  congregatie, over de periode 1944-1967. 1 omslag

 

155-158. Verzameldossiers "Missieluchtvaart" betreffende diverse luchtvaart-activiteiten. 1946-1962. 3 omslagen

 

182. Enquête inzake de behoefte aan propaganda. 1956. 1 omslag

 

229. MIVA Missieclub Utrecht: verslagen van vergaderingen en activiteiten. 1941-1942. NB: Dit cahier is versierd met diverse prentjes, tekeningen en foto's. 1 cahier

 

115. MIVA Duitsland: documentatie. 1926-1939.. 1 omslag

NB: In dit dossier bevinden zich stukken geschreven door Paul Schulte, oprichter van MIVA Duitsland, en propagandamateriaal van de beginjaren van MIVA Duitsland.

 

116, 118. MIVA Duitsland: correspondentie. 1935-1940, 1954-1967. 2 omslagen

 

117. MIVA Duitsland: periodiek "Diaspora MIVA". 1957, 1959-1967. 1 omslag

 

120. MIVA Oostenrijk: correspondentie. 1956, 1961-1967, 1976. 1 omslag

 

121. MIVA Oostenrijk: documentatie en "MIVABrief". 1952-1956, 1961-1967, 1976. 1 omslag

 

123. MIVA Zwitserland: periodiek "Schweitzer MIVA-Brief". 1957, 1963, 1967. 1 omslag

 

231. Centrale Leken Missie Actie Raad. 1951-1954. 1 omslag

 

232. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1957, 1959-1961. 1 omslag

 

 

Afrika

 

325. Opstellen van Wim Hornman over Afrika. z.j. <?> 1 omslag

 

 

Brazilië

 

197. Bootactie "JOUKE, een boot voor de Groene Hel", ten behoeve van Joachim de Lange cssp, te Tefé (Brazilië). 1959, [1980]. 1 omslag

 

 

Indonesië

 

151. Documentatie en historisch overzicht van de missieluchtvaart op Irian Jaya.

Websites

http://www.miva.nl/

Losse archiefstukken

In in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC nr. 1205. Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen-Aktie (Miva) te Breda. 1937-1983, 1 omslag.;

LARC nr. 1206. Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen-Aktie (MIVA). 1937, 1946-1947, 1953, 1964, 1966-1968, 1970-1980, 1982, z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Duits.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Missie Verkeersmiddelen Actie kwam tot stand na een ontmoeting in 1934 van de vlieger Harry Verhulst en pater Paul Schulte (omi) in Duitsland, waar al een organisatie bestond om missionarissen aan goedkoop vervoer te helpen. De feitelijke oprichting vond plaats in 1935 in Amsterdam waar ook het kantoor gevestigd werd. Tot 1940 stelde men geld beschikbaar voor de aankoop van motoren en vertoonde men propagandafilms. Na de oorlog, toen de vliegende missionaris een vertrouwd verschijnsel werd, kwam MIVA goed van de grond. (Blommaert, 25 jaar Missieluchtvaart). Toch werd ook na de Tweede Wereldoorlog nog hulp verleend in de vorm van geldelijke giften om eigen vliegtuigen aan te schaffen. In Nieuw-Guinea liep de officiële start van Missie Luchtvaart vertraging op door eisen van het Bureau Luchtvaart in Hollandia, maar op 23 maart 1959 kon door mgr. Staverman ofm het eerste vliegtuig ingezegend worden, waarmee het officiële begin van MILUVA werd gemarkeerd (Sloot, Hoe God verscheen, 212 en 215).

Organisatie

Het eerste bestuur van de stichting MIVA bestond uit:

 

mr. G.C.J.D. Kropman, locoburgemeester van Amsterdam

H.L.A.M. Verhulst, sportvlieger

Pierre Cuypers, sportvlieger

Frans van Twaalfhoven

Friedl Straesser

M. van den Biggelaar, reclamedeskundige

pastoor J. Schiphorst, namens de Priestermissiebond

pater C. Schoemaker mhm adviseur vanwege de Vereenigde Missionarissen

(Blommaert, 25 jaar Missieluchtvaart, 11).

 

In 1959 veranderde de organisatie van naam: Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) werd toen Missie Luchtvaart (MILUVA). Deze naam veranderde in 1963 in Associated Mission Aviation (AMA) (Sloot, Hoe God verscheen, 215 en 217).

Doelstelling

De doelstellingen waren:

a) steun bij het oplossen van transportproblemen van kerkelijke ontwikkelingsorganisaties en missionaire werkers in de Derde Wereld

b) financiering van gemotoriseerd vervoer en minimaal duizend fietsen per jaar

c) advies bij het ontwikkelen van een eigen transportbeleid

d) assistentie bij de uitvoering van garageprojecten en opleiding van lokale onderhoudstechnici

e) participatie in vliegdiensten en botenprogramma’s

(Willemsen OV25)

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • "Gaan waar geen weg is" : toespraken bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van MIVA, De Bussel, Oosterhout 22 oktober 1995
Paginering
 • 19 p
Uitgever
 • [Breda] : MIVA
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • 50 jaar MIVA-verkenningen / [red. en samenst.: Edmund Blommaert]Overbrug die afstandMIVAverkenningen 50 jaar
Auteur
 • Edmundus Eugenius Blommaert (1925-)
Reeks
 • MIVA-Verkenningen
Paginering
 • 152 p
Uitgever
 • Breda : MIVA, Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • 25 jaar missieluchtvaart in Irian Jaya Indonesia : geschiedenis van de MILUVA/AMA - de missieluchtvaart in Irian Jaya - en de ondersteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984 : het verhaal van een 'bevlogen' kerk / [red. en samenst.: Edmund Blommaert]
Auteur
 • Edmundus Eugenius Blommaert (1925-)
Paginering
 • 170 p
Uitgever
 • Breda : MIVA/Stichting tot Steun aan de Missieluchtvaart op Irian Jaya
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Het werk van de Nederlandse missionarissen en hun vervoersproblemen. MIVA-enquête.
Uitgever
 • Amsterdam:
Jaar van uitgave
 • 1967

Titel
 • MIVA : hoe de Missie-Verkeersmiddelen-Actie ontstondHoe de Missie-Verkeersmiddelen-Actie ontstond
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Amsterdam : MIVA
Jaar van uitgave
 • [ca.1932]

Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010


Periodieken
Titel
 • MIVA : Missie Verkeersmiddelen Actie / [uitg.] MIVAMissie Verkeersmiddelen AktieMIVA-NederlandMIVA Koerier
Paginering
 • 1937 - ...
Uitgever
 • Amsterdam : MIVA
Jaar van uitgave
 • 1937-...

Titel
 • Informatiebulletin / MIVAMIVA-informatiebulletin
Paginering
 • ... - ... ; [Nieuwe nummering?] Nr. 1 (1994) - Nr. 5 (1998)
Uitgever
 • Breda : Stichting MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie
Jaar van uitgave
 • 198X-1998

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie, dat de periode 1925-1995 bestrijkt, is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het is tamelijk goed bewaard.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1926) 1935-1995
Omvang 326 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA), (1926) 1935-1995
Bijzondere relevantie

Selectie

 

Algemeen

 

 

247. Oprichtingsakten en correspondentie met betrekking tot de oprichting. Met bijlagen. 1935, 1941. 1 omslag

 

246. Statutenwijzigingen. Met concepten en bijlagen. 1949-1951, 1960-1963, 1966-1967, 1972-1973, 1976, 1978-1979. 1 omslag

 

248-268. Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen en correspondentie. 1940-1960. 21 omslagen

 

274-284. Agenda's en notulen van het dagelijks bestuur. 1950-1960. 11 omslagen.

 

239-242. Financiële overzichten. 1935-1937, 1943, 1945-1960. 4 omslagen

 

307-310. Knipselplakboeken houdende krantenartikelen, druksels, folders, logo's, bonnenboekjes en modellen briefpapier. 1929-1960. 4 omslagen

 

198-200. Propaganda Commissie: correspondentie, verslagen, artikelen en documentatie. 1939-1963.

 

85-86. Aanvragen van en uitkeringen aan missionarissen. 1935-1940, 1943-1944, 1946-1948, 1950-1960. 2 omslagen

 

96. Overzichten van aanvragen van en uitkeringen aan missionarissen, per orde of  congregatie, over de periode 1944-1967. 1 omslag

 

155-158. Verzameldossiers "Missieluchtvaart" betreffende diverse luchtvaart-activiteiten. 1946-1962. 3 omslagen

 

182. Enquête inzake de behoefte aan propaganda. 1956. 1 omslag

 

229. MIVA Missieclub Utrecht: verslagen van vergaderingen en activiteiten. 1941-1942. NB: Dit cahier is versierd met diverse prentjes, tekeningen en foto's. 1 cahier

 

115. MIVA Duitsland: documentatie. 1926-1939.. 1 omslag

NB: In dit dossier bevinden zich stukken geschreven door Paul Schulte, oprichter van MIVA Duitsland, en propagandamateriaal van de beginjaren van MIVA Duitsland.

 

116, 118. MIVA Duitsland: correspondentie. 1935-1940, 1954-1967. 2 omslagen

 

117. MIVA Duitsland: periodiek "Diaspora MIVA". 1957, 1959-1967. 1 omslag

 

120. MIVA Oostenrijk: correspondentie. 1956, 1961-1967, 1976. 1 omslag

 

121. MIVA Oostenrijk: documentatie en "MIVABrief". 1952-1956, 1961-1967, 1976. 1 omslag

 

123. MIVA Zwitserland: periodiek "Schweitzer MIVA-Brief". 1957, 1963, 1967. 1 omslag

 

231. Centrale Leken Missie Actie Raad. 1951-1954. 1 omslag

 

232. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1957, 1959-1961. 1 omslag

 

 

Afrika

 

325. Opstellen van Wim Hornman over Afrika. z.j. <?> 1 omslag

 

 

Brazilië

 

197. Bootactie "JOUKE, een boot voor de Groene Hel", ten behoeve van Joachim de Lange cssp, te Tefé (Brazilië). 1959, [1980]. 1 omslag

 

 

Indonesië

 

151. Documentatie en historisch overzicht van de missieluchtvaart op Irian Jaya.

Websites

http://www.miva.nl/

Losse archiefstukken

In in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC nr. 1205. Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen-Aktie (Miva) te Breda. 1937-1983, 1 omslag.;

LARC nr. 1206. Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen-Aktie (MIVA). 1937, 1946-1947, 1953, 1964, 1966-1968, 1970-1980, 1982, z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Duits.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering