Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Genootschap tot Voortplanting van het Geloof

Naam Genootschap tot Voortplanting van het Geloof
Naamsvarianten
 • Genootschap tot Voortplanting des Geloofs
 • Pauselijk Missiewerk voor Geloofsuitbreiding (PMG)
Periode 1822-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs is opgericht in Frankrijk op 3 mei 1822 door Pauline  Marie Jaricot. Doel was financiering van missiewerken. Men zamelde op directe wijze geld in onder gelovigen. Rond 1850 haalde het Genootschap in Nederland jaarlijks rond de 85.000 Franse franks op, na 1900 daalde dit tijdelijk fors omdat er meer gegeven werd aan in Nederland gevestigde congregaties, maar vanaf 1917 zette weer een stijging in om in 1939 een bedrag te bereiken van f 323.307 (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 171-172 (bijlage III met opbrengsten 1841-1940). In 1961 kregen de drie pauselijke genootschappen één bestuur en werd de naam van dit genootschap veranderd in Pauselijk Missiewerk voor Geloofsverbreiding. Het Genootschap is de oudste internationale organisatie die geld ophaalde voor de missie in het algemeen en dus niet aan een bepaalde congregatie was gebonden.

Organisatie

Het Genootschap was een vereniging met een hoofdbestuur, de Centrale Raad genaamd, in Parijs en daaronder afdelingen per bisdom en parochie, aan het hoofd waarvan een priester als directeur of secretaris-penningmeester stond. Men werkte met 'zelateurs' en 'zelatricen', mannen en vrouwen die wekelijks de contributie ophaalden. Het landelijk bestuur bestond uit vertegenwoordigers van ieder bisdom die door de bisschop werden benoemd. Het bestuur koos uit zijn midden een directeur en een secretaris-penningmeester (art. 3 van de statuten uit 1919). Daarnaast was er een college van 'moderatoren', bestaande uit seculiere en reguliere priesters (zie notulen vergadering van 10 april 1929 in KDC, Archief J.C. van Overbeek, inv. nr. 13). Het Genootschap werd in 1914 overgebracht naar Rome en geplaatst onder het gezag van de Propaganda Fide (Willemsen (2005), 05), 31-53, 37). De eerste Nederlandse afdeling is van 1830. Het Genootschap was nauw verbonden met het katholieke doofstommeninstituut in St. Michielsgestel: hier werd de financiële administratie verzorgd en werd het tijdschrift, de Annalen, gedrukt.

Doelstelling

Het Genootschap is opgericht om te ‘bidden en offeren voor de voortplanting des geloof’ (Willemsen OV02). Voor dit doel zamelde men op directe wijze geld in onder gelovigen voor de (buiten-Europese) missiewerken. Het genootschap was gevestigd in 's-Hertogenbosch en had volgens art. 2 van de in 1919 vastgestelde statuten tot doel: 'de ondersteuning van het Roomsch-Katholiek Missiewerk over geheel de wereld.'

 

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Geldwerving
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • 's-Hertogenbosch
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Genootschap tot Voortplanting des Geloofs
Paginering
 • 23 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1917


Periodieken
Titel
 • Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs : behelzende brieven van de bisschoppen en missionarissen van de missien der onderscheidene werelddelen, mitsgaders alle berigten, betrekking hebbende tot de missien en het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsAnnalen van het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting van het Geloof
Paginering
 • 1 (1833-34) - ...
Uitgever
 • St. Michielsgestel : Genootschap tot Voortplanting des Geloofs
Jaar van uitgave
 • 1833-...

Titel
 • De katholieke missiën : geïllustreerd maandschrift, in verbinding met het Lyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsLyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsDe Katholieke missiën en het Christelijk huisgezinHet christelijk huisgezin
Paginering
 • Jrg. 1 (1874/75) - jrg. 88 (1967)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch ; Overijsse : Missionarissen van het Goddelijk WoordUden : Missiehuis St. Willibrordus
Jaar van uitgave
 • 1874-1967

Titel
 • Annales de l'Association de la Propagation de la Foi
Jaar van uitgave
 • 1 (1828) -
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het Genootschap is nog niet teruggevonden. Veel stukken over dit genootschap, over de twee andere pauselijke missiewerken en over de Priestermissiebond bevinden zich in het archief van Joannes C. van Overbeek. Deze priester was directeur van het Doofstommeninstituut in St. Michielsgestel en deed de missie erbij. Hij bekleedde diverse functies in het katholieke missiewereldje waardoor zijn invloed, met name op zakelijk terrein, zeer groot was. Enkele meer recente archivalia bevinden zich in het archief van de Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken. Materiaal is ook te vinden in de collectie Bisschoppen van Roermond 1840-1949 in het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht (http://www.rhcl.nl). Zie het veld Bijzondere relevantie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1931-1976
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief J.C. van Overbeek

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1995
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toesteming kan verkregen worden via de archivaris, daartoe kan een formulier ingevuld worden via de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/).

Omvang 47 m
Toegang titel Archief Pauselijke Missiewerken
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

40-41 Tabellarische kasboeken van het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof. 1951-1958. 2 delen

45. Register houdende financiële bijdragen van broeder- en zusterkloosters in Nederland. 1938-1947. 1 deel

46-53. Tabellarische kasboeken. 1940-1958. 8 delen

54-56. Tabellarische kasboeken. 1940-1958. 3 delen

 


Bewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Periode archief 1840-1949
Openbaarheid openbaar
Omvang 13,2 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel toegangsnummer: 14.A003A; http://www.rhcl.nl
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

inv. nr. 399. Dossier Graaf van der Vrecken. Opbrengsten voor de Voortplanting van het Geloof. 1842-1873. 1 band. NB. zie ook nr. 400.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs is opgericht in Frankrijk op 3 mei 1822 door Pauline  Marie Jaricot. Doel was financiering van missiewerken. Men zamelde op directe wijze geld in onder gelovigen. Rond 1850 haalde het Genootschap in Nederland jaarlijks rond de 85.000 Franse franks op, na 1900 daalde dit tijdelijk fors omdat er meer gegeven werd aan in Nederland gevestigde congregaties, maar vanaf 1917 zette weer een stijging in om in 1939 een bedrag te bereiken van f 323.307 (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 171-172 (bijlage III met opbrengsten 1841-1940). In 1961 kregen de drie pauselijke genootschappen één bestuur en werd de naam van dit genootschap veranderd in Pauselijk Missiewerk voor Geloofsverbreiding. Het Genootschap is de oudste internationale organisatie die geld ophaalde voor de missie in het algemeen en dus niet aan een bepaalde congregatie was gebonden.

Organisatie

Het Genootschap was een vereniging met een hoofdbestuur, de Centrale Raad genaamd, in Parijs en daaronder afdelingen per bisdom en parochie, aan het hoofd waarvan een priester als directeur of secretaris-penningmeester stond. Men werkte met 'zelateurs' en 'zelatricen', mannen en vrouwen die wekelijks de contributie ophaalden. Het landelijk bestuur bestond uit vertegenwoordigers van ieder bisdom die door de bisschop werden benoemd. Het bestuur koos uit zijn midden een directeur en een secretaris-penningmeester (art. 3 van de statuten uit 1919). Daarnaast was er een college van 'moderatoren', bestaande uit seculiere en reguliere priesters (zie notulen vergadering van 10 april 1929 in KDC, Archief J.C. van Overbeek, inv. nr. 13). Het Genootschap werd in 1914 overgebracht naar Rome en geplaatst onder het gezag van de Propaganda Fide (Willemsen (2005), 05), 31-53, 37). De eerste Nederlandse afdeling is van 1830. Het Genootschap was nauw verbonden met het katholieke doofstommeninstituut in St. Michielsgestel: hier werd de financiële administratie verzorgd en werd het tijdschrift, de Annalen, gedrukt.

Doelstelling

Het Genootschap is opgericht om te ‘bidden en offeren voor de voortplanting des geloof’ (Willemsen OV02). Voor dit doel zamelde men op directe wijze geld in onder gelovigen voor de (buiten-Europese) missiewerken. Het genootschap was gevestigd in 's-Hertogenbosch en had volgens art. 2 van de in 1919 vastgestelde statuten tot doel: 'de ondersteuning van het Roomsch-Katholiek Missiewerk over geheel de wereld.'

 

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Geldwerving

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • 's-Hertogenbosch

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Genootschap tot Voortplanting des Geloofs
Paginering
 • 23 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1917


Periodieken
Titel
 • Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs : behelzende brieven van de bisschoppen en missionarissen van de missien der onderscheidene werelddelen, mitsgaders alle berigten, betrekking hebbende tot de missien en het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsAnnalen van het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting van het Geloof
Paginering
 • 1 (1833-34) - ...
Uitgever
 • St. Michielsgestel : Genootschap tot Voortplanting des Geloofs
Jaar van uitgave
 • 1833-...

Titel
 • De katholieke missiën : geïllustreerd maandschrift, in verbinding met het Lyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsLyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsDe Katholieke missiën en het Christelijk huisgezinHet christelijk huisgezin
Paginering
 • Jrg. 1 (1874/75) - jrg. 88 (1967)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch ; Overijsse : Missionarissen van het Goddelijk WoordUden : Missiehuis St. Willibrordus
Jaar van uitgave
 • 1874-1967

Titel
 • Annales de l'Association de la Propagation de la Foi
Jaar van uitgave
 • 1 (1828) -

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het Genootschap is nog niet teruggevonden. Veel stukken over dit genootschap, over de twee andere pauselijke missiewerken en over de Priestermissiebond bevinden zich in het archief van Joannes C. van Overbeek. Deze priester was directeur van het Doofstommeninstituut in St. Michielsgestel en deed de missie erbij. Hij bekleedde diverse functies in het katholieke missiewereldje waardoor zijn invloed, met name op zakelijk terrein, zeer groot was. Enkele meer recente archivalia bevinden zich in het archief van de Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken. Materiaal is ook te vinden in de collectie Bisschoppen van Roermond 1840-1949 in het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht (http://www.rhcl.nl). Zie het veld Bijzondere relevantie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1931-1976
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief J.C. van Overbeek

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1995
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toesteming kan verkregen worden via de archivaris, daartoe kan een formulier ingevuld worden via de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/).

Omvang 47 m
Toegang titel Archief Pauselijke Missiewerken
Bijzondere relevantie

40-41 Tabellarische kasboeken van het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof. 1951-1958. 2 delen

45. Register houdende financiële bijdragen van broeder- en zusterkloosters in Nederland. 1938-1947. 1 deel

46-53. Tabellarische kasboeken. 1940-1958. 8 delen

54-56. Tabellarische kasboeken. 1940-1958. 3 delen

 


Bewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Periode archief 1840-1949
Openbaarheid openbaar
Omvang 13,2 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel toegangsnummer: 14.A003A; http://www.rhcl.nl
Bijzondere relevantie

 

inv. nr. 399. Dossier Graaf van der Vrecken. Opbrengsten voor de Voortplanting van het Geloof. 1842-1873. 1 band. NB. zie ook nr. 400.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering