Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broeders van Dongen

Naam Broeders van Dongen
Naamsvarianten
 • Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
 • Broeders van Ronse
 • Broeders van Oostakker
 • Broeders van de H. Vincentius
 • Broeders van Goede Werken
 • Congregatie van de Broeders van Goede Werken (tot 1887)
 • Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis de Lourdes
Periode 1830-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Stichting en vestiging in Nederland

De Congregatie van de Broeders van Dongen werd gesticht in Ronse (België) in 1830 door kapelaan Stephanus Modestus Glorieux (1802-1872). Glorieux stichtte in 1845 ook de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid, die tot 1850 hoorde bij de congregatie van de broeders. In 1843 werden enkele broeders naar Delft gestuurd voor de verzorging van wezen en bejaarden. Vanaf dat moment namen de werkzaamheden van broeders in Nederland op de terreinen van opvoeding, bejaardenzorg en psychiatrie een aanvang. (AADOC-MON Kloosters in Nederland, B004 Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 18 januari 2010).

 

De missie

Ned. Indië

In 1926 vertrokken de eerste broeders naar Buitenzorg, nadat er al in 1922 aanvragen voor de missie waren binnengekomen. De broeders gingen daar werken in het St. Vincentius-gesticht dat sinds 1907 door de Jezuïeten was geleid en namen bovendien de zorg voor de daaraan verbonden lagere school op zich. Uiteindelijk werkten de broeders in Batavia, Buitenzorg, Lenteng Agoeng, Soekaboemi, Bangka en Samoris aan onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg en de scholing van eigenlandse kandidaten.

 

Overige gebieden

De Belgische provincie begon te missioneren in Congo in 1929. In 1949 breidden de broeders hun werkgebied uit naar Curaçao, waar zij een gesticht voor oude mannen beheerden en onderwijs verzorgden. Afgezien van hun werk in het onderwijs uitte hun gerichtheid op de jeugd zich onder meer in hun werk met jongeren die met justitie in aanraking waren gekomen en in hun werk voor de jeugdbeweging (http://www.brsolvvlourdes.net/curacao/). In 1955 volgde Canada. De broeders werkten hier in het onderwijs en met emigranten. In de jaren zestig, en dus buiten het bestek van deze gids, werden missies ondernomen in Oostenrijk (1962), Brazilië (1966), Spanje (1968) en Ethopië (1999).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 94, Willemsen, I, par. 2-3, Pius-almanak 1960/61, 426 en 457-458, bezoekrapport KAN 1996

Organisatie

Bestuur: naar een Nederlandse provincie

De congregatie ressorteerde rechtstreeks onder de bisschop van Gent die steeds een priester aanwees die als algemeen directeur de leiding had. Dit duurde tot 1892 toen een pauselijk bericht werd ontvangen waarna de algemene overste voortaan uit de rangen der broeders voortkwam. In 1888 werd het moederhuis verplaatst van Ronse naar Oostakker bij Gent. De congregatie groeide sterk en werd steeds lastiger te besturen vanuit het moederhuis in Oostakker. In de loop van de negentiende eeuw begon het aantal Nederlandse broeders het aantal Belgische broeders te overtreffen. De congregatie werd daarom in 1910 verdeeld in een Belgische en Nederlandse provincie, waarbij het missiegebied Congo onder de Belgische en Nederlands-Indië onder de Nederlandse provincie vielen. Het Nederlandse provincialaat werd gevestigd in huize Overdonk in Dongen. Congo en Indonesië kregen binnen de congregatie in 1959 eveneens de status van provincie, hoewel Congo inmiddels weer onder de Belgische provincie valt (correspondentie provinciaal bestuur met stichting dienstencentrum kloosterarchieven, 28 mei 1999). Het generalaat bevond zich in Oostakker, België. De rechtspersoon was de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes (ADOC-MON Kloosters in Nederland, B004 Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, geraadpleegd op 18 januari 2010).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 340

Doelstelling

De congregatie is gesticht met het doel te voldoen aan de vraag voor werkkrachten voor het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van de medemens door liefdewerken. De congregatie was dan ook aanvankelijk bekend onder de naam Broeders van de Goede Werken (sinds 1892: broeders van OLV van Lourdes). Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden dan ook onderwijs, opvoeding, verpleging van (geestes)zieken en missiewerk (Erasmusplein??22; Willemsen, B03; Van Woesik, 94; Pius-almanak 1960/61, 340).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bisdom Bogor, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Bisdom Malang, Java
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Pangkalpinang, Sumatra
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Glorieux en zijn volgelingen : een bibliografie over leven en werk van Stephanus Modestus Glorieux, de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en de Zusters van Barmhartigheid / samengest. door André Maes ; met medew. van Gabriël Delbecke ... [et al.]
Auteur
 • André Gerard Jacques Maes (1937-)
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • Oostakker : Commissie Archief Glorieux
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Stefaan Modest Glorieux 1802-1872. Sociaal voorloper in de 19e eeuw
Auteur
 • Gogne, R.
Uitgever
 • Oostakker:
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Hij zal het geknakte riet weer oprichten : een verhaal van Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes die zich 25 jaar lang met vallen en opstaan hebben ingezet voor het geknechte volk van Brazilië / [door Br. Edesius Boerrigter]
Auteur
 • Edesius Boerrigter (1914-)
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • Oostakker : Diligentia
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • 60 jaar missiewerk in Indonesië 1926-1986
Auteur
 • Kort, W. de, en E. Roestenberg
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • 150 jaar lang broeders van goede werken / [tekst Edesius Boerrigter]Honderdvijftig jaar lang broeders van goede werken1830-1980
Auteur
 • Edesius Boerrigter (1914-)
Paginering
 • 182 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • Ons werk in Nederland en in de missies : [wervingsfolder] / Broeders van O.L.Vr. van Lourdes
Paginering
 • 23 p
Uitgever
 • Dongen : Broeders van O.L.Vr. van Lourdes
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]

Titel
 • Vijftig jaar missie in Indonesië 1926-1976
Auteur
 • Simons, B., (red.)
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1976


Periodieken
Titel
 • Charitas : tijdschrift der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Paginering
 • 1 (1932-33) - 33 (1969)
Uitgever
 • Vught : Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1932-1969

Titel
 • Congregatienieuws
Jaar van uitgave
 • 1941-1953

Titel
 • Missiestemmen
Jaar van uitgave
 • 1945-1950

Titel
 • CN. Kontakt-en informatieblad der Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1959-1986

Titel
 • Stemmen uit Indonesië. Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1966-1986

Titel
 • Informatie. Contactblad van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1970-

Titel
 • De schakel. Contact-en informatieblad der Belgische Provincie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes.
Jaar van uitgave
 • 1970-

Titel
 • Zaïre : driemaandelijks tijdschrift / Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Paginering
 • 1973 - ...
Uitgever
 • Oostakker : Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1973-...

Titel
 • Congregatienieuws / Provinciaal Bestuur, Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, Dongen
Paginering
 • 1986 - ...
Uitgever
 • Dongen : Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Provinciaal Bestuur
Jaar van uitgave
 • 1986-...
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

206

275

424

433

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse provincie berust in het provincialaat in Dongen (brief provincialaat aan KAN, 28 mei 1999). Van het totale provinciaal archief in Dongen van 46 meter is maar ongeveer 1,5 meter missie-archief. Het archief bestaat uit: kapittelstukken, bestuursstukken, publicaties, missie-archieven, huisarchieven en financiën. Het archief is niet beschreven, wat het vaststellen van hiaten moeilijk maakt. In elk geval kent het bestuursarchief ná 1910 geen hiaten. De archieven zijn geordend aan de hand van een rubriekenlijst. Met name de bestuursstukken en tijdschriften zijn goed geordend, de huisarchieven daarentegen zijn problematisch (bezoekrapport KAN 1996). Het archief van het algemeen bestuur bevindt zich in het generalaat in Oostakker, net als dat van de Belgische provincie (brief provincialaat aan KAN, 28 mei 1999). Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven bezit vanaf 14 januari 2009 een deel van de foto-albums (Kroniek, 7, nr 1, maart 2009). Per 1 oktober 2009 is ook het archief (deels) overgebracht naar het Erfgoedcentrum, maar op 15 februari 2011 was de inventaris nog niet online.

Bewaarplaats Broeders van Dongen, Modestusstraat 10, 5101 BP Dongen, 0162 - 315224
Periode archief (..) 1910-
Omvang 46 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Geen

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Een deel van hun fotoalbums is op 14 januari 2009 overgebracht naar St. Agatha.

Websites

http://www.brsolvvlourdes.net

 

http://www.glorieuxbrothers.org

 

email:

brsolvvlourdes@home.nl

Archivalie elders

Stichter Glorieux stichtte ook Zusters van Barmhartigheid van Ronse, waar zich een gedeelte van zijn archief bevindt (brief provincialaat aan KAN, 28-5-1999).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Oudere namen van de congregatie zijn: Broeders van de H. Vincentius, Broeders van Goede Werken.

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Stichting en vestiging in Nederland

De Congregatie van de Broeders van Dongen werd gesticht in Ronse (België) in 1830 door kapelaan Stephanus Modestus Glorieux (1802-1872). Glorieux stichtte in 1845 ook de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid, die tot 1850 hoorde bij de congregatie van de broeders. In 1843 werden enkele broeders naar Delft gestuurd voor de verzorging van wezen en bejaarden. Vanaf dat moment namen de werkzaamheden van broeders in Nederland op de terreinen van opvoeding, bejaardenzorg en psychiatrie een aanvang. (AADOC-MON Kloosters in Nederland, B004 Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 18 januari 2010).

 

De missie

Ned. Indië

In 1926 vertrokken de eerste broeders naar Buitenzorg, nadat er al in 1922 aanvragen voor de missie waren binnengekomen. De broeders gingen daar werken in het St. Vincentius-gesticht dat sinds 1907 door de Jezuïeten was geleid en namen bovendien de zorg voor de daaraan verbonden lagere school op zich. Uiteindelijk werkten de broeders in Batavia, Buitenzorg, Lenteng Agoeng, Soekaboemi, Bangka en Samoris aan onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg en de scholing van eigenlandse kandidaten.

 

Overige gebieden

De Belgische provincie begon te missioneren in Congo in 1929. In 1949 breidden de broeders hun werkgebied uit naar Curaçao, waar zij een gesticht voor oude mannen beheerden en onderwijs verzorgden. Afgezien van hun werk in het onderwijs uitte hun gerichtheid op de jeugd zich onder meer in hun werk met jongeren die met justitie in aanraking waren gekomen en in hun werk voor de jeugdbeweging (http://www.brsolvvlourdes.net/curacao/). In 1955 volgde Canada. De broeders werkten hier in het onderwijs en met emigranten. In de jaren zestig, en dus buiten het bestek van deze gids, werden missies ondernomen in Oostenrijk (1962), Brazilië (1966), Spanje (1968) en Ethopië (1999).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 94, Willemsen, I, par. 2-3, Pius-almanak 1960/61, 426 en 457-458, bezoekrapport KAN 1996

Organisatie

Bestuur: naar een Nederlandse provincie

De congregatie ressorteerde rechtstreeks onder de bisschop van Gent die steeds een priester aanwees die als algemeen directeur de leiding had. Dit duurde tot 1892 toen een pauselijk bericht werd ontvangen waarna de algemene overste voortaan uit de rangen der broeders voortkwam. In 1888 werd het moederhuis verplaatst van Ronse naar Oostakker bij Gent. De congregatie groeide sterk en werd steeds lastiger te besturen vanuit het moederhuis in Oostakker. In de loop van de negentiende eeuw begon het aantal Nederlandse broeders het aantal Belgische broeders te overtreffen. De congregatie werd daarom in 1910 verdeeld in een Belgische en Nederlandse provincie, waarbij het missiegebied Congo onder de Belgische en Nederlands-Indië onder de Nederlandse provincie vielen. Het Nederlandse provincialaat werd gevestigd in huize Overdonk in Dongen. Congo en Indonesië kregen binnen de congregatie in 1959 eveneens de status van provincie, hoewel Congo inmiddels weer onder de Belgische provincie valt (correspondentie provinciaal bestuur met stichting dienstencentrum kloosterarchieven, 28 mei 1999). Het generalaat bevond zich in Oostakker, België. De rechtspersoon was de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes (ADOC-MON Kloosters in Nederland, B004 Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, geraadpleegd op 18 januari 2010).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 340

Doelstelling

De congregatie is gesticht met het doel te voldoen aan de vraag voor werkkrachten voor het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van de medemens door liefdewerken. De congregatie was dan ook aanvankelijk bekend onder de naam Broeders van de Goede Werken (sinds 1892: broeders van OLV van Lourdes). Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden dan ook onderwijs, opvoeding, verpleging van (geestes)zieken en missiewerk (Erasmusplein??22; Willemsen, B03; Van Woesik, 94; Pius-almanak 1960/61, 340).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bisdom Bogor, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Bisdom Malang, Java
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Pangkalpinang, Sumatra

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Glorieux en zijn volgelingen : een bibliografie over leven en werk van Stephanus Modestus Glorieux, de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en de Zusters van Barmhartigheid / samengest. door André Maes ; met medew. van Gabriël Delbecke ... [et al.]
Auteur
 • André Gerard Jacques Maes (1937-)
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • Oostakker : Commissie Archief Glorieux
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Stefaan Modest Glorieux 1802-1872. Sociaal voorloper in de 19e eeuw
Auteur
 • Gogne, R.
Uitgever
 • Oostakker:
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Hij zal het geknakte riet weer oprichten : een verhaal van Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes die zich 25 jaar lang met vallen en opstaan hebben ingezet voor het geknechte volk van Brazilië / [door Br. Edesius Boerrigter]
Auteur
 • Edesius Boerrigter (1914-)
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • Oostakker : Diligentia
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • 60 jaar missiewerk in Indonesië 1926-1986
Auteur
 • Kort, W. de, en E. Roestenberg
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • 150 jaar lang broeders van goede werken / [tekst Edesius Boerrigter]Honderdvijftig jaar lang broeders van goede werken1830-1980
Auteur
 • Edesius Boerrigter (1914-)
Paginering
 • 182 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • Ons werk in Nederland en in de missies : [wervingsfolder] / Broeders van O.L.Vr. van Lourdes
Paginering
 • 23 p
Uitgever
 • Dongen : Broeders van O.L.Vr. van Lourdes
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]

Titel
 • Vijftig jaar missie in Indonesië 1926-1976
Auteur
 • Simons, B., (red.)
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1976


Periodieken
Titel
 • Charitas : tijdschrift der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Paginering
 • 1 (1932-33) - 33 (1969)
Uitgever
 • Vught : Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1932-1969

Titel
 • Congregatienieuws
Jaar van uitgave
 • 1941-1953

Titel
 • Missiestemmen
Jaar van uitgave
 • 1945-1950

Titel
 • CN. Kontakt-en informatieblad der Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1959-1986

Titel
 • Stemmen uit Indonesië. Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1966-1986

Titel
 • Informatie. Contactblad van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1970-

Titel
 • De schakel. Contact-en informatieblad der Belgische Provincie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes.
Jaar van uitgave
 • 1970-

Titel
 • Zaïre : driemaandelijks tijdschrift / Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Paginering
 • 1973 - ...
Uitgever
 • Oostakker : Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Jaar van uitgave
 • 1973-...

Titel
 • Congregatienieuws / Provinciaal Bestuur, Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, Dongen
Paginering
 • 1986 - ...
Uitgever
 • Dongen : Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Provinciaal Bestuur
Jaar van uitgave
 • 1986-...
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

206

275

424

433

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse provincie berust in het provincialaat in Dongen (brief provincialaat aan KAN, 28 mei 1999). Van het totale provinciaal archief in Dongen van 46 meter is maar ongeveer 1,5 meter missie-archief. Het archief bestaat uit: kapittelstukken, bestuursstukken, publicaties, missie-archieven, huisarchieven en financiën. Het archief is niet beschreven, wat het vaststellen van hiaten moeilijk maakt. In elk geval kent het bestuursarchief ná 1910 geen hiaten. De archieven zijn geordend aan de hand van een rubriekenlijst. Met name de bestuursstukken en tijdschriften zijn goed geordend, de huisarchieven daarentegen zijn problematisch (bezoekrapport KAN 1996). Het archief van het algemeen bestuur bevindt zich in het generalaat in Oostakker, net als dat van de Belgische provincie (brief provincialaat aan KAN, 28 mei 1999). Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven bezit vanaf 14 januari 2009 een deel van de foto-albums (Kroniek, 7, nr 1, maart 2009). Per 1 oktober 2009 is ook het archief (deels) overgebracht naar het Erfgoedcentrum, maar op 15 februari 2011 was de inventaris nog niet online.

Bewaarplaats Broeders van Dongen, Modestusstraat 10, 5101 BP Dongen, 0162 - 315224
Periode archief (..) 1910-
Omvang 46 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Geen

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Bijzondere relevantie

Een deel van hun fotoalbums is op 14 januari 2009 overgebracht naar St. Agatha.

Websites

http://www.brsolvvlourdes.net

 

http://www.glorieuxbrothers.org

 

email:

brsolvvlourdes@home.nl

Archivalie elders

Stichter Glorieux stichtte ook Zusters van Barmhartigheid van Ronse, waar zich een gedeelte van zijn archief bevindt (brief provincialaat aan KAN, 28-5-1999).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Oudere namen van de congregatie zijn: Broeders van de H. Vincentius, Broeders van Goede Werken.