Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missiezusters van de H. Geest

Naam Missiezusters van de H. Geest
Naamsvarianten
 • Missionnaires du Saint Esprit (de Boulogne-sur-Seine)
 • Spiritaines
 • Sororum Missionariarum a Spirito Sancto (CSSp.)
 • Congregatie van de Missiezusters van de H. Geest (CSSp.)
 • Missiezusters van de H. Geest (CSSp.) van Keldonk-Erp
 • Genootschap der Missiezusters van de H. Geest
Periode 1921-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters van de H. Geest werd in 1921 gesticht in Metz (Frankrijk) door moeder Eugénie Caps en de algemeen-overste van de Congregatie van de H. Geest, mgr. Le Roy. Vanuit de Elzas kwamen zusters in 1947 naar Nederland waar zij zich vestigden in Keldonk (provincie Noord-Brabant). Hier traden vervolgens ook Nederlandse leden in en ontwikkelde zich een Nederlandse afdeling.

 

De missie

De congregatie missioneerde in gebieden van de congregatie van de H. Geest. De zusters waren actief in: de Centraal Afrikaanse Republiek, Kameroen, Kongo-Brazzaville, Ghana, Angola en Senegal. Verder ook in Madagascar, de Kleine Antillen en de Kaapverdische eilanden.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-36, Pius-almanak 1960/61, 371 en 434.

Organisatie

De congregatie

De congregatie heeft een pauselijke status, wat inhoudt dat zij onder het gezag valt van de congregatie De Propaganda Fide en dat de plaatselijke bisschop niet veel zeggenschap over haar heeft. Het generalaat bevindt zich in Boulogne-sur-Seine (Frankrijk). Er is een indeling in districten. Het districtshoofd lijkt ook missieprokuur en econoom te zijn. De Nederlandse rechtspersoon draagt de naam van: is het Genootschap der Missiezusters van de H. Geest.

 

Alle informatie is geput uit: Pius-almanak 1960/61, 371 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

De congregatie is opgericht met als doel apostolaatswerk onder niet-christenen in onderontwikkelde gebieden door middel van verpleging, onderwijs en sociaal werk. De zusters waren actief in de missiegebieden van de Congregatie van de H. Geest (cssp.). Zij lieten dat in 1960 als volgt optekenen: 'Apostolaat in de Missielanden speciaal onder het zwarte ras; huishoud- en ander onderwijs, ziekenverpleging, sociaal werk enz.' (Pius-almanak 1960/61, 371).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Centraal Afrikaanse Republiek
 • Bisdom Bangui
 • Bisdom Bangassou
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Roepende verten / [uitg. van de congregatie Missiezusters van de H. Geest]
Paginering
 • [24] p
Uitgever
 • Keldonk-Erp : Missiezusters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • [ca. 1950]


Periodieken
Titel
 • De bode van den H. Geest : maandschrift
Paginering
 • Jrg. 1 (1905) - jrg. 47 (1951)
Uitgever
 • Weert : De Paters van den H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1905-1951

Titel
 • Africa christo : orgaan van het Spiritijns Missiegenootschap
Paginering
 • 48 (1952) - 63 (1967)
Uitgever
 • Weert [etc.] : Spiritijns Missiegenootschap
Jaar van uitgave
 • 1952-1967

Titel
 • Ons orgaan / Nederlandse Provincie Paters van de H. Geest
Paginering
 • No. 1 (1946) - no. 63 (1962)
Uitgever
 • Gemert : Nederlandse Provincie Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1946-1962

Titel
 • Ons missievriendje : geïllustreerd missietijdschrift voor de R.K. jeugd
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (15 aug. 1921) - 31 (1953)
Uitgever
 • Weert : Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1921-1953

Titel
 • Missie-almanak / Paters van de Heilige Geest
Uitgever
 • Rhenen : Paters van de Heilige Geest
Jaar van uitgave
 • 1949-...

Titel
 • Orgaan / Nederlandse Provincie, Paters van de H. Geest
Paginering
 • Nr. 64 (1962) - nr. 80 (1967)
Uitgever
 • Gemert : Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1962-1967

Titel
 • Spinet : spiritijns Nederlands tijdschrift
Uitgever
 • Gemert : Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Spin : spiritijnse informatie / Congregatie van de H. GeestSpiritijnse informatie
Paginering
 • Nr. 1 (1978) - ...
Uitgever
 • Gemert : Nederlandse Provincie van de Congregatie van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1978-...

Titel
 • Onder elkaar : vriendenbrief aan belangstellenden voor de Congregatie van de Heilige Geest
Uitgever
 • Berg en Dal : Congregatie van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1967-2008
Interviews

Geen interviews

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in het districtshuis in Helmond. Er is geen toegang. Aanwezig zijn onder meer: het congregatiedagboek (1915-2001) dat in het Frans is geschreven, een overzicht van de congregatie in Nederland, de regel en de constituties en geschriften die mogelijk van de stichteres zijn (bezoekverslag KAN 2004). Volgens een ander bezoekverslag van de KAN uit 1998 bevatte het districtsarchief in Helmond: kronieken, krantenartikelen, de regels en de constituties, gebedenboeken, lijst van inkledingen, folders en kasboeken. Na opheffing van het district wordt het archief waarschijnlijk naar het generalaat in Frankrijk overgebracht. Het archief van laatstgenoemde instelling is niet verder onderzocht, maar is niet erg omvangrijk.

Bewaarplaats Missiezusters van de H. Geest, districtshuis Helmond
Periode archief onbekend

Bewaarplaats Missiezusters van de H. Geest (cssp), Helmond
Periode archief 1947-2011
Omvang 1 meter

Bewaarplaats generalaat, Boulogne-sur-Seine, Frankrijk
Archivalie elders

Gegevens over de uitzending naar missielanden moet te vinden zijn in het Centraal Missie Commissariaat. De periodiek Onder elkaar wordt door de zusters samen met de Paters van de H. Geest verzorgd, deze is te vinden in het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen. In het archief van de Congregatie van de H. Geest is ook informatie over de zusters te vinden (?).

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters van de H. Geest werd in 1921 gesticht in Metz (Frankrijk) door moeder Eugénie Caps en de algemeen-overste van de Congregatie van de H. Geest, mgr. Le Roy. Vanuit de Elzas kwamen zusters in 1947 naar Nederland waar zij zich vestigden in Keldonk (provincie Noord-Brabant). Hier traden vervolgens ook Nederlandse leden in en ontwikkelde zich een Nederlandse afdeling.

 

De missie

De congregatie missioneerde in gebieden van de congregatie van de H. Geest. De zusters waren actief in: de Centraal Afrikaanse Republiek, Kameroen, Kongo-Brazzaville, Ghana, Angola en Senegal. Verder ook in Madagascar, de Kleine Antillen en de Kaapverdische eilanden.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-36, Pius-almanak 1960/61, 371 en 434.

Organisatie

De congregatie

De congregatie heeft een pauselijke status, wat inhoudt dat zij onder het gezag valt van de congregatie De Propaganda Fide en dat de plaatselijke bisschop niet veel zeggenschap over haar heeft. Het generalaat bevindt zich in Boulogne-sur-Seine (Frankrijk). Er is een indeling in districten. Het districtshoofd lijkt ook missieprokuur en econoom te zijn. De Nederlandse rechtspersoon draagt de naam van: is het Genootschap der Missiezusters van de H. Geest.

 

Alle informatie is geput uit: Pius-almanak 1960/61, 371 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

De congregatie is opgericht met als doel apostolaatswerk onder niet-christenen in onderontwikkelde gebieden door middel van verpleging, onderwijs en sociaal werk. De zusters waren actief in de missiegebieden van de Congregatie van de H. Geest (cssp.). Zij lieten dat in 1960 als volgt optekenen: 'Apostolaat in de Missielanden speciaal onder het zwarte ras; huishoud- en ander onderwijs, ziekenverpleging, sociaal werk enz.' (Pius-almanak 1960/61, 371).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Centraal Afrikaanse Republiek
 • Bisdom Bangui
 • Bisdom Bangassou

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Roepende verten / [uitg. van de congregatie Missiezusters van de H. Geest]
Paginering
 • [24] p
Uitgever
 • Keldonk-Erp : Missiezusters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • [ca. 1950]


Periodieken
Titel
 • De bode van den H. Geest : maandschrift
Paginering
 • Jrg. 1 (1905) - jrg. 47 (1951)
Uitgever
 • Weert : De Paters van den H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1905-1951

Titel
 • Africa christo : orgaan van het Spiritijns Missiegenootschap
Paginering
 • 48 (1952) - 63 (1967)
Uitgever
 • Weert [etc.] : Spiritijns Missiegenootschap
Jaar van uitgave
 • 1952-1967

Titel
 • Ons orgaan / Nederlandse Provincie Paters van de H. Geest
Paginering
 • No. 1 (1946) - no. 63 (1962)
Uitgever
 • Gemert : Nederlandse Provincie Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1946-1962

Titel
 • Ons missievriendje : geïllustreerd missietijdschrift voor de R.K. jeugd
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (15 aug. 1921) - 31 (1953)
Uitgever
 • Weert : Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1921-1953

Titel
 • Missie-almanak / Paters van de Heilige Geest
Uitgever
 • Rhenen : Paters van de Heilige Geest
Jaar van uitgave
 • 1949-...

Titel
 • Orgaan / Nederlandse Provincie, Paters van de H. Geest
Paginering
 • Nr. 64 (1962) - nr. 80 (1967)
Uitgever
 • Gemert : Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1962-1967

Titel
 • Spinet : spiritijns Nederlands tijdschrift
Uitgever
 • Gemert : Paters van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Spin : spiritijnse informatie / Congregatie van de H. GeestSpiritijnse informatie
Paginering
 • Nr. 1 (1978) - ...
Uitgever
 • Gemert : Nederlandse Provincie van de Congregatie van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1978-...

Titel
 • Onder elkaar : vriendenbrief aan belangstellenden voor de Congregatie van de Heilige Geest
Uitgever
 • Berg en Dal : Congregatie van de H. Geest
Jaar van uitgave
 • 1967-2008
Interviews

Geen interviews


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in het districtshuis in Helmond. Er is geen toegang. Aanwezig zijn onder meer: het congregatiedagboek (1915-2001) dat in het Frans is geschreven, een overzicht van de congregatie in Nederland, de regel en de constituties en geschriften die mogelijk van de stichteres zijn (bezoekverslag KAN 2004). Volgens een ander bezoekverslag van de KAN uit 1998 bevatte het districtsarchief in Helmond: kronieken, krantenartikelen, de regels en de constituties, gebedenboeken, lijst van inkledingen, folders en kasboeken. Na opheffing van het district wordt het archief waarschijnlijk naar het generalaat in Frankrijk overgebracht. Het archief van laatstgenoemde instelling is niet verder onderzocht, maar is niet erg omvangrijk.

Bewaarplaats Missiezusters van de H. Geest, districtshuis Helmond
Periode archief onbekend

Bewaarplaats Missiezusters van de H. Geest (cssp), Helmond
Periode archief 1947-2011
Omvang 1 meter

Bewaarplaats generalaat, Boulogne-sur-Seine, Frankrijk
Archivalie elders

Gegevens over de uitzending naar missielanden moet te vinden zijn in het Centraal Missie Commissariaat. De periodiek Onder elkaar wordt door de zusters samen met de Paters van de H. Geest verzorgd, deze is te vinden in het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen. In het archief van de Congregatie van de H. Geest is ook informatie over de zusters te vinden (?).

Verwijzing naar andere archiefvormers