Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Katholiek Nederlands Persbureau

Naam Katholiek Nederlands Persbureau
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Aan het eind van de jaren vijftig leefde het idee om vermoedelijk binnen het Katholiek Nederlands Persbureau een afdeling voor de missie op te richten. Dit plan werd echter niet gerealiseerd.

Organisatie

Het Landelijk Centrum Katholieke Actie participeerde in het bestuur van het Katholiek Nederlands Persbureau.

Taken en activiteiten
  • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het is toegankelijk gemaakt door middel van een plaatsingslijst. Voor de missie, zie veld bijzondere relevantie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1946-1972
Openbaarheid openbaar
Omvang 4,75 m.
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel Katholiek Nederlands Persbureau
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

629. Stukken betreffende een voorlopig plan voor een missiepersdienst. Met bijlagen, z.j

(Dit stuk is ingezien op 2 december 2009. Het is een ongedateerde en anonieme notitie over een plan tot oprichting van een missiepersbureau, dat moet dateren van 1959 of eerder omdat er verwezen wordt naar een uitspraak van paus Pius XII 'verleden jaar'. De schrijver beoogt een op ideële grondslag werkende persdienst. Het dossiertje bevat ook een kort artikel door Paul Versteeghe getiteld  'De H. Geest werkt in alle volkeren', zonder jaartal. Hieruit mag worden afgeleid dat rond 1955-1959 even het idee heeft geleefd om een katholiek missiepersbureau op te richten, al of niet binnen het KNP).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Aan het eind van de jaren vijftig leefde het idee om vermoedelijk binnen het Katholiek Nederlands Persbureau een afdeling voor de missie op te richten. Dit plan werd echter niet gerealiseerd.

Organisatie

Het Landelijk Centrum Katholieke Actie participeerde in het bestuur van het Katholiek Nederlands Persbureau.

Taken en activiteiten
  • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het is toegankelijk gemaakt door middel van een plaatsingslijst. Voor de missie, zie veld bijzondere relevantie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1946-1972
Openbaarheid openbaar
Omvang 4,75 m.
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel Katholiek Nederlands Persbureau
Bijzondere relevantie

629. Stukken betreffende een voorlopig plan voor een missiepersdienst. Met bijlagen, z.j

(Dit stuk is ingezien op 2 december 2009. Het is een ongedateerde en anonieme notitie over een plan tot oprichting van een missiepersbureau, dat moet dateren van 1959 of eerder omdat er verwezen wordt naar een uitspraak van paus Pius XII 'verleden jaar'. De schrijver beoogt een op ideële grondslag werkende persdienst. Het dossiertje bevat ook een kort artikel door Paul Versteeghe getiteld  'De H. Geest werkt in alle volkeren', zonder jaartal. Hieruit mag worden afgeleid dat rond 1955-1959 even het idee heeft geleefd om een katholiek missiepersbureau op te richten, al of niet binnen het KNP).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering