Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van de Goede Herder

Naam Zusters van de Goede Herder
Naamsvarianten
 • Zusters van O.L. Vrouw van Liefde van de Goede Herder van Angers [RGH, RGS]
 • Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder van Angers
 • Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd
 • Good Shepherd Sisters
 • The Religious of Our Lady of Charity of the Good Shepherd (RGS)
 • Sisters of Our Lady of Charity of the Good Shepherd
 • Zusters van de Goede Herder (RGS) van Zoeterwoude
Periode 1835-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Zusters van de Goede Herder werd in 1644 gesticht in Caen (Frankrijk) door Jean Eudes en kreeg de naam Orde van Onze Lieve Vrouw van Liefde. De kloosters van deze congregatie verdwenen alle tijdens de Franse Revolutie. In de negentiende eeuw begon men opnieuw. In 1835 stichtte Rosa Virginia Pelletier (1796-1868; kloosternaam: moeder Maria Euphrasia) in Angers (Frankrijk) een nieuwe congregatie met de naam van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder. In 1860 vestigde zij zich ook in Nederland. Een zelfstandige provincie kwam er in 1892. In 1937 telde de hele congregatie ongeveer 35 provincies en ongeveer 330 huizen. In Nederland had zij in 1932 vier huizen. De beide congregaties hebben zich altijd bezig gehouden met de zorg voor meisjes wier leefwijze niet voldeed aan de zedelijke normen van het katholicisme. Men noemde deze vrouwen vaak 'gevallen vrouwen'.

 

De missie

De eerste buiteneuropese stichting, die overigens niet van Nederland uitging, kwam in 1842 tot stand, en wel in Louisville, Kentucky (Verenigde Staten). In 1927 vestigden Nederlandse zusters zich in Batavia. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 268-275, Katholieke Encyclopaedie 1938, deel 24, kolom 704-705, Van Woesik, 92, Willemsen, I, par. 2-56, Pius-almanak 1960/61, 390.

Organisatie

De congregatie wordt bestuurd door een generaal overste, en heeft provincies die geleid worden door een provinciaal overste. De generaal-overste wordt bijgestaan door een kardinaal-protector. Het generalaat bevond zich in Angers en later in Rome. De rechtspersoon is Liefdegesticht De Goede Herder, later de stichting 'De Goede Herder'.

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 93 en Pius-almanak 1960/61, 389-390.

Doelstelling

Doel was 'gevallen meisjes' weer op de rails te zetten. Dit waren meisjes en jonge vrouwen die een buitenechtelijk kind gekregen hadden of anderszins een leefwijze er op na hielden die niet strookte met de katholieke huwelijksmoraal. Het voornaamste middel om ontspoorde of bedreigde meisjes terug te voeren tot de christelijke levensnormen was zelfheiliging. Daartoe legden de zusters naast de drie geloften (armoede, gehoorzaamheid en kuisheid) nog de vierde gelofte van zielenijver af. In het actieve leven kreeg dit streven vorm via onderwijs en heropvoeding. De zusters waren onder meer actief in observatie-, rehabilitatie- en tehuizen voor werkende meisjes en daarnaast in internaten voor moeilijk opvoedbare meisjes en voogdij- en regeringskinderen.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zusters van de Goede Herder
Paginering
 • 11 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1953]

Titel
 • De Goede Herder in Nederland / door A. Beekman
Auteur
 • Andreas Wilhelmus Hendricus Beekman (1888-1976)
Paginering
 • IX, 286 p
Uitgever
 • Utrecht etc. : Dekker & Van de Vegt en Van Leeuwen
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • "De Goede Herder" : naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het gesticht te Zoeterwoude / door P.J. Nierman ; [voorw. door P.L. Dessens]
Auteur
 • P.J. Nierman
Paginering
 • 239 p
Uitgever
 • Leiden : Van Leeuwen
Jaar van uitgave
 • 1910


Periodieken
Titel
 • Le Messager Angevin. Revue Périodique de la Congr. de la N. D. du Bon Pasteur d'Angers.
Jaar van uitgave
 • vóór 1938-??
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Over het archief is verder geen informatie beschikbaar. Het zal in de toekomst worden overgedragen aan het Erfgoedcentrum Kloosterarchieven Nederland. Aan de inventarisatie wordt gewerkt. Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Postbus 33, 2080 AA Santpoort-Zuid / Dennenweg 8, Bloemendaal, 023 - 5251800
Periode archief onbekend
Omvang 20 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A79a; A79z

Bewaarplaats Casa Generalizia, Suore del Buon Pastore, Via Raffaello Sardiello, 20, 00165 Roma ITALIA tel. (39) 06 6617 9101
Websites

http://www.bonpasteur.com

 

http://www.buonpastoreint.org/

Bronnen met verslaglegging

Klooster Sint Aegten, ENK, AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie

812 "Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813 "Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Zusters van de Goede Herder werd in 1644 gesticht in Caen (Frankrijk) door Jean Eudes en kreeg de naam Orde van Onze Lieve Vrouw van Liefde. De kloosters van deze congregatie verdwenen alle tijdens de Franse Revolutie. In de negentiende eeuw begon men opnieuw. In 1835 stichtte Rosa Virginia Pelletier (1796-1868; kloosternaam: moeder Maria Euphrasia) in Angers (Frankrijk) een nieuwe congregatie met de naam van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder. In 1860 vestigde zij zich ook in Nederland. Een zelfstandige provincie kwam er in 1892. In 1937 telde de hele congregatie ongeveer 35 provincies en ongeveer 330 huizen. In Nederland had zij in 1932 vier huizen. De beide congregaties hebben zich altijd bezig gehouden met de zorg voor meisjes wier leefwijze niet voldeed aan de zedelijke normen van het katholicisme. Men noemde deze vrouwen vaak 'gevallen vrouwen'.

 

De missie

De eerste buiteneuropese stichting, die overigens niet van Nederland uitging, kwam in 1842 tot stand, en wel in Louisville, Kentucky (Verenigde Staten). In 1927 vestigden Nederlandse zusters zich in Batavia. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 268-275, Katholieke Encyclopaedie 1938, deel 24, kolom 704-705, Van Woesik, 92, Willemsen, I, par. 2-56, Pius-almanak 1960/61, 390.

Organisatie

De congregatie wordt bestuurd door een generaal overste, en heeft provincies die geleid worden door een provinciaal overste. De generaal-overste wordt bijgestaan door een kardinaal-protector. Het generalaat bevond zich in Angers en later in Rome. De rechtspersoon is Liefdegesticht De Goede Herder, later de stichting 'De Goede Herder'.

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 93 en Pius-almanak 1960/61, 389-390.

Doelstelling

Doel was 'gevallen meisjes' weer op de rails te zetten. Dit waren meisjes en jonge vrouwen die een buitenechtelijk kind gekregen hadden of anderszins een leefwijze er op na hielden die niet strookte met de katholieke huwelijksmoraal. Het voornaamste middel om ontspoorde of bedreigde meisjes terug te voeren tot de christelijke levensnormen was zelfheiliging. Daartoe legden de zusters naast de drie geloften (armoede, gehoorzaamheid en kuisheid) nog de vierde gelofte van zielenijver af. In het actieve leven kreeg dit streven vorm via onderwijs en heropvoeding. De zusters waren onder meer actief in observatie-, rehabilitatie- en tehuizen voor werkende meisjes en daarnaast in internaten voor moeilijk opvoedbare meisjes en voogdij- en regeringskinderen.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zusters van de Goede Herder
Paginering
 • 11 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1953]

Titel
 • De Goede Herder in Nederland / door A. Beekman
Auteur
 • Andreas Wilhelmus Hendricus Beekman (1888-1976)
Paginering
 • IX, 286 p
Uitgever
 • Utrecht etc. : Dekker & Van de Vegt en Van Leeuwen
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • "De Goede Herder" : naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het gesticht te Zoeterwoude / door P.J. Nierman ; [voorw. door P.L. Dessens]
Auteur
 • P.J. Nierman
Paginering
 • 239 p
Uitgever
 • Leiden : Van Leeuwen
Jaar van uitgave
 • 1910


Periodieken
Titel
 • Le Messager Angevin. Revue Périodique de la Congr. de la N. D. du Bon Pasteur d'Angers.
Jaar van uitgave
 • vóór 1938-??
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Over het archief is verder geen informatie beschikbaar. Het zal in de toekomst worden overgedragen aan het Erfgoedcentrum Kloosterarchieven Nederland. Aan de inventarisatie wordt gewerkt. Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Postbus 33, 2080 AA Santpoort-Zuid / Dennenweg 8, Bloemendaal, 023 - 5251800
Periode archief onbekend
Omvang 20 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A79a; A79z

Bewaarplaats Casa Generalizia, Suore del Buon Pastore, Via Raffaello Sardiello, 20, 00165 Roma ITALIA tel. (39) 06 6617 9101
Websites

http://www.bonpasteur.com

 

http://www.buonpastoreint.org/

Bronnen met verslaglegging

Klooster Sint Aegten, ENK, AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie

812 "Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813 "Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.