Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broeders van Maastricht (FIC)

Naam Broeders van Maastricht (FIC)
Naamsvarianten
 • Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria
 • Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria onder bescherming van de H. Vincentius à Paulo
 • Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis (fic)
 • Fratres Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis (FIC)
 • Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria
Periode 1840-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders van Maastricht is gesticht in Maastricht in 1840 door Louis Hubert Rutten (1809-1891) en Jacobus Adrianus Hoecken (1810-1880). Rutten, een priester, bracht 16 jaar later ook de Zusters van Barmhartigheid tot stand.

 

De missie

Ned. Indië

De broeders gingen in 1920 tot uitzending naar de missie over, nadat de Jezuïeten al eerder hadden verzocht om broeders voor het onderwijs op scholen op Midden-Java. De broeders gaven ook onderwijs aan de Chinese, Javaanse en Indische bevolkingsgroepen in het apostolisch vicariaat Batavia. Zij waren daarmee de eersten die onderwijs gaven aan inlandse bevolkingsgroepen. Zij gaven op Midden-Java gewoon en uitgebreid onderwijs, voortgezet onderwijs en kweekschoolonderwijs . Het hoogste aantal broeders dat op één moment werd uitgezonden werd bereikt in 1939: 76 broeders op een totaal van 817 (9,3%).

 

Overige gebieden

In 1952 vertrokken er broeders naar de missie in Chili . Hier gaven zij lager en middelbaar onderwijs . Tussen 1959 en 1970 waren er broeders in Sierra Leone werkzaam.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 96, Willemsen, I, par. 3-7, Pius-almanak 1960/61, 426, Van Vugt, Broeders en van Vugt, 'De missie'.

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Nederland. Hoewel de congregatie al in 1840 was gesticht, volgde definitieve goedkeuring van regel en constituties pas in 1870 (Van Woesik, 96). Rechtspersoon van de congregatie was: het Zedelijk Lichaam onder de zinspreuk: 'Sub praesidio Beatae Mariae Virginis sine macula conceptae' (Pius-almanak 1960/61, 342).

Doelstelling

Het doel van de congregatie was oorspronkelijk de heiliging der leden, door het uitoefenen van liefdewerken, waaronder op het terrein van onderwijs, maar ook opvoeding en missiewerk (Willemsen, B07; Van Woesik, 96). Onderwijs wordt in 1960 gegeven als doelstelling van de congregatie (Pius-almanak 1960/61, 342).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Semarang, Java
 • Bisdom Ketapang, Kalimantan
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Moentilan
 • Solo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Meesters uit Maastricht : historische schets van de Broeders van Maastricht, 1840-2000 / P.J.H. Ubachs ; [ill.: W.A.A. Mes ... et al.]
Auteur
 • Petrus Joseph Hubertus Ubachs (1925-)
Reeks
 • Vierkant Maastricht ; 31
Paginering
 • 140 p
Uitgever
 • Maastricht : Stichting Historische Reeks Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Fraters die ooit hun noviciaat begonnen in de Congregatie van de F.I.C. in de periode 1840-1996 / samengest. door Goswin Jägers
Auteur
 • Goswin Jägers F.I.C.
Paginering
 • vi, 130 p
Uitgever
 • Maastricht : Goswin Jägers
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Wij kozen voor het leven : bijdrage tot de geschiedenis van de Chileense provincie F.I.C. tussen de jaren 1953-1994
Paginering
 • 185 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.
Jaar van uitgave
 • ca. 1996]

Titel
 • Broeders in de katholieke beweging : de werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970 / Joseph Pieter Adriaan van Vugt
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-)
Reeks
 • KDSC scripta ; 5
Paginering
 • 407 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSC
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1992) - ...
Uitgever
 • Leuven : TrajectaZeist : Trajecta
Jaar van uitgave
 • 1992-...

Titel
 • Een congregatie zoekt haar richting : de Broeders van Maastricht, 1840-1900 / Joos van Vugt
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-)
Paginering
 • p. 35-72
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • De Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria te Maastricht rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Regionale herkomst, groei in ledental, functies en leeftijdsopbouw van de Broeders. [Onuitgegeven doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen.]
Auteur
 • Francken, R.
Paginering
 • 244
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Geschiedenis van de Broeders van Maastricht, 1840-1880 : een prosopografisch onderzoek naar herkomst en werkzaamheden der Broeders / M.M.M. Bohnen
Auteur
 • M.M.M. Bohnen
Paginering
 • 185 p
Uitgever
 • [Nijmegen : de auteur]
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Uitgezonden. Geschiedenis van de Chileense provincie van de kongregatie van de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.
Auteur
 • Wolters, P.
Uitgever
 • Buin:
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Donum Desursum : de broeders van Maastricht on Indonesia 1920-1980 / Br. Joachim van der Linden
Auteur
 • Br. Joachim van der Linden
Paginering
 • 3 dl. in 2 bd
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1981

Titel
 • Ons missiewerk op Java : 1920-1940 / [door de] Congregatie der broeders van de onbevlekte ontvangenis der heilige maagd MariaAnnuntiate inter gentes gloriam Dei
Paginering
 • 319 p., [25] bl. pl
Uitgever
 • [Djokjakarta : De Congregatie]
Jaar van uitgave
 • 1940


Periodieken
Titel
 • Uit eigen kring : tijdschrift voor onze broeders in missie en vaderland
Paginering
 • Jrg. 1 (1933) - 35 (1967), nr. 5
Uitgever
 • Maastricht : Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1933-1967

Titel
 • Jaarboekje / Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd MariaJaarboekje Broeders van MaastrichtJaarboekje over het jaar onzes Heren ... voor de Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria, gevestigd in Maastricht
Paginering
 • 1940 -
Uitgever
 • Maastricht : Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1940-...

Titel
 • Berichten van het Centraal Bestuur van Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1968-

Titel
 • Berichten van de Broeders van Maastricht
Paginering
 • [Jrg. 1], afl. 1 (juli 1969) - ...
Uitgever
 • Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1969-...

Titel
 • Oriëntatie F.I.C. / Broeders van Maastricht
Paginering
 • (1973) - ...
Uitgever
 • Maastricht : Broeders van Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1973-...

Titel
 • H.I.S. : houdt immer standMaandblad H.I.S.Houdt immer stand
Paginering
 • [Jrg. 1] [(1927)] - jrg. 12 (1938)
Uitgever
 • Djokjakarta : Canisius-Drukkerij
Jaar van uitgave
 • 1927-1938

Titel
 • Berichten van het Generaal Bestuur / Broeders van Maastricht
Paginering
 • 1968, nr.1 (8 januari) - (1991)
Uitgever
 • Maastricht : Broeders van Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1968-1991

Titel
 • Officiële Mededelingen. Uitgave van het Provinciaal Bestuur van Nederland
Jaar van uitgave
 • 1969-

Titel
 • Onze Missie-scholen / Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria
Paginering
 • No. 1 (juni 1925) - no. 47 (oct. 1931)
Uitgever
 • Maastricht : Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1925-1931
Interviews

14 interviews, te weten de nrs.:

 

7

65

66

207

208

213

298

343

392

410

719

825

829

833

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven overgedragen archief is toegankelijk via een oudere plaatsingslijst, die indertijd gebruikt is toen het archief bij het Gemeente Archief Maastricht berustte. Vóórdat deze lijst tot stand kwam, waren er al enkele hulpmiddelen om het archief te raadplegen. De collectie 'Ons Eigen Fonds' had een kaartsysteem op auteur, titel en rubriek. Deze collectie bevat een lijst van door de broeders tussen 1865 en 1966 geschreven schoolboeken (inv. nr. 5627, nr. 96). De foto-collectie was ontsloten met een kaartsysteem, de foto's waren gerangschikt naar land en plaats en voorzien van een persoons- of situatiebeschrijving. Voor de dia-collectie gold dit niet. De nadruk lag vooral op provincies buiten Nederland (rapport nummer 19, W. H. J. Muijrers, Nijmegen 10 oktober 1989, Katholieke Universiteit Nijmegen, 8). Het archief bestond volgens de plaatsingslijst uit: 1) het congregatiearchief, bestaande uit algemene stukken, register, klappers, statistieken etc, generaal bestuur, financiële stukken; 2) archieven van inmiddels opgeheven regio's (Pakistan, Spanje en Sierra Leone), gesloten huiszen en enkele archieven van Nederlandse instellingen die geen direct verband hebben met de missionaire activiteiten; 3) bijzondere collecties, zoals het al genoemde Ons Eigen Fonds, de fotocollectie, provincies en regio’s, huizen, afzonderlijke leden en diversen. De oudste stukken over de missie stammen uit 1919 en zijn globaal te onderscheiden in correspondentie van het provincialaat met het generaal bestuur, correspondentie van de oversten en visitatie-verslagen uit de verschillende perioden. Ook in de nalatenschappen van overleden missionarissen kan zich correspondentie bevinden (rapport nummer 19, W. H. J. Muijrers, Nijmegen 10 oktober 1989, Katholieke Universiteit Nijmegen, 8).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1837-20e eeuw
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De archieven en collecties zijn openbaar, met dien verstande dat de bescheiden van het Generaal Bestuur (rubriek : geel) en van de afdeling Financiën (rubriek : bruin), voor zover ze jonger zijn dan 50 jaar, voor derden slechts toegankelijk zijn met schriftelijke machtiging van het Bestuur van de Congregatie.

Omvang 250 meter
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Gepubliceerd op de site van het ENK
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

(op basis van de plaatsingslijst)

 

Blauw  -  Congregatie algemeen

3 Missiebrieven uit Java aan de Broeders

3 Missiebrieven uit andere gebieden aan de Broeders

 

Geel  -  Generaal Bestuur

8-9 korrespondentie G.B. met oversten huizen:

8 Ambarawa t/m Muntilan I

9 Muntilan II t/m Zutphen

13 Correspondentie G.B. met Paters S.J. en anderen rond stichting en uitbreiding van ons werk op Java (1919-1936)

15 'Memoranda' Indonesia 1920-1964

16 Missiebureau/Oriëntatiecentrum Maastricht 

 

Oranje - Huizen

18 Bara

19 Kaleo

19 Klaten

24 Makeni

24 Mansa

26 Nandom

26 Muntilan

26 Salatiga

26 Santiago

26 Sala

26 Semarang

26 Talca

 

Grijs - Provincies en Regio's (zie ook Geel 15)

41 Chili:   -Provinciale statuten

              -Provinciale kapittels

41 Indonesia:     -Provinciale statuten

                       -Provinciale kapittels

                       -Broeders tijdens Japanse bezetting

                       -Indonesia tijdens W.O.-II

                       -Pensioenfonds Java

                       -Notulen vergaderingen Missiebestuur

41 Malawi:         -Regionale statuten

                       -Regionale kapittels

41 Pakistan:      -Regionale statuten

                       -Regionale kapittels

                       -Verdere gegevens

En van de los verpakte delen:

48 groen L-5-3 Fotoarchief H. Kindsheid 

Websites

www.erfgoedkloosterleven.nl

Bronnen met verslaglegging

Verslaglegging

 

15 Verslagen missiebestuur en huizen in Chili (1958-1964)

15 Verslagen huizen op Java (1929-1966)

15 Verslagen missiebestuur en huizen Indonesia (1930-1966)

15 Verslagen missiebestuur Indonesia (1930-1958)

15 Verslagen visitaties door missie-oversten in Indonesia (1930-1958)

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC nr. 7032. Onderzoek gehouden onder leden van de Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis (FIC), werkzaam geweest in Chili, 1994-1995, z.j. 1 omslag.

H. Kindsheid?

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders van Maastricht is gesticht in Maastricht in 1840 door Louis Hubert Rutten (1809-1891) en Jacobus Adrianus Hoecken (1810-1880). Rutten, een priester, bracht 16 jaar later ook de Zusters van Barmhartigheid tot stand.

 

De missie

Ned. Indië

De broeders gingen in 1920 tot uitzending naar de missie over, nadat de Jezuïeten al eerder hadden verzocht om broeders voor het onderwijs op scholen op Midden-Java. De broeders gaven ook onderwijs aan de Chinese, Javaanse en Indische bevolkingsgroepen in het apostolisch vicariaat Batavia. Zij waren daarmee de eersten die onderwijs gaven aan inlandse bevolkingsgroepen. Zij gaven op Midden-Java gewoon en uitgebreid onderwijs, voortgezet onderwijs en kweekschoolonderwijs . Het hoogste aantal broeders dat op één moment werd uitgezonden werd bereikt in 1939: 76 broeders op een totaal van 817 (9,3%).

 

Overige gebieden

In 1952 vertrokken er broeders naar de missie in Chili . Hier gaven zij lager en middelbaar onderwijs . Tussen 1959 en 1970 waren er broeders in Sierra Leone werkzaam.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 96, Willemsen, I, par. 3-7, Pius-almanak 1960/61, 426, Van Vugt, Broeders en van Vugt, 'De missie'.

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Nederland. Hoewel de congregatie al in 1840 was gesticht, volgde definitieve goedkeuring van regel en constituties pas in 1870 (Van Woesik, 96). Rechtspersoon van de congregatie was: het Zedelijk Lichaam onder de zinspreuk: 'Sub praesidio Beatae Mariae Virginis sine macula conceptae' (Pius-almanak 1960/61, 342).

Doelstelling

Het doel van de congregatie was oorspronkelijk de heiliging der leden, door het uitoefenen van liefdewerken, waaronder op het terrein van onderwijs, maar ook opvoeding en missiewerk (Willemsen, B07; Van Woesik, 96). Onderwijs wordt in 1960 gegeven als doelstelling van de congregatie (Pius-almanak 1960/61, 342).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Semarang, Java
 • Bisdom Ketapang, Kalimantan
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Moentilan
 • Solo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Meesters uit Maastricht : historische schets van de Broeders van Maastricht, 1840-2000 / P.J.H. Ubachs ; [ill.: W.A.A. Mes ... et al.]
Auteur
 • Petrus Joseph Hubertus Ubachs (1925-)
Reeks
 • Vierkant Maastricht ; 31
Paginering
 • 140 p
Uitgever
 • Maastricht : Stichting Historische Reeks Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Fraters die ooit hun noviciaat begonnen in de Congregatie van de F.I.C. in de periode 1840-1996 / samengest. door Goswin Jägers
Auteur
 • Goswin Jägers F.I.C.
Paginering
 • vi, 130 p
Uitgever
 • Maastricht : Goswin Jägers
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Wij kozen voor het leven : bijdrage tot de geschiedenis van de Chileense provincie F.I.C. tussen de jaren 1953-1994
Paginering
 • 185 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.
Jaar van uitgave
 • ca. 1996]

Titel
 • Broeders in de katholieke beweging : de werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970 / Joseph Pieter Adriaan van Vugt
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-)
Reeks
 • KDSC scripta ; 5
Paginering
 • 407 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSC
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1992) - ...
Uitgever
 • Leuven : TrajectaZeist : Trajecta
Jaar van uitgave
 • 1992-...

Titel
 • Een congregatie zoekt haar richting : de Broeders van Maastricht, 1840-1900 / Joos van Vugt
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-)
Paginering
 • p. 35-72
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • De Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria te Maastricht rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Regionale herkomst, groei in ledental, functies en leeftijdsopbouw van de Broeders. [Onuitgegeven doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen.]
Auteur
 • Francken, R.
Paginering
 • 244
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Geschiedenis van de Broeders van Maastricht, 1840-1880 : een prosopografisch onderzoek naar herkomst en werkzaamheden der Broeders / M.M.M. Bohnen
Auteur
 • M.M.M. Bohnen
Paginering
 • 185 p
Uitgever
 • [Nijmegen : de auteur]
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Uitgezonden. Geschiedenis van de Chileense provincie van de kongregatie van de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.
Auteur
 • Wolters, P.
Uitgever
 • Buin:
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Donum Desursum : de broeders van Maastricht on Indonesia 1920-1980 / Br. Joachim van der Linden
Auteur
 • Br. Joachim van der Linden
Paginering
 • 3 dl. in 2 bd
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1981

Titel
 • Ons missiewerk op Java : 1920-1940 / [door de] Congregatie der broeders van de onbevlekte ontvangenis der heilige maagd MariaAnnuntiate inter gentes gloriam Dei
Paginering
 • 319 p., [25] bl. pl
Uitgever
 • [Djokjakarta : De Congregatie]
Jaar van uitgave
 • 1940


Periodieken
Titel
 • Uit eigen kring : tijdschrift voor onze broeders in missie en vaderland
Paginering
 • Jrg. 1 (1933) - 35 (1967), nr. 5
Uitgever
 • Maastricht : Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1933-1967

Titel
 • Jaarboekje / Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd MariaJaarboekje Broeders van MaastrichtJaarboekje over het jaar onzes Heren ... voor de Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria, gevestigd in Maastricht
Paginering
 • 1940 -
Uitgever
 • Maastricht : Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1940-...

Titel
 • Berichten van het Centraal Bestuur van Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1968-

Titel
 • Berichten van de Broeders van Maastricht
Paginering
 • [Jrg. 1], afl. 1 (juli 1969) - ...
Uitgever
 • Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1969-...

Titel
 • Oriëntatie F.I.C. / Broeders van Maastricht
Paginering
 • (1973) - ...
Uitgever
 • Maastricht : Broeders van Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1973-...

Titel
 • H.I.S. : houdt immer standMaandblad H.I.S.Houdt immer stand
Paginering
 • [Jrg. 1] [(1927)] - jrg. 12 (1938)
Uitgever
 • Djokjakarta : Canisius-Drukkerij
Jaar van uitgave
 • 1927-1938

Titel
 • Berichten van het Generaal Bestuur / Broeders van Maastricht
Paginering
 • 1968, nr.1 (8 januari) - (1991)
Uitgever
 • Maastricht : Broeders van Maastricht
Jaar van uitgave
 • 1968-1991

Titel
 • Officiële Mededelingen. Uitgave van het Provinciaal Bestuur van Nederland
Jaar van uitgave
 • 1969-

Titel
 • Onze Missie-scholen / Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria
Paginering
 • No. 1 (juni 1925) - no. 47 (oct. 1931)
Uitgever
 • Maastricht : Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria
Jaar van uitgave
 • 1925-1931
Interviews

14 interviews, te weten de nrs.:

 

7

65

66

207

208

213

298

343

392

410

719

825

829

833

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven overgedragen archief is toegankelijk via een oudere plaatsingslijst, die indertijd gebruikt is toen het archief bij het Gemeente Archief Maastricht berustte. Vóórdat deze lijst tot stand kwam, waren er al enkele hulpmiddelen om het archief te raadplegen. De collectie 'Ons Eigen Fonds' had een kaartsysteem op auteur, titel en rubriek. Deze collectie bevat een lijst van door de broeders tussen 1865 en 1966 geschreven schoolboeken (inv. nr. 5627, nr. 96). De foto-collectie was ontsloten met een kaartsysteem, de foto's waren gerangschikt naar land en plaats en voorzien van een persoons- of situatiebeschrijving. Voor de dia-collectie gold dit niet. De nadruk lag vooral op provincies buiten Nederland (rapport nummer 19, W. H. J. Muijrers, Nijmegen 10 oktober 1989, Katholieke Universiteit Nijmegen, 8). Het archief bestond volgens de plaatsingslijst uit: 1) het congregatiearchief, bestaande uit algemene stukken, register, klappers, statistieken etc, generaal bestuur, financiële stukken; 2) archieven van inmiddels opgeheven regio's (Pakistan, Spanje en Sierra Leone), gesloten huiszen en enkele archieven van Nederlandse instellingen die geen direct verband hebben met de missionaire activiteiten; 3) bijzondere collecties, zoals het al genoemde Ons Eigen Fonds, de fotocollectie, provincies en regio’s, huizen, afzonderlijke leden en diversen. De oudste stukken over de missie stammen uit 1919 en zijn globaal te onderscheiden in correspondentie van het provincialaat met het generaal bestuur, correspondentie van de oversten en visitatie-verslagen uit de verschillende perioden. Ook in de nalatenschappen van overleden missionarissen kan zich correspondentie bevinden (rapport nummer 19, W. H. J. Muijrers, Nijmegen 10 oktober 1989, Katholieke Universiteit Nijmegen, 8).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1837-20e eeuw
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De archieven en collecties zijn openbaar, met dien verstande dat de bescheiden van het Generaal Bestuur (rubriek : geel) en van de afdeling Financiën (rubriek : bruin), voor zover ze jonger zijn dan 50 jaar, voor derden slechts toegankelijk zijn met schriftelijke machtiging van het Bestuur van de Congregatie.

Omvang 250 meter
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Gepubliceerd op de site van het ENK
Bijzondere relevantie

(op basis van de plaatsingslijst)

 

Blauw  -  Congregatie algemeen

3 Missiebrieven uit Java aan de Broeders

3 Missiebrieven uit andere gebieden aan de Broeders

 

Geel  -  Generaal Bestuur

8-9 korrespondentie G.B. met oversten huizen:

8 Ambarawa t/m Muntilan I

9 Muntilan II t/m Zutphen

13 Correspondentie G.B. met Paters S.J. en anderen rond stichting en uitbreiding van ons werk op Java (1919-1936)

15 'Memoranda' Indonesia 1920-1964

16 Missiebureau/Oriëntatiecentrum Maastricht 

 

Oranje - Huizen

18 Bara

19 Kaleo

19 Klaten

24 Makeni

24 Mansa

26 Nandom

26 Muntilan

26 Salatiga

26 Santiago

26 Sala

26 Semarang

26 Talca

 

Grijs - Provincies en Regio's (zie ook Geel 15)

41 Chili:   -Provinciale statuten

              -Provinciale kapittels

41 Indonesia:     -Provinciale statuten

                       -Provinciale kapittels

                       -Broeders tijdens Japanse bezetting

                       -Indonesia tijdens W.O.-II

                       -Pensioenfonds Java

                       -Notulen vergaderingen Missiebestuur

41 Malawi:         -Regionale statuten

                       -Regionale kapittels

41 Pakistan:      -Regionale statuten

                       -Regionale kapittels

                       -Verdere gegevens

En van de los verpakte delen:

48 groen L-5-3 Fotoarchief H. Kindsheid 

Websites

www.erfgoedkloosterleven.nl

Bronnen met verslaglegging

Verslaglegging

 

15 Verslagen missiebestuur en huizen in Chili (1958-1964)

15 Verslagen huizen op Java (1929-1966)

15 Verslagen missiebestuur en huizen Indonesia (1930-1966)

15 Verslagen missiebestuur Indonesia (1930-1958)

15 Verslagen visitaties door missie-oversten in Indonesia (1930-1958)

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC nr. 7032. Onderzoek gehouden onder leden van de Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis (FIC), werkzaam geweest in Chili, 1994-1995, z.j. 1 omslag.

H. Kindsheid?

Informatiewaarde Interressant archief