Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kardinaal Van Rossum Instituut

Naam Kardinaal Van Rossum Instituut
Naamsvarianten
 • Internationale Federatie voor Ontwikkelingshulp Caritate Orbis Signetur (Carosi)
 • Internationaal Centrum voor Sociaal-Technische Bijstand
 • KAROSI
Periode 1956-na 1975
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het  Kardinaal Van Rossum Instituut (KAROSI) werd opgericht op 30 juli 1956 in Den Haag door prof. drs. G.H.L. Zeegers met als doel de ‘Planmatige bevordering van katholieke aktiviteiten op het terrein van de internationale sociale, kulturele en daarmede verband houdende technische hulp aan gebieden die deze behoeven en wensen, als wezenlijke bijdrage tot oplossing van hun vitale maatschappelijke vraagstukken’. Het KAROSI werkte samen met het KASKI en er was in 1958 ook een organisatie Vrienden van het Kard. van Rossum-Instituut in oprichting. In 1967 werd KAROSI omgedoopt tot CAROSI, Caritate Orbis Signetur, wat ongeveer betekent als moge de wereld door naastenliefde worden gekenmerkt (Monteiro, Vroomheid in veelvoud, 169). Niet duidelijk is wanneer het instituut werd opgeheven. Wel wijst alles erop dat het nooit echt van de grond is gekomen. Wellicht is de organisatie pas na de dood van prof. Zeegers in 1988 formeel opgedoekt (knipselverzameling Katholiek Documentatie Centrum; zie ook Vrij Nederland van 12 februari 1977).

Organisatie

De stichting was gevestigd in Den Haag en volgens de statuten uit 1956 groots opgezet. Zij kende een algemeen bestuur dat ten hoogste uit 60 [sic] leden bestond en een dagelijks bestuur. De directeur van het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken was ambtshalve vice-voorzitter van beide besturen. Voor de uitvoering waren er 5 algemene commissies, 9 commissies voor categoriale hulp en een niet genoemd aantal commissies voor territoriale hulp. Het dagelijks bestuur bestond uit de algemeen voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester en de nationaal directeur van de Pauselijke Missiewerken. Verder was er een raad van advies van ten hoogste 300 leden, waarvan tenminste de helft woonachtig moest zijn in de economisch verder te ontwikkelen gebieden. Er was voorzien in filiaalvestigingen in Nederland en daarbuiten. Een spilfunctie vervulde de secretaris-generaal. prof. drs. G.H.L. Zeegers (1911-1988). Het instituut was in 1958 gevestigd in een villa in Wassenaar bij Den Haag.

Doelstelling

Volgens art. 2 van de op 30 juli 1956 verleden statuten was het doel van de stichting: 'het op planmatige wijze bevorderen van katholieke activiteiten op het terrein van de internationale sociale, culturele en daarmede verband houdende technische hulp aan gebieden, die deze behoeven en wensen, welke activiteiten een wezenlijke bijdrage dienen te vormen tot de oplossing van hun vitale maatschappelijke vraagstukken’. Art. 3 somt 14 middelen op om dit doel te bereiken. Hiertoe boden leken humanitaire hulp aan missiegebieden (Willemsen (2005) 31-53 en 45). In 1957 wordt echter gesteld dat het KAROSI leken wilde uitzenden naar missielanden om daar sociale bijstand te verlenen (archief Nationaal  Bureau Pauselijke Missiewerken, inv. nr. 341).

 

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Gezondheidszorg
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Wassenaar
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Missiepers Karosi : samenwerkingsorgaan van Karosi en Missiepers voor pers en radiopubliciteit in de A-landen
Paginering
 • 1 ([1965]) - ...
Uitgever
 • [S.l.] : Karosi : Missiepers
Jaar van uitgave
 • [1965]-...

Titel
 • Over de kerk van heden in de wereld van morgen / tekst van H. Smeets
Auteur
 • Henk Leo Smeets (1887-1952)
Reeks
 • Karosi-uitgave ; 1052
Paginering
 • 47 p
Uitgever
 • Den Haag : Social Compass
Jaar van uitgave
 • 1958

Titel
 • Verslag over de werkzaamheden van het Kardinaal Van Rossum Instituut uitgebracht door de Sekretaris-Generaal. Verslag van de sekretaris-generaal uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van het Kardinaal van Rossum Instituut. Verslag van de sekretaris-generaal van het Kardinaal van Rossum Instituut (KAROSI), handelende over de periode ...Verslag van CAROSI handelende over de periode ...
Uitgever
 • Wassenaar : Kardinaal Van Rossum Instituut, Internationaal Centrum voor Sociaal-Technische Bijstand
Jaar van uitgave
 • 1958-...

Titel
 • Kardinaal van Rossum instituut : Internationaal centrum voor sociale, culturele en daarmede verbandhoudende technische hulp
Paginering
 • .. p
Uitgever
 • Wassenaar : Huize Duinauwe
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Katholiek archief : uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1 maart 1946) - jrg. 24, nr. 52 (26 dec. 1969)
Uitgever
 • Heemstede [etc.] : Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1969

Titel
 • Katholiek archief : uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1 maart 1946) - jrg. 24, nr. 52 (26 dec. 1969)
Uitgever
 • Heemstede [etc.] : Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1969

Titel
 • De kerk en de volkeren der onderontwikkelde gebieden : de betekenis van het internationaal lekenapostolaat : brochure in opdracht van de "Stichting Pius XII" samengesteld / door KASKI
Reeks
 • Memorandum / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr. 8
Paginering
 • 32 bl
Uitgever
 • Den Haag : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1955

Titel
 • Het uur van de leek : de katholieke lekenhulp aan de onderontwikkelde gebieden / door G.H.L. Zeegers
Auteur
 • George Herman Laurens Zeegers (1911-1988)
Reeks
 • Memorandum / Internationaal Sociaal-Wetenschappelijk Researchcentrum, Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
Paginering
 • 17 bl
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
Jaar van uitgave
 • [1955]

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Vroomheid in veelvoud : geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot, 1797-1997 / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 429 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2000


Periodieken
Titel
 • Bulletin / Kardinaal van Rossum Instituut
Uitgever
 • Wassenaar : Karosi
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • Karosi : mededelingenblad van de Vrienden van Karosi
Uitgever
 • Wassenaar : Vrienden van Karosi
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Carosi : mededelingenblad voor de "Vrienden van Carosi"
Uitgever
 • Wassenaar : Carosi
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Telex / Stichting Carosi
Uitgever
 • Wassenaar : Stichting Carosi
Jaar van uitgave
 • 1970-1978
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het instituut is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het grotoste deel van de archivalische documentatie handelt over de periodevan het begin van de jaren zestig toen Karosi een breed scala aan activiteiten ontplooide en ondersteunde. Enkele stukken dateren echter van vóór 1956. Stukken over het instituut zijn ook te vinden in het archief van G.H.L. Zeegers, eveneens gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum. Prof. Zeegers was hoogleraar sociografie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI). Dit grote archief (42,5 meter) moet beschouwd worden als zijn persoonlijke collectie maar tevens als door hem bewaarde delen van de organisatiearchieven van het KASKI en Karosi.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1951-1986
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiertoe kan via de website een formulier ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 13,25 meter
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie van HdV

 

General

 

511. Memoir written by secretary-general Zeegers, about the scope, methods, activities and programma of the Institute, 1957.

 

372. Report on projects of Dutch mission bishops, 1958.

 

422. Conferences and lectures given by G.H.L. Zeegers and others, 1957-1970.

 

435. Correspondence with Franciscan Friars, 1957-1960.

 

436. Posting of volunteer development workers, 1958-1977.

 

475-495. Documents concerning the posting by the ‘Katholieke Arbeidersjeugd in Nederland’ (KAJ) of young Dutch Catholic workers to overseas development projects, including 20 personal files, 1955-1961.

 

443. Documents concerning the ‘Katholieke Academische Actie voor Internationale Samenwerking’(Catholic Academic Action for International Cooperation’, formerly the ‘Academische Leken Missie Actie (ALMA)’, 1952-1959.

 

445. Documents concerning the ‘Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)’, 1957-1976.

 

453. Documents concerning the International Missionary Training School Our Lady of Lourdes at Drogheda (Ireland), 1957-1966.

 

 

Africa

 

456-457. Investigation of the Catholic missionary activities in Africa, 1956-1959.

 

196-197, 209-215 (cf. 369). Documents concerning the radio station ‘Voice of Africa’ in Liberia, 1957-1978.

 

469-470. Correspondence with development workers participating in KAROSI projects in Nigeria and Tanzania, 1956-1965.

 

 

New Guinea

 

397. Documents concerning international contacts: Dutch New Guinea, 1951-1957.

 

 

Pakistan

 

439, 442. Development project in Maryabad (Pakistan), 1955-1963.

 

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1927-1988
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiertoe kan via de website een formulier ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 1,5 m
Toegang soort
 • Lijst
Archivalie elders

Verder is in het Katholiek Documentatie Centrum in de archivalia van J.J. van der Meer (1930-) (industriepastor: provinciaal overste van de Assumptionisten , (1891) 1948-1991), 0,62 m.] te vinden:

 

60. Stukken betreffende Missio Apostolica (MISSAPOS) en het Kardinaal Van Rossum Instituut (KAROSI), 1958.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum is in de verzameling Losse Archivalia het volgende stuk te vinden:

 

LARC nr. 945. Stukken betreffende het Cardinaal van Rossum Instituut (Carosi) te 's-Gravenhage. 1956-1957, 1967, z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Engels en Frans.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het  Kardinaal Van Rossum Instituut (KAROSI) werd opgericht op 30 juli 1956 in Den Haag door prof. drs. G.H.L. Zeegers met als doel de ‘Planmatige bevordering van katholieke aktiviteiten op het terrein van de internationale sociale, kulturele en daarmede verband houdende technische hulp aan gebieden die deze behoeven en wensen, als wezenlijke bijdrage tot oplossing van hun vitale maatschappelijke vraagstukken’. Het KAROSI werkte samen met het KASKI en er was in 1958 ook een organisatie Vrienden van het Kard. van Rossum-Instituut in oprichting. In 1967 werd KAROSI omgedoopt tot CAROSI, Caritate Orbis Signetur, wat ongeveer betekent als moge de wereld door naastenliefde worden gekenmerkt (Monteiro, Vroomheid in veelvoud, 169). Niet duidelijk is wanneer het instituut werd opgeheven. Wel wijst alles erop dat het nooit echt van de grond is gekomen. Wellicht is de organisatie pas na de dood van prof. Zeegers in 1988 formeel opgedoekt (knipselverzameling Katholiek Documentatie Centrum; zie ook Vrij Nederland van 12 februari 1977).

Organisatie

De stichting was gevestigd in Den Haag en volgens de statuten uit 1956 groots opgezet. Zij kende een algemeen bestuur dat ten hoogste uit 60 [sic] leden bestond en een dagelijks bestuur. De directeur van het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken was ambtshalve vice-voorzitter van beide besturen. Voor de uitvoering waren er 5 algemene commissies, 9 commissies voor categoriale hulp en een niet genoemd aantal commissies voor territoriale hulp. Het dagelijks bestuur bestond uit de algemeen voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester en de nationaal directeur van de Pauselijke Missiewerken. Verder was er een raad van advies van ten hoogste 300 leden, waarvan tenminste de helft woonachtig moest zijn in de economisch verder te ontwikkelen gebieden. Er was voorzien in filiaalvestigingen in Nederland en daarbuiten. Een spilfunctie vervulde de secretaris-generaal. prof. drs. G.H.L. Zeegers (1911-1988). Het instituut was in 1958 gevestigd in een villa in Wassenaar bij Den Haag.

Doelstelling

Volgens art. 2 van de op 30 juli 1956 verleden statuten was het doel van de stichting: 'het op planmatige wijze bevorderen van katholieke activiteiten op het terrein van de internationale sociale, culturele en daarmede verband houdende technische hulp aan gebieden, die deze behoeven en wensen, welke activiteiten een wezenlijke bijdrage dienen te vormen tot de oplossing van hun vitale maatschappelijke vraagstukken’. Art. 3 somt 14 middelen op om dit doel te bereiken. Hiertoe boden leken humanitaire hulp aan missiegebieden (Willemsen (2005) 31-53 en 45). In 1957 wordt echter gesteld dat het KAROSI leken wilde uitzenden naar missielanden om daar sociale bijstand te verlenen (archief Nationaal  Bureau Pauselijke Missiewerken, inv. nr. 341).

 

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Gezondheidszorg
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Wassenaar

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Missiepers Karosi : samenwerkingsorgaan van Karosi en Missiepers voor pers en radiopubliciteit in de A-landen
Paginering
 • 1 ([1965]) - ...
Uitgever
 • [S.l.] : Karosi : Missiepers
Jaar van uitgave
 • [1965]-...

Titel
 • Over de kerk van heden in de wereld van morgen / tekst van H. Smeets
Auteur
 • Henk Leo Smeets (1887-1952)
Reeks
 • Karosi-uitgave ; 1052
Paginering
 • 47 p
Uitgever
 • Den Haag : Social Compass
Jaar van uitgave
 • 1958

Titel
 • Verslag over de werkzaamheden van het Kardinaal Van Rossum Instituut uitgebracht door de Sekretaris-Generaal. Verslag van de sekretaris-generaal uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van het Kardinaal van Rossum Instituut. Verslag van de sekretaris-generaal van het Kardinaal van Rossum Instituut (KAROSI), handelende over de periode ...Verslag van CAROSI handelende over de periode ...
Uitgever
 • Wassenaar : Kardinaal Van Rossum Instituut, Internationaal Centrum voor Sociaal-Technische Bijstand
Jaar van uitgave
 • 1958-...

Titel
 • Kardinaal van Rossum instituut : Internationaal centrum voor sociale, culturele en daarmede verbandhoudende technische hulp
Paginering
 • .. p
Uitgever
 • Wassenaar : Huize Duinauwe
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Katholiek archief : uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1 maart 1946) - jrg. 24, nr. 52 (26 dec. 1969)
Uitgever
 • Heemstede [etc.] : Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1969

Titel
 • Katholiek archief : uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1 maart 1946) - jrg. 24, nr. 52 (26 dec. 1969)
Uitgever
 • Heemstede [etc.] : Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1969

Titel
 • De kerk en de volkeren der onderontwikkelde gebieden : de betekenis van het internationaal lekenapostolaat : brochure in opdracht van de "Stichting Pius XII" samengesteld / door KASKI
Reeks
 • Memorandum / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr. 8
Paginering
 • 32 bl
Uitgever
 • Den Haag : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1955

Titel
 • Het uur van de leek : de katholieke lekenhulp aan de onderontwikkelde gebieden / door G.H.L. Zeegers
Auteur
 • George Herman Laurens Zeegers (1911-1988)
Reeks
 • Memorandum / Internationaal Sociaal-Wetenschappelijk Researchcentrum, Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
Paginering
 • 17 bl
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
Jaar van uitgave
 • [1955]

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Vroomheid in veelvoud : geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot, 1797-1997 / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 429 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2000


Periodieken
Titel
 • Bulletin / Kardinaal van Rossum Instituut
Uitgever
 • Wassenaar : Karosi
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • Karosi : mededelingenblad van de Vrienden van Karosi
Uitgever
 • Wassenaar : Vrienden van Karosi
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • Carosi : mededelingenblad voor de "Vrienden van Carosi"
Uitgever
 • Wassenaar : Carosi
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Telex / Stichting Carosi
Uitgever
 • Wassenaar : Stichting Carosi
Jaar van uitgave
 • 1970-1978

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het instituut is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het grotoste deel van de archivalische documentatie handelt over de periodevan het begin van de jaren zestig toen Karosi een breed scala aan activiteiten ontplooide en ondersteunde. Enkele stukken dateren echter van vóór 1956. Stukken over het instituut zijn ook te vinden in het archief van G.H.L. Zeegers, eveneens gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum. Prof. Zeegers was hoogleraar sociografie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI). Dit grote archief (42,5 meter) moet beschouwd worden als zijn persoonlijke collectie maar tevens als door hem bewaarde delen van de organisatiearchieven van het KASKI en Karosi.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1951-1986
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiertoe kan via de website een formulier ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 13,25 meter
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie

Selectie van HdV

 

General

 

511. Memoir written by secretary-general Zeegers, about the scope, methods, activities and programma of the Institute, 1957.

 

372. Report on projects of Dutch mission bishops, 1958.

 

422. Conferences and lectures given by G.H.L. Zeegers and others, 1957-1970.

 

435. Correspondence with Franciscan Friars, 1957-1960.

 

436. Posting of volunteer development workers, 1958-1977.

 

475-495. Documents concerning the posting by the ‘Katholieke Arbeidersjeugd in Nederland’ (KAJ) of young Dutch Catholic workers to overseas development projects, including 20 personal files, 1955-1961.

 

443. Documents concerning the ‘Katholieke Academische Actie voor Internationale Samenwerking’(Catholic Academic Action for International Cooperation’, formerly the ‘Academische Leken Missie Actie (ALMA)’, 1952-1959.

 

445. Documents concerning the ‘Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)’, 1957-1976.

 

453. Documents concerning the International Missionary Training School Our Lady of Lourdes at Drogheda (Ireland), 1957-1966.

 

 

Africa

 

456-457. Investigation of the Catholic missionary activities in Africa, 1956-1959.

 

196-197, 209-215 (cf. 369). Documents concerning the radio station ‘Voice of Africa’ in Liberia, 1957-1978.

 

469-470. Correspondence with development workers participating in KAROSI projects in Nigeria and Tanzania, 1956-1965.

 

 

New Guinea

 

397. Documents concerning international contacts: Dutch New Guinea, 1951-1957.

 

 

Pakistan

 

439, 442. Development project in Maryabad (Pakistan), 1955-1963.

 

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1927-1988
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiertoe kan via de website een formulier ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 1,5 m
Toegang soort
 • Lijst
Archivalie elders

Verder is in het Katholiek Documentatie Centrum in de archivalia van J.J. van der Meer (1930-) (industriepastor: provinciaal overste van de Assumptionisten , (1891) 1948-1991), 0,62 m.] te vinden:

 

60. Stukken betreffende Missio Apostolica (MISSAPOS) en het Kardinaal Van Rossum Instituut (KAROSI), 1958.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum is in de verzameling Losse Archivalia het volgende stuk te vinden:

 

LARC nr. 945. Stukken betreffende het Cardinaal van Rossum Instituut (Carosi) te 's-Gravenhage. 1956-1957, 1967, z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Engels en Frans.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering