Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Centraal Katholiek Koloniaal Bureau

Naam Centraal Katholiek Koloniaal Bureau
Periode 1931-1950
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau werd opgericht in 1931 naast van het in 1925 door de Indische Missievereeniging opgerichte Katholiek Indisch Bureau. Het was bedoeld als pendant van het door de Indische kerkelijke leiding in 1925 opgerichte Centraal Missiebureau in Batavia. Over de verhouding tussen het door de heer Schnebbelie geleide Katholiek Indisch Bureau, dat ook in den Haag kantoor hield, en het hier beschreven bureau is niets bekend.

Organisatie

De eerste directeur van het bureau was tot aan zijn dood in 1945 prof. mgr. P.G. Groenen, hoogleraar aan het grootseminarie in Warmond. De dagelijks bestuur van de Indische Missievereniging was tevens bestuur van de Stichting Centraal Katholiek Koloniaal Bureau.

Doelstelling

Doel was in 1931: propaganda, belangenbehartiging bij de regering (lobbyen), voorlichting, databank over de missie in Ned. Indië, contacten met universiteiten en hogeronderwijsinstellingen, begeleiding van katholieken die naar Indië gaan ('dat er [geen] katholieke jongelui naar Indië gaan, zonder dat er een haan naar kraait'; uit: Koloniaal Missie-Tijdschrift, 1931, 39).

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning
Voorloper
 • Katholiek Indisch Bureau (1925-1940)
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Den Haag


Periodieken
Titel
 • Koloniaal Missie-tijdschrift / uitg. van de Indische Missie-Vereeniging
Paginering
 • Jrg. 14, afl. 1 (jan. 1931) - jrg. 24 (1941)
Uitgever
 • Sittard [etc.] : Indische Missie-Vereeniging
Jaar van uitgave
 • 1931-1941
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend. De jaarverslagen of uittreksels daaruit zijn opgenomen in het door het Bureau uitgegeven Koloniaal Missie-Tijdschrift.

Bewaarplaats onbekend
Periode archief onbekend
Omvang onbekend
Archivalie elders

Naast dit bureau bleef het Katholiek Indisch Bureau tot tenminste 1940 bestaan. Aangezien van een archief van deze instelling geen spoor is aangetroffen en ook anderszins weinig over dit bureau bekend is, is deze archiefvormer niet in het repertorium opgenomen.

 

In het archief van het groot seminarie Warmond, dat berust in het Noord-Hollands Archief in Haarlem, bevindt zich het persoonsarchief van P. Groenen, de directeur van het Bureau. Dit archief is niet geïnventariseerd.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau werd opgericht in 1931 naast van het in 1925 door de Indische Missievereeniging opgerichte Katholiek Indisch Bureau. Het was bedoeld als pendant van het door de Indische kerkelijke leiding in 1925 opgerichte Centraal Missiebureau in Batavia. Over de verhouding tussen het door de heer Schnebbelie geleide Katholiek Indisch Bureau, dat ook in den Haag kantoor hield, en het hier beschreven bureau is niets bekend.

Organisatie

De eerste directeur van het bureau was tot aan zijn dood in 1945 prof. mgr. P.G. Groenen, hoogleraar aan het grootseminarie in Warmond. De dagelijks bestuur van de Indische Missievereniging was tevens bestuur van de Stichting Centraal Katholiek Koloniaal Bureau.

Doelstelling

Doel was in 1931: propaganda, belangenbehartiging bij de regering (lobbyen), voorlichting, databank over de missie in Ned. Indië, contacten met universiteiten en hogeronderwijsinstellingen, begeleiding van katholieken die naar Indië gaan ('dat er [geen] katholieke jongelui naar Indië gaan, zonder dat er een haan naar kraait'; uit: Koloniaal Missie-Tijdschrift, 1931, 39).

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning
Voorloper
 • Katholiek Indisch Bureau (1925-1940)

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Den Haag

Niet-archivalische bronnenPeriodieken
Titel
 • Koloniaal Missie-tijdschrift / uitg. van de Indische Missie-Vereeniging
Paginering
 • Jrg. 14, afl. 1 (jan. 1931) - jrg. 24 (1941)
Uitgever
 • Sittard [etc.] : Indische Missie-Vereeniging
Jaar van uitgave
 • 1931-1941

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend. De jaarverslagen of uittreksels daaruit zijn opgenomen in het door het Bureau uitgegeven Koloniaal Missie-Tijdschrift.

Bewaarplaats onbekend
Periode archief onbekend
Omvang onbekend
Archivalie elders

Naast dit bureau bleef het Katholiek Indisch Bureau tot tenminste 1940 bestaan. Aangezien van een archief van deze instelling geen spoor is aangetroffen en ook anderszins weinig over dit bureau bekend is, is deze archiefvormer niet in het repertorium opgenomen.

 

In het archief van het groot seminarie Warmond, dat berust in het Noord-Hollands Archief in Haarlem, bevindt zich het persoonsarchief van P. Groenen, de directeur van het Bureau. Dit archief is niet geïnventariseerd.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering