Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef (jmj)

Naam Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef (jmj)
Naamsvarianten
 • Zusters van JMJ
 • Zusters van de H. Maagd Maria
 • Zusters van Engelen
 • Congregatie van de Zusters van de H. Maagd, genaamd het Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef (JMJ)
 • Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef
 • Sociëteit van JMJ
 • Zusters van Jezus, Maria en Jozef (JMJ)
 • Zusters van het Gezelschap van Jesus, Maria en Jozef
Periode 1822-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef werd gesticht in Amersfoort in 1822 door de uit Luxemburg afkomstige Mathias Wolff sj (1779-1857).  In 1840 verenigden de huizen in Engelen, Zevenbergen en Nijmegen zich tot een zelfstandige stichting die de naam aannam van Gezelschap van Jezus, Maria en Joseph. De overige huizen groeiden uit tot de congregatie van de Zusters van Amersfoort. In de jaren veertig van de negentiende eeuw reorganiseerde mgr. Zwijsen de congregatie, onder meer door constituties en regelen te ontwerpen, waardoor hij ook wel als stichter wordt beschouwd. Pauselijke goedkeuring volgde in 1850.  De congregatie specialiseerde zich in het onderwijs en de zorg voor chronisch zieke patiënten. Zij had ook een ziekenhuis in Waalwijk. In 1935 had de congregatie 80 huizen. In 2010 telde zij 1256 leden, waarvan 175 in Nederland, 295 in Indonesië en 759 in India.

 

De missie

Ned. Indië

In 1898 openden de zusters een school in Tomohon op Noord-Celebes. Het werk breidde zich later uit met een eigen ziekenhuis en scholen in Makassar, Menado, Tomohon, en andere plaatsen op Celebes. In 1933 staken de zusters over Java waar zij een school van de Jezuïeten overnamen.

 

Overige gebieden

In 1904 vertrokken er zusters naar Brits-Indië om onder de aartsbisschop van Chennai (voorheen: Madras) te werken. Zij leverden een grote bijdrage aan de medische zorg voor vrouwen, die vanwege het kastenstelsel van mannen geen medische hulp mochten ontvangen. Uiteindelijk waren de zusters actief in een groot aantal bisdommen. Zij hielden zich bezig met missiewerk, verplegen van zieken, verzorgen van wezen, onderwijs en het opleiden van inheemse zusters. Ook zijn er zusters actief geweest in Tanzania (1958-1976). Buiten het bestek van deze gids vallen Australië (1960-1984) en Ghana (1991).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 154-177 (with a list of 80 houses existing on 1 July 1931), Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef', Van Woesik, 71-72, Willemsen, I, par. 2-59, Pius-almanak 1960/61, 369 en 433, Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Nederland. In 2011 waren er vijf provincies te weten: de Nederlandse, drie in India en één in Indonesië. De Nederlandse provincie was in 2011 niet actief meer in het missiewerk. De rechtspersoon was de 'Vereeniging van Vrouwen tot het geven van onderwijs' en voor het liefdewerk was er een afzonderlijke stichting: 'St. Jozefvereeniging tot ondersteuning der missie van het Gezelschap van J.M.J.'  (Van Woesik, 72).

Doelstelling

Het bijzondere doel van de congregatie is de medemens te dienen door onderwijs, gezondheidszorg en 'allerlei liefdewerken zoals bejaardenzorg, sociaal werk, pastoraal werk en missiewerk.  In de Pius-almanak van 1960/61 werd missiewerk in Indonesië (Celebes) en het zuiden van India zelfs specifiek genoemd als doel.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Makassar, Celebes
 • Bisdom Manado, Celebes
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Bisdom Jayapura, Nieuw-Guinea
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Interviews Iet Bruijsten Informatie-bulletin / [ten geleide: Zr. Ignatia Busch]
Auteur
 • Iet Bruijsten
Paginering
 • 98 p
Uitgever
 • ['s-Hertogenbosch : Sociëteit van JMJ]
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • De geest die ons beweegt : de spiritualiteit van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef / Mathias Wolff ; samenst. en vert. [uit het Frans] Louise van Laarhoven en Laetitia Aarnink
Auteur
 • Mathias Wolff (1779-1857) ; Louise van Laarhoven ; Laetitia Aarnink (1935-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 2
Paginering
 • 83 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Katholieken, protestanten en overheid in de Minahassa (1898-1907). Problematiek rond de oprichting van een R.K. meisjesschool / E.M.D. Stolker
Auteur
 • E.M.D. Stolker
In
 • Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, ISSN 0168-602Xvol. 20 (1990), pag. 73-96
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • JMJ : 1898-1973
Paginering
 • ongepag
Uitgever
 • [Ujung Pandang : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1973

Titel
 • A Hundred and Fifty years of Service 1822-1972. With the Lord of the World for the World of the Lord
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • India:
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • Kerktekening / tekst J.J. van Haaren, in samenwerking met de Zusters van de Sociëteit van J.M.J.
Auteur
 • Jan Jozef van Haaren
Paginering
 • ongepag
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • En het zaad groeide op : geschiedenis van de Congregatie der Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd het Gezelschap van Jezus Maria Jozef, vanaf haar stichting in 1822 tot 1940 / Seraphine Gommers
Auteur
 • Seraphine Gommers
Paginering
 • 347 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Moederhuis Mariënburg
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Vijftig jaar missiewerk in India 1904-1954
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch:
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Jaarverslag over 1950. R.K.Z. Stella Maris”. Zusters J.M.J.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Makassar:
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Kampleven onder de tropenzon : wat onze zusters-missionarissen in de vrouwenkampen van Noord- en Zuid-Celebes beleefden
Paginering
 • 86 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Mariënburg
Jaar van uitgave
 • imprimatur 1946

Titel
 • Zusters in Japanse concentratiekampen op Java : uit brieven van een missiezusterJapan in Indonesië
Auteur
 • Missiezuster
Paginering
 • 87 p
Uitgever
 • [Soerabaja : Congregatie v.h. Arme Kind Jezus]
Jaar van uitgave
 • [1946]


Bronnenpublicatie
Titel
 • Reis van de eerste Zusters der Congregatie van de Zusters der H. Maagd, genaamd het Gezelschap Jesus, Maria, Josef, van 's Bosch naar Tomohon (eiland Celebes) / [Marie Boniface]
Auteur
 • Marie Boniface
Paginering
 • 58 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1898]


Periodieken
Titel
 • Missies der Zusters van het Gezelschap van J.M.J. in Oost-Indië en Britsch-Indië / Missie's der Zusters van het Gezelschap van J.M.J.
Paginering
 • 23 (1924) - 43 (1948)
Uitgever
 • Den Bosch : Marienburg ; Zusters van het Gezelschap van J.M.J.
Jaar van uitgave
 • 1924-1948

Titel
 • Maandblad der St. Jozefvereeniging : brief aan de hoofdzelatricen, zelatricen en leden der St. Jozefvereeniging
Paginering
 • 1909 - 21/22 (1923)
Uitgever
 • Den Bosch : St. Jozefvereeniging
Jaar van uitgave
 • 1909-1923

Titel
 • Missie-kalender der Zusters van het Gezelschap van J.M.J. MariënburgMissie kalender
Uitgever
 • 's Hertogenbosch : Zusters van het Gezelschap van J.M.J. Mariënburg
Jaar van uitgave
 • 1941-...

Titel
 • Verslag over het jaar ... / R.K. Ziekenhuis Marienheuvel te Tomohon Celebes / Verslag R.K. Ziekenhuis Marienheuvel te Tomohon Celebes / Jaarverslag over ... R.K. Ziekenhuis Marienheuvel te Tomohon Celebes
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Zusters van het Gezelschap van J.M.J.
Jaar van uitgave
 • 1935-...

Titel
 • Maandblad der Sint Jozefvereniging
Paginering
 • 46 (1949) - 55 (1959/60)
Uitgever
 • Den Bosch : St.Jozefvereniging voor de Missiezusters van het Gezelschap van J.M.J.
Jaar van uitgave
 • 1949-1960

Titel
 • St. Joseph's Convent Magazine
Uitgever
 • Guntur, India : St. Joseph's Convent
Jaar van uitgave
 • 1951-...

Titel
 • Brief aan de directrice, hoofdzelatricen, zelatricen en alle leden der St. Jozefvereeniging / Brief aan de directrice, hoofdzelatricen, zelatricen en leden der St. Jozefvereeniging / Brief aan de hoofdzelatricen, zelatricen en leden der St. Jozefvereeniging
Paginering
 • 1902 - 1908 = 1ste brief - 67e brief
Uitgever
 • Den Bosch : St. Jozefvereeniging
Jaar van uitgave
 • 1902-...

Titel
 • Missie : kontaktblad van de St. Josephvereniging
Paginering
 • 56 (1961) - 62 (1967)
Uitgever
 • Den Bosch : Societeit van J.M.J.Vught : Missieprocure
Jaar van uitgave
 • 1961-1967
Interviews

Dertien interviews, en wel de nrs.:

109

168

288

293

355

368

385

413

468

470

655

672

701

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevond zich in augustus 2011 vermoedelijk in het moederhuis in 's-Hertogenbosch. De stukken van de missieprocuur maken deel uit van het generalaatsarchief en zullen worden geordend en beschreven door de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Het generalaatsarchief bestaat uit kronieken, congregatie-tijdschriften, een gedeelte van het archief van rector Dekkers, dia's, foto's (voornamelijk uit de missie). Het archief bevat weinig stukken uit de beginperiode en sommige bestuursstukken uit latere perioden ontbreken. Het economaat wordt apart bewaard. Persoonsarchieven zijn behalve dat van rector Dekkers niet aanwezig, wel zijn zeer veel persoonsgegevens bewaard bijvoorbeeld un de vorm van persoonlijke aantekeningen (Ad van Huijgevoort, Dienstencentrum KAN, 1993). Het archief zal op termijn gedeeltelijk worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Sociëteit JMJ, Generalaat, Sint Janssingel 92, 5211 DA 's-Hertogenbosch, secretariaat@socjmjnl.nl
Periode archief onbekend
Omvang 120 meter
Websites

http://www.socjmjnl.nl

 

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef werd gesticht in Amersfoort in 1822 door de uit Luxemburg afkomstige Mathias Wolff sj (1779-1857).  In 1840 verenigden de huizen in Engelen, Zevenbergen en Nijmegen zich tot een zelfstandige stichting die de naam aannam van Gezelschap van Jezus, Maria en Joseph. De overige huizen groeiden uit tot de congregatie van de Zusters van Amersfoort. In de jaren veertig van de negentiende eeuw reorganiseerde mgr. Zwijsen de congregatie, onder meer door constituties en regelen te ontwerpen, waardoor hij ook wel als stichter wordt beschouwd. Pauselijke goedkeuring volgde in 1850.  De congregatie specialiseerde zich in het onderwijs en de zorg voor chronisch zieke patiënten. Zij had ook een ziekenhuis in Waalwijk. In 1935 had de congregatie 80 huizen. In 2010 telde zij 1256 leden, waarvan 175 in Nederland, 295 in Indonesië en 759 in India.

 

De missie

Ned. Indië

In 1898 openden de zusters een school in Tomohon op Noord-Celebes. Het werk breidde zich later uit met een eigen ziekenhuis en scholen in Makassar, Menado, Tomohon, en andere plaatsen op Celebes. In 1933 staken de zusters over Java waar zij een school van de Jezuïeten overnamen.

 

Overige gebieden

In 1904 vertrokken er zusters naar Brits-Indië om onder de aartsbisschop van Chennai (voorheen: Madras) te werken. Zij leverden een grote bijdrage aan de medische zorg voor vrouwen, die vanwege het kastenstelsel van mannen geen medische hulp mochten ontvangen. Uiteindelijk waren de zusters actief in een groot aantal bisdommen. Zij hielden zich bezig met missiewerk, verplegen van zieken, verzorgen van wezen, onderwijs en het opleiden van inheemse zusters. Ook zijn er zusters actief geweest in Tanzania (1958-1976). Buiten het bestek van deze gids vallen Australië (1960-1984) en Ghana (1991).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 154-177 (with a list of 80 houses existing on 1 July 1931), Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef', Van Woesik, 71-72, Willemsen, I, par. 2-59, Pius-almanak 1960/61, 369 en 433, Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Nederland. In 2011 waren er vijf provincies te weten: de Nederlandse, drie in India en één in Indonesië. De Nederlandse provincie was in 2011 niet actief meer in het missiewerk. De rechtspersoon was de 'Vereeniging van Vrouwen tot het geven van onderwijs' en voor het liefdewerk was er een afzonderlijke stichting: 'St. Jozefvereeniging tot ondersteuning der missie van het Gezelschap van J.M.J.'  (Van Woesik, 72).

Doelstelling

Het bijzondere doel van de congregatie is de medemens te dienen door onderwijs, gezondheidszorg en 'allerlei liefdewerken zoals bejaardenzorg, sociaal werk, pastoraal werk en missiewerk.  In de Pius-almanak van 1960/61 werd missiewerk in Indonesië (Celebes) en het zuiden van India zelfs specifiek genoemd als doel.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Makassar, Celebes
 • Bisdom Manado, Celebes
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Bisdom Jayapura, Nieuw-Guinea

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Interviews Iet Bruijsten Informatie-bulletin / [ten geleide: Zr. Ignatia Busch]
Auteur
 • Iet Bruijsten
Paginering
 • 98 p
Uitgever
 • ['s-Hertogenbosch : Sociëteit van JMJ]
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • De geest die ons beweegt : de spiritualiteit van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef / Mathias Wolff ; samenst. en vert. [uit het Frans] Louise van Laarhoven en Laetitia Aarnink
Auteur
 • Mathias Wolff (1779-1857) ; Louise van Laarhoven ; Laetitia Aarnink (1935-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 2
Paginering
 • 83 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Katholieken, protestanten en overheid in de Minahassa (1898-1907). Problematiek rond de oprichting van een R.K. meisjesschool / E.M.D. Stolker
Auteur
 • E.M.D. Stolker
In
 • Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, ISSN 0168-602Xvol. 20 (1990), pag. 73-96
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • JMJ : 1898-1973
Paginering
 • ongepag
Uitgever
 • [Ujung Pandang : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1973

Titel
 • A Hundred and Fifty years of Service 1822-1972. With the Lord of the World for the World of the Lord
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • India:
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • Kerktekening / tekst J.J. van Haaren, in samenwerking met de Zusters van de Sociëteit van J.M.J.
Auteur
 • Jan Jozef van Haaren
Paginering
 • ongepag
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • En het zaad groeide op : geschiedenis van de Congregatie der Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd het Gezelschap van Jezus Maria Jozef, vanaf haar stichting in 1822 tot 1940 / Seraphine Gommers
Auteur
 • Seraphine Gommers
Paginering
 • 347 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Moederhuis Mariënburg
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Vijftig jaar missiewerk in India 1904-1954
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch:
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Jaarverslag over 1950. R.K.Z. Stella Maris”. Zusters J.M.J.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Makassar:
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Kampleven onder de tropenzon : wat onze zusters-missionarissen in de vrouwenkampen van Noord- en Zuid-Celebes beleefden
Paginering
 • 86 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Mariënburg
Jaar van uitgave
 • imprimatur 1946

Titel
 • Zusters in Japanse concentratiekampen op Java : uit brieven van een missiezusterJapan in Indonesië
Auteur
 • Missiezuster
Paginering
 • 87 p
Uitgever
 • [Soerabaja : Congregatie v.h. Arme Kind Jezus]
Jaar van uitgave
 • [1946]


Bronnenpublicatie
Titel
 • Reis van de eerste Zusters der Congregatie van de Zusters der H. Maagd, genaamd het Gezelschap Jesus, Maria, Josef, van 's Bosch naar Tomohon (eiland Celebes) / [Marie Boniface]
Auteur
 • Marie Boniface
Paginering
 • 58 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1898]


Periodieken
Titel
 • Missies der Zusters van het Gezelschap van J.M.J. in Oost-Indië en Britsch-Indië / Missie's der Zusters van het Gezelschap van J.M.J.
Paginering
 • 23 (1924) - 43 (1948)
Uitgever
 • Den Bosch : Marienburg ; Zusters van het Gezelschap van J.M.J.
Jaar van uitgave
 • 1924-1948

Titel
 • Maandblad der St. Jozefvereeniging : brief aan de hoofdzelatricen, zelatricen en leden der St. Jozefvereeniging
Paginering
 • 1909 - 21/22 (1923)
Uitgever
 • Den Bosch : St. Jozefvereeniging
Jaar van uitgave
 • 1909-1923

Titel
 • Missie-kalender der Zusters van het Gezelschap van J.M.J. MariënburgMissie kalender
Uitgever
 • 's Hertogenbosch : Zusters van het Gezelschap van J.M.J. Mariënburg
Jaar van uitgave
 • 1941-...

Titel
 • Verslag over het jaar ... / R.K. Ziekenhuis Marienheuvel te Tomohon Celebes / Verslag R.K. Ziekenhuis Marienheuvel te Tomohon Celebes / Jaarverslag over ... R.K. Ziekenhuis Marienheuvel te Tomohon Celebes
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Zusters van het Gezelschap van J.M.J.
Jaar van uitgave
 • 1935-...

Titel
 • Maandblad der Sint Jozefvereniging
Paginering
 • 46 (1949) - 55 (1959/60)
Uitgever
 • Den Bosch : St.Jozefvereniging voor de Missiezusters van het Gezelschap van J.M.J.
Jaar van uitgave
 • 1949-1960

Titel
 • St. Joseph's Convent Magazine
Uitgever
 • Guntur, India : St. Joseph's Convent
Jaar van uitgave
 • 1951-...

Titel
 • Brief aan de directrice, hoofdzelatricen, zelatricen en alle leden der St. Jozefvereeniging / Brief aan de directrice, hoofdzelatricen, zelatricen en leden der St. Jozefvereeniging / Brief aan de hoofdzelatricen, zelatricen en leden der St. Jozefvereeniging
Paginering
 • 1902 - 1908 = 1ste brief - 67e brief
Uitgever
 • Den Bosch : St. Jozefvereeniging
Jaar van uitgave
 • 1902-...

Titel
 • Missie : kontaktblad van de St. Josephvereniging
Paginering
 • 56 (1961) - 62 (1967)
Uitgever
 • Den Bosch : Societeit van J.M.J.Vught : Missieprocure
Jaar van uitgave
 • 1961-1967
Interviews

Dertien interviews, en wel de nrs.:

109

168

288

293

355

368

385

413

468

470

655

672

701


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevond zich in augustus 2011 vermoedelijk in het moederhuis in 's-Hertogenbosch. De stukken van de missieprocuur maken deel uit van het generalaatsarchief en zullen worden geordend en beschreven door de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Het generalaatsarchief bestaat uit kronieken, congregatie-tijdschriften, een gedeelte van het archief van rector Dekkers, dia's, foto's (voornamelijk uit de missie). Het archief bevat weinig stukken uit de beginperiode en sommige bestuursstukken uit latere perioden ontbreken. Het economaat wordt apart bewaard. Persoonsarchieven zijn behalve dat van rector Dekkers niet aanwezig, wel zijn zeer veel persoonsgegevens bewaard bijvoorbeeld un de vorm van persoonlijke aantekeningen (Ad van Huijgevoort, Dienstencentrum KAN, 1993). Het archief zal op termijn gedeeltelijk worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Sociëteit JMJ, Generalaat, Sint Janssingel 92, 5211 DA 's-Hertogenbosch, secretariaat@socjmjnl.nl
Periode archief onbekend
Omvang 120 meter
Websites

http://www.socjmjnl.nl

 

Verwijzing naar andere archiefvormers